Rustet til dialog - FOA

applikationer.foa.dk

Rustet til dialog - FOA

For eksempel arbejder en gruppe, hvor mange medarbejdere

er tavse og få dominerende, med at 'tale i runder', hvor alle på

skift siger deres mening.

Mange medarbejdere regner med, at andre ved, hvilke informationer

der er relevante for dem. En rengøringsassistent

bliver for eksempel forundret over, at de skal forberede mødet

med en funktionær: ”Vi kan jo ikke vide, hvad vi skal spørge

om!”, er hendes reaktion. Hun forventer at få den nødvendige

viden serveret af ledelse og eksperter. Medarbejdernes egne

erfaringer og synspunkter synes underordnede. En mere aktiv

tilgang til at søge information er et centralt element i at opnå

indflydelse på sin arbejdssituation. Det kan trænes, ved at

medarbejderne selv tilrettelægger temamøderne.

Opgaven for undervisere eller konsulenter bliver at støtte

grupperne i at arrangere møderne i stedet for selv at undervise.

Desuden kan undervisere og konsulenter bidrage med nye

perspektiver i diskussionerne for eksempel ved at fortælle om

alternative udviklingsmuligheder eller sætte de konkrete problemer

ind i større samfundsmæssige rammer.

Når deltagerne selv sætter dagsordenen for temamøderne,

kommer uddannelsesaktiviteterne til at tage udgangspunkt i

emner, som de finder relevante. Det er især vigtigt, fordi

mange ufaglærte ikke har traditioner for eller er motiverede

for uddannelse.

Alle temamøder rundes af med aftaler om, hvem der arbejder

videre med de ideer og forslag, der er kommet frem. Det bidrager

til motivationen, at uddannelse knyttes tæt sammen

med konkrete handlinger.

Uddannelse kan ikke i sig selv løse problemerne med snævre,

ensformige job med lille indflydelse. Men hvis organisationsudvikling

tager udgangspunkt i medarbejdernes perspektiver

på arbejdet, giver rum til læreprocesser og plads til, at medarbejderne

udvikler deres bud på alternativ arbejdsorganisering,

giver det nye muligheder for at udvikle fag og arbejdsforhold

inden for det offentlige servicearbejde. Desuden giver det

mulighed for, at medarbejdernes forskellige arbejdsorienteringer

og traditioner for samarbejde kommer i spil. Det er

forudsætningen for, at medarbejderne bliver aktive dialogpartnere

i stedet for at fungere som en skeptisk modpart i

forandringerne.

26

More magazines by this user
Similar magazines