KOLORIT 5 Grundbog - Syntetisk tale

syntetisktale.dk

KOLORIT 5 Grundbog - Syntetisk tale

L

K0L0rit

1.udgave 2.oplag 2007

© 2005 Gyldendalske Boghandel,Nordisk Forlag A/S,København

Forlagsredaktion: Jesper Frænde, Stine Kock,Tine Friis Scheby

Omslag og grafisk tilrettelæggelse: Frk. Madsen

Tegninger: Karen Borch

Kort: John Fowlie s. 43

Fotos:

Polfoto: Damien Meyer s. 33øtv, Jakob Carlsen s. 125,

Thomas Kienzle s. 155

Scanpix: Morten Rasmussen/Biofoto s. 53

Ole Woldbye: Gulvmosaik på Thorvaldsens Museum s. 21

Søren Lundberg:Alle øvrige

MATEMATIK FOR FEMTE KLASSE – grundbog

Prepress og tryk: Nørhaven Book, Skive

ISBN 978-87-02-02530-9

Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner, der

har indgået aftale med COPY-DAN, og kun inden for de i aftalen

nævnte rammer.

Til 5. klasse hører:

Kolorit – matematik for femte klasse – grundbog

Kolorit – matematik for femte klasse – rød arbejdsbog

Kolorit – matematik for femte klasse – grøn arbejdsbog

Kolorit – Lærerens ressourcebog – femte klasse

Kolorits hjemmeside: www.kolorit.gyldendal.dk

More magazines by this user
Similar magazines