Bevægelse - Gladsaxe Oplysnings Forbund

g.o.f.dk

Bevægelse - Gladsaxe Oplysnings Forbund

GLADSAXE

OPLYSNINGS

FORBUND

2012-2013


Bevægelse og sundhed

Afspænding ...................................... 25

Afspænd, styrk og stræk ................. 25

Bevægelse i vand ............................ 27

Callanetics ....................................... 20

FysioPilates...................................... 24

Gymnastik ........................................ 19

KOL .................................................. 19

Motionsgymnastik ...................... 20-21 NYT

Pilates .............................................. 24 NYT

Rygtræning ...................................... 25

Vandgymnastik ................................ 27

Varmtvandstræning ..................... 26-27

Varmtvandstræning - Parkinson....... 26

Yoga ........................................... 21-23

Yoga +60 ......................................... 22

Yoga for teenagere .......................... 23

Qi Gong ........................................... 23

Zumba .............................................. 20 NYT

Debatarrangementer/Foredrag

Afskaf alderdommen .......................... 8 NYT

Bliv klogere på Gud ............................ 7 NYT

De Frivilliges Hus ............................ 4-6 NYT

Diverse debatarrangementer ............. 7 NYT

Seniorhøjskole ................................... 7

Diverse

Dokumentation ................................. 40

Dus med færdselsloven ................... 17 NYT

Erindringsværksted .......................... 17

Filmklubben................................... 9-12 NYT

Fotografering.................................... 16 NYT

Frivillige Motionsvenner ................... 19

Krak kort .......................................... 43

Mindfulness ...................................... 17 NYT

Praktiske oplysninger ....................... 40

Undervisningssteder ........................ 42

Håndarbejde

Designworkshop .............................. 29 NYT

Filtning ............................................. 30 NYT

Knipling ............................................ 29

Patchwork ........................................ 29 NYT

Syning .............................................. 28

Tekstiltryk ......................................... 30 NYT

Vævning ........................................... 28

2

Indhold

IT

E-mail ............................................... 15

Internet ............................................. 15

Mobiltelefon ...................................... 13

NEM ID ............................................. 16 NYT

Photoshop ........................................ 14 NYT

Senior-edb ........................................ 13

Smartphone ...................................... 13 NYT

Kreativ

Glasperler ......................................... 34

Ikon-maling ....................................... 30

Keramik & Stentøj ............................. 29

Musel-malerier .................................. 31 NYT

Porcelænsdekoration ........................ 31

Smykkefremstilling ............................ 32

Smykker i sølv og andre materialer .. 33

Sølvarbejde ...................................... 33

Tegne-tanker .................................... 31 NYT

Tegning og maling ............................ 32 NYT

Musik

Gladsaxe Pigegarde ......................... 35

Guitar/Elguitar................................... 37

Harmonika ........................................ 38

Keyboard .......................................... 36

Klaver ............................................... 35

Klaver for unge og voksne ................ 35

Komposition ...................................... 37

Kor .............................................. 38-39

Mundharmonika ................................ 38 NYT

Orkestre ............................................ 39

Sang ................................................. 38

Saxofon ............................................ 37

Trommer ........................................... 38

Violin ................................................. 36

Sprog

Engelsk ............................................. 18

Fransk .............................................. 18

Italiensk ............................................ 18 NYT

Tysk .................................................. 18

Forsidebillede: Kunstner Allan Stabell


Gladsaxe Oplysnings Forbund

Praktiske oplysninger

Tilmelding

Betalingsforhold

Undervisningssteder

Se siderne 40-42

2012 - 2013

Velkommen til en ny sæson i Gladsaxe Oplysnings Forbund.

I forbindelse med EU året 2012 om ”Aktiv aldring - solidaritet mellem generationerne”, afholdes bl.a.

to arrangementer med Henning Kirk og Lone Kühlmann og Odherred Teater, som sætter fokus på

dette. Aktiv aldring i en nøddeskal - at få mere ud af livet, når man bliver ældre, uanset om det sker

på jobbet, derhjemme eller i samfundet - Se mere side 8.

Det folkeoplysende arbejde foregår ved at mennesker i fællesskab med andre med samme interesser

mødes til kurser, foredrag, debatarrangementer mv. og undervises af dygtige og engagerede undervisere.

Vi håber, at der blandt vore mange tilbud, også vil være noget for dig. Vi kan i hvert fald forsikre,

at vore velkvalificerede stab står parat til at tage godt imod alle.

Vi er glade for, at Gladsaxe Kommune igen i år har givet os mulighed for at kunne tilbyde arbejdsledige,

efterlønsmodtagere og pensionister, der bor i Gladsaxe Kommune, et tilskud på kr. 13,- pr. lektion

og kr. 26,- pr. foredrag. Der er ingen begrænsninger i antallet af hold og foredrag.

Vi har plads til alle – hold dig ikke tilbage – ej heller, hvis du eks. som kørestolsbruger ønsker at deltage

i undervisningen. Vi forsøger hele tiden i tæt samspil med kommunen at gøre det muligt med

egnede lokaler.

Vel mødt til en ny sæson, hvor lærere, administration og bestyrelse ønsker velkommen!!!!

Birgitte Løye Jens Thomsen

Bestyrelsesformand Skoleleder

Gladsaxe Oplysnings Forbund

Kildebakken 20 - 2860 Søborg

Telefon: 39 67 06 11

Hjemmeside: www.g-o-f.dk

E-mail: info@g-o-f.dk

Giro: 292 10 57

Bank: 3117 3117040283

Mandag - torsdag: 9-12 og 13-15

Fredag: 9-12

Gladsaxe Oplysnings Forbunds formål er at forestå almennyttig virksomhed med folkeoplysende voksenundervisning, kulturelle

og debatskabende arrangementer inden for folkeoplysningslovens rammer samt andre aktiviteter.

Foreningen ønsker på grundlag af den enkelte deltagers erfaringer og forudsætninger at medvirke til personlig og faglig udvikling

samt sikre lige muligheder for deltagelse i uddannelsesprocesser og samfundsliv. Foreningen ønsker at fremme deltagernes

forståelse af samfundsproblemer og aktive engagement i den demokratiske proces. Foreningen er uafhængig af partipolitik

og medlem af Dansk Oplysnings Forbund.

3


De Frivilliges Hus

Mange har lyst til at gøre en frivillig indsats,

men er i tvivl om, hvordan de kommer i gang,

og hvor mulighederne er. I De Frivilliges Hus i

Bagsværd kan du få oplysninger om det frivillige

sociale arbejde i Gladsaxe. De har til formål

at udvikle, inspirere og synliggøre det frivillige

sociale arbejde.

Hvad laver vi?

Formidling af frivillige job

Information om frivilligt socialt arbejde

Projektstøtte:

Har du en god idé til et nyt projekt inden

for frivilligt socialt arbejde, hjælper vi

gerne med at starte det op.

Hjælp til kommunens frivillige sociale

foreninger.

Hvad kan du få ud af frivilligt arbejde?

Glæden ved at hjælpe andre

Andet indhold i DIN hverdag

Opbygge nye netværk og kontakter

Oplevelser

4

De Frivilliges Hus

Taxvej 15 - Bagsværd

tlf. 44 98 35 79

www.defrihus.dk

Debat

Tale er guld

Bryd tvivlen og tavsheden

om psykisk sygdom

Mød cirkusdronningen, direktøren og forfatteren

Diana Benneweis, som fortæller sin personlige

beretning om et langt liv i cirkus, - og det at leve

med en psykisk sygdom.

Oplægget er startskuddet til Handicaprådets

spændende debatarrangement om psykisk sygdom.

Diana Benneweis har gjort det til sin livsopgave

at nedbryde tabu om psykisk sygdom. På humoristisk

vis giver hun et indblik i hendes farvestrålende

liv, hvor det at mestre psykoser er

blevet en del af hendes livserfaring.

Diana Benneweis er EN AF OS-ambassadør,

som slår et slag for øget åbenhed og tolerance

om psykisk sygdom. Efter oplægget kan du

høre mere om, hvordan den landsdækkende

kampagne EN AF OS arbejder på at mindske

afstanden, som fører til stigmatisering, fordomme

og social udelukkelse af mennesker med

psykiske sygdomme.

Der bliver også mulighed for at høre forskellige

stærke personlige fortællinger fra borgere med

psykosociale handicap, som arbejder med at

"komme sig" fra en psykisk sygdom, og hvordan

man kan tackle rollen som pårørende.

Arrangementet afsluttes med en paneldebat.

Der vil blive serveret sandwich, samt kaffe og

kage.

Arrangører: Gladsaxe Kommunes Handicapråd,

i samarbejde med EN AF OS kampagnen, Gladsaxe

Oplysnings Forbund og De Frivilliges Hus.

3021 Torsdag den 1. november 2012 kl. 18.00

Kellersvej 11, Søborg - Salen.

Pris: Gratis - men tilmelding nødvendig hos

GOF eller gladsaxe.dk/debattilmelding eller

på tlf. 44 98 35 79 .


At føde for tidligt

Psykiske reaktioner

At føde for tidligt er for mange et chok, der i

måneder kan lamme de nybagte forældre med

frygten for at miste, angsten for varige mén, og

sorgen over at barnet og livet pludselig er helt

anderledes end forventet. Selv mange år efter

fødslen kan forældrene opleve psykiske udfordringer

på grund af den præmature fødsel.

At føde for tidligt, og måske få et barn, der er

alvorligt sygt eller har et handicap, er en meget

stor påvirkning på en familie. Både den lange

og svære tilpasningsproces til de nye livsvilkår,

og de daglige, praktiske udfordringer, hvor såvel

forældre som bedsteforældre ofte føler afmagt,

kan give psykiske reaktioner, som er

svære at håndtere oveni alt det andet. At få et

barn eller barnebarn, der er født for tidligt er et

tab, og både forældre, bedsteforældre og eventuelle

søskende kan føle sig ramt.

Foredraget holdes af Christina Strømsted, uddannet

familie- og psykoterapeut og psykolog

Aletha Camille Bertelsen. Begge har selv født

et barn for tidligt. Med både fagligt og personligt

kendskab til problemstillingerne som forældre til

for tidligt fødte, fortæller de denne aften om

hvordan det kan påvirke hele familien og giver

redskaber til, hvordan man kan håndtere de

svære situationer.

Arrangører: Dansk Præmatur Forening, GOF og De

Frivilliges Hus

3022 Tirsdag den 27. november 2012 kl. 19.00

Gladsaxe Kommunes Forebyggelsescenter

Søborg Hovedgade 200, Søborg

Pris: Gratis

men tilmelding nødvendig hos GOF eller

gladsaxe.dk/debattilmelding eller på

tlf. 44 98 35 79 .

Grupper i huset

Debat

Demens-debat

Er du pårørende til person med demens, eller

vil du bare gerne vide mere om demens?

I Danmark er der nu omkring 85.000 mennesker

med en demenssygdom, og antallet vil

være stigende i årene fremover.

Er det stadig tabubelagt at få en demenssygdom?

Hvordan opfatter vi begrebet demens og

hvordan kan vi støtte den demente og de pårørende

i at have et aktivt og godt liv trods sygdom?

Denne aften kan du høre om Alzheimerforeningens

arbejde og aktiviteter for mennesker med

demens og deres pårørende, og om hvordan

demens opleves for den ramte og for de pårørende.

Alzheimerforeningens direktør Nis Peter Nissen

vil fortælle om livet med demens og Bodil

Denckert, frivillig i lokalafdelingen Københavns

Omegn, vil delagtiggøre jer i tanker og oplevelser

omkring sin mors demensforløb. Der vil

tillige være mulighed for at høre om kommunens

tilbud på demensområdet. Lokalforeningen

vil være til stede, ligesom Gladsaxe Kommunes

demenskoordinatorer også deltager i

aftenens program.

Arrangører: Alzheimerforeningen, Lokalforeningen

Københavns Omegn, Gladsaxe Kommunes Demenskoordinatorer,

GOF og De Frivilliges Hus.

3023 Onsdag den 30. januar 2013 kl. 19.00

Gladsaxe Kommunes Forebyggelsescenter

Søborg Hovedgade 200, Søborg

Pris: Gratis.

men tilmelding nødvendig hos GOF eller

gladsaxe.dk/debattilmelding eller på

tlf. 44 98 35 79 .

Angstgruppen - Bedre psykiatri - Café for kræftramte - Foreningen Far -

Liv med Alkohol - Frivillige Motionsvenner - Kreativ selvhjælpsgruppe -

Litteraturkreds - Pårørende Grupper - Psykologisk Korttids Rådgivning -

Sierra Leone Foreningen - Slank på en hyggelig måde - Somalisk Kvindegruppe.

5


Liv med kræft

Københavns tidligere politiinspektør

Per Larsen er nok

allerbedst kendt som den

faste klippe og flinke mand,

der kunne tackle aktivister

og uromagere med et smil

på læben og et utroligt

overskud.

I 2008 måtte chefpolitiinspektøren

ud i en anderledes og ikke mindre

hård kamp – nemlig kampen mod kræft. Per

Larsen fik konstateret kræft i den ene nyre, og

senere fik han også konstateret kræft i binyren.

Han er begge gange blevet opereret, inden

sygdommen har nået at sprede sig. Per Larsen

kan således fortælle om, hvordan han har tacklet

sin kamp mod kræften og sit optimistiske syn

på livet.

Det var også med overskud, at han reagerede,

da han fik den barske besked om, at han havde

fået kræft.

”De fleste ville nok føle det som en super traumatisk

oplevelse at få den besked. Men det bed

ikke så hårdt på mig, og jeg tror, at det har noget

at gøre med, at den læge på Frederiksberg

hospital, som jeg talte med, var utroligt konstruktiv.

Så jeg var egentlig af den overbevisning,

at "det skal sgu nok gå, for han har jo lige

fortalt mig, at han er verdensmester i at ordne

sådan noget", fortæller Per Larsen.

Per Larsen er jovial og oprigtig, når han medlevende

og med en altid positiv tilgang fortæller

om sit liv og levned. Det er bestemt ikke kedelig,

men interessant, spændende og frem for alt

vedkommende og humoristisk.

Arrangører: Kræftens Bekæmpelse - Gladsaxe,. GOF

og De Frivilliges Hus.

3024 Onsdag den 20. marts 2013 kl. 19.00

Gladsaxe Kommunes Forebyggelsescenter

Søborg Hovedgade 200, Søborg

Pris: Gratis.

men tilmelding nødvendig hos GOF eller

gladsaxe.dk/debattilmelding eller på

tlf. 44 98 35 79 .

6

Debat

Per Larsen - Ny vicepræsident i

Kræftens Bekæmpelse

Efter ni år som vicepræsident i Kræftens Bekæmpelse

spiller Ebbe Sand bolden videre til

Per Larsen, der blandt andet vil kæmpe videre

for at sætte fokus på motion som forebyggelse

og som middel til at lette vejen gennem

et kræftforløb.

Per Larsen, tidligere chefpolitiinspektør, er

allerede en kendt figur i Kræftens Bekæmpelse,

da han for et år siden blev valgt til hovedbestyrelsen.

Han er nu valgt til vicepræsident

på foreningens repræsentantskabsmøde.

Jeg betragter det som en meget stor tillidserklæring

at blive valgt ind i præsidiet. Det

er i den forbindelse vigtigt for mig, at jeg også

fortsat kan deltage i hovedbestyrelsens møder

og dermed have direkte føling med det

store arbejde, der gøres for at vinde kampen

på alle fronter, siger Per Larsen.

Mindst en halv million danskere er lige nu ramt

af en psykisk sygdom. Mange af os ved ikke

nok om psykisk sygdom, og muligheden for at

komme sig, og der hersker mange fordomme

om mennesker, som rammes af psykisk sygdom.

Landskampagnen EN AF OS har derfor til formål,

at:

Øge danskernes viden om psykisk sygdom.

Mindske den afstand, der fører til fordomme

og social udelukkelse.

Skabe større forståelse for psykisk sygdom i

skoler, på arbejdspladser og alle andre steder,

hvor hverdagslivet udfolder sig.

Læs mere på www.en-af-os.dk eller Facebook

EN AF OS eller kontakt sekretariatet på

info@en-af-os.dk eller telefon 35 47 57 47


Klogere på Gud

To formiddage med cand.

theol og psykoterapeut

Bent Falk om to vigtige

grundbegreber i kristendommen:

Kærlighed og Synd.

Om Synd: Skyld eller skam?

Siden Adam og Eva spiste af kundskabens

træ og blev forvist fra paradisets have, har

det været en helt grundlæggende tanke i

kristendommen, at mennesket er født med

en arvesynd, som er en del af vores natur.Især

i vores lutherske tradition har talen

om synd været meget fremherskende, og

man har lagt vægt på, at Jesu bud til os dybest

set ikke lader sig opfylde. Hvis man

tror det, har man ikke forstået, hvor meget,

det er, Jesus kræver. Skal vi skamme os

over, at vi ikke kan leve op til Jesu bud ?

Eller er der noget, som er blevet tolket

skævt i vores kristne tradition ? Er det muligt,

at se på disse kristne grundbegreber på

en anden måde i dag ?

Kærlighedens pris.

