Stor interesse for afdelingens stand for skills Bestyrelsen styrker ...

malernesfagforening.dk

Stor interesse for afdelingens stand for skills Bestyrelsen styrker ...

PLETTEN

N Y H E D S B R E V

Marts 2013 • Årgang 4 • Nr. 5

Stor interesse for afdelingens stand for skills

Bestyrelsen

styrker organiseringen

Kirsten tager udfordringen med et smil

Husk vores hjemmeside

www.malernesfagforening.dk

ØST/VEST


PLETTEN’s Nyhedsbrev

Nr. 5 · Marts 2013 · 4. årgang

Medlemsinformation fra

Malernes Fagforening Øst/Vest

Udgivet af Malernes Fagforening Øst/

Vest

Tlf. 86 13 21 00

e-mail: oestvest@maler.dk

Redaktion:

Kresten Vendelboe (ansv.)

Kim Dyrberg

Red. assistance:

Carsten Dall

Opmåler kontoret:

Århus tlf. 25 15 53 46

Viborg tlf. 23 61 30 15

Layout og grafisk produktion:

From Grafisk A/S

2

POLITIKERE OG ARBEJDSGIVERE

Leder til Pletten

Øst/Vest

Februar 2013

Det flyver i tiden frem og tilbage med tal og

oplysninger om udfaldstruede, akutpakker og

jobskabelsespakker så det er mere end almindeligt

svært at finde hoved og hale på det

hele.

Alt sammen skyldes det, at den tidligere regering,

Dansk Folkeparti og de Radikale tilbage i

2010 vedtog kraftige stramninger i dagpengeretten.

Det gjorde man ved at halvere dagpengeperioden

fra 4 til 2 år. Samtidig blev kravet

til genoptjening af en fornyet ret til dagpenge

forlænget fra 962 til 1924 timer. Efter diverse

forlængelser, er ændringen så trådt i kraft her

d. 1. januar 2013.

Det værste er nok det sidst nævnte, nemlig

kravet om fordobling af ydede arbejdstimer

før der igen kan opnås en fornyet dagpengeperiode.

Man kunne jo have en kraftig mistanke om,

at det åbenbart ikke gået op for andre end de

der søger arbejde, at der i øjeblikket ikke er

noget arbejde at få. Der er i hvert fald meget

langt imellem de tilbud der er realistiske og

brugbare.

Samtidig bombarderes vi i øjeblikket i den

borgerlige presse med historier om hvor svært

det er for arbejdsgiverne, der ikke kan få hverken

kvalificeret eller interesseret arbejdskraft.

Vi får serveret den ene efter den anden historie

om de arme arbejdsgivere der overhovedet

ikke kan få kvalificerede ledige anvist.

Skulle det alligevel lykkes at få en enkelt eller


BEDES HOLDE SIG TIL SANDHEDEN

to henvist er det som oftest folk der hverken

kan eller vil tage arbejdet.

Lad mig slå helt fast, jeg mener bestemt ikke

at vi, hverken kan eller skal acceptere hvis ledige

siger nej til at arbejde. Selvfølgelig under

forudsætning af at arbejdet udføres på ordentlige

vilkår, både overenskomstmæssigt og

med orden i arbejdsmiljøet.

Men det kunne være dejligt, hvis der blev

”gravet” lidt i historierne. Vi er nemlig også

stødt på dem her i afdelingen. Tilbage i september

måned sidst år modtog jeg en mail fra

en ”formand” fra et malerfirma i det sønderjyske

der på daværende tidspunkt var i gang

med et nybyggeri på djursland. Formanden

spurgte i mailen om det virkelig kunne være

passe at han ikke kunne få nogen folk henvist

eller om han skulle rette blikket mod syd

eller øst. Det var unægtelig en henvendelse

der fik mig op af stolen. Det duer jo slet ikke,

hvis det virkelig var korrekt at han ikke kunne

få folk, samtidig med at vi i fagbevægelsen

råber efter arbejdspladser til vores ledige

medlemmer. Men som så ofte før viste det

sig at der var flere nuancer i den historie end

hvad formanden gav udtryk for. Da jeg dagen

efter talte med A-kassen om sagen, viste det

sig at der var henvist 5 faglærte malersvende

til arbejdet. 3 havde oplyst at de ville gøre

brug af vores opmålerkontor, hvilket havde

resulteret i at de så ikke kunne bruges. Én af

de henviste var startet umiddelbart efter ansættelsessamtalen.

Samme dag til fyraften,

efter arbejdet var afsluttet og vores medlem

var på vej ud af døren, fik hun besked om at

hun ikke behøvede at komme igen mere, da

formanden syntes hun var for langsom. Medlemmet

havde efterfølgende ved samtale med

A-kasse fortalt at aspiranten i løbet af dagen

havde fortalt han ikke selv var faglært maler

men derimod var uddannet teknisk tegner. Der

var altså én af de 5 der kunne bruges.

