Rapport Brugerproces 2012 - Region Hovedstaden

regionh.dk

Rapport Brugerproces 2012 - Region Hovedstaden

Formålet med brugerprocessen – konkurrenceprogrammet

Brugerprocessen 2012

Brugerprocessen i 2012 bygger videre på Nyt Hospital Nordsjællands første fase med

brugerinddragelse. Nedenstående figur viser tidsaksen for brugerrelaterede aktiviteter i

Brugerprocessen 2012:

Tidligere brugerinddragelse i relation til byggeriets faser

Byggeriet er delt op i 6 faser. Aktiviteterne i hver af byggeriets faser afgør, hvilken

type input der er behov for. Figuren herunder viser omfanget af brugerinddragelsen i

byggeriets to første faser:

Hospitalsbyggeriets fase 1, defineret som Idéfasen, blev indledt i 2010 og er den første

af seks faser i byggeprocessen. I denne indledende fase var aktiviteterne centreret omkring

ansøgning til regeringens kvalitetsfond og et idéoplæg med en beskrivelse af

overordnede behov, funktioner og arealer. Her blev også det første budget udarbejdet

og de økonomiske rammer fastlagt. Der er således blevet givet tilsagn om 3,8 mia. kr.

Side 3

More magazines by this user
Similar magazines