Kærligheden har sin pris; alligevel kan den

hverken købes eller sælges. Den kan ofte

være ”dyrekøbt” i den forstand, at den slider

på os, og før eller siden kommer den til at

koste sorg, når enten livet eller døden skiller

os fra dem, vi har kær. Men kærligheden

kan aldrig købes i den forstand, at man kan

tvinge eller manipulere sig til den. Her belyses,

hvad dette indebærer, både i en psykologisk

sammenhæng i forhold til familie og

parforhold og i en teologisk sammenhæng i

forhold til kristen tro. Der er sat god tid af til

at stille spørgsmål til Bent Falk.

3040 Lørdag den 22.9-2012 kl. 10.00 og

Lørdag den 13.10-2012 kl. 10.00.

Begge foredrag finder sted i “Laden” ved

Gladsaxe Kirke, Provst Bentzons vej 1,

2860 Søborg. Pris inkl.let bespisning 150 kr.

(et enkelt foredrag koster 100 kr.).

Betaling kontant på Gladsaxe kirkekontor eller

lige inden foredragene. Tilmelding til Gladsaxe

kirkekontor, Provst Bentzons Vej 1, 2860 Søborg,

tlf. 3967 7473 ti-fr 9-13, to till. 16-18. e-mail: gladsaxe.sogn@km.dk

senest den 15. september.

Debat/Foredrag

Seniorhøjskole - Litteratur

Igen i år afholdes seniorhøjskole med nye og

spændende foredrag/debatter. Det er lykkedes os

at lave aftale med 4 foredragsholdere, som over

9 gange vil fortælle om kunst, musik og litteratur

m.m. Kom og vær med her i efteråret på Gladsaxe

Hovedbibliotek, hvor der kan købes kaffe/kage

hos Madbiblioteket. Hurtig tilmelding tilrådes!!!

Teater - Litteratur.

v/Rikke Rottensten

Onsdag den 3. oktober 2012 kl. 10.00-13.00

Teater - Litteratur

v/Rikke Rottensten

Onsdag den 10. oktober 2012 kl. 10.00-13.00

Nederlandsk Kunst

v/Henning Andersen

Onsdag den 17. oktober 2012 kl. 10.00-13.00

Nederlandsk Kunst

v/Henning Andersen

Onsdag den 24. oktober 2012 kl. 10.00-13.00

Musik - Mozart

v/Lotte Walther Skyt

Onsdag den 31. oktober 2012 kl. 10.00-13.00

Arkitektur i København efter voldenes fald

v/Tine Høegh Nielsen

Onsdag den 7. november 2012 kl. 10.00-13.00

Arkitektur i København efter voldenes fald

v/Tine Høegh Nielsen

Onsdag den 14. november 2012 kl. 10.00-13.00

Arkitektur i København efter voldenes fald

v/Tine Høegh Nielsen

Onsdag den 21. november 2012 kl. 10.00-13.00

Danske grønlandsfiktioner

v/Eva La Cour

Onsdag den 28. november 2012 kl. 10.00-13.00

3010 Onsdage kl. 10.00-13.00

Gladsaxe Hovedbibliotek, lille sal/store sal

Søborg Hovedgade 220, Søborg

Pris: 900 kr. (675 kr.)

7


Afskaf alderdommen -

Bliv i de voksnes rækker

Vi bærer stadig rundt på en masse fordomme

og klicheer om alder og alderdom. Lad

os fjerne aldersgrænser og lad os blive fri for

nedladende ord som ”ældremad” og hundrede

andre ”ældreord”, der er med til at placere

”de” ældre ved siden af voksensamfundet.

Lad os udnytte alle de muligheder vi kan opnå

i en moden alder. Forskningen viser, at

alderen ikke er, hvad den har været.

Bliv udfordret, bliv provokeret, og bliv klogere,

når to af landets mest erfarne foredragsholdere

vittigt og vidende tager livtag med

vores nedarvede begreber om alder og affældighed.

Lone Kühlmann og Henning Kirk,

Dr. med. og aldersforsker kaster sammen et

kritisk humoristisk blik på vores forestillinger

om alderdommen.

De viser ud fra den nyeste forskning, hvordan

utroligt mange ”sandheder” bygger på

fordomme og uvidenhed. Deres videnskabeligt

dokumenterede pointe er, at man ikke

holder op med at udvikle sig, fordi man bliver

gammel. Man bliver gammel, fordi man holder

op med at udvikle sig.

3030 Onsdag den 26. september 2012 kl. 19.00

Gladsaxe Hovedbibliotek, store sal

Søborg Hovedgade 220, Søborg

Pris: 100 kr. (75 kr.) tilmelding nødvendig

8

Debat

Trædemølle, sofapøllen

og jagten på det grå guld

Hvad er det lige man forbinder med seniorpolitik

og al den snak om ”det grå guld”?

Harzen eller en flok gamlinge, som trisser

ud af Fleggaard med Big Shopperen fyldt til

bristepunktet - nej vel?

Og hvad skal der egentlig til for at få gode,

erfarne og modne medarbejdere til at blive

lidt længere på arbejdsmarkedet? Gratis

viagra? Særlige p-pladser til gangstativerne?

10% på tandproteser - Måske ikke helt.

Seniortemaet udsættes respektløst og humoristisk

for Odsherred Teaters lettere

gangbesværede seniorskuespillere Anni

Bjørn og Simon Vagn Jensen, som bakkes

tvivlsomt op af den fuldmodne og hørehæmmede

kapelmester Niels Bugge. Efter

denne gang vanvid samles trådene i den

efterfølgende debat med skuespillerne Anni

Bjørn og Simon Vagn Jensen.

Denne forestilling synliggør en række af de

dilemmaer og problemstillinger, som dukker

op i tilknytning til diskussioner om seniorpolitik.

Den bygger på research foretaget

blandt en række personer, som er berørt af

og har kendskab til temaet.

De tiltag der gøres for at beholde

”ældrebyrden” på arbejdsmarkedet er ofte

præget af det, som den enkelte kan opleve

som signalforvirring.

Hvilke værdier oplever den enkelte som

væsentlige på arbejdspladsen i forhold til at

forblive på arbejdsmarkedet? Hvis er ansvaret

- den enkeltes? Ledelsens? Samfundets?

Hvilke tiltag skal der til for, at man

ikke bare har lyst til at forlade arbejdsmarkedet

så hurtigt så muligt?

Forestillingen bygger på den genkendelige,

personlige historie, krydret med humor og

fiktion, som gør det komplekse tilgængeligt.

3031 Onsdag den 10. oktober 2012 kl. 19.00

Gladsaxe Hovedbibliotek, store sal

Søborg Hovedgade 220, Søborg

Pris: Gratis - men tilmelding nødvendig


Filmklubben 2012-2013

Velkommen til Bibliografen

Fra juni 2009 til februar 2010 blev Gladsaxe Bio

ombygget til en helt ny kulturinstitution –

Bibliografen – som rummer både det gamle

Bagsværd Bibliotek og Gladsaxe Bio.

Bibliografen har nu eksisteret i 2 ½ år og har vist

sig som en stor succes, som Gladsaxe-borgerne

i høj grad har taget til sig.

Biblioteksdelen har ekstraordinært lange åbningstider,

og begge biografsale er nu moderniseret

med det nyeste digitale udstyr.

Nye tider for Filmklubben

I de tidligere sæsoner har Filmklubben været

delt i henholdsvis Blå og Rød Serie og senest

også klassikerserien.

Blå Serie bestod af det foregående års bedste

og mest populære film, og Rød Serie af film af

høj kunstnerisk kvalitet, men som måske ikke

nåede det helt store publikum.

Fra og med denne sæson er de to serier samlet

til én, hvor man frit kan vælge 8 ud af 14 forskellige

film, der stadig repræsenterer både den

brede og den smalle genre.

Nyt er det også, at filmene fremover bliver vist

kl. 16.00 på alle ugens dage, så flere har mulighed

for at være med.

Medlemskortet koster 310 kroner – og kortet er

strengt personligt (flere må ikke dele det samme

kort).

Man kan også købe enkeltbilletter til filmene. De

koster 65 kroner – og man kan opnå 10 kroners

rabat pr. film ved at benytte Bibliografens 10turs-rabatkort.

Man skal altså ikke nødvendigvis

være medlem af Filmklubben for at se filmene.

Billetkøb eller bestilling på nettet

Man kan bestille eller købe sine billetter på nettet

– www.bibliografen.dk.

Man kan også bestille på telefon 39 57 64 64.

Bestilte billetter skal afhentes senest 20 min. før

forestillingens start.

Filmklubben

I biografen

I skranken tæt på indgangen til Bibliografen

finder man billetsalget. Vis medlemskortet og få

udleveret en billet til den eller de forestillinger,

du vil se.

Er du gangbesværet eller kørestolsbruger, kan

du måske få glæde af Bibliografens to handicaplifts,

der fører til biografsalene.

Der er teleslynge i begge sale – en helt ny type,

hvor man ikke bliver generet af lyd fra filmen i

den anden sal.

Kontaktoplysninger:

Bibliografen

Bagsværd Hovedgade 116,

2880 Bagsværd

Telefon 39 57 64 64

Mail: bibliografen@gladsaxe.dk

Hjemmeside: www.bibliografen.dk

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Søndag

Åbningstider

Kl. 10-21

Kl. 10-21

Kl. 10-21

Kl. 10-21

Kl. 10-21

Kl. 10-21

Kl. 13-21

Biblioteksbetjening

Kl. 13-18

Kl. 13-18

Kl. 10-18

Kl. 10-18

Kl. 10-18

Kl. 10-14

Ingen betjening

9


FILMKLUB 2012-2013

Alle film vises kl. 16.00 - NYT

Midnight in Paris

Torsdag 6.9 til onsdag 12.9

Gil er på storbyferie med sin forlovede,

Inez, og hendes stokkonservative

forældre. Mens mor og

datter går shop amok i latinerkvarterets

antikbutikker og svigerfar

fnyser af fransk udenrigspolitik, begiver Gil

sig ud på et notalgitrip, der består af lige dele

romantik og magi. I nattens Paris møder han den

smukke muse, Adriana, der præsenterer Gil for

en perlerække af inspirerende kunstnere og litterater

fra 1920erne. Gils forfatterdrømme bryder

ud i fuldt flor, og det står lysende klart, at han

umuligt kan vende tilbage til sit tidligere liv. For

når det er midnat i Paris, kan alting ske.

Tilladt for alle – varighed 94 min.

Billetpris 65 kroner.

Beginners

Torsdag 20. til onsdag 26. 9

En livsbekræftende romantisk

komedie om den begavede illustrator

Oliver og hans forhold til

sin far. Olivers verden bliver

godt og grundigt rystet, da faren

lader to bomber falde - han er ved at dø af kræft,

og er i en alder af femoghalvfjerds år netop

sprunget ud af skabet og fundet en ung mandlig

elsker. Selvom det er noget af en udmelding,

giver det alligevel Oliver modet til selv at kaste

sig ud i kærligheden. I rollen som faderen ses

Christopher Plummer der fuldt fortjent modtog

Oscar for Bedste mandlige birolle.

Tilladt for alle – varighed 104 min.

Billetpris 65 kroner.

The Descendants

Torsdag 4. til onsdag 10.10

Da hans kone, Elizabeth, havner i

koma efter en bådulykke, står

10

Filmklubben

advokaten Matt King tilbage med ansvaret for

parrets to døtre på 10 og 17 år. Midt i sorgen

opdager Matt, at hans kone i længere tid har haft

en affære med en gift ejendomsmægler. Filmen

forgår i smukke omgivelser på Hawaii og hovedrollen

spilles af George Clooney, som altid utrolig

charmerende, denne gang i shorts og Hawaiiskjorte.

Frarådes under 7 år – varighed 115 min.

Billetpris 65 kroner.

Nader og Simin –

en separation

Torsdag 1. til onsdag 7. 11

Nader og Simin fra Iran står overfor

en skilsmisse, men Naders

Alzheimers-ramte far komplicerer

processen. Alligevel ønsker Simin at rejse fra

Iran og tage datteren med sig, og selvom Nader

egentlig ønsker det samme, vil han ikke lade sin

syge far i stikken. Som midlertidig løsning må

han anskaffe en hjemmehjælp, og snart udvikler

det, der startede som et klassisk samlivsdrama,

sig til et drama præget af det iranske samfund og

ikke mindst moralske dilemmaer. Filmen vandt

både en Oscar, en Guldbjørn og en Golden Globe.

Frarådes under 7 år – varighed 123 min.

Billetpris 65 kroner.

The Artist

Torsdag 15. til onsdag 21.11

Et udtryk siger mere end 1000

ord! Det er et meget præcist udtryk

for denne charmerende og

prisvindende stumfilm der er en

hyldest til - netop stumfilmen.

George Valentin er tidens store

stumfilmstjerne, tilbedt af såvel publikum som sig

selv. Dog har han også øje for den storflirtende

starlet Peppy Miller, som han hjælper til at få en

fod inden for i filmbyen. Men da George begår

den skæbnesvangre fejl at affeje "talefilm" som

en forbigående dille, stryger Peppy til tops, mens

hans egen karriere hænger i en tynd tråd.

Frarådes under 7 år – varighed 100 min.

Billetpris 65 kroner.


Oslo 31. august

Torsdag 29. 11 til 5. 12

Anders er 34 år og ikke kan se

nogen fremtid for sig selv. Den

højtbegavede mand er ved at

arbejde sig ud af sit misbrug, men

uden suset fra stofferne er han en tilstedeværelse

uden nærvær. Filmen er dog ikke en film om afhængighed,

men en indsigtsfuld og sitrende

stærk og gribende skildring af et menneske, der

balancerer på en knivsæg mellem håb og håbløshed.

Filmen kommer helt tæt på Anders i én dag i

Oslo - 31. august.

Tilladt fra 11 år – varighed 96 min.

Billetpris 65 kroner.

Dirch

Torsdag 10. til onsdag 16.1

Dirch Passer får hele Danmark til

at grine blot ved et vip med et

øjenbryn og i en alder af 30 er

han allerede en legende. Men

livet er ikke en dans på roser

selvom man er et komisk geni med hele Danmark

i sin hule hånd. Druk, damer, lavt selvværd og en

manglende evne til at sige nej slider langsom

men sikkert Dirch op. Det er ikke kun en film om

Dirch, men også en film om et stærkt venskab

med sjæle vennen Kjeld Petersen. Nikolai Lie

Kaas er Dirch og Lars Ranthe er Kjeld – til perfektion!

Tilladt fra 11 år – varighed 116 min.

Billetpris 65 kroner.

Kvinderne på sjette sal

Torsdag 24. til onsdag 30.1

Jean-Louis Joubert lever en rolig,

men også småkedelig tilværelse

med sin kone. Arbejdet på kontoret

passes til punkt og prikke,

børnene går på kostskole og

kommer kun hjem til højtiderne. Men en dag sættes

den perfekte ramme over styr, da en flok

spanske stuepiger flytter ind på tjenestepigernes

sjette sal ovenover ægteparrets herskabslejlig-

Filmklubben

hed. De fem kvinder, der netop er ankommet fra

Burgos, skaber en fuldstændig omvæltning af

parrets trygge og hidtil uforanderlige dagligdag.

Fransk komedie når det er bedst!

Tilladt for alle – varighed 105 min.

Billetpris 65 kroner.

En kongelig affære

Torsdag 21. til onsdag 27.2

Nikolai Arcel har instrueret det

storslåede historiske drama om

affæren mellem Struensee og

Caroline Mathilde. Kong Christian

den 7. har et svagt sind og vil hellere feste og

hore, end at være konge for sit rige og mand for

sin kone. Da oplysningsmanden Struensee bliver

ansat som kongens livlæge og fortrolige, får det

store konsekvenser politisk og personligt. Filmen

har gået sin sejrsgang i både Danmark og udlandet

og modtaget flere priser.

Tilladt fra 11 år – varighed 137 min.

Billetpris 65 kroner.

My Week With Marilyn

Torsdag 7. til onsdag 13.3

I 1956 besøger Marilyn Monroe

England for at indspille Prinsen og

korpigen, selvfølgelig under stor

pressebevågenhed, ikke mindst

fordi det også er hendes bryllupsrejse med Arthur

Miller. Han tager tilbage til Amerika før tid og på

filmsettet møder hun den unge assistent Clark

som hun får et særdeles godt øje til. De tilbringer

en uge sammen i Marilyns hus, hvilket giver Clark

et unikt glimt af stjernen bag blitzlysenes glitrende

facade. Filmen er baseret på erindringsbogen

af samme navn.

Tilladt for alle – varighed 99 min.

Billetpris 65 kroner.

11


Hvidsten Gruppen

Torsdag 21. til onsdag 27.3

Historisk krigsdrama om den

berømte modstandsgruppe

under 2. verdenskrig der blev

kendt som Hvidsten Gruppen.

Blandt hovedkræfterne i Hvidsten gruppen er

Marius Fiil, kromanden fra Hvidsten, og hans

kone, Gudrun. Med livet som indsats kaster

de sig ud i frihedskampen, og det får tragiske

konsekvenser. Det er ikke kun en film om

modstandsbevægelsen, men i ligeså høj

grad en film om almindelige mennesker og

de overvejelser der ligger bag når der skal

træffes en beslutning der kan medfører liv

eller død. Tilladt fra 11 år – varighed 122

min. Billetpris 65 kroner.

