Rustet til dialog - FOA

applikationer.foa.dk

Rustet til dialog - FOA

Rengøringsassistenternes fællesskaber

og uformelt tilpasse de ledelsesbestemte arbejdsplaner efter

det, de selv synes er vigtigt. Til trods for at gruppeorganisering

rummer mulighed for at få mere variation og indflydelse

i arbejdet, opleves det som noget negativt, når kollektive

kompromisser afløser individuel selvbestemmelse.

Prioriteringen af egne områder betyder ikke, at medarbejderne

er egoistiske enspændere. Selvom det er vanskeligt, prioriterer

mange at have kontakt med deres kolleger i hverdagen.

De møder før tid for at snakke sammen, inden de drager ud

til hver deres områder. Eller de tilpasser (ofte uformelt) arbejdsplanerne,

så de får fælles pauser, hvor de har mulighed

for at mødes. Fællesskabet er en vigtig ramme for at kompensere

for nedskæringer og belastninger i arbejdet. Det illustreres

af en samtale mellem to erfarne rengøringsassistenter fra

en kommunal skolerengøring:

Lillian: ”Vi har da haft nogle nedskæringer… Og hvis man sådan tænker tilbage altså, så er arbejdspladsen

og forholdene, de er jo ikke, som de har været… Og hvis man så ikke havde sådan et socialt netværk, så blev

det jo nok sådan noget øv… Altså hvis nu man tænker tilbage til dengang, gulvene blev vasket hver dag og der

blev tørret hist og pist.”

Bente: ”Og væggene blev vasket halvt op en gang om ugen.”

Lillian: ”Så skal man jo alligevel lave den der omstilling, at sådan er virkeligheden ikke mere. Nu hedder det

gulvvask én gang om ugen, og så er det det.”

Bente: ”Og det vil jeg da godt sige, at det har så godt kunnet være lidt svært for os, der har været her i mange

år. Hver gang der kom en ændring i det.”

Lillian: ”Og der tror jeg jo altså, at hvis ikke man havde, øh hvad skal man sige – et godt arbejdsklima, så

kan det godt være, at der var noget af det der, man sagde, det kan jeg ikke holde ud.”

Arbejderkollektivet

Citatet illustrerer, at medarbejdernes fællesskab bidrager til at

kompensere for de senere års nedskæringer og forringelser i

arbejdet. Men samtidig betyder det også, at de bider smerterne

i sig og udholder forringelserne. Medarbejderne brokker

sig til hinanden - eller sladrer i krogene – men tager ikke

problemerne op med deres ledere.

Rengøringsassistenternes fællesskab udfordrer traditionelle

forståelser af fællesskaber på arbejdspladsen. En klassiker i

den sammenhæng er den norske sociolog Sverre Lysgaards

begreb om Arbejderkollektivet (Lysgaard 1961). Her ses fællesskaber

som medarbejdernes uformelle modkultur, der

skærmer dem mod arbejdets krav. Medarbejderne har for ek-

12

More magazines by this user
Similar magazines