En anden historie er om et af de mellem storemalerfirmaer

i vores afdelings område. De har

igennem en periode haft ansat østeuropæer

til at udfører bestemte arbejdsopgaver med

henvisning til at de ikke kunne få den arbejdskraft

de skulle bruge.

Samtidig kan vi i afdelingen konstatere, at

der ikke er én eneste fra ledelsen i firmaet der

har forsøgt at kontakte afdelingen, hverken

A-kassen eller faglig afdeling, for at få hjælp

til at få ansat de folk som de påstår ikke kan

skaffes. Det er i øvrigt en virksomhed som vi

i gennem årene hidtil har haft godt samarbejde

med. Vi har førhen henvist mange folk

til virksomheden uden det har affødt andet

end gode oplevelser for både medlemmet,

virksomheden og for afdelingen.

Hvis det er den slags historier man bygger på

når der tales om grådige, dovne og ufleksible

ledige, ja så burde det vel næsten tale for sig

selv.

Under alle omstændigheder er det bestemt

ikke et billede vi kan genkende. Mestrene kan

bare stille op med arbejdspladserne så skal vi

nok hjælpe med at finde de gode, dygtige og

kvalificerede medarbejdere de skal bruge.

3


Rasmus og bestyrelsen tog

temperaturen på organiseringen

Kald det eksamen eller overhøring. I Malerforbundets

Øst/Vest-afdeling blev det kaldt

for ”Hvem-gør-hvad”-dag. Uanset hvad dagen

blev kaldt, så var meningen den samme:

Det er vigtigt at lave en stor indsats for at

organisere nye medlemmer og fastholde

de eksisterende i forbundet, hvis Malerforbundet

også i fremtiden skal have styrke og

medlemsopbakning til at lave de overenskomster,

der er grundlæggende for faget og

dets udøvere.

forbundets kongres i 2010 blev rammerne

for en stor organiseringsindsats fastlagt,

og den har bl.a. medført ansættelse af organisatorer

i de forskellige regioner. I Øst/

Vests område er det Kirsten Padfield, der er

organisator. Men også de enkelte tillidsfolk

på arbejdspladserne, medlemmerne af afdelingsbestyrelsen

og de valgte på afdelingskontoret

har deres opgaver i organiseringsindsatsen.

Ikke kun de unge er uvidende

Peter Munk Hansen undrer sig over, at ikke

kun de unge er

uvidende om fagforeningensbetydning:

-Men til gengæld

er de unge meget

opmærksomme på

kontingentets størrelse.

De vurderer hele tiden, hvad de kunne have

fået for de samme penge, og man skal virkelig

have argumenterne i orden, når man

går i dialog med dem. Jeg synes afdelingens

4

Malerforbundets næstformand, Rasmus Gunnarson,

tjekkede de hidtil opnåede resultater i

organiseringsindsatsen og inspirerede til nye

initiativer.

indsats omkring organiseringen er god. Der

skal en form for ”mandsopdækning” til, hvis

man vil påvirke ikke-organiserede til et

medlemskab af den rigtige fagforening. Den

påvirkning, de un-ge i min ungdom fik fra

forældrene om at melde sig ind i en rigtig

fagforening, er helt væk i dag. Der er ingen

historisk automatik i det mere, og det er

ærgerligt, for går det op for de unge, at den

rigtige fagforening er alle pengene værd og

mere til, kan de risikere at være i en butik,

hvor de ikke får leveret de varer, de troede,

de havde krav på!


Derfor var afdelingens bestyrelse og afdelingens

medarbejdere og valgte i januar samlet

med Malerforbundets næstformand og

tovholder i organiseringsindsatsen, Rasmus

Gunnarson, for at tjekke op på det foreløbige

forløb af organiseringen og for at sikre, at

indsatsen stadig har høj prioritet i det faglige

arbejde.

-Overordnet drejer det sig selvfølgelig om

at sikre, at vi får organiseret alle de, der arbejder

på vort overenskomstområde, siger

afdelingsformand Kresten Vendelboe. – Som

andre forbund er vi ramt af de gule’s ind-

Poul Vagn giver ikke op

Da TR Poul Vagn Nielsen, Randers Boligforening

af 1940, opdagede, at tre af hans

kolleger ikke var medlemmer af MFD, da de

startede i malerjobbet, satte han en aktiv

indsats ind for at overbevise dem om nødvendigheden

af fagligt sammenhold. I dag

er samtlige otte malere på arbejdspladsen

medlemmer af MFD.

-Jeg giver ikke så let op, for selvfølgelig skal

vi være organiseret samme sted, når vi arbejder

på samme arbejdsplads, og heldigvis

hjalp mine organiserede kolleger også godt

til, siger Poul Vagn Nielsen. – Der er kun

én rigtig fagforening i vores fag, Malerforbundet.