Hvad med Kevin?

Torsdag 4. til onsdag 10.4

Da Eva bliver gravid, sætter

hun sine egne ambitioner til

side. Nu skal det handle om

sønnen. Hun føder Kevin, men forholdet mellem

mor og søn er problematisk fra starten.

Da Kevin er 15 år gammel, gør han noget,

som er så irrationelt og utilgiveligt, at hele

samfundet vender sig imod ham. Eva prøver

at tackle sine følelser af sorg og skyld. Har

hun nogensinde elsket sin søn? Og bærer

hun en del af ansvaret for Kevins forfærdelige

handlinger? En grusom og smuk film om

at prøve at forstå det uforståelige. Tilladt fra

15 år – varighed 112 min.

Billetpris 65 kroner.

A Dangerous Method

Torsdag 18. til onsdag 24.4

Filmen er baseret på virkelige

begivenheder og skildrer det

intense og voldsomme trekantsdrama

mellem Carl Jung

(Michael Fassbender) og hans gode ven og

mentor, Sigmund Freud (Viggo Mortensen).

Deres samarbejde og venskab ændres drastisk,

da den unge og begavede patient, Sabina

Spielrein (Keira Knightley), udfordrer

12

Filmklubben

alle hidtidige grænser med et mørkt og problemfyldt

sind og en fast beslutning om ikke

at lade sig hæmme af sine egne drifter. David

Cronenberg er tilbage med en fængslende

beretning om mørke minder, seksuel underkastelse,

ulmende begær og intellektuelt

ansvar i historien om det komplicerede forhold

mellem tre af psykiatrihistoriens nøglepersoner.

Tilladt fra 15 år – varighed 99 min.

Billetpris 65 kroner.

Jernladyen

Torsdag 2. til onsdag 8.5

Jernladyen er et nærgående

og overraskende portræt af

den første og hidtil eneste kvindelige

premierminister i Storbritannien

- Margaret Thatcher. Hun kom ind på

den politiske scene som et lyn fra en klar

himmel, og kæmpede sig helt til tops ved at

bryde gennem kønsbarrierer og klasseskel i

en verden domineret af mænd. Filmen handler

om magt og ikke mindst om den pris, man

betaler for magten og giver et unikt indblik i

en enestående kvinde, der i dag betragtes

som en af de helt store figurer i britisk og

international politik. Tilladt fra 11 år – varighed

105 min. Billetpris 65 kroner.

Midnight in Paris

Beginners

The Descendants

Nader og Simin

The Artist

Oslo 31. august

Dirch

Overblik over alle filmene

14 film - 8 klip - 310 kr. vises kl. 16.00

Kvinderne på sjette sal

En kongelig affære

My Week With Marilyn

Hvidsten Gruppen

Hvad med Kevin?

A Dangerous Method

Jernladyen

Fra 6.9 - 12.9-2012

Fra 20.9 - 26.9-12

Fra 4.10 - 10.10-12

Fra 1.11 - 7.11-12

Fra 15.11 - 21.11-12

Fra 29.11 - 5.12-12

Fra 10.1 - 16.1-12

Fra 24.1 - 30.1-13

Fra 21.2 - 27.2-13

Fra 7.3 - 13.3-13

Fra 21.3 - 27.3-13

Fra 4.4 - 10.4-13

Fra 18.4 - 24.4-13

Fra 2.5 - 8.5-13


Senior-edb 1

Kurset tager udgangspunkt i, at deltagerne

er ældre og kendskabet til computeren er

begrænset. Vi arbejder os stille og roligt

fremad, så du bliver fortrolig med at bruge

computeren og skrive dokumenter i Word,

som tilpasses din personlige stil. Vi går på

internettet og lærer hvordan man sender

mails. Alle kan være med - husk det er aldrig

for sent at lære nyt.

211 Mandag 12.15-14.50 start 22.10-12

Telefonvej 8 24 lektioner (8x)

Sven Fogh 1200 kr. (885 kr.)

213 Onsdag 12.15-14.50 start 24.10-12

Telefonvej 8 24 lektioner (8x)

Sven Fogh 1200 kr. (885 kr.)

Senior-edb 2

Dette kursus henvender sig til seniorer, der

har været på et begynderkursus i edb, eller

har lidt kendskab til tekstbehandling. Vi vil

arbejde med tekstbehandling i et roligt tempo,

hvor alle kan følge med. Vi vil også kigge

lidt på regneark, en smule på billeder og

farvelægning af tekst. Du lærer hvordan

man finder relevante oplysninger på Internettet,

og hvordan man sender mails.

210 Mandag 9.30-12.05 start 22.10-12

Telefonvej 8 24 lektioner (8x)

Sven Fogh 1200 kr. (885 kr.)

Senior-edb 3

Vi arbejder videre med tekstbehandling og

opøver nogle rutiner. Vi kigger på regneark,

søger på internettet og sender e-mails til

hinanden. Desuden opretter vi adressekartotek

i Word, og du lærer, hvordan man

lægger programmer ind på computeren.

212 Onsdag 9.30-12.05 start 24.10-12

Telefonvej 8 24 lektioner (8x)

Sven Fogh 1200 kr. (885 kr.)

214 Mandag 15.00-17.35 start 22.10-12

Telefonvej 8 24 lektioner (8x)

Sven Fogh 1200 kr. (885 kr.)

IT

Demonstration

Om billedbehandling i Photoshop og

HDR - eksempler vises

Lørdag den 8/9-2012

Kl. 10.30-11.00 og

kl. 13.30-14.00

Ved åbent Hus

i Telefonfabrikken, Telefonvej 8

Kom og mød din lærer - og få en

uforpligtende snak omkring holdene.

Mobiltelefon

Hvordan bruger jeg min mobiltelefon?

Hvordan lægger jeg telefonnumre

ind i min telefon? Hvordan

sender jeg en SMS, skriver med

store bogstaver, laver stavekontrol eller

lægger andre ringelyde på telefonen? Nogle

mobiler kan sende og hente e-mails -

hvordan får jeg den til det? Vi kigger på de

forskellige muligheder telefonen har, og de

problemer, som du måske ligger inde med.

204 Mandag 9.30-12.05 start 17.9-12

Telefonvej 8 9 lektioner (3x)

Sven Fogh 510 kr. (395 kr.)

Kend din smartphone

Lær din smartphone bedre at kende. De

nye telefoner kan gå på nettet og du kan få

forskellige APS. Hvordan sikrer du telefonen

og får lagt et virussystem på telefonen

og kan du opsætte din mailboks selv?

Lær at sende billeder over sms, opret kontaktpersoner,

lær om wi-fi og dataroaming.

Undgå dyre telefonregninger. Kort sagt bliv

klogere på din smartphone!

202 Onsdag 9.30-12.05 start 19.9-12

Telefonvej 8 9 lektioner (3x)

Sven Fogh 510 kr. (395 kr.)

NYT

Gladsaxe Bibliotekerne kan du få

korte, gratis it-kurser med forskellige

temaer. Du kan melde dig til kurserne

fra den 30/8-2012 på Hovedbiblioteket

eller gladsaxe.dk/bibliotek eller på tlf.

39 57 63 47.

13


Photoshop CS5

Absolut begyndere

Få et grundlæggende kendskab til den professionelle

Photoshop CS5.

Du får på dette kursus de færdigheder, der

skal til for at lave et spændende billede. Vi

arbejder med lag, farvepalet, fritlægning,

justering af farvebalance, filter, tekst, raw

filer og klargøring til tryk og internet. Hvis

du har Photoshop Elements kan du sagtens

være med. Kurset foregår i et stille og

roligt tempo. Der udleveres let forståeligt

kursusmateriale ca. 50 kr., som betales

direkte til underviseren.

217 Fredag 12.15-14.50 start 21.9-12

Telefonvej 8 9 lektioner (3x)

Sven Fogh 510 kr. (395 kr.)

219 Mandag 16.00-18.35 start 17.9-12

Telefonvej 8 9 lektioner (3x)

Sven Fogh 510 kr. (395 kr.)

Photoshop CS5

Let øvede

Du får på dette kursus udvidet de færdigheder

der skal til for at lave et spændende

billede. Vi arbejder videre med lag, farvepalet,

fritlægning, justering af farvebalance,

filter, tekst, raw filer og klargøring til tryk og

internet. Desuden lærer du hvordan man

flytter ting, kloner billeder etc. Har du en

anden udgave af photoshop kan du sagtens

være med. Der udleveres let forståeligt

kursusmateriale ca. 50 kr., som betales

direkte til underviseren.

218 Mandag 19.00-21.30 start 12.11-12

Telefonvej 8 9 lektioner (3x)

Sven Fogh 510 kr. (395 kr.)

14

Tilmelding og betaling

www.g-o-f.dk

Klik ind under det enkelte hold

og tilmeld dig.

IT

Photoshop CS6

Øvede

Seniorsurf-dag

Torsdag den 13/9-2012

kl. 10.00-14.00

I anledning af den nationale

Seniorsurf-dag 2012 inviterer Gladsaxe

Hovedbibliotek til en hyggelig dag for

ældre, der gerne vil stifte bekendtskab

med IT på en tryg og sjov måde over

en kop kaffe. Frivillige fra Ældresagens

PC-Café og bibliotekets personale vil

være til stede

Aftenskolerne holder Åbent Hus

samme dag i EDB-lokalerne på

Telefonfabrikken,

Telefonvej 8, Søborg

Kl. 10.00-16.00

NYT

På kurset arbejder vi med 3D og de nye

funktioner i CS6 med at flytte ting og udfylde

huller. Vi ser på de forskellige værktøjer

og på hvordan de fungerer med diverse

eksempler. Hvordan får du flotte nuancer

og toner i et splitsekund. Derudover arbejder

vi med lag, kurver, smartobjekts, masker

og filter. Vi ser på Camara raw delen,

hvor der er kommet flere spændende muligheder

for at justere dine billeder. Det er

bare med at komme i gang!

216 Fredag 9.30-12.05 start 26.10-12

Telefonvej 8 24 lektioner (8x)

Sven Fogh 1200 kr. (885 kr.)


Adobe Lightroom

Et moderne mørkekammer

Ligesom i gamle dage i mørkekammeret

kan du nu justere lys og skygge i hele billedet

eller kun det område, som du har lyst

til.

Fotografer i Jpeg eller hvis du vil have mere

ud af billederne Raw-format. Her er der

væsentligt større spillerum, når du vil redigere

billederne efterfølgende.

Lightroom er perfekt til konvertering og holder

effektivt orden på og behandler store

mængder af fotos med hurtig tilretning, beskæring

og arkivering af relevante motiver.

Du kan arbejde med Lightroom som eneste

redigeringsværktøj eller nemt gå videre i

f.eks. Photoshop, Photoshop Elements

eller andre programmer.

Vi gennemgår opgaver som giver et overblik

over, hvad programmet kan.

208 Fredag 15.00-17.35 start 21.9-12

Telefonvej 8 9 lektioner (3x)

Sven Fogh 510 kr. (395 kr.)

205 Onsdag 19.00-21.35 start 19.9-12

Telefonvej 8 9 lektioner (3x)

Sven Fogh 510 kr. (395 kr.)

Internet og e-mail

Vi surfer på nettet, finder ud af hvordan

man søger, ser på Internet-handel, lærer at

sende og modtage e-mails, vedhæfte filer,

oprette adressekartotek mv.

For dem, der gerne vil vide mere om hvad

nettet er, hvad det kan bruges til, samt gerne

vil kommunikere nemt via e-mail f.eks.

med familie og venner i udlandet.

201 Mandag 12.15-14.50 start 17.9-12

Telefonvej 8 9 lektioner (3x)

Sven Fogh 510 kr. (395 kr.)

203 Onsdag 15.00-17.35 start 19.9-12

Telefonvej 8 9 lektioner (3x)

Sven Fogh 510 kr. (395 kr.)

IT

Lave en professionel

hjemmeside med Joomla

Joomla er et gratis hjemmeside-system,

som kan udbygges med mange moduler og

komponenter, som kan hentes på nettet.

Vi arbejder bl.a.

Installation af Joomla

Skabeloner og billeder til din hjemmeside.

Menustruktur

Download af extensions (moduler og

komponenter).

Vedligeholdelse af den færdige side.

Bru af Wamp-server

Brug af billederedigering

Brug af ftp til upload

Design og brugervenlighed.

Brugeradgang: frontend eller backend

og indhold kun for brugere med

adgangskode.

Alle disse funktioner og begreber vil blive

gennemgået på kurset. Kendskab til It er

derfor en fordel - men du behøver ikke at

være ekspert.

Jommla er som nævnt gratis og langt de

fleste moduler og komponenter er også

gratis. Så det eneste der koster penge, er

prisen for at få lagt hjemmesiden på en

webserver ude på nettet, og for et navn på

hjemmesiden. (ca. 250 det første år og ca.

200 kr. de følgende). Når vi arbejder med

siden behøver du ikke at have købt pladsen.

Hjemmesiden kan laves på en lokal

server eller evt. din egen bærbare.

Ved spørgsmål ring til underviseren på tlf.

30 42 24 42.

221 Mandag 18.45-21.20 start 24.9-12

Telefonvej 8 15 lektioner (5x)

Jens Olsen 725 kr. (530 kr.)

Der tages forbehold for

trykfejl i programmet.

15


Picasa

Det gratis billedbehandlingsprogram Picasa

er blevet bedre og har fået flere funktioner.

Her kan du nemt og enkelt redigere dine

billeder, fjerne røde øjne, ændre kontrast

og lysstyrke, lave s/h eller bruntonede billeder.

Du kan lave billeder om til stregtegninger,

lomo, infrarød, HDR og 30 andre billedeindstillinger.

Du kan brænde billeder på

DC eller DVD, sende billeder via e-mail og

lægge album på nettet, som du kan dele

med venner og familie. Du ødelægger ikke

din originalbilleder ved at bruge dette program,

også selv om du har redigeret i dem.

Vi gennemgår programmet ved at lave eksempler,

som sendes og deles. Undervisningen

foregår i et roligt tempo, så alle kan

være med. Men det vil være en fordel med

kendskab til PC´er og dens almindelige

funktioner. Materialeudgift ca. 50 kr. som

afregnes på selve kurset.

209 Onsdag 15.00-17.35 start 19.9-12

Telefonvej 8 9 lektioner (3x)

Sven Fogh 510 kr. (395 kr.)

NEM ID

Myndigheder forlanger at vi alle skal have

og bruge Nem ID.

Her får du indblik i, hvad du kan bruge Nem

ID til, hvordan du opretter en e-boks , hvor

det offentlige kan sende dig forskellige breve

og oplysninger f.eks. Pensionsmeddelelser,

indkaldelse til syn af bilen, hospitalsjournaler,

kontoudtog, lønssedler mv.

Et kursus hvor du får opskriften på, hvor

nemt det i virkeligheden er med Nem ID,

hvis bare du har lært at bruge det.

220 Mandag 15.00-17.35 start 17.9-12

Telefonvej 8 9 lektioner (3x)

Sven Fogh 510 kr. (395 kr.)

222 Fredag 9.30-12.05 start 21.9-12

Telefonvej 8 9 lektioner (3x)

Sven Fogh 510 kr. (395 kr.)

16

IT / Foto

NYT

Fotografér med HDR

High Dynamic Range

Kurset er for dem der gerne vil lave natur-,

landskabs– eller arkitektoniske billeder.

Vi stiller skarpt på hvordan du tager og efterfølgende

behandler billeder, så du skaber

nogle flotte og misundelsesværdige

kunstværker.

Du får en forståelse for teorien bag HDR,

ud fra viden om det udstyr der kræves for

at skyde HDR-billeder. Du får vist, hvordan

du efterbehandler dine billeder. Vi laver en

masse forskellige øvelser, som fremmer

forståelsen for kameraet, og taler lidt om

hvad dit kamera skal og kan, samt hvilke

programmer der kan bruges til at lave gode

billeder. Materialeudgift ca. 50 kr. som afregnes

på selve kurset.

223 Onsdag 19.00-21.35 start 7.11-12

Telefonvej 8 9 lektioner (3x)

Sven Fogh 510 kr. (395 kr.)

Kamerateknik

Med spejlreflekskamera

Hvad er det der gør at et billede bliver super

godt, hvad enten det er portræt eller

landskabsbilleder?

Kurset er målrettet spejlreflekskameraer og

større kompakte kameraer - alle modeller.

Vi arbejder med lukketid, blænde, hvidbalance,

ISO-værdier, lysmåling, dybdeskarphed

og fokusering, og du får en indikation

af hvad de forskellige objektiver gør ved

motiverne. Dette illustreres i fotoøvelser,

ligesom du på kurset får mere viden omkring

kameraets forskellige muligheder,

som gør dig i stand til at tage bedre billeder.

Medbring selv kamera, stativ, kabler,

kortlæser mv. Materialeudgift ca. 50 kr.

som afregnes på selve kurset.

1200 Lørdag/Søndag 9.30-13.30

6.10 - 7.10-2012

Telefonvej 8 9 lektioner (2x)

Sven Fogh 510 kr. (395 kr.)

NYT

NYT


Erindringsværkstedet

Skriv dine erindringer.

Dine børnebørn vil elske dig for det!

