Rapport Brugerproces 2012 - Region Hovedstaden

regionh.dk

Rapport Brugerproces 2012 - Region Hovedstaden

Indledning

”Nyt Hospital Nordsjælland er en del af en større plan besluttet af staten og regionerne.

Vores opgave er at bruge den chance vi har fået til at udvikle et optimalt behandlingsfagligt,

flot og nytænkt hospital med fokus på patienter og sikkerhed – og til glæde

for os alle, der bruger det i det daglige.”(Hospitalsdirektør Suzanne Aaholm i indledningen

til brugerproces 2012)

Som led i forberedelsen af byggeriet har projektorganisationen i perioden maj - september

2012 gennemført en brugerproces med ledelser og medarbejdere fra afdelinger

på hospitalerne. Resultatet af proces afrapporteres i nærværende rapport.

Planlægningen af Nyt Hospital Nordsjælland har i første halvdel af 2012 drejet sig om

forberedelse af projektkonkurrencen for byggeriet. Præmisserne for konkurrencen

fremgår af et konkurrenceprogram, som projektorganisationen skal have færdig udarbejdet

til oktober 2012. Konkurrenceprogrammet skal godkendes af Regionsrådet. Det

er planen, at projektkonkurrencen udskrives primo 2013 og afgøres primo 2014.

Konkurrenceprogrammet er det grundlag, som de bydende teams arbejder ud fra i deres

forberedelse af hver deres bud på, hvordan hospitalet skal udformes. Programmet

udformes som en opgavebeskrivelse med retningslinjer for de bydende rådgivningsteams.

Det forudsætter, at der er udarbejdet en overordnet beskrivelse af funktionalitet

og tilhørende talgrundlag for hospitalets aktiviteter og de i den kontekst forudsatte

kvadratmeter.

Et blandt flere formål med brugerprocessen har således været at kvalificere og indhente

informationer til konkurrenceprogrammet gennem en struktureret dialog med hospitalernes

afdelingsledelser og medarbejdere.

En møderække blev derfor tilrettelagt og meldt ud til afdelingsledelserne, som hver

blev bedt om at etablere en brugergruppe for afdelingen. Brugergruppen blev sammensat

af afdelingsledelserne og 2-4 medarbejdere, der kunne deltage i forløbet med

hele den planlagte møderække.

Møderækken bestod af et indledende fælles kick-off møde for alle afdelingers brugergrupper,

hospitalernes direktion og byggeprojektets Projektstyregruppe samt ca. to

møder med hver afdelings brugergruppe.

Udover fælles kick-off møde og afdelingsspecifikke brugermøder blev der i september

afholdt fælles workshops for afdelingers brugergrupper m.fl. Denne del af processen

afrapporteres særskilt.

Side 1

More magazines by this user
Similar magazines