Når kolleger vægrer sig ved at være

medlemmer af den rigtige fagforening, er det

ofte prisen eller en dårlig oplevelse, de har

haft med fagforeningen, der er begrundelsen

for, at de ikke vil være medlemmer. Måske

er det mange år siden, det er sket, men bitterheden

sidder stadig i erindringen. Vi skal

hurtigt have fat i de utilfredse og have afklaret

misforståelserne, så vi kan komme videre.

Vi mister for mange på den konto, hvor det

faktisk bare er en misforståelse, der står i vejen

for et medlemskab.

- Gode argumenter har nu stadig en effekt,

march på vore organisationsområder, men

det er vigtigt at få hurtig kontakt til de, der

vil overflyttes til en af de gule forretninger,

eller vil udmeldes eller på grund af restance

er truet af sletning. Vi skal bruge det store

netværk, vi har, bl.a. TR og AMR’er, til at tage

kontakt med de pågældende og søge at ændre

medlemmets beslutning, inden de for

alvor er ude af forbundet. Mange ved ikke,

hvad de gør, og melder fra i affekt eller frustration.

Vi skal notere os de pågældendes

argumenter for udmeldelse, så vi kan tage

højde for fremtidige situationer og formidle

og vi skal bruge mange ressourcer på at fortælle

kollegerne om os og de andre. Vi skal

informere og informere. Især de unge er meget

uvidende om baggrunden for fagforeningens

arbejde. Vi skal igen og igen fortælle,

hvad vi kan gøre for medlemmet, og hvad vi

gør i det daglige. Hverken løn, ferie, uddannelse

eller arbejdsmiljøforbedringer er kommet

af sig selv. De er kommet takket være

fagforeningens indsats. Vi skylder de, der har

knoklet for vores sag, at fortsætte deres arbejde.

Ellers har deres kamp været forgæves,

siger Poul Vagn Nielsen.

5


vores erfaringer til andre afdelinger i forbundet,

siger afdelingsformanden.

Malernes Fagforening Øst/Vest har et omfattende

program omkring organiseringen.

Udover de allerede nævnte foranstaltninger,

ringer formand og næstformand til nyindmeldte

medlemmer for at høre om de nye’s

forventninger til fagforeningen og om deres

behov for information.

Mere synlighed

Uddannelsen af TR og AMR’er skal også styrkes,

så den generelle uddannelse af de to

grupper tillidsfolk bliver endnu bedre, og i

højere grad kan bruges i organiseringsprocessen.

Besøg hos eleverne/lærlingene på uddannelsesstederne

er ligeledes sat i system. Både

afdelingsformand, næstformand og organisator

er involveret i disse besøg, som foregår

systematisk.

Også bestyrelsen og dens medlemmer er engageret

i organiseringen og plejen af medlemmerne

– bl.a. gennem deltagelse i ringop-runder.

Omkring udenlandske arbejdere på arbejdspladser

i afdelingens område er man også

meget aktive. Både sammen med de lokale

tværfaglige kolleger i eksempelvis Blik & Rør

og Dansk Elforbund og med forbundets nye

konsulent på det udenlandske område, Jesper

Carl.

Endelig skal de mange budskaber og aktiviteter

også synliggøres. Her er det især afdelingens

hjemmeside og en kommende Facebook-gruppe,

der skal trække læsset. Det er

gennem de sociale medier, de unge i særlig

grad orienterer sig om alting, også det faglige.

Afdelingsformand Kresten Vendelboe:

-Vi har mange udfordringer i organiseringsprocessen,

men jeg synes, at mødet viste, at

vi alle har energi og motivation til at gøre

den nødvendige indsats for at gøre fagfor-

6

eningen attraktiv for både nye og eksisterende

medlemmer.

Ikke det store samtale-emne

Jim Overgaard er glad

for at arbejde på en

arbejdsplads, hvor de

”gule” medlemmer ikke

er dominerende:

-Helt ærligt – så er

organiseringen ikke et

stort samtaleemne på

jobbet. Vi er aldersmæssigt

spredt fra 18

til 62 år, og eksem-

pelvis førsteårs lærlingen

har været medlem fra første dag.

-Jeg synes, at det ”benarbejde”, bestyrelsen

har sat i gang for at få flere medlemmer,

er godt. Vi skal som TR’er og AMR’er

på arbejdspladserne gøre opmærksom på,

hvad vi laver for medlemmerne. Det er den

vej, vi skal gå, hvis vi skal fremtidssikre

forbundet som en garant overfor de rettigheder,

vi igennem årene har erhvervet

for medlemmerne. Men det er også vigtigt

at være synlig i medierne – både med annoncering

og med sager fra fagforeningens

hverdag. Får man først fat i de unge,

kan de godt se fordelene ved at få medindflydelse

på egen arbejdssituation.