Og du vil selv blive dybt engageret.

På kurset vil vi tale om formålet med at

skrive sine erindringer. Hvordan man kommer

i gang, og ikke mindst hvordan man

skriver sine erindringer, så det bliver spændende

læsning. Vi beskæftiger os med selve

skriveprocessen, disponering, udformning

og tryk af små oplag.

Vi ser på, hvordan it-programmer kan hjælpe

os i arbejdet, og hvordan billeder og et

spændende design kan øge læseinteressen.

Endvidere vil vi drøfte mulighederne

for at søge mere viden i tilknytning til vores

erindringer. På den måde vil vi arbejde på,

at erindringerne ikke bare bliver interessante

for os selv, men for mange andre. Når

erindringerne får værdi som historieskrivning,

vil også dine oldebørn og tip-oldebørn

elske at læse dem!

230 Fredag 10.00-11.40 start 26.10-12

Telefonvej 8 8 lektioner (4x)

Ebbe Berg 360 kr. (255 kr.)

Borgens Køreskole

Søborg Hovedgade 33

2870 Dyssegård

borgens@borgens.dk

Bliv dus med

færdsels-loven

Diverse

NYT

Dette kursus henvender sig til bilister, der

føler behov for at genopfriske teorien til

almindeligt kørekort.

Det er måske mange år siden, at du fik dit

kørekort og der er derfor sket flere ændringer

i loven. Så hvis du vil undgå bøder, klip

i kørekortet er dette kursus bestemt værd

at overveje.

235 Tirsdag 10.00-11.40 start 2.10-12

Telefonvej 8 4 lektioner (2x)

Jakob Meinertz 200 kr. (140 kr.)

Mindfulness

Mindfulness

Weekend - Workshop

I denne weekend vil du få en praktisk introduktion

i mindfulness og finde ud af hvordan

du kan bruge det i din hverdag. Mindfulness

betyder bevidst nærvær i nuet. Det er en

måde at være tilstede på, som kan reducere

stress, oplevelser af smerte og negative tankers

magt. Mindfulness er en iboende mulighed

i alle mennesker, og det inviterer os til at

lære os selv bedre at kende.

Ved at praktisere mindfulness skaber vi mere

plads til accept om hvordan vi, andre mennesker

og verdenen er. Kurset vil bestå af korte

teoretiske oplæg og praktiske øvelser, bl.a.

meditation i stilhed og gå-meditation.

1307 Lørdag/Søndag 10.00-15.20

27.10 - 28.10-2012

Telefonvej 8 12 lektioner (2x)

Maria Mänty 515 kr. (360 kr.)

www.synergo.dk

NYT

Kom og hør om mindfulness, hvorfor det er

så populært i dag og hvad det kan bruges

til i hverdagen. Mindfulness kan oversættes

til bevidst nærvær i nuet. Det er en måde at

være tilstede på og en metode som videnskaben

i disse år forsker meget interesseret

i. For eksempel i forhold til stress, depression

og smerter. Der vil være mulighed

for at prøve det af i egen krop samt være

plads til både debat og spørgsmål.

Underviseren Maria Mänty tilbyder til daglig

Mindfulness kurser bl.a. i København.

Hun har over 20 års erfaring i meditation og

nærvær og er desuden uddannet psykomotorisk

terapeut og skuespiller.

308 Onsdag den 2. oktober 2012 kl. 19.00

Aktivcentret, Fællesrummet

Telefonvej 8, Søborg

Pris: Gratis - men tilmelding nødvendig.

NYT

17


Engelsk

Lidt øvede - niveau 3

Kom og udvid dine engelskkundskaber.

Målet er at give deltagerne et større ordforråd

gennem samtaleøvelser ud fra en livlig

tekstbog samt nogle ukomplicerede noveller

og artikler. Det grammatiske bliver pudset,

dog aktivt frem for teoretisk.

400 Tirsdag 12.00-14.15 start 2.10-12

Telefonvej 8 50 lektioner (20x)

Dick Baldwin 1715 kr. (1060 kr.)

Engelsk

Utraditionel konversation

Spændende konversationshold, hvor vi på

engelsk diskuterer aktuelle samfundsmæssige

og menneskelige spørgsmål og problemer,

og derved vedligeholder sproget

og udbygger ordforrådet

Du behøver ikke at være perfekt til engelsk

for at kunne deltage, men må være parat til

at deltage aktivt og give dit besyv med.

405 Tirsdag 13.00-15.15 start 23.10-12

Telefonvej 8 45 lektioner (18x)

Nina Høgh 1580 kr. (1000 kr.)

Fransk

Fortsættere

Vi vil på en hyggelig og afslappet måde

læse og diskutere franske tekster samt

supplere med grammatiske øvelser.

I løbet af kurset vil vi læse manuskriptet til

et teaterstykke, som vi vil se på Teatret ved

Sorte Hest. Deltagerne forventes at have et

rimeligt kendskab til fransk.

413 Onsdag 10.00-12.15 start 10.10-12

Telefonvej 8 50 lektioner (20x)

Ingelise Wang 1715 kr. (1060 kr.)

18

Sprog

Italiensk

Niveau 1

For deltagere helt uden eller med ganske

lidt kendskab til italiensk. Talefærdighed,

ordforråd og forståelse udbygges gennem

mange varierede øvelser og situationer.

Repetition og grammatik inddrages.

416 Onsdag 15.30-17.45 start 19.9-12

Telefonvej 8 30 lektioner (12x)

Tiziana Zaccaria 1190 kr. (800 kr.)

Italiensk

Niveau 2

Vi arbejder med at styrke dine mundtlige

udtryksfærdigheder i let samtale om forskellige

emner. Der anvendes korte tekster

og skriftlige øvelser samt grammatik.

417 Onsdag 17.45-20.00 start 19.9-12

Telefonvej 8 30 lektioner (12x)

Tiziana Zaccaria 1190 kr. (800 kr.)

Tysk

Tysk konversation

Du vil gennem læsning af lettere noveller,

avisartikler mv. få opfrisket dit tyske, udvidet

dit ordforråd og lært den tyske grammatik.

Vi finder interessante og aktuelle emner

som basis for konversation.

419 Tirsdag 9.30-11.45 start 25.9-12

Telefonvej 8 35 lektioner (14x)

Wenche Gerlach 1320 kr. (865 kr.)

Fransk

Begyndere/let øvede

Vil du lære fransk helt fra bunden eller har

du snuset lidt til det og gerne vil forsætte.

Du kommer til at læse og forstå små simple

tekster og dialoger, således at du bedre vil

kunne klare dig som turist i Frankrig.

414 Tirsdag 17.00-19.15 start 2.10-12

Telefonvej 8 25 lektioner (10x)

Marine Langrand 1055 kr. (730 kr.)


Frivillig Motionsven / Bevægelse

Frivillige Motionsvenner

Flere ældre lever et isoleret liv inden for

hjemmets vægge. De kommer sjældent ud,

får kun få besøg, og deltager ikke i de almindelige

sociale og kulturelle tilbud i lokalområdet.

Når en ældre medborger - oftest

ufrivilligt, måske på grund af længerevarende

sygdom bliver isoleret i hjemmet, går det

ud over livskvaliteten, og mange følgesygdomme

støder til. Som frivillig motionsven

er du med til at hjælpe denne gruppe. Vi

uddanner løbende nye frivillige motionsvenner

i Gladsaxe.

Hvad er en frivillig motionsven?

En frivillig motionsven tager ud til ældre, og

hjælper dem med at motionere i eget hjem.

En person, der har overskud i hverdagen og

som har lyst til at gøre noget betydningsfuldt

for andre.

Har du lyst til at bruge din krop og finder det

spændende at komme ud og møde andre

mennesker, er det ikke noget krav at du

selv er god til idræt eller gymnastik. Det lærer

du på et kursus specielt udviklet til motionsvenner.

Som Frivillig Motionsven tilbydes du:

At tage del i et spændende motionstilbud til

primært ældre hjemmeboende borgere i

Gladsaxe Kommune. Du får en god relevant

baggrundsviden, der giver dig indsigt i motionens

gavnlige indflydelse på kroppens aldringsproces

samt kursusmaterialer

og motionsrekvisitter,

som du kan tage med til hjemmetræningen.

Nyt hold starter NU!!!!

Informationsmøde

Torsdag den 30.8-12 kl. 13.00

i de Frivilliges Hus.

Taxvej 15, Bagsværd

Koordinator Hanne Becker

tlf. 20 13 05 79.

Træning for personer

med KOL

For borgere, der tidligere har gennemgået

KOL-rehabilitering, og gerne vil forbedre

eller holde dette ved lige. Træningens mål

er at få flere kræfter og mere energi til

hverdagens aktiviteter. Vi arbejder med

udspænding, kredsløbs- og styrketræning

samt med afspændings- og vejrtrækningsteknikker.

Ny underviser

736 Torsdag 16.00-17.40 start 4.10-12

Kildegården 60 lektioner (30x)

Mette Juhl Jørgensen 1975 kr. (1200 kr.)

Gymnastik

Dette kursus henvender sig til ældre deltagere,

der ønsker at holde kroppen ved lige.

Under hyggelige og afslappede former vil

kroppen få den nødvendige motion. Der tages

individuelle hensyn, og enhver får lejlighed

til at udnytte sine muligheder for fysisk

udfoldelse i forhold til lyst og evner.

735 Mandag 15.45-17.25 start 17.9-12

Kildegården 60 lektioner (30x)

Mariann Quaade 1975 kr. (1200 kr.)

Gymnastik

Dette kursus henvender sig til ældre deltagere,

som bor på Hareskovbo, og som har besvær

med at komme ud af huset til gymnastik.

Vi mødes 2 gange om ugen og træner

kroppen stille og roligt igennem. Det foregår

under afslappede former og med hyggeligt

socialt samvær.

Der tages individuelle hensyn, og enhver får

lejlighed til at udnytte sine muligheder for fysisk

udfoldelse i forhold til lyst og evner.

Alle kan være med!

752 Man/Tors 9.15-10.00 start 17.9-12

Hareskovbo 50 lektioner (50x)

Birgit Larsen 1715 kr. (1060 kr.)

19


Motion og bevægelse

Aktive ældre

Vi bevæger kroppen godt igennem på en

alsidig og varierende måde. Vi styrker og

smidiggør led og muskler. Undervisningen

slutter af med udstrækning og afspænding.

642 Tirsdag 9.40-11.00 start 18.9-12

Bagsværd Stadion 39 lektioner (26x)

Birgit Larsen 1425 kr. (915 kr.)

Motionsgymnastik

Mænd (over 50 år)

Undervisningen er tilrettelagt for at styrke og

smidiggøre led og muskler. Herved opøves

den enkeltes bevidsthed om kroppens betydning

i hverdagen. Alle kan være med!

636 Torsdag 16.30-18.10 start 20.9-12

Buddinge Skole 52 lektioner (26x)

Birgit Larsen 1765 kr. (1090 kr.)

Motionsgymnastik

Kvinder

Dette hold giver dig god motion og bedre

kondi. Få det bedre med din krop – vær

med til forskellige opvarmnings- og strækøvelser.

Gennemgang og træning af hele

kroppens muskulatur. Vi slutter med effektive

strækøvelser og afspænding.

669 Onsdag 17.00-18.40 start 19.9-12

Buddinge Skole 52 lektioner (26x)

Birgit Larsen 1765 kr. (1090 kr.)

Callanetics

Callanetics er et utroligt effektivt og skånsomt

system, der gennem en række øvelser

for mave, balder, lår, ryg, arme og skuldre vil

give dig en stærk og smidig krop. Vi slutter

med udstrækning. Alle kan være med!

618 Mandag 15.30-16.30 start 17.9-12

Gladsaxe Sportshal 32 lektioner (26x)

Birgit Larsen 1190 kr. (800 kr.)

20

Bevægelse

Zumba

Zumba Fitness er en træningsform, der

består af danse og fitnessbevægelser sat

sammen til latinske rytmer.

Vil du have flad mave, stramme balder og

omrokeret lidt på dine kilo, så dans med til

Zumba. Vi svinger bl.a. hofterne til salsa,

merengue og cumbia.

675 Mandag 16.30-17.25 start 24.9-12

Buddinge Skole 12 lektioner (12x)

Eva Ørndrup 515 kr. (360 kr.)

Zumba - Gold

Callanetics - Bodyshape

NYT

NYT

Dette er en forenkling af Zumba Fitness,

som henvender sig til de ældre, skadede,

meget overvægtige, gravide eller dem der

ikke har dyrket motion i lang tid. Det er kort

sagt for alle dem der ikke kan følge med i

almindelig Zumba.

Derfor kom ud af starthullerne, hvis du vil

have flad mave, stramme balder og omrokeret

lidt på dine kilo. Vi svinger bl.a. hofterne

til salsa, merengue og cumbia.

676 Mandag 17.30-18.25 start 24.9-12

Buddinge Skole 12 lektioner (12x)

Eva Ørndrup 515 kr. (360 kr.)

Der tages forbehold for

trykfejl i forhold til programmet.

Gymnastiksystemet, hvor vi sætter fokus

på netop de steder på kroppen, der trænger

til en opstrammer, f.eks. lår, hofter,

sæde og mave. Der er ingen hop eller løb,

men kun muskelgymnastik, der giver en

fastere figur. Ryggen styrkes, og du får forbedret

din holdning. Vi slutter med koncentreret

afspænding. Alle kan være med!

613 Onsdag 18.50-20.10 start 19.9-12

Buddinge Skole 39 lektioner (26x)

Birgit Larsen 1425 kr. (915 kr.)


Motion og

Bevægelse

Aktive ældre

Her kommer du til at bevæge alle muskler -

også lattermusklerne. Alt er afpasset i et

roligt tempo.

Vi bevæger os til musik, laver styrketræning

med elastikker og afspændingsøvelser, der

passer til dig. Ryg, arme og brystmuskulatur

bliver trænet og vi arbejder med balanceøvelser.

Nakke og skuldre får også en omgang,

og du lærer øvelser, som du kan lave

hjemme i sofaen.

Vi bruger hinandens idéer til nyt og ”leger”

og griner sammen. Hver gang sluttes med

udstræk og afspænding. Kom og vær med!

672 Mandag 8.30-9.50 start 24.9-12

Telefonvej 8 36 lektioner (24x)

Tina Jensen 1345 kr. (880 kr.)

Motion for

verdens kvinder

Kvinder

Bevægelse

NYT

NYT

Dette hold er for alle kvinder uanset alder og

størrelse - med og uden gymnastikerfaring.

Her mødes alle verdens kvinder, og du kommer

til at bevæge alle muskler, får sved på

panden og kommer til at grine sammen med

andre.

Med inspiration fra bl.a. Zumba varmer vi op

til musik.

Vi laver styrketræning med elastikker og

træner hver gang mave, balder og lår. Derudover

laves øvelser for ryg-, arme– og

brystmuskulaturen. Vi arbejder med at forbedre

din kondition, ligesom vi hver gang

slutter af med afspænding og udstræk.

Kom og vær med!

673 Mandag 10.00-11.20 start 24.9-12

Telefonvej 8 36 lektioner (24x)

Tina Jensen 1345 kr. (880 kr.)

Yoga

Begyndere og øvede

Undervisningen er baseret på rolige øvelser,

der smidiggør alle muskler og led.

Styrker de svage muskler og strækker de

muskler der er for korte, samtidig med at

du får stimuleret de indre organer, så din

krop kommer i bedre balance og bliver optimeret.

Yogaen giver dig mere energi i hverdagen,

giver dig bedre søvn og forbedrer koncentrationsevnen.

Når du dyrker yoga, lærer

det dig samtidig at håndtere stress, sænker

dit blodtryk og får din krop til at arbejde

mere optimalt.

Er du blevet lidt stiv i kroppen, har du lidt

slidgigt, driller skulderen lidt, har du lidt

besvær med at komme ud af sengen, eller

har du bare ondt i ryggen, nakkestivhed

eller spændingshovedpine? Så meld dig til

yoga. Ved hjælp af yogaen kan du få en

større kropsbevidsthed, hvorved du forøger

din livskvalitet og dermed livsglæden væsentligt.

Vi afslutter øvelserne med en 10-

15 minutters afspænding.

621 Mandag 9.00-10.40 start 10.9-12

Telefonvej 8 60 lektioner (30x)

Morten Ryan Hansen 1975 kr. (1200 kr.)

631 Mandag 17.00-18.40 start 10.9-12

Telefonvej 8 60 lektioner (30x)

Morten Ryan Hansen 1975 kr. (1200 kr.)

632 Mandag 18.40-20.20 start 10.9-12

Telefonvej 8 60 lektioner (30x)

Morten Ryan Hansen 1975 kr. (1200 kr.)

21


Yoga +60

Dårlig ryg, led og muskler

Yoga kan lindre og smidiggøre leddene

samt styrke og løsne ømme muskler. Lær

at bruge din ryg og dine led på en god og

hensigtsmæssig måde. Ved hjælp af afspænding

opnås ro og velvære i krop og

sind. Undervisningen er tilrettelagt for små

hold.

319 Torsdag 9.30-11.10 start 13.9-12

Telefonvej 8 56 lektioner (28x)

Tove Hansen 1870 kr. (1140 kr.)

