Rapport Brugerproces 2012 - Region Hovedstaden

regionh.dk

Rapport Brugerproces 2012 - Region Hovedstaden

Denne rapport præsenterer således resultaterne for den første del af Brugerprocessen

2012, som projektorganisationen Nyt Hospital Nordsjælland har gennemført i perioden

maj til juni 2012.

Kort opsamling

For hver afdeling er data opgjort hhv. aktivitet, kapacitetsberegning og arealdimensionering,

for dermed at estimere hver enkelt afdelings samlede arealbehov i 2020. De

enkelte afdelingers kapaciteter og arealbehov summeres for hele hospitalet for at give

et overblik over Nyt Hospital Nordsjællands samlede arealbehov.

Kort kan man af resultaterne på tværs af afdelingerne konstatere, hvilke afdelinger der

efter egen opfattelse har brug for at ligge henholdsvis nært og mindre tæt på hinanden

i forhold til deres faglige virksomhed i det nye hospital. På baggrund af en kategorisering

af forskellige hensyn til nærhedsrelationerne og efterfølgende prioritering, kan de

højt prioriterede funktioner defineres som de akutte funktioner, som Nyt Hospital

Nordsjælland ønsker at have fokus på. Baseret på denne kategorisering bør disse akutte

kernefunktioner være tæt relateret til hinanden og udgøre centrum for Nyt Hospital

Nordsjælland. (Jf. vedlagte bilag).

Billedet af de forventede udviklingstendenser samler sig om væsentlige teknologiske

ændringer og medfølgende ændrede behandlingsformer, aktivitetsstigninger og omlægninger

fra stationær- til ambulant- eller dagbehandling. Endvidere peges på en højere

forsknings-, undervisnings- og uddannelsesaktivitet, samt telemedicinske aktiviteter,

hvilket i fremtiden kan betyde ændrede kliniske arbejdsformer.

Det er væsentligt for flere af brugergrupperne, at den sundhedsfaglige kvalitet sikres,

og at styrken i de faglige miljøer inden for alle specialer og hos alle sundhedsprofessionerne

i specialerne fastholdes.

Brugerne har en grundlæggende fælles opfattelse af, at fleksibiliteten mellem funktionerne

i akutmodtagelsen, sengeafdelingerne og ambulatorier/daghospital bør sikres.

Fleksibiliteten bør kunne imødekommes dagligt (fx udnyttelse af personaleressource),

men også på lang sigt, da udviklingsmæssige forandringer skal kunne håndteres (ændringer

i aktivitet og dermed kapacitetsbehov).

Brugerne har klart udtrykt ønske om at medvirke aktivt i processen frem til færdiggørelsen

af Nyt Hospital Nordsjælland, således at ovenstående helt væsentlige forhold

fastholdes.

Hver enkelt afdelingsspecifik rapport er samlet i et fælles dokument .

Side 2

More magazines by this user
Similar magazines