-Jeg har selv været med i ring-op-kampagner,

og flere af de potentielle eller eksisterende

medlemmer har direkte takket,

fordi de blev kontaktet. Ingen havde hidtil

spurgt dem, om de ville være medlemmer,

eller om deres mening om medlemskabet.

Det er for dårligt, men vi kommer efter

det.


Selvfølgelig er vi alle OK

Afdelingens stand på Skills var et tilløbsstykke med ca. 600 besøgende over tre dage i januar.

Fem meldte sig ind, og mange fik klar besked om fordelene ved medlemskab af Malerforbundet.

Er du OK?

Ingen, der besøgte den stand, Malernes Fagforening

Øst/Vest havde lejet på messeområdet

i DM i Skills i NRGI Park og Arena sidst

i januar, kunne være i tvivl om, hvorfor der

skulle svares på det spørgsmål.

Og var de alligevel i tvivl, blev de klædt ordentligt

på af standens ”medarbejdere”, organisator

Kirsten Padfield og afdelingens

formand og næstformand, Kresten Vendelboe

og Kim Dyrberg, og såmænd også af de

to skp-elever, Josephine og Stine.

De to yngste kunne i hvert fald fortælle de-

res jævnaldrende om både gode og dårlige

sider ved uddannelsen, mens de tre erfarne

afdelingsrepræsentanter tog sig af de organisatoriske

spørgsmål.

-Det er vigtigt at optræde offensivt overfor

de unge, allerede mens de går på skole. Det

har vi i øvrigt altid været, og det er heldigvis

indtrykket, at lærlingene gerne vil vide noget

om den fagforening, der varetager deres

interesser, siger afdelingsformand Kresten

Vendelboe. Skills er det rette forum, og selv

om vores stand er én af de mindste, finder

Både unge og lidt ældre stod i kø for at være med i Er du OK?-konkurrencen på Malernes Fagforenings

stand på Skills.

7


Hvor mange badges er der i krukken, lød konkurrencespørgsmålet

i OK-konkurrencen.

8

både unge og ældre frem til den, får et par

fornuftige faglige betragtninger med på vejen,

og deltager i den konkurrence, som vi

selvfølgelig bruger til at trække dem ind med.

Deltagerne skulle gætte, hvor mange OKbadges,

der var i en krukke, og der blev udfoldet

stor fantasi for at komme så tæt på

det rigtige tal som muligt. Samtidig gav det

anledning til at få en snak om, hvor vigtigt

det er, at fagforeningerne står for at skulle

forhandle både overenskomster og løn- og

ansættelsesforhold generelt.

Fagforeningens repræsentanter havde travlt

alle tre Skills-dage, og de havde god hjælp

af skp-eleverne. I alt besøgte 28. 000 Skillsaktiviteterne

over de tre dage. Både unge,

forældre og erhvervsskolefolk fik masse af

inspiration med sig hjem, og alle malerfagets

uddannelser var repræsenteret – henholdsvis

i udstillings- og konkurrencesammenhæng.

Bornholmske Jacob Kofod vandt bygningsmalerdelen

i DM i Skills.

Forbundssekretær Søren Kjærsgaard, der

er uddannelsesansvarlig i Malerforbundet,

Både bygningsmalere, vognmalere og skilteteknikere var repræsenteret på DM i Skills.


-Skills er med årene blevet et markant fyrtårn for erhvervsskolernes uddannelser, siger Malerforbundets

uddannelsesansvarlige, forbundssekretær Søren Kjærsgaard.

fulgte lærlingenes arbejde på Skills. Udover

bygningsmalerne var også vognmalere og

skilteteknikere repræsenteret på udstillingsdelen,

og der var stor interesse for disse uddannelser.

-Skills er gennem årene blevet stedet, hvor

mange unge får inspiration til at vælge en

uddannelse på erhvervsskolerne. Nogle forældre

ser helst, at deres børn får en boglig

uddannelse og ser lidt skævt til de tekniske

skoler. Men i virkeligheden er det sådan, at

både de unges og landets fremtidsmuligheder

ville have godt af, at flere valgte at

specialisere sig inden for et håndværk, så de

bliver ligeså gode til at bruge hænderne som

hovedet, siger Søren Kjærsgaard.

Får drømmejobbet

Formålet med DM i Skills er at motivere de

unge til at tage en uddannelse som faglært

håndværker.

-På Skills forvandles den traditionelle studievejledning

fra passiv information til ak-

tiv oplevelse, og da der er hårdt brug for de

faglærte håndværkere, håber vi, at de unge

fortsat vil bevare og øge interessen for håndværkeruddannelserne,

sagde Aarhus Kommunes

beskæftigelsesrådmand, Hans Halvorsen.