633* Onsdag 9.00-10.40 start 12.9-12

Telefonvej 8 56 lektioner (28x)

Tove Hansen 1870 kr. (1140 kr.)

* Hold 633 er for øvede - ring evt. 39 56 20 36.

Yoga

Dårlig ryg, led og muskler

Yoga kan lindre og smidiggøre leddene

samt styrke og løsne ømme muskler. Lær

at bruge din ryg og dine led på en god og

hensigtsmæssig måde. Ved hjælp af afspænding

opnås ro og velvære i krop og

sind. Undervisningen er tilrettelagt for små

hold.

316 Fredag 9.00-10.40 start 14.9-12

Telefonvej 8 48 lektioner (24x)

Ellen Enegaard 1660 kr. (1035 kr.)

315 Fredag 10.45-12.25 start 14.9-12

Telefonvej 8 48 lektioner (24x)

Ellen Enegaard 1660 kr. (1035 kr.)

Yoga +60

Astma og luftvejslidelser - H.

For de der lider af astma-allergi eller anden

form for problemer i luftvejssystemet, er det

vigtigt at få styrket og smidiggjort kroppen,

få indøvet en god åndedrætsteknik samt

lære at slappe helt af.

317 Torsdag 11.15-12.55 start 13.9-12

Telefonvej 8 56 lektioner (28x)

Tove Hansen 1870 kr. (1140 kr.)

22

Bevægelse

Yoga for kvinder

Gennem yoga kan du på en

effektiv måde holde dig i

form. Yoga bringer ro, balance

og velvære i krop og sind

gennem forskellige stillinger,

åndedrætsøvelser og afspænding.

Vi arbejder kroppens led og

muskler igennem i et roligt tempo. Ved regelmæssig

udførelse virker yoga forebyggende

og opbyggende på hele den menneskelige

organisme. Kan dyrkes af alle! Påklædning:

Løstsiddende tøj, der giver fuld

bevægelsesfrihed. Evt. håndklæde.

318 Onsdag 16.15-17.55 start 12.9-12

Telefonvej 8 48 lektioner (24x)

Ellen Enegaard 1660 kr. (1035 kr.)

320 Torsdag 16.00-17.40 start 20.9-12

Telefonvej 8 16 lektioner (8x)

Ellen Enegaard 620 kr. (410 kr.)

Yoga +60

Gennem yoga kan du på en effektiv måde

holde dig i form. Yoga bringer ro, balance

og velvære i krop og sind gennem forskellige

stillinger, åndedrætsøvelser og afspænding.

Vi arbejder kroppens led og muskler igennem

i et roligt tempo. Ved regelmæssig

udførelse virker yoga forebyggende og opbyggende

på hele den menneskelige organisme.

Kan dyrkes af alle! Påklædning:

Løstsiddende tøj, der giver fuld bevægelsesfrihed.

Evt. håndklæde.

629* Mandag 8.30-10.10 start 10.9-12

Telefonvej 8 56 lektioner (28x)

Tove Hansen 1870 kr. (1140 kr.)

630 Mandag 10.20-12.00 start 10.9-12

Telefonvej 8 56 lektioner (28x)

Tove Hansen 1870 kr. (1140 kr.)

* Hold 629 er for lidt øvede, ring evt. 39 56 20 36.


Yoga m/k

Små hold - H.

Vi bruger klassiske indiske yogaøvelser,

der er tilpasset vores danske livsform og

mentalitet, uden at inddrage de mere

”mystiske” sider af den indiske yoga. Formålet

er først og fremmest at øge sundhed

og livskvalitet. Udover god motion og velvære

forebygges en lang række gener som

f.eks. stress, dårligt blodomløb, ryg-gener

og infiltrationer i nakke og skuldre. Undervisningen

er tilrettelagt for små hold. Lagen

medbringes. Max. 6 deltagere.

300 Mandag 15.00-16.40 start 10.9-12

UC/Frødings Allé 8 48 lektioner (24x)

Ellen Olsen 1660 kr. (1035 kr.)

301 Tirsdag 13.00-14.40 start 11.9-12

UC/Frødings Allé 8 48 lektioner (24x)

Ellen Olsen 1660 kr. (1035 kr.)

302 Tirsdag 15.00-16.40 start 11.9-12

UC/Frødings Allé 8 48 lektioner (24x)

Ellen Olsen 1660 kr. (1035 kr.)

303 Tirsdag 17.00-18.40 start 11.9-12

UC/Frødings Allé 8 48 lektioner (24x)

Ellen Olsen 1660 kr. (1035 kr.)

Yoga og meditation

for teenagere

Som teenager oplever du sikkert store forandringer

og mange nye krav. Med yoga

og små meditationsøvelser kan du skabe

dig et frirum, hvor du kun har fokus på at

VÆRE. Her gælder det ikke om at se bedst

ud eller kunne præstere mest, men om at

være helt opmærksom på det du gør med

din krop, dit åndedræt og dit sind.

Det giver ro og balance samtidig med, at

du opbygger styrke, smidighed og fleksibilitet

- også på det mentale plan. Du bliver

bedre til at kunne give slip på, og give

plads til det, der styrker dig, giver energi og

skaber glæde. Kurset kan forlænges.

643 Torsdag 16.00-17.40 start 13.9.12

Telefonvej 8 28 lektioner (14x)

Marianne Lindgren 1135 kr.

Bevægelse

Qi Gong

Mere energi, bedre helbred, ro i sindet

Begyndere/let øvede

Qi Gong genopretter indre ro, glæde og styrke.

Qi Gong er en op til 5.000 år gammel form for

kinesisk ”energi-gymnastik”, der arbejder holistisk

med krop, sind og ånd. Regelmæssig udførelse

af Qi Gong forebygger ubalancer som

stress og kredsløbsforstyrrelser og forstærker

knoglevæv og immunforsvar.

I Kina bruges Qi Gong på hospitaler som opfølgende

behandling. Qi Gong er grundlaget for

Traditionel Kinesisk Medicin og Tai Chi.

Qi Gong er kendetegnet ved sine blide, cirklende

og energigivende bevægelser.

På kurset veksler vi mellem stående og siddende

øvelser. Vi arbejder med lette åndedrætsøvelser,

meditationer, men mest med Qi Gong

bevægelser.

649 Torsdag 11.00-12.40 start 4.10-12

Telefonvej 8 48 lektioner (24x)

Threin Ottossen 1660 kr. (1035 kr.)

Arbejdsledige, Efterlønsmodtagere og

Pensionister og SU-berettigede

bosiddende i Gladsaxe kommune

har ret til at modtage 13 kr. pr. lektion

i tilskud til undervisning

Prisen står i (Parentes).

23


FysioPilates og

bevægelse

Få nogle brugbare redskaber til at træne

kroppen effektivt og kontrolleret. På kurset

får du et Pilates-program, som du kan tage

med hjem og bruge i din egen hverdag, når

du har tid.

Pilates er en teknik, der dels bruger åndedrættet

og sætter fokus på meget præcise

øvelser. Du får en stærkere og smidigere

krop, øget kropsbevidsthed og en bedre

kropsholdning. Igennem de kontrollerede

og rolige bevægelser samt optimering af

musklernes samarbejde, får du en langt

bedre balance. Kurset henvender sig både

til dig, der vil have opstrammet musklerne

samt dig, der har ryg/bækkenproblemer.

672 Tirsdag 10.30-11.50 start 11.9-12

Telefonvej 8 42 lektioner (28x)

Helle Johannsen 1505 kr. (955 kr.)

Bevægelse, afspænding

og Pilates

Små hold - H.

For deltagere med nedsat bevægelighed -

det være sig gigt, smerter i ryg, nakke,

hoved og ben.

Undervisningen er tilrettelagt for få deltagere,

så der kan tages individuelle hensyn.

Hele kroppen arbejdes igennem med respekt

for den enkeltes behov og undervisning

foregår derfor på små hold. Du vil opnå

styrke og smidighed samtidig med et

øget velvære i hele kroppen. Der afsluttes

med stræk og afspænding.

671 Fredag 10.00-11.40 start 14.9-12

Telefonvej 8 56 lektioner (28x)

Helle Johannsen 1870 kr. (1140 kr.)

24

Bevægelse

Pilates

Små hold - H.

Pilates er en helt unik træningsform, der

giver smidighed og en veltrænet krop, styrker

både små og store muskelgrupper og

giver en bedre holdning. Kroppen forlænges

og strømlines unde de hårdtpumpede

resultater.

Pilates-øvelserne udgår fra - og styrker de

dybe bugmuskler, lænd, hofter og lår og

fremmer centrering samtidig med at de fokuserer

på åndedræt, afspænding, koncentration

og giver en flot holdning og balance.

Pilates bygger på ro og harmoni - og ikke

så meget på sved og anstrengelser. Det

drejer sig om at sætte tempoet ned, sætte

hverdagens stress og jag på stand-by og

bruge åndedrættet på en ny måde.

Prøv det og find din indre styrke og balance

samtidig med, at du forbedrer din fleksibilitet,

kropsholdning, udholdenhed, taber dig

og får flotte, lange, veltrænede muskler.

640 Onsdag 13.00-14.20 start 19.9-12

UC/Frødings Allé 8 36 lektioner (24x)

Kirsten Hornsyld 1345 kr. (880 kr.)

641 Onsdag 14.30-15.50 start 19.9-12

Telefonvej 8 36 lektioner (24x)

Kirsten Hornsyld 1345 kr. (880 kr.)

www.Body-trim.dk

NYE TILTAG

NYT

Hvis du som borger,

forening eller organisation

i GLADSAXE KOMMUNE

har en god, lokal, samfundsorienteret

idé - send en mail

til info@g-o-f.dk.


Afspænding - Optræning

Styrke - Kredsløbsøvelser

Kurset for dig, der ikke stiller dig tilfreds

med at "lære at leve med" smerter

og nedsat bevægelighed, hvis årsagen

er muskel– eller ledbelastning.

Vi afspænder, styrker og strækker alle

muskler og led, så kropsbalancen stimuleres.

Kredsløbs- og åndedrætsøvelser

indgår, og vi slutter med dyb

afspænding.

Undervisningen er tilrettelagt for små

hold, hvor vi tager hensyn til den enkeltes

muligheder og behov.

Flere oplysninger kan fås hos underviseren,

afspændingspædagog Gerda

Grenander på tlf. 38 87 86 36.

Det er aldrig for sent at begynde!

322 Tirsdag 9.00-10.40 start 18.9-12

Bagsværd Kirke 52 lektioner (26x)

Gerda Grenander 1765 kr. (1090 kr.)

323 Tirsdag 10.45-12.25 start 18.9-12

Bagsværd Kirke 52 lektioner (26x)

Gerda Grenander 1765 kr. (1090 kr.)

326 Onsdag 8.00-9.40 start 19.9-12

Telefonvej 8 52 lektioner (26x)

Gerda Grenander 1765 kr. (1090 kr.)

324 Torsdag 10.00-11.40 start 20.9-12

Bagsværd kirke 52 lektioner (26x)

Gerda Grenander 1765 kr. (1090 kr.)

328 Torsdag 14.00-15.40 start 20.9-12

Telefonvej 8 52 lektioner (26x)

Gerda Grenander 1765 kr. (1090 kr.)

609 Torsdag 16.30-18.10 start 20.9-12

Telefonvej 8 52 lektioner (26x)

Gerda Grenander 1765 kr. (1090 kr.)

Bevægelse

Rygtræning / afspænding

Til dig der trænger til at styrke din ryg eller

decideret har en ryglidelse. Vi arbejder

med at bevidstgøre ryg-, nakke-, mave– og

baldemuskulatur. I undervisningen indgår

styrke, bevægelighed, kredsløbsøvelser

samt ud– og afspænding. Vi kommer ind

på hensigtsmæssig brug af kroppen i hvile

og arbejde. Vi slutter af med afspænding

og der tages individuelle hensyn.

Undervisningen er tilrettelagt for små hold.

310 Mandag 9.30-11.10 start 3.9-12

UC/Frødings Allé 8 64 lektioner (32x)

Hanne Becker 2080 kr. (1250 kr.)

311 Mandag 11.15-12.55 start 3.9-12

UC/Frødings Allé 8 64 lektioner (32x)

Hanne Becker 2080 kr. (1250 kr.)

312 Mandag 13.00-14.40 start 3.9-12

UC/Frødings Allé 8 64 lektioner (32x)

Hanne Becker 2080 kr. (1250 kr.)

Afspænd, styrk og stræk

Trænger du til at lave øvelser, der både styrker,

strækker og afspænder dine muskler?

Kan du nikke genkendende til stivhed i nakken

- arme og hænder der sover - spændingshovedpine

- eller træthed i den øverste

del af ryggen? Her laves øvelser for skuldre,

nakke-, mave- og rygmuskulatur, strækøvelser

for hele kroppen samt bevægelighed,

smidighed, kredsløbsøvelser og afspænding.

Du lærer hensigtsmæssig brug af

kroppen samt øger din kropsbevidsthed.

Undervisning er tilrettelagt for små hold.

Hver gang afsluttes med afspænding.

651 Tirsdag 9.30-11.10 start 18.9-12

UC/Frødings Allé 8 64 lektioner (32x)

Hanne Becker 2080 kr. (1250 kr.)

652 Tirsdag 11.15-12.55 start 18.9-12

UC/Frødings Allé 8 64 lektioner (32x)

Hanne Becker 2080 kr. (1250 kr.)

Arbejdsledige, Efterlønsmodtagere og

Pensionister og SU-berettigede

bosiddende i Gladsaxe kommune

Prisen står i (Parentes).

25


Varmtvandstræning

Holdtræning i 34 o varmt vand. Har du problemer

med ryg-, nakke-, skuldre-, hofter–

og/eller muskler, er dette en ideel form for

motion. Bevægeligheden øges, balance–

og koordinationsevnen styrkes og overbelastning

undgås.

Deltagerne skal være selvhjulpne.

Kun få ledige pladser, ring derfor på 39 67 06 11

og hør nærmere.

374 Torsdag 17.40-18.25 start 30.8-12

(Døren åbnes kl. 17.30)

Bakkegården 30 lektioner (30x)

Lone G./Ann F. 1950 kr. (1560 kr.)

376 Torsdag 18.25-19.10 start 30.8-12

(Døren åbnes kl. 18.15)

Bakkegården 30 lektioner (30x)

Lone G./Ann F. 1950 kr. (1560 kr.)

Varmtvandstræning

Kun for personer med

PARKINSON

Parkinsons Sygdom giver en række symptomer,

som man selv godt kan gøre noget

ved, så sygdommen ikke skrider så hastigt

frem. Derved får man det bedre med sig

selv og sine omgivelser.

Her er varmtvandstræning rigtig godt.

Varmtvandstræning er ikke svømning, som

mange tror, men fysioterapi i varmt vand.

Der laves øvelser, der lindrer rigiditeten,

hjælper balanceproblemer, styrker konditionen

samt hjælper på åndedrættet.

Undervisningen foregår hver torsdag på

Kildegården under vejledning af dygtige

fysioterapeuter og starter medio september

måned. Ring og hør nærmere hos:

Just Pedersen tlf.: 44 98 12 02

26

Der tages forbehold for

fejl og mangler

ved prisfastsættelsen

samt trykfejl i programmet.

Bevægelse

Varmtvandstræning

En sjov og effektiv måde at træne på

Vand er det ideelle element til træning.

Vand bærer, støtter og giver modstand, så

man kan træne uden at overbelaste muskler,

led og sener. Vandets bæreevne udnyttes,

hvilket betyder en mindre belastning af

kroppen, ligesom vandet støtter kroppen,

så du bedre kan holde balancen under

øvelserne. Når vi bevæger os i vand, opstår

der turbulens i vandet. Denne modstand

øger muskelstyrken og blodcirkulationen.

Kun få ledige pladser, ring på tlf. 39 67 06 11.

367 Tirsdag 16.45-17.30 start 4.9-12

Kildegården 35 lektioner (35x)

Hanne B./Mirek W. 2150 kr. (1695 kr.)

369 Tirsdag 17.35-18.20 start 4.9-12

Kildegården 35 lektioner (35x)

Hanne B./Mirek W. 2150 kr. (1695 kr.)

371 Tirsdag 18.25-19.10 start 4.9-12

Kildegården 35 lektioner (35x)

Hanne B./Mirek W. 2150 kr. (1695 kr.)

377 Tirsdag 19.15-20.00 start 4.9-12

Kildegården 35 lektioner (35x)

Hanne B/Mirek W. 2150 kr. (1695 kr.)

340 Fredag 12.05-12.50 start 7.9-12

Gladsaxe Svø.hal 35 lektioner (35x)

Hanne B./Ana M. 2150 kr. (1695 kr.)

341 Fredag 12.55-13.40 start 7.9-12

Gladsaxe Svø.hal 35 lektioner (35x)

Hanne B./Ana M. 2150 kr. (1695 kr.)

342 Fredag 13.45-14.30 start 7.9-12

Gladsaxe Svø.hal 35 lektioner (35x)

Hanne B./Ana M. 2150 kr. (1695 kr.)

343 Fredag 14.35-15.20 start 7.9-12

Gladsaxe Svø.hal 35 lektioner (35x)

Hanne B./Ana M. 2150 kr. (1695 kr.)


