Evalueringsopgaver & fokuspunkter - Haubo Undervisning

hauboundervisning.dk

Evalueringsopgaver & fokuspunkter - Haubo Undervisning

Beskrivelse af udviklingen i

undervisningen

På 1., 2. og 3. klassetrin

Arbejde med tal og algebra

Fortsat fra side 5!

Ved at lade tallene og regningsarterne

repræsentere gennem

det talte sprog, konkrete materialer,

tegninger, taltegn og regnesymboler

fremmes den enkelte

elevs mulighed for udvikling af

forståelsen.

Fortsættes side 7!

Trinmål

Efter 3. klassetrin

Arbejde med tal og algebra

bestemme antal ved at anvende

simpel hovedregning, tællematerialer,

lommeregner og skriftlige

notater (2)

kende eksempler på praktiske problemstillinger,

der løses ved addition

og subtraktion (3)

Matematik 1.-6. klassetrin

Ideer til evalueringsopgaver

og fokuspunkter for evaluering

Delmål:

• Eleverne kender til lommeregnerens funktioner for plus, minus, gange og

dividere.

• Eleverne kan anvende tallene og regningsarterne til simple antalsbestemmelser.

• Eleverne kan gøre brug af tællemateriale eller skriftlige notater til konkretisering

ved antalsbestemmelse.

Evalueringsopgaver:

• Trafi kundersøgelse med fokus på optælling, registrering, systematisering

og kategorisering. Forløbet foregår i 3 trin: Undersøge hvor mange biler,

der passerer uden forudgående at være præsenteret for et system, herefter

samtale på klassen (Hvordan har I talt op?), nye optællinger. Der anvendes

konkrete materialer, skriftlige notater og lommeregner efter behov.

• Købmandsopgaver.

• Eleverne laver selv regnestykker, der giver et bestemt resultat.

• Eleverne kan tegne og fortælle for sidemanden, hvordan de har ”gjort det”.

Delmål:

- Eleverne kan anvende matematikken i hverdagssituationer.

6

More magazines by this user
Similar magazines