Der deltog 200 unge fra 31 fag i Skills-konkurrencen.

Nogle hævder, at erhvervduddannelserne

har et blakket ry, men en undersøgelse,

som Skills Danmark har lavet de 200

unge viser, næsten halvdelen af de unge føler,

at de uddanner sig i det fag, de altid har

drømt om at beskæftige sig med.

Ambassadører

Prins Joachim, der overrakte præmier til de

vindende i DM i Skills, kaldte de unge for de

bedste ”ambassadører” for deres fag og erhvervsuddannelserne.

-Der er heldigvis en enorm talentmasse

blandt de unge på de praktiske fag, lød det

fra prinsen.

DM i Skills i 2014 holdes i Aalborg.

9


Stine og Josephine havde travlt

To skp-elever fra malerafdelingen på Randers

Tekniske Skole var med på afdelingens

stand, og de var i god kontakt med de mange

unge Skills-besøgende, der gerne ville

vide mere om fagforeningen.

-Både vi og andre unge vil gerne fagforeningen.

Hvis man tror det modsatte, er det

forkert, siger Josephine Kryger, der hurtigt

efter folkeskolen fandt ud af, at hun ville

være bygningsmaler:

-Jeg kan både lide det kreative og det håndværksmæssige

element i faget, og så duer

jeg ikke til at sidde stille på en kontorstol.

Som maler bevæger man sig hele tiden.

Josephine er glad for at være skp-elev:

-Når det nu ikke er muligt at få en rigtig

læreplads i traditionel forstand, er det her

en fin løsning. Vi lærer rigtig meget, og det

er spændende, siger Josephine, der tidligere

har haft brug for sin fagforenings hjælp, da

hun havde problemer med en feriepengesag.

10

Også Stine Larsen er glad for at være skpelev:

-Jeg var slet ikke i tvivl om, at jeg skulle

være bygningsmaler, og selv om nogle rynker

på næsen af skp-tilbudet, så lærer vi

meget, og hele undervisningsklimaet skaber

en professionel ramme om uddannelsen.

Stine valgte faget, fordi hun godt kan lide,

at man relativt hurtigt ser et resultat af arbejdet:

-Det er et fag, hvor man hurtigt kan se

fremskridt i de opgaver, vi løser.

De to skp’ere besvarede mange spørgsmål

fra især de unge Skills-besøgende, som godt

kan se, at det er vigtigt med fagforeningsmedlemskab,

men som også er nysgerrige

for at få vide, hvad de får for kontingentet.

Selv vil både Stine og Josephine gerne bruge

tid på lærlingearbejde, når de kommer lidt

længere hen imod uddannelsens afslutning.

Stine Larsen og Josephine Kryger hjalp til på afdelingens stand til DM i Skills, og havde

god kontakt med både yngre og lidt ældre besøgende.


Kirsten møder udfordringer

med smil og hurtigt svar

Organisator Kirsten Padfield har succes med organiseringsindsats

i virksomheder og på tekniske skoler.

-Hvad vi I sige til, hvis udlændingene løber

med alle de jobs, der tidligere har været klaret

af danske håndværkere – ikke mindst malere?

Spørgsmålet kan nok få en flok unge på en af

de tekniske skolers malerlinjer til at kikke op

imod tavlen.

Her står organisator i Malerforbundets afdeling

Øst/Vest, Kirsten Padfield, og det er

hende, der stiller spørgsmålet. Selvfølgelig

provokerer hun lidt ved at spørge på denne

måde, men det hjælper på de unges forståelse,

at tingene sættes på spidsen. Og samtidig

er social dumping et af de vigtigste punkter i

organiseringsindsatsen.

Siden 2009 har Kirsten været organisator i

afdelingens område. Hun blev færdiguddannet

som bygningsmaler i 1989, har arbejdet i

Frederikshavn, men bor nu i Randers – i afdelingens

område.

-Skolerne er et af de vigtigste områder at

besøge som organisator, og både de unge og

lærerne er meget imødekommende og åbne

for de argumenter, jeg som Malerforbundets

repræsentant har i en diskussion. Hvis en af

mine aftaler om firmabesøg glipper, kan jeg

altid uanmeldt besøge en af skolerne i området,

og helt uformelt snakke med elever

og lærere. Det giver et godt samspil og en

god mulighed for at informere eleverne reelt

om de tilbud, vi kan give som forbund og de

initiativer, vi har gang i for at hindre social

dumping og bevare arbejdspladserne under

danske forhold/overenskomster, siger Kirsten

Padfield.

For hende og hele organisator-institutionen

er den personlige kontakt meget vigtig. Hun

har selv teenage-børn og er straks på bølgelængde

med de unge, hvad enten det nu er

skp-elever eller elever på grundforløbet.