Varmtvandstræning

Kurset er for dig, der har lyst til træning

med afspænding i varmt vand. Du vil lære

at lytte til din krops signaler, både i den

aktive del og under selve afspændingen i

vand. Vi vil under kurset arbejde med styrke,

afspænding, stræk og udspænding.

654 Onsdag 12.00-12.45 start 12.9-12

Kildegården 35 lektioner (35x)

Hanne Becker 2150 kr. (1695 kr.)

655 Onsdag 12.50-13.35 start 12.9-12

Kildegården 35 lektioner (35x)

Hanne Becker 2150 kr. (1695 kr.)

Bevægelse i vand

Kvinder

Ingen undskyldning for ikke at komme i

gang. Alle kan være med uanset form, fysik

og alder - også dem med vandskræk.

Vandets opdrift gør dig vægtløs, bevægeligheden

øges så flere muskler aktiveres,

pulsen kommer i vejret, blodcirkulation og

kondition forbedres. Vi motionerer og har

det sjovt samtidigt.

Ny underviser

350 Torsdag 16.00-16.45 start 4.10-12

Egegårds Sk. Svø.hal 30 lektioner (30x)

Hanne Becker 1190 kr. (800 kr.)

351 Torsdag 16.50-17.35 start 4.10-12

Egegårds Sk. Svø.hal 30 lektioner (30x)

Hanne Becker 1190 kr. (800 kr.)

352 Torsdag 17.40-18.25 start 4.10-12

Egegårds Sk. Svø.hal 30 lektioner (30x)

Hanne Becker 1190 kr. (800 kr.)

353 Torsdag 18.30-19.15 start 4.10-12

Egegårds Sk. Svø.hal 30 lektioner (30x)

Hanne Becker 1190 kr. (800 kr.)

Mulighed for ratebetaling.

Har du ønske om

at dele betalingen i 2 rater,

kontakt da venligst kontoret

på tlf. 39 67 06 11!

1. rate nu - 2. rate 1.11-12

Bevægelse

Vandgymnastik

Bliv glad af at bevæge dig i vand

Når du bevæger dig i vand, bruger du

20-30% mere energi end på land. Samtidig

belaster du dine led 10-20% MINDRE.

DERFOR er vandtræning fantastisk. Du får

styrket dine arme, ben, lår, muskelkorsettet

- altså mave, ryg og bækkenbund. Vand er

det ideelle element til træning: Vandet bærer,

støtter og giver modstand, så man kan

træne uden at overbelaste led, muskler og

sener.

Når vi bevæger os i vandet, opstår der turbulens,

som vi bruger til at forøge vores

muskelkraft, styrke balancen og forbedre

konditionen samt ikke mindst bruges vandet

til at træne bevægelighed og smidighed.

Naturligvis strækker vi ud til sidst hver

gang. Vi bruger skumslanger, plader og

håndvægte til at udføre øvelserne med.

Vandtræning er for alle - ældre, overvægtige,

gravide, og til dig der bare har brug for

at få bevæget dig godt og grundigt i vand.

Kom og vær med!

380 Torsdag 9.00-9.45 start 20.9-12

Bagsværd Svø.hal 32 lektioner (32x)

Hanne Becker 1240 kr. (825 kr.)

381 Torsdag 9.50-10.35 start 20.9-12

Bagsværd Svø.hal 32 lektioner (32x)

Hanne Becker 1240 kr. (825 kr.)

382 Torsdag 10.40-11.25 start 20.9-12

Bagsværd Svø.hal 32 lektioner (32x)

Hanne Becker 1240 kr. (825 kr.)

27


Syning og tilskæring

Der er mange fordele ved at sy sit tøj selv.

Det giver mode-, kvalitets-, og prisbevidsthed.

Godt forarbejdet og velsiddende tøj er

målet for sykurset.

Der undervises i de forskellige syteknikker,

som anvendes til beklædning og tilbehør.

Der er også mulighed for at sy ting til boligen

f.eks. foldegardiner, puder m.m. Du kan lave

dit eget mønster eller tilrette færdige mønstre

efter personlige mål, så tøjet får den

perfekte pasform.

923 Tirsdag 10.00-13.00 start 2.10-12

UC/Frødings Allé 8 59,5 lektion (17x)

Ella Watz 1975 kr. (1200 kr.)

938 Torsdag 9.30-12.30 start 4.10-12

UC/Frødings Allé 8 59,5 lektion (17x)

Ella Watz 1975 kr. (1200 kr.)

Sy til hele familien

2 - 3 gange om måneden

Sy nyt tøj eller frisk garderoben lidt op!

Her er der mulighed for at forny garderoben.

Du kan sy alt fra inderst til yderst - lige fra

fransk undertøj til kjoler, bluser, dragter og

frakker.

Der er også mulighed for at sy ting til boligen

f.eks. foldegardiner, puder m.m. Du kan lave

dit eget mønster eller tilrette færdige mønstre

efter personlige mål, så tøjet får den perfekte

pasform.

937 Torsdag 19.00-22.00 start 4.10-12

UC/Frødings Allé 8 42 lektioner (12x)

Ella Watz 1690 kr. (1100 kr.)

28

Tekstil

Syning

Har du lyst til at sy?

Kom og få ny inspiration! Vi har fingeren på

pulsen og syr det, der er “in” til børn og

voksne. Selv om du er nybegynder er det

let at sy efter moderne metoder. Vi syr alt

fra undertøj til kjoler, bukser, dragter og let

overtøj. Der er mulighed for at bestille stof

på holdene - efter katalog.

918 Mandag 12.00-14.35 start 1.10-12

UC/Frødings Allé 8 66 lektioner (22x)

Lise Bentzen 2135 kr. (1275 kr.)

Mor/barn syning

4 søndage - hver anden uge

NYT

Du lærer at sy lækkert tøj eller andet tilbehør

til din baby. Undervisningen finder sted

på det niveau, som du befinder dig. Derfor,

hvis du har en idé hjælpes du til at få den

omdannet til virkelighed. Der vil være inspiration

gennem symagasiner og egne produkter.

Ved interesse vil du blive introduceret

til farvelære og designudvikling. Babyerne

har mulighed for at være til stede eller

sove i barnevognen i haven. Har du

spørgsmål, er du velkommen til at kontakte

underviseren på tlf. 30 63 60 23 eller på

mailen leuf@privat.dk.

1911 Søndage 10.00-13.30

23.9 - 7.10 - 21.10 - 4.11-2012

UC/Frødings Alle 8 16 lektioner (4x)

Lene Justesen Hansen 620 kr. (410 kr.)

Ramme og skaftevævning

Lær at væve tekstiler både til hjemmet og

til beklædning. Det er kvaliteten, der her

sættes i højsædet. Gode materialer sammen

med din kreativitet kan kun give et

godt resultat. Vævning er en kreativ beskæftigelse

både for mænd og kvinder.

Der undervises individuelt i både nye og

gamle væveteknikker.

988 Torsdag 15.00-17.35 start 25.10-12

UC/Frødings Allé 8 A 54 lektioner (18x)

Bessie Larsen 1820 kr. (1115 kr.)


Knipling

Knipling er et gammelt og smukt kunsthåndværk

og en del af den danske historie

og kulturarv. Selvom det ser indviklet ud, er

der få regler som nemt kan læres, og resultatet

er både smukt og brugbart. Der vil

blive lavet arbejder ud fra den enkelte kursists

ønsker - både i traditionel og moderne

stil. Der arbejdes efter farvelagte arbejdstegninger,

hvor der er mulighed for det.

Alle kan deltage!

904 Onsdag 9.30-12.05 start 26.9-12

UC/Frødings Allé 8 A 60 lektioner (20x)

Charlotte Tørngren 1975 kr. (1200 kr.)

Crazy Patchwork

3 søndage - Begyndere

Har du lyst til være med til at lege med forskellige

kvaliteter og farver af stof, så er

her muligheden for at gå amok.

Du introduceres til forskellige metoder og til

forskellige måder at bruge patchwork på.

Er der interesse for det, vil farvelære og

designudvikling indgå i undervisningen.

Har du spørgsmål er du meget velkommen

til at kontakte underviseren på Lene Justesen

Hansen på tlf. 30 63 60 23 eller på

mailen leuf@privat.dk.

1912 Søndage 10.00-15.00

25.11 - 2.12 - 9.12-2012

UC/Frødings Alle 8 16 lektioner (3x)

Lene Justesen Hansen 620 kr. (410 kr.)

Tekstil/Kreativ

Kreativ Designworkshop

Weekendkursus

Kom på weekendkursus og lær hvordan du

kan bruge fantasien til at skabe nyt tøj.

På 3 weekender lærer du hvordan du kan

hente inspiration og bearbejde den til et

færdigt stykke tøj. Du vil blive overrasket

over hvor mange ideer du egentlig har, hvis

du kan lære at arbejde med dem.

1. weekend vil du som introduktion få indblik

i de forskellige designprocesser og blive

præsenteret for et overflødighedshorn af

inspirerende genstande. Tegning og skitsering

på en lille gine vil frembringe en skitsebog

med idéer.

2. weekend vil vi tage udgangspunkt i skitserne,

som grundlag for form– og materialevalg.

Med vejledning vil du kunne konstruere

et mønster til at sy efter.

I den 3. og afsluttende weekend vil du lære,

hvordan du syr dit tøj. Det er dog ikke

afgørende at det sys - du kan have valgt at

lime eller en helt anden teknik. Der kræves

ingen sy-færdigheder, men det er vigtigt, at

du har en interesse for at skabe.

Materialeudgifterne er afhængige af, hvad

du vil lave. Da der er individuel vejledning,

er der kun plads til max. 10 deltagere.

Yderligere oplysninger fås hos Anna Rosa

Hiort-Lorentzen tlf. 26 33 82 02.

1902 Lørdage 13.00-16.00

Søndage 10.00-13.00

29.9 - 30.9 - 13.10 - 14.10 - 27.10 - 28.10-12

UC/Frødings Allé 8 21 lektioner (6x)

Anna Rosa Hiort-Lorenzen 950 kr. (680 kr.)

www.rosadeer.com

29


Filt på livet løs

Weekendkursus

Medbring din veninde eller brug kurset som

inspiration til din egen faglige undervisning.

Vi kaster os over filten. Det er fantastisk,

hvad der kan komme ud af en uldtot og

sæbevand. Vi gennemgår basisteknikker

indenfor filt: rulleteknik, filt på silke, nålefilt,

filt på skabelon, filtning med rystepudser

etc. Design dine egne unikke sutsko, vanter,

hatte, tørklæder mv. Fantasien har ingen

grænser. Medbring saks, mønsterpapir,

en skål til vand og håndklæder.

Materialeudgift ca. 375 kr.

1905 Lørdag/Søndag 10.00-15.20

6.10 - 7-10-2012

Telefonvej 8 12 lektioner (2x)

Henriette Rolf Larssen 515 kr. (360 kr.)

30

Gladsaxe Oplysnings Forbund

forbeholder sig ret til at foretage ændringer

i de enkelte holds tid, timetal, undervisningssted,

læreransættelser og evt.

trykfejl. Ved sygdom og dermed aflyste

mødegange forlænges sæsonen eller evt.

vikar ansættes.

Tekstiltryk

Weekendkursus - Begyndere

Kreativ

NYT

NYT

Har du lyst til at lege med farver, designe

og trykke egne mønstre, så har du muligheden

nu. Undervisningen omfatter udvikling

af mønster, mønsterkomposition, farvelære

og tryk i rapport eller som frit fladedækkende.

Der introduceres til egnede

uniprint bindere og farver. Undervisningen

foregår over to weekender. Der skal påregnes

udgifter på ca. 500 kr. til trykramme,

papir, blæk, binder og pigmentfarve.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at

kontakte underviseren på tlf. 30 63 60 23

elelr på mailen leuf@privat.dk.

1910 Lørdage/Søndag 10.00-15.20

10.11 - 17.11 - 18.11-2012

Telefonvej 8 18 lektioner (3x)

Lene Justesen Hansen 675 kr. (440 kr.)

Keramik & Stentøj

På dette kursus arbejder vi med stentøjsler.

Vi laver personlige brugsting og kunstgenstande.

For at få de resultater som du ønsker,

bliver der arbejdet med forskellige teknikker

til modellering af objekter bl.a. pølseteknik,

pladeteknik, trækketeknik og drejning.

De færdige modeller brændes og glaseres.

Vi hjælper hinanden, hvis vi støder på

udfordringer med arbejderne, og tonen er

meget kammeratlig og varm. Udgifter til materialer

må påregnes.

Ny underviser

866 Torsdag 19.15-21.50 start 4.10-12

Telefonvej 8 60 lektioner (20x)

Britta Andersen 1975 kr. (1200 kr.)

”At skrive en ikon”

Ikonografi

På ikonkurset fremstiller man hver især en

ikon efter ældgamle forskrifter med udspring

i det oprindelige, byzantinske ikonmaleri.

Der males på kridtgrunderede tavler med

ægtempera farver, som vi selv blander. Du

vælger et motiv ud fra forskellige givne forlæg

og bliver trin for trin ført gennem processen,

hvor vi - med meget små pensler - arbejder

os frem fra mørke til det sidste højlys

og den færdige ikon. Du vil også lære at

forgylde med 23,75 karat bladguld

(matforgyldning). Der kræves ingen færdigheder

for at kunne deltage. Interesse, kærlighed

og fordybelse er vejen ind i denne

forunderlige verden. Materialeudgift ca. 500

kr. Max. 7 deltagere.

817 Mandag 18.00-21.30 start 16.1-13

Telefonvej 8 48 lektioner (12x)

Anne Marie Østergaard 2075 kr. (1450 kr.)


Musel-maledemonster-malerier

Lettere øvede og øvede

Vi bruger mønstre, ornamentik

og motiver fra hverdagens

brugsgenstande i malerier i

storformat! (min.70 x 100 cm.)

Arbejdet er eksperimenterende, legende og

undersøgende. Der inddrages eksempler fra

samtidskunsten og kunsthistorien, materialerne

er mixed media*, og arbejdsformen

lægger op til idé-udveksling blandt holdets

deltagere. Individuel vejledning og fælles

billedsamtaler gennem hele forløbet. Du

medbringer selv alle materialer til undervisningen.

* Der bruges maleri, tegning, collage, assemblage

og grafisk tryk i samme værk,

som du vælger at gøre det.

1817 Lørdag/Søndag 10.30-15.50

29.9 - 30.9-2012

Telefonvej 8 12 lektioner (2x)

Ursula Kruhøffer 515 kr. (360 kr.)

Tegne-tanker

Kreativ

NYT

Du tegner dine tanker, og arbejder med din

fantasi, erindring og forestilling. Med udgangspunkt

i stregen som udtryk kan du

arbejde med blyant, kuglepen, kul, tusch,

kridt, pen og blæk. Underlaget er alt i papir

(fra memo-pads til ark i plakatformat), plastic

(fra telefonkort til afdækningsplastic), og træ

(masonit plader til gulvplanker). I forløbet

indgår enkelte tegneøvelser til inspiration.

Du medbringer selv alle materialer til undervisningen.

Holdet henvender sig til alle der løber over

af idéer og har kriblen i fingrene, uanset forudgående

erfaring, og med mod på at udtrykke

sig i tegning.

1818 Lørdag/Søndag 10.30-15.50

24.11 - 25.11-2012

Telefonvej 8 12 lektioner (2x)

Ursula Kruhøffer 515 kr. (360 kr.)

Porcelænsdekoration

Her er der mange muligheder for at udfolde

sine kunstneriske evner på porcelæn.

Vi dekorerer på porcelæn og færdigkøbt

glas. Alle teknikker, farvelære og materialelære

indgår i undervisningen. Udgifter til

materialer må påregnes.

871 Mandag 10.00-12.35 start 22.10-12

UC/Frødings Allé 8 A 60 lektioner (20x)

Ingrid Jønsson 1975 kr. (1200 kr.)

872 Mandag 13.00-15.35 start 22.10-12

UC/Frødings Allé 8 A 60 lektioner (20x)

Ingrid Jønsson 1975 kr. (1200 kr.)

874 Tirsdag 10.00-12.35 start 23.10-12

UC/Frødings Allé 8 A 60 lektioner (20x)

Ingrid Jønsson 1975 kr. (1200 kr.)

875 Tirsdag 13.00-15.35 start 23.10-12

UC/Frødings Allé 8 A 60 lektioner (20x)

Ingrid Jønsson 1975 kr. (1200 kr.)

Tilmelding og betaling

www.g-o-f.dk

Klik ind under det enkelte hold

og tilmeld dig.

31


Tegning og Maleri

Begyndere og øvede

På dette kursus bliver der

arbejdet med diverse teknikker

indenfor tegning og maling.

Det er muligt at arbejde

med acrylmaling, akvarel, kridt, tusch, kul

og blyant.

Undervisningen vil tage udgangspunkt i

hver enkelt deltagers behov og interesse.

En gang i mellem vil der være fælles øvelser

i farvelære, tegning og billedkomposition.

Medbring det materiale, som du ønsker

at arbejde med i undervisningen.

812 Tirsdag 9.30-12.05 start 18.9-12

Telefonvej 8 60 lektioner (20x)

Marina Salmaso 1975 kr. (1200 kr.)

