Evalueringsopgaver & fokuspunkter - Haubo Undervisning

hauboundervisning.dk

Evalueringsopgaver & fokuspunkter - Haubo Undervisning

Gruppens opgavebehandling

Gruppen har i sit arbejde med opgaven forsøgt at skabe en rød tråd i strukturen.

Denne struktur baserer sig på følgende:

Matematik 1.-6. klassetrin

1) Trinmålene bliver indholdsmæssigt konkretiseret i det, vi har valgt at kalde delmål.

2) Til hvert delmål er der forslag til en evalueringsopgave primært hentet fra vores egen praksis.

3) Udvikling af kommunikationskompetence baseret på bl.a. tekstopgaveark, som har til formål at hjælpe eleverne med at fi nde frem til en problemstilling

og de væsentlig oplysninger i problemstillingen for opgaveløsningen. Bilagene viser en progression i opgavearkenes struktur og udformning

samt ”hjælpemidler” for eleven.

Bilag 1) Tekstopgaveark for indskolingen

• Farver bruges til at fi nde ud af problemstillinger og nødvendige oplysninger i opgaven.

• Tegninger bruges til at illustrere problemstillingen og understøtte et hensigtsmæssigt valg af algoritme.

Bilag 2) Tekstopgaveark til mellemtrin og udskoling

• Større vægt på skriftlige formuleringer i stedet for farver. Tegning udbygges til funktionel tegning (en egentlig algoritme) som udtryk for forståelse

af problemstillingen.

4

More magazines by this user
Similar magazines