-Firmabesøgene er også vigtige, og her møder

jeg gerne op med morgenbrød og kaffe, og

så får jeg en snak med kollegerne om fagforeningen

og hører, hvad de forventer af os, og

fortæller, hvad vi kan hjælpe dem med, og ikke

mindst om forskellen på os, der er en demokratisk

opbygget forening med medlemsdemokrati

og de gule, der er en forretning uden

medbestemmelse, forklarer Kirsten Padfield.

Er du OK?

Hun lægger vægt på, at det ikke er skræmmekampagner,

hun har med i tasken, men reel

oplysning både til elever/lærlinge og svende.

-De skal vide, at det er et reelt problem, at

der er udlændinge, der arbejder for 25-30

kr. i timen, og at kampen mod disse forhold

og social dumping er vigtig, hvis vi skal bevare

arbejdspladser med ordentlige forhold.

Både de unge og de udlærte skal vide, at det

er Malerforbundet, der gennem et effektivt

overenskomstarbejde skaffer de rigtige løn-

og arbejdsvilkår og regler for barsel, ferie

og uddannelse. Det er det, vi oplyser om i

kampagnen ”Er du OK?”, og da den skal køre

i tre år, er der realistiske muligheder for, at vi

kan få realiteterne frem om, hvem der laver

overenskomsterne i dette land. Det er hverken

politikerne i Folketinget og heller ikke arbejdsgiverne,

der ensidigt fastsætter lønnen.

Kirsten Padfield bliver også modtaget godt,

11


når hun er rundt i firmaerne. I de fleste i hvert

fald.

-Vi har jo en aftale med Danske Malermestre

om at varsle besøgene, og der er desværre

nogle enkelte firmaer, der ikke ønsker besøg.

Så kommer vi i kontakt med svendene på en

anden måde, så de får informationer fra os

alligevel.

Malerforbundets organisatorer leverer ikke

en indsats ud i det blå. De arbejder målrettet

med faseskemaer/resultatskemaer for at

-Jeg kommer ikke med skræmmekampagner,

men reel oplysning, siger Kirsten Padfield.

12

danne sig et overblik over indsatsen af deres

arbejde, hvor det overordnede formål er

at skaffe nye medlemmer og fastholde de

eksisterende, danne værkstedsklubber samt

valget af tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter

– og gøre medlemmerne bekendte med de

muligheder, der er skabt for det enkelte medlem

af Malerforbundet.

-Derfor orienterer jeg også om de muligheder,

der ligger i akkordsystemet. Muligheder, der,

uden større omlægninger af arbejdsrytmen,

kan give en bedre timeløn. Men jeg må nok

erkende, at det er op ad bakke med akkordsystemet

i dag. Alt for få er interesserede i det,

selv om vi kan stille vores opmålerafdeling til

rådighed med eksempelvis firmarelaterede

opmålings/akkorderingskurser m.m.

Tværfagligt samarbejde

Kirsten Padfield er også som organisator

med i det tværfaglige samarbejde i BAT-regi

mod social dumping. Hun er særdeles aktiv

i Malerforbundets temadage, der bl.a. også

omfatter social dumping og arbejdsmiljø, og

endelig er hun også observatør i afdelingens

bestyrelse.

-Det er vigtigt, at vi ikke isolerer os som fagforening.

Det tværfaglige giver mig meget inspiration

til mit arbejde. Vi kan altid lære af

andre og behøver ikke opfinde den dybe tallerken

selv hver gang. Vi har et godt samarbejde

med de øvrige LO-forbund, som vi står

sammen med i det daglige, men især omkring

kampagner.

-Afdelingskontoret i Aarhus er flyttet ind hos

vore kolleger i 3F, og dem har vi også et tæt

samarbejde med, når det gælder kampagner,

så det er også med til at sætte energi omkring

det faglige arbejde. Vi har de samme udfordringer

alle sammen, og kan lære af hinanden,

så vi når et fælles mål, fastslår Kirsten

Padfield.


Malernes Fagforening Øst/Vest

Generalforsamling afholdes tirsdag den 19. marts 2012,

kl. 18.00 ved 3F Viborg, Gothersgade 43,1. mødelokalet (indgang i porten)

Vi starter kl. 17.00 med varm middag

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmetællingsudvalg

3. Protokoller fra generalforsamlingerne den 19. samt den 30.marts 2012

4. Regnskabet 2012

5. Beretning

6. Indkomne forslag

7. Bevillinger

8. Eventuelt

Alle valg til poster i bestyrelsen er, jf. fusionsaftale, behandlet og godkendt på generalforsamlingerne

i Viborg d. 3 marts 2010 og i Aarhus d. 10 marts 2010 samt endelig ved den

stiftende generalforsamling i Randers d. 16 marts 2010, suspenderet frem til generalforsamlingen,

marts 2014.

Forslag til dagsordnens punkt 6, skal indgives skriftligt til bestyrelsen (kontoret) senest 7 dage

før generalforsamlingen.

Protokol fra ordinær generalforsamling d. 19. samt d. 30. marts 2012, ligger til gennemsyn på

afdelingens kontorer i Viborg og Aarhus 7 dage før generalforsamlingen.

Af hensyn til traktementet bedes tilmelding foretaget til kontoret senest onsdag den 13. marts

2012.

Der betales kun for kørsel til medlemmer af den tidligere afdeling Viborg Amt/Randers, og kun

i de tilfælde, hvor dette inden generalforsamlingen afholdelse er godkendt af daglig ledelse.

Forretningsorden for generalforsamlinger ved Malernes Fagforening, Øst Vest

Generalforsamlinger ledes af en dirigent, som står for ledelsen af mødet. Dirigenten sørger for at tilendebringe

behandlingen af de foreliggende punkter indenfor rimelig tid, og kan stille forslag om diskussionens

afslutning med de indtegnede talere, samt om begrænsning af taletiden.

Dirigenten kan af hensyn til en rimelig afvikling, med generalforsamlingens godkendelse, ændre dagsordenens

rækkefølge.

Ændringsforslag som ikke vedrører forretningsordenen skal afleveres skriftligt.

Talere får ordet i den rækkefølge de har anmodet herom. Til forretningsordenen gives ordet udenfor

rækkefølgen.

Alle sager afgøres ved almindeligt stemmeflertal. Såfremt stemmerne står lige, betragtes forslaget som

forkastet.

Afstemning foregår ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning finder sted, når mindst 1 medlem forlanger

det, eller når dirigenten finder det formålstjenligt.

Der må ikke uddeles materiale i salen uden dirigentens godkendelse.

Stemmetællingsudvalg vælges i henhold til generalforsamlingens dagsorden.

13


Generalforsamling 2013

skriftlig beretning

Den nye struktur i Malerforbundet med 6 afdelingen

har nu virket i lidt over ét år. Alle

afdelingerne har hver en organisator tilknyttet.

I vores afdeling er det, som de fleste ved,

Kirsten Padfield der fortsat knokler løs i et

forsøg på at få så mange som muligt i at organisere

sig i Malerforbundet. Organisering

er i dag et alt dominerede emne, ikke bare

i vores afdelingen men i hele Malerforbundet

og det vil det også være i fremtiden. På

samtlige bestyrelsesmøder der holdes i afdelingen

deltager Kirsten og organisering er et

punkt på dagsordenen. Vi har i årets løb flere

gange haft ringet til medlemmerne. Første

gang vi ringede, var sidste år i forbindelse

med overenskomstafstemningen. Og resultatet

kunne ses næsten med det samme. Vores

afstemnings procent steg med mere end

50 % i forhold til afstemningen i 2010. På

baggrund af dette er der ingen tvivl om at

den samme øvelse også skal ske ved fremtidige

forhandlinger, ikke mindst fordi at vores

styrke ved forhandlingerne nøje afspejles af

den opbakning eller tilkendegivelse vi får fra

medlemmerne.

Året har bragt ændringer på to af afdelingens

adresser nemlig i Aarhus og i Randers og

samtidig har vi ændret åbningstiderne på

kontoret i Aarhus, så vi nu åbner og lukker

ens.

I Aarhus har vi solgt ejendommen på Østbanetorvet

og er flyttet ud på Rymarken, hvor

vi har lejet lokaler ved 3F. Elektrikerne har ligeledes

lejet sig ind i bygningen, så vi er lige

pludselig kommet meget tæt på en del af vores

gode samarbejds- og sparringspartnere.

Samtidig er der plads til og mulighed for at

der kan komme flere andre forbundskonto-

14

rer til. Det kunne være

rigtig godt hvis flere

af de organisationer vi

arbejder tæt sammen

med i BAT regi også

valgte bofællesskabet.

I forbindelse med indgåelse af

lejemålet har vi fået en udgift

til husleje, som vi ikke tidligere

har haft. Vi forventer dog, at provenuet

fra salget af Østbanetorvet, kan forrentes

på en måde, så dette vil kunne dække

huslejen.

I Randers har vi lejet en kontorplads ved

Dansk Metal på Lucernevej i Randers nord.

I huset bor desuden elektrikerne og Blik og

Rør, så også her er det lykkedes os at komme

ind et bofællesskab med gode venner og sparingspartnere.

Vi har udlejet vores lejlighed i

Kirkegade til en privatperson for en to årig

periode og hvad der så efterfølgende skal ske

må tiden vise. Men situationen følges selvfølgelig

tæt ligesom der fortsat forhandles

om afhændelse af lejligheden. Vi skal dog

nok ikke forvente en endelig løsning før sommeren

2014, hvor den to årige udlejningsperiode

udløber.

Kontoret i Randers passes nu i deling mellem

Gitte Gren Pedersen og Thomas Isaksen så de

hver især er på kontoret hver anden mandag.

Den øvrige tid er Gitte på kontoret i Viborg

og Thomas er på kontoret i Aarhus. I løbet

af det kommende år vil Gitte helt overtage

Randers, så det kun er ved ferie og sygdom

der er ændring i bemandingen.

I faglig afdeling kører vi videre med de vanlige

sager. Der har i årets løb været en rigtig

kedelig udvikling, med en stærk forøgelse af


lærlingesager. Der har været mange sager,

hvor der har været tale om kemien i mellem

mester og elev har været helt skæv. I de fleste

af de tilfælde har vi sammen med de lokale

laug kunnet tale parterne til rette. Men en

stor del af sagerne kan ikke løses i mindelighed

og ender med at én af parterne

bryder kontraktforholdet og afhængig

af årsag, kan det give store konsekvenser

for både elev og virksomhed.

Vi havde i foråret fornøjelsen af at have

besøg af et større malerfirma fra København

der udførte malerarbejde på et nybyggeri

i Aarhus syd. Arbejdet udførtes af

fire polske ansatte, der inviterede os over i

deres skurvogn. Stor var vores forbavselse,

da vi opdagede at der var tale om en beboelsesvogn,

i hvilken de boede under byggeriet.

Efter lidt tovtrækkeri med Danske

Malermestre fik vi afholdt mæglingsmøde.

Dernæst behandledes den på timandsmøde.

Her enedes parterne om at sagen skulle returneres

til behandling på mæglingsmøde,

hvilket blev afholdt samme dag. På det fornyede

mæglingsmøde enedes parterne så om

at virksomheden havde overtrådt overenskomstens

§ 4, og virksomheden blev pålagt

at betale en godtgørelse på kr. 150.000,- til

Malernes Fagforening. Samlet set blev det en

rigtig bekostelig affære for virksomheden. Ud

over den pålagte godtgørelse på kr. 150.000,-

skulle de betale for leje af mandskabsvogn i

næsten et halvt år. De skulle tale for hotelophold

til de fire personer fra vi opdagede

forholdet og frem til arbejdet blev afsluttet,

ca. 4 uger. Og endelig blev byggeriet afsluttet

med at bygherren gik konkurs uden at virksomhedet

fik deres tilgodehavende.

Så der har nok været en god grund til det,

når mesteren virkede oprigtig træt af det og

meget lidt glad.

Under alle omstændigheder, bør det endegyldigt

være fastslået, at overnatning på arbejdspladsen

ikke må finde sted.

I A-kassen ligger folkene, som vanligt på

denne tid af året, vandret for at kunne følge

med. Der kommer fortsat mange ledige ind

og vi ved at det formentlig vil fortsætte indtil

påske, hvor det hele så vender igen. Alle

har nok hørt om de udfaldstruede og frygten

blandt vores ledige har været og er stor Der

er heldigvis mange af de der nærmer sig ophøret

af retten til dagpenge som det lykkes

at hjælpe. Nogle ved at de kommer i arbejde

igen, andre ved at de påbegynder ny uddannelse.

Men vi må erkende et det desværre

ikke alle vi kan hjælpe. Selv om tallene viser

at det kun få af vores medlemmer der falder

ud, så er situationen jo lige alvorlig for den

enkelte ledige.

Lad os håbe, ikke bare for vores ledige, men

for os alle, at der snart kommer gang i hjulene

igen.

På bestyrelsens vegne

Kresten Vendelboe

15


A-kassen orienterer

Satser pr. 7. januar 2013 Forsikringsart Sats pr. dag Beløb pr. uge

Dagpenge Fuldtid 801 4.005

Dagpenge Dimittend fuldtid 657 3.285

Børnepasningsorlov

Efterløn, ny fleksibel ordning

Efterløn, ny fleksibel ordning

Skattefri præmie Fuldtid

16

60 % af max

dagpengesats

Fuldtidsforsikrede

Fuldtidsforsikrede

(91 pct. sats)

Fuldtidsforsikrede

(100 pct. sats)

Pr. option

(481 timer)

12 præmieportioner

480 2.400

729 3.645

801 4.005

12.496

149.952

Omregningssatsen 213,19

Lempeligt fradrag

for arbejde i

efterlønsperioden

Fuldtid 35.161

G-dage: nr. 1, 2, 3 Hel G-dag 801

Er du blevet arbejdsløs kan du udfylde det meste på nettet

og taste dine egne ydelseskort

BFA selvbetjening

Med BFA Selvbetjening kan du indsende dagpengekort

og efterlønskort samt ansøge om

dine