813 Onsdag 9.30-12.05 start 19.9-12

Telefonvej 8 60 lektioner (20x)

Marina Salmaso 1975 kr. (1200 kr.)

814 Onsdag 12.45-15.20 start 3.10-12

Telefonvej 8 21 lektioner (7x)

Marina Salmaso 950 kr. (680 kr.)

Drømmer du om at

lave dit eget maleri?

Weekendkursus

32

Kreativ

NYT

På dette weekendkursus vil du få hjælp til at

komme i gang med at male ”dit maleri”. Undervisningen

er baseret på individuel vejledning

ud fra de forudsætninger, som den enkelte

deltager kommer med.

Vi gennemgår nogle fælles teknikker. Kom

gerne med billeder, fotos, skitser, idéer og

tanker til, hvad du gerne vil male. Husk at

medbringe lærred, farver, pensler og godt

humør samt mad og drikke til dagen.

1815 Lørdag/Søndag 10.30-15.50

15.9 - 16.9-2012

Telefonvej 8 12 lektioner (2x)

Marina Salmaso 515 kr. (360 kr.)

1816 Lørdag/Søndag 10.30-15.50

3.11 - 4.11-2012

Telefonvej 8 12 lektioner (2x)

Marina Salmaso 515 kr. (360 kr.)

Smykkefremstilling

På dette kursus kan du arbejde med mange

former for smykker; Materialerne kan

være alt fra guld, sølv og diamanter til plastic

og papir.

Undervisningen er individuel, og henvender

sig såvel til begyndere som til øvede.

Undervejs vil vi i perioder fokusere på udvalgte

emner. Nogle smykker kan fremstilles

med meget enkelt værktøj, mens man

ved udformningen af andre kan hente stor

hjælp i aftenskolens meget veludstyrede

værksted. Materialer kan købes hos læreren.

1. gang opkræves 1,50 kr. pr. lektion til

nyanskaffelser og vedligeholdelse.

853 Tirsdag 16.15-18.50 start 25.9-12

Telefonvej 8 69 lektioner (23x)

Inger Nielsen 2210 kr. (1315 kr.)

858 Onsdag 18.30-21.30 start 19.9-12

Telefonvej 8 77 lektioner (22x)

Lisbeth Dauv 2420 kr. (1420 kr.)

Smykkefremstilling

Én lørdag eller søndag hver måned

1806 Lørdag 9.00-15.15

29.9 - 27.10 - 24.11 - 15.12-2012

26.1 - 23.2 - 23.3-2013

Telefonvej 8 49 lektioner (7x)

Inger Nielsen 1690 kr. (1050 kr.)

1808 Søndag 9.00-15.15

7.10 - 4.11 - 2.12-2012

6.1 - 3.2 - 3.3 - 7.4-2013

Telefonvej 8 49 lektioner (7x)

Lisbeth Dauv 1690 kr. (1050 kr.)

www.dauv.dk


Sølvarbejde

På et veludstyret værksted, som tilbyder en

bred vifte af guldsmedens arbejdsteknikker

og maskiner, har deltagerne mulighed for

at omsætte fantasi og kreativitet til egne

smykker. Stenslibning indgår som en

spændende mulighed i udformningen af

nutidige smykker. Materialeudgifter må påregnes.

1. gang opkræves 1,50 kr. pr. lektion

til nyanskaffelser og vedligeholdelse.

Ny underviser

855 Onsdag 9.30-13.00 start 26.9-12

Telefonvej 8 80 lektioner (20x)

Karen Fly 2500 kr. (1460 kr.)

Smykker i sølv og

andre materialer

Begyndere får nogle save-lodde-bukkeøvelser

at starte på, og øvede får rådgivning

til deres projekter. Undervejs vises

gode håndværkstips og nye idéer, ligesom

vi snakker om hinandens smykker og lærer

af hinandens erfaringer. . Materialer kan

købes af underviseren. 1. gang opkræves

1,50 kr. pr. lektion til nyanskaffelser og vedligeholdelse,

samt lidt til kaffen.

840 Torsdag 16.00-18.35 start 20.9-12

Telefonvej 8 69 lektioner (23x)

Karen Fly 2210 kr. (1315 kr.)

Smykker i sølv og

andre materialer

På dette veletablerede kursus er der mange

øvede deltagere, der har lavet smykker i

1-23 år. Kom og vær med til at save, file og

lodde dine egne projekter frem. Begyndere

starter med nogle øvelser der bliver til fine

smykker. Kaffe, brød og et godt grin fordeles

over hele aftenen. Materialeudgifter må

påregnes. 1. gang opkræves 1,50 kr. pr.

lektion til nyanskaffelser og vedligeholdelse,

samt lidt til kaffekassen.

842 Torsdag 19.00-21.35 start 20.9-12

Telefonvej 8 69 lektioner (23x)

Karen Fly 2210 kr. (1315 kr.)

Kreativ

Smykkedesign/håndværk

Én lørdag eller søndag hver måned

Kurset til dig, der vil have mere tid til koncentration

og fordybelse. På dette hold vil der min. 3

gange være opgaver der kan udfordre og flytte

dig væk fra vanens magt. De resterende 6 gange

er der tid til at starte og færdiggøre nye

smykker. Materialeudgifter må påregnes.

1. gang opkræves 1,50 kr. pr. lektion til

nyanskaffelser og vedligeholdelse, samt lidt

til kaffekassen.

Ny underviser

1805 Lørdag 10.00-16.15

15.9 - 20.10 - 17.11-12

19.1 - 16.2 - 16.3 - 20.4 - 25.5-2012

Telefonvej 8 49 lektioner (7x)

Karen Fly 1690 kr. (1050 kr.)

1809 Søndag 10.00-16.15

16.9 - 21.10 - 18.11-12

20.1 - 17.2 - 17.3 - 21.4 - 26.5-2012

Telefonvej 8 56 lektioner (8x)

Karen Fly 1870 kr. (1140 kr.)

www.saerform.dk

Gladsaxe Oplysnings Forbund

forbeholder sig ret til at foretage ændringer

i de enkelte holds tid, timetal, undervisningssted,

læreransættelser og evt.

trykfejl. Ved sygdom og dermed aflyste

mødegange forlænges sæsonen eller evt.

vikar ansættes.

33


Smykker

Weekendkursus

Kom og lav en julegave til dig selv eller én

du som du holder af. På dette koncentreret

og hyggelige hold bliver du inspireret til at

lave personlige gaver i sølv eller andre materialer.

Materialer kan købes hos underviseren.

Der opkræves 1,50 kr. pr. lektion til

vedligeholdelse.

1843 Lørdag/Søndag 10.00-15.20

8.12 - 9.12-2012

Telefonvej 8 12 lektioner (2x)

Dorthe Hansen 515 kr. (360 kr.)

Smykker

Weekendkursus

Lav dine egne personlige smykker i sølv og

andre materialer. Hvad enten du er nybegynder

eller øvet vil der være inspiration og

idéer for alle. Materialer kan købes hos underviseren..

Der opkræves 1,50 kr. pr. lektion

til vedligeholdelse.

1844 Lørdag/Søndag 10.00-15.20

9.3 - 10.3-2013

Telefonvej 8 12 lektioner (2x)

Dorthe Hansen 515 kr. (360 kr.)

Smykker i sølv og

andre materialer

Lav dine egne smykker i sølv og andre materialer

. Lad dig inspirere af de forskellige

teknikker der præsenteres, og skab dine

personlige og helt unikke smykker - det er

kun fantasien der sætter grænser, og den

vil få god inspiration på dette hold. Lodning,

udsavning, støb, fatning - er nogle af de

mange muligheder der er på det veludstyrede

værksted. Materialeudgifter må påregnes.

1. gang opkræves 1,50 kr. pr. lektion til

nyanskaffelser og vedligeholdelse.

841 Tirsdag 19.00-21.35 start 25.9-12

Telefonvej 8 69 lektioner (23x)

Dorthe Hansen 2210 kr. (1315 kr.)

34

Kreativ

NYT

NYT

Glasperler 1

Kurset henvender sig til begyndere. Du vil

lære grundteknikkerne til glasperlefremstilling.

Vi arbejder med italienske glasstænger i alle

farver. Vi laver øjenperler, blomsterperler med

kontrolleret luftboble, tigerperler m.m. Kursusprisen

er inkl. materialer og leje af udstyr.

1906 Lørdag/Søndag 10.00-15.20

22.9-23.9-2012

Telefonvej 8 12 lektioner (2x)

Bente Bitton 815 kr. (660 kr.)

Glasperler 2

Kurset henvender sig til let øvede. Vi koncentrerer

os om dekorationsteknikker, hvor du

lærer at bruge bladstøv og fin sølvtråd. Vi

laver perler med trekanter og striber, hjerteperler

og hule perler. Kursusprisen er inkl.

materialer og leje af udstyr.

1907 Lørdag/Søndag 10.00-15.20

10.11 - 11.11-2012

Telefonvej 8 12 lektioner (2x)

Bente Bitton 815 kr. (660 kr.)

Glasperler 3

Kurset henvender sig til øvede, der tidligere

har deltaget én eller flere gange på de tidligere

kurser. Vi koncentrerer os om dekorationsteknikker,

hvor du lærer at bruge bladstøv og

fin sølvtråd. Vi laver perler med trekanter og

striber, hjerteperler og hule perler. Kursusprisen

er inkl. materialer og leje af udstyr.

1908 Lørdag/Søndag 10.00-15.20

9.2 - 10.2-2013

Telefonvej 8 12 lektioner (2x)

Bente Bitton 815 kr. (660 kr.)

www.bebit.dk


Gladsaxe Pigegarde

Pigegarden har 2 orkestre:

TAMBOURKORPS

HARMONIORKESTER

Et musikalsk

tilbud til dig !

Alle orkestre undervises af professionelle

musikere på egen musikskole .

Du kan blive optaget som aspirant i Pigegarden

fra du er ca. 10 år, og modtager

herefter individuel undervisning på et instrument.

Yderligere information om optagelse samt

ansøgningsskema kan fås ved henvendelse

til Gladsaxe Pigegarde

tirsdag og onsdag i tiden kl. 18.00-20.00.

Adresse: Transformervej 1, Herlev

Telefon: 44 84 50 99

eller tilmelding sendes til

GLADSAXE OPLYSNINGS FORBUND,

Kildebakken 20, Søborg

Info@g-o-f.dk

Musik

Klaver

For unge og voksne

Fra Bach til Bartók og Brahms - den klassiske

klavermusiks uudtømmelige verden!

Hvordan kan man håndtere 88 tangenter

og 3 pedaler? Rigtig ergonomisk krops– og

håndstilling. Klaverteknik: Legato, staccato,

tenuto og bevægelseskoordination. Melodi,

harmoni, rytmen, dynamik og klangkvalitet.

Stilarter: Hvad er barok og hvad er romantik?

Hvordan er et klaverstykke bygget:

Hvad er kanon og hvad er rondo? Forståelse:

Hvilken fortolkning er god og hvilken er

dårlig?

35 Fredag 14.00-15.40 start 24.8-12

Telefonvej 8 15 gange

Alexander Vaulin 1600 kr. (1210 kr.)

5035 Fredag 14.00-15.40 start 11.1-13

Telefonvej 8 20 gange

Alexander Vaulin 2100 kr. (1580 kr.)

Klaver

Individuel undervisning for øvede og begyndere.

Der undervises i nodelæsning for

begyndere, teknik, rytmik, musikalsk forståelse,

øveteknik osv. Tillige undervisning for

ambitiøse elever, der ønsker at lære klaverspil

på højt niveau. Underviseren

Takako Togo Tullin er pianist med diplomeksamen

fra DKDM.

168 Mandag 18.00-19.40 start 10.9-12

Telefonvej 8 12 gange

Takako Togo Tullin 1120 kr. (810 kr.)

169 Fredag 16.00-17.40 start 14.9-12

Telefonvej 8 12 gange

Takako Togo Tullin 1120 kr. (810 kr.)

5168 Mandag 18.00-19.40 start 10.9-12

Telefonvej 8 12 gange

Takako Togo Tullin 1120 kr. (810 kr.)

5169 Fredag 16.00-17.40 start 11.1-13

Telefonvej 8 12 gange

Takako Togo Tullin 1120 kr. (810 kr.)

Mulighed for ratebetaling.

kontakt da venligst kontoret

35


Klaver

Individuel undervisning på alle niveauer.

Er du nybegynder og vil lære det hele fra

bunden? Eller har du spillet en del, men

sidder lidt fast og søger ny inspiration?

Kom som du er, og lad os arbejde hen

imod realistiske mål. Der lægges op til, at

den konkrete undervisning kan tilrettelægges

efter deltagernes egne ønsker og målsætninger

ud fra den overbevisning, at det

skal være lysten, der driver værket. Vi kan

tage afsæt i alt lige fra simpelt melodispil,

nodelære og becifrings-akkompagnement

til rytmik, teknik, improvisation, imitation og

fortolkning af forskellige genrer.

161 Torsdag 18.00-19.40 start 13.9-12

Telefonvej 8 12 gange

Jesper Lorck 1120 kr. (810 kr.)

5161 Torsdag 18.00-19.40 start 10.1-13

Telefonvej 8 12 gange

Jesper Lorck 1120 kr. (810 kr.)

Violin

Violinen er et dejligt og spændende instrument,

velegnet til populær, klassisk og rytmisk

musik. Undervisningen er individuelt

tilrettelagt. Efter få gange er der mulighed

for sammenspil med andre ligesindede.

Kontakt venligst underviseren på tlf. 39 66

11 73 inden tilmelding for aftale om niveau,

repertoire mv.

128 Mandag 10.00-11.40 start 17.9-12

Telefonvej 8 15 gange

Lis-Lotte Christensen 1300 kr. (910 kr.)

129 Mandag 11.45-13.25 start 17.9-12

Telefonvej 8 15 gange

Lis-Lotte Christensen 1300 kr. (910 kr.)

5128 Mandag 10.00-11.40 start 28.1-13

Telefonvej 8 15 gange

Lis-Lotte Christensen 1300 kr. (910 kr.)

5129 Mandag 11.45-13.25 start 28.1-13

Telefonvej 8 15 gange

Lis-Lotte Christensen 1300 kr. (910 kr.)

36

Musik

Keyboard

Kom og spil på nyere og moderne keyboard.

Repertoiret vælges efter deltagernes ønsker

og niveau, herunder rytmisk indlæring.

Tekniske finesser indøves i forbindelse

med nodelære og becifring. Herved opnås

spilleglæde og færdigheder.

Vi har mulighed for indspilning af melodier

på keyboard, bearbejde og formidle dem til

og fra computer. Ligesom den kan lægges

ned på et medie, således at du kan

lytte og øve dig hjemme i dit helt

eget tempo.

NYT

130 Mandag 17.00-18.40 start 3.9-12

Kildebakken 20 30 gange

P. Olsen 2200 kr. (1420 kr.)

133 Tirsdag 12.30-14.10 start 4.9-12

Kildebakken 20 30 gange

P. Olsen 2200 kr. (1420 kr.)

131 Onsdag 10.00-11.40 start 5.9-12

Kildebakken 20 30 gange

Preben Højlund 2200 kr. (1420 kr.)

132 Onsdag 11.50-13.30 start 5.9-12

Kildebakken 20 30 gange

Preben Højlund 2200 kr. (1420 kr.)

134 Torsdag 10.00-11.40 start 6.9-12

Kildebakken 20 30 gange

Preben Højlund 2200 kr. (1420 kr.)

135 Torsdag 11.50-13.30 start 6.9-12

Kildebakken 20 30 gange

Preben Højlund 2200 kr. (1420 kr.)


Guitar / El-guitar

For begyndere starter vi med enkelt melodispil

og akkordindlæring enten efter noder

eller tabulatur. Repertoiret vil være popmusik

fra 50´erne og op til i dag. Der er mulighed

for at lære Blues - Bossa Nova - klassisk

guitar - folk. På el-guitaren er det navne

som Metallica - Guns & Roses - AC/DC

- Santana - Joe Satriani - Dizzi Mizz Lizzy

og alt muligt andet fra det efterhånden store

Rock-katalog, vi vil beskæftige os med.

Derudover vil der selvfølgelig være noget

grundlæggende blues a´la B.B: King - Eric

Clapton - Peter Green, som så evt. kan

føre videre til jazz-guitar. Ved spørgsmål

kontakt Finn Jensen på tlf. 51 90 24 16.

144 Tirsdag 16.00-17.40 start 4.9-12

Kildebakken 20 35 gange

Finn Jensen 2500 kr. (1590 kr.)

146 Tirsdag 19.40-21.20 start 4.9-12

Kildebakken 20 35 gange

Finn Jensen 2500 kr. (1590 kr.)

147 Torsdag 16.00-17.40 start 6.9-12

Kildebakken 20 35 gange

Finn Jensen 2500 kr. (1590 kr.)

148 Torsdag 17.50-19.30 start 6.9-12

Kildebakken 20 35 gange

Finn Jensen 2500 kr. (1590 kr.)

Saxofon

Vil du spille som Stan Getz - Kenny G. -

Dave Sanborn - Paul Desmond eller bare

nogle af de smukke melodier, som de har

skabt? Det lyder som en drøm, men er du

flittig og interesseret kan du komme rigtig

langt. Man må have en vis teknik for at spille

som de store, så vil vil kigge meget på

skalaer, klang, vejrtrækning og musikteori.

Vi starter ud med enkelte melodier, får dem

til at lyde smukt og kan så senere komme

inde på improvisation over melodier og akkorder.

Kontakt evt. Finn Jensen på tlf. 51

90 24 16.

93 Tirsdag 17.50-19.30 start 4.9-12

Kildebakken 20 35 gange

Finn Jensen 2500 kr. (1590 kr.)

Musik

Guitar

På alle niveauer gives inspiration

og vejledning i både klassisk

guitar og akkompagnement.

De tekniske færdigheder

opøves og udbygges gennem akkordspil

(becifring) samt enkelt melodispil efter

noder. Vi beskæftiger os med alle genrer

relevante for den akustiske guitar såsom:

Folk, Blues, Pop, Rock etc. og herunder

tabulaturspil. Instrumenter kan ikke lånes.

Ved spørgsmål kontakt evt. Lars Hegaard

på tlf.: 44 65 87 27.

139 Mandag 16.00-17.40 start 17.9-12

Gl. Gladsaxe Skole 25 gange

Lars Hegaard 1900 kr. (1250 kr.)

140 Mandag 18.00-19.40 start 17.9-12

Gl. Gladsaxe Skole 25 gange

Lars Hegaard 1900 kr. (1250 kr.)

141 Mandag 20.00-21.40 start 17.9-12

Gl. Gladsaxe Skole 25 gange

Lars Hegaard 1900 kr. (1250 kr.)

Vejledning i komposition

Kurset henvender sig til folk, der sysler

med at komponere musik, eller har lyst til at

prøve det. Nodekundskab samt en vis færdighed

på et instrument er absolut en fordel

- men ingen betingelse.

Ud fra den enkeltes behov gives vejledning

i notation, teori, instrumentation og arrangement

på alle niveauer. Alle sammen områder

som det er vigtigt at have kendskab

til, når man skal komponere. Lige fra den

enkle melodi med becifring, til den mere

komplicerede sats for et eller flere instrumenter.

Alle genrer og stilarter er velkomne.

Der vil søges om mulighed for at få udvalgte

kompositioner gennemspillet af professionelle

musikere mod ekstra betaling.

Læreren er konservatorieuddannet komponist

med mange års erfaring.

143 Tirsdag 19.00-20.40 start 18.9-12

Gl. Gladsaxe Skole 20 gange

Lars Hegaard 1600 kr. (1080 kr.)

37


Mundharmonika

Vil du gerne lære at spille mundharmonika?

Vil du gerne lære at spille melodier?

Vil du gerne lære at improvisere?

Er du på vej på scenen med din mundharmonika

men mangler lige det sidste?

Har du behov for råd i forhold til forstærket

mundharpe og gear? Har du brug for ny

inspiration i dit spil?

Vi vil på holdet beskæftige os med den diatoniske

(ikke kromatiske) mundharpes mange

muligheder, såsom vibrato, bends og

spil i forskellige positioner og stilarter.

Du er velkommen til at ringe til underviseren,

hvis du har spørgsmål tlf. 29 82 71 10.

121 Fredag 11.00-12.40 start 14.9-12

Telefonvej 8 15 gange

Nisse Thorbjørn 1300 kr. (910 kr.)

Harmonika

Harmonikaen er et alsidigt og festligt instrument,

som egner sig til både solo-spil, sammenspil

og akkompagnement, og som kan

bruges i al slags musik fra folkemusik til

klassisk.Du får kendskab til såvel node- og

harmonilære samt gehørspil, rytmer og

sammenspil. Der undervises i piano- og

knapharmonika.

120 Mandag 15.00-16.40 start 17.9-12

Gl. Gladsaxe Skole 30 gange

Jonko Jordanov 2200 kr. (1420 kr.)

Trommer

Trommeundervisning, hvor sammenspillet

mellem elev og lærer bliver sat i fokus. Der

er plads til alle stilarter og på alle niveauer.

Det er meningen, at det skal være sjovt at

spille trommer! Ring evt. til underviseren på

tlf. 20 71 99 77

182 Fredag 16.00-17.40 start 21.9-12

Telefonvej 8 10 gange

Jesper Lorck 1000 kr. (760 kr.)

38

Musik

Individuel sang

Stemmelægning, tonedannelse, vejrtrækning,

artikulation, diktion. Er du tilfreds med

din sangstemme? Kniber det med de høje

toner og med vejrtrækningen? Meld dig til

individuel sang. Oplev glæden ved at kunne

bruge sangstemmen rigtigt. Der indøves

et afvekslende repertoire af ældre og nyere

sange tilpasset den enkeltes niveau.

61 Onsdag 16.30-18.10 start 5.9-12

Gl. Gladsaxe Skole 24 gange

Dorrit Hammer 1840 kr. (1215 kr.)

Individuel sang

Kan du lide at synge, og vil du gerne hjælpes

lidt på vej. Så er her en oplagt mulighed

for at blive bedre. Lær at ramme de

rigtige toner, blive bedre til at bruge din

vejrtræning og lær nogle sjove og anstrengende

sangøvelser. Udover ovenstående

skal der naturligvis også være plads til at

synge sange - nye som gamle. Kom og

vær med - sangundervisning for alle!

58 Tirsdag 16.00-17.40 start 21.8.12

Gl. Gladsaxe Skole 24 gange

Lene Arberg 1840 kr. (1215 kr.)

Carina-koret

Start den 4.9-2012

Carina-koret er et damekor, som fremhæver

sang, samvær og hygge. I vintersæsonen

synger vi på forskellige plejehjem og i

foreninger.

Kom og lyt en tirsdag formiddag i Buddinge

Kirkes sal.

Kontaktperson:

Annelise Strøm Tlf. 44 44 64 66

42 Tirsdag 10.50-12.30

Buddinge Kirke

Jögvan Winther 1200 kr. (450 kr.)


Gladsaxe Kammerkor

Gladsaxe Kammerkor

Start den 20.8-2012

Gladsaxe Kammerkor blev oprettet i 1970.

Det består af ca. 40 amatørsangere, såvel

unge som modne sangere. Vi har et godt

socialt miljø og gode forhold i Bagsværd Kirke,

hvor vi desuden har et glimrende samarbejde

med kirkens organist, Jørgen Ellegård

Frederiksen.

Korets repertoire er klassisk og spænder fra

renæssance til ny musik. Vi synger a capella,

og større værker i samarbejder med professionelle

sangsolister og musikere. Vi har ca.

6 koncerter årligt. Denne sæson vil byde på

bl.a. Stanford, Palestrina, Tallis, Purcell, Söderman,

Gade, Otto Mortensen og Svend S.

Schultz.

Efter et særdeles givtigt år for koret, har vores

ganske unge dirigent Anna Ring Jeppsen

valgt at prioritere yderligere uddannelse.

Den erfarne og meget kompetente dirigent

Jørgen Graven Nielsen overtager koret fra

august og vi glæder os sammen med ham til

at gå en spændende sæson i møde.

Koret er velbesat, men man er velkommen til

at forhøre sig om optagelse.

Finn Hass Tlf. 24 23 69 57

Lisbeth Wellejus Tlf. 35 35 46 13/

Tlf. 20 32 98 65

43 Mandag 19.30-22.00

Bagsværd kirke

Jørgen Graven Nielsen 1280 kr. (425 kr.)

Musik

Stenlunds Bigband

Start den 16.8-2012

Har du lyst til at spille Bigband?

Arne Stenlunds Bigband er et velfungerende

bigband, hvor vi arbejder seriøst med

både danse– og koncert-musik.

Vi har et stort repertoire, der spænder fra

swing-tidens største klassiske arrangementer

til mere avanceret bigbandmusik. Vi

spiller normalt flere koncerter i løbet af året.

Du skal beherske dit instrument og være

en rutineret nodelæser.

Henvendelse om optagelse i orkestret:

Uffe Rørbech 45 88 50 55

Louise Wolfson 45 81 65 90

33 Torsdag 19.00-22.00

Gl. Gladsaxe Skole

Dirigent Jesper Musante Larsen

www.g-o-f.dk

Gladsaxekoret

Start den 3.9-2012

Kan du lide at synge i kor

- så er Gladsaxekoret måske sagen?

Vi er et lille hyggeligt kor bestående af

modne, sangglade mennesker. Vi synger

danske, udenlandske, nye og gamle korsange

i flerstemmigt arrangement, og vi har

brug for både herre– og damestemmer.

Dirigent Jögvan Winther.

Kontaktperson:

Gunvor Køster Tlf. 44 44 13 88

50 Mandag 19.00-21.20 30 gange

Gl. Gladsaxe Skole

Jögvan Winther 1790 kr. (1400 kr.)

39


40

Indmeldelse

Praktiske oplysninger

Ved indmeldelse bedes oplyst

følgende:

Holdnummer, fag, fornavn,

efternavn, adresse, postnummer,

kommune og fødselsdag.

Telefonisk

Kontakt kontoret på

tlf. 39 67 06 11 og få tilsendt et

girokort, en kodelinje eller et link

til betaling via e-mail.

www.g-o-f.dk

Benyt vores hjemmeside og gå

direkte til indmeldelse på det

ønskede hold.

Besøg på kontoret

Kildebakken 20

Buslinje 68 går lige til døren.

Vi modtager både dankort og

kontanter.

E-mail

Skriv til os på info@g-o-f.dk.

Dankort - via e-pay

Betal direkte over nettet.

Tilskud til undervisning

Priser

Er man arbejdsledig, efterlønsmodtager, pensionist

eller studerende på SU og bosiddende i

Gladsaxe Kommune, har man ret til at modtage

13 kr. pr. lektion i tilskud til undervisning samt

26 kr. til foredrag eller debatarrangementer.

"Tilskudsprisen" er anført ud for hvert hold med

pris i parentes (kr.)

Dokumentation

Kommunen pålægger aftenskolen at sikre sig

dokumentation i forbindelse med tilskud. Da en

stor del af deltagerne benytter sig af at betale

over giro, er muligheden for automatisk dokumentation

ikke til stede, hvorfor vi må bede:

Arbejdsledige om dagpengekort med stempel

fra arbejdsformidlingen

Efterlønsmodtagere om brev fra A-kassen,

der dokumenterer, at man er efterlønsmodtager

- eller ved en specifikation af månedsopgørelsen.

Pensionister, der ikke er fyldt 65 år, om brev

vedrørende "pensionsmeddelelse".

Studerende, dokumentation fra SUstyrelsen.

Pligt til at oplyse cpr.nr.

Deltagere fra andre kommuner er meget velkomne

hos Gladsaxe Oplysnings Forbund, dog kræver

det oplysning om fulde cpr. nr. jf. Folkeoplysningslovens

paragraf 43, stk. 5. ”En deltager,

som tilmelder sig til undervisning i en anden kommune

end hjemstedskommunen, har som betingelse

for deltagelse i undervisning, foredrag mv.

pligt til at oplyse sit cpr. nr. til skolen”.

Tilbagebetaling

1. Tilbagebetaling finder sted, hvis holdet ikke

kan oprettes på grund af for få tilmeldte.

2. Det indbetalte beløb kan overføres til andre

hold før 3. mødegang.

3. Det indbetalte beløb kan kun refunderes

indtil 14 dage før kursusstart (refunderes ej

heller ved sygdom, fraflytning og lign. i kursusperioden).


Start

Startdato er anført ved de enkelte hold, ligesom

det er anført på girokortet.

Det forudsættes dog stadig, at der er tilslutning

nok til holdet.

Bøger og materialer

Handicapundervisning

Praktiske oplysninger

Betales af deltagerne og anskaffes efter samråd

med læreren.

Det er fra Undervisningsministeriet bestemt, at

deltagere på handicaphold skal underskrive en

erklæring om, at man er handicappet i relation

til det fag, som man undervises i. Lærerne vil

derfor, ved holdets start bede den enkelte

deltager om at underskrive en fortrykt

"handicaperklæring". Denne procedure er ens

ved alle aftenskoler i kommunen og godkendt i

forvaltningen.

Ferieplan 2012-13

Efterårsferie: 15.– 21. oktober 2012

Juleferie: 22. december - 2. januar 2013

Vinterferie: 11. - 17. februar 2013

Påskeferie: 25. marts - 1. april 2013

St. bededag 26. april 2013

Kristi Himmelfart: 9. - 10. maj 2013

Pinse 20. maj 2013

Sommerferie: 29. juni - 4. august 2013

Ovenstående gælder administrationen på Kildebakken

20, ikke nødvendigvis det enkelte hold - for god ordens

skyld bør dette tjekkes med underviseren.

www.aftenskole.nu

Gladsaxe Oplysnings Forbund

forbeholder sig ret til at foretage ændringer

i de enkelte holds tid, timetal, undervisningssted,

læreransættelser og evt.

trykfejl. Ved sygdom og dermed aflyste

mødegange forlænges sæsonen eller evt.

vikar ansættes.

Foreningen GOF

Bestyrelsen:

Birgitte Løye Formand

Gurli Danielsen Næstformand

Lone Andersen Dansk Handicapforbund

Lilli Hansen Pensionistforeningen af 1939

Birgit Møller Lærerrepræsentant

Anne-Lise Sørensen Deltagerrepræsentant

Birthe Klamer Deltagerrepræsentant

Anni Nielsen Medlem

Deltagerepræsentanter

Valgmøde for deltagerne afholdes én gang årligt

Valg af to repræsentanter og én suppleant.

Valgmødet finder sted:

Torsdag den 20. marts 2013 kl. 16.00

på Madbiblioteket

Søborg Hovedgade 220 - Søborg.

Annoncering vil ikke finde sted. Alle, der har

deltaget/deltager på et hold ved Gladsaxe Oplysnings

Forbund fra efteråret 2011 har adgang,

og er opstillings- og stemmeberettiget. Husk

dokumentation for din deltagelse/betaling.

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes én gang

årligt. Næste generalforsamling afholdes

Onsdag den 23. april 2013

Vedtægter for foreningen kan rekvireres ved

henvendelse på Kildebakken 20.

Dansk Oplysnings

Forbund (DOF)

Gladsaxe Oplysnings Forbund er medlem af

Dansk Oplysnings Forbund, der er en landsorganisation

for frie selvstændige medlemsskoler,

som partiuafhængigt arbejder med folkeoplysning

i Danmark og udlandet.

41


1. Telefonfabrikken

Telefonvej 8

2. Bagsværd Kirke

Taxvej 14

3. Bagsværd Stadion

Bagsværd Hovedgade 86-90

4. Bagsværd Svømmehal

Værebrovej 156

5. Bakkegården

Taxvej 18

6. Buddinge Kirke

Buddingevej 293

42

Telefonfabrikken

Telefonfabrikken - Gladsaxe Kulturhus

En verden af mangfoldighed!

Gladsaxe fik i foråret 2005 et aktivitetshus fuld af liv og muligheder, da Aktivcentret

på Telefonvej 8 slog dørene op for borgerne og foreningerne.

I takt med at huset af fået flere og flere alsidige aktiviteter med årene, har det nu

skiftet navn til Telefonfabrikken - Gladsaxe Kulturhus. Et navn der er mere dækkende

for aktiviteterne, som netop ligger i den gamle Telefonfabrik Automatiks lokaler.

Gladsaxe Kommunes kulturhus - Telefonfabrikken - tilbyder en masse spændende

arrangementer i en verden af mangfoldighed. Der tilbydes lokaler til foreninger og

private med lækre faciliteter i moderne omgivelser. Du finder bl.a. rummelige danse–

og bevægsale, lyse lokaler til edb, gode undervisningslokaler, lækre keramik–

og metalværksteder, mødelokaler, Musik– og billedskole, teatersale, Café Drop Inn

med stor, flot scene, kunstudstillinger, konferencer, mødesteder for de ældre, øvelokaler

til rytmisk musik for de unge fra 18 til 25 år og meget meget mere....

Telefonfabrikken

Telefonvej 8 - Søborg

tlf. 39 54 20 30

www.Telefonfabrikken.dk

Undervisningssteder

7. Buddinge Skole

Kildebakkegårds Alle 155

8. De Frivilliges Hus

Taxvej 15

9. Egegård Skole

Gladsaxe Møllevej 127

10. GOF´s Administration

Kildebakken 20

11. Gladsaxe Hovedbibliotek

Søborg Hovedgade 220

12. Gladsaxe Pigegarde

Dynamovej 1-3

13. Gl. Gladsaxe Skole

Tobaksvejen 6

14. Gladsaxe Sportscenter

Vandtårnsvej 57

15. Gladsaxe Svømmehal

Vandtårnsvej 57

16. Vadgård Skole

Kong Hans Alle 32

17. Kildegården

Kildebakkegårds Alle 165

18. UC/Frødings Allé 8/8A

Undervisningscenter


Gladsaxe Oplysnings Forbund

Kildebakken 20, 2860 Søborg

Tlf.: 39 67 06 11 - info@g-o-f.dk

www.g-o-f.dk

Man - Tors 9-12 og 13-15 og Fredag 9-12.

Giro: 292 10 57- Bank: 3117 3117040283

Pia Mortensen

Skolesekretær

Jens Thomsen

Skoleleder

More magazines by this user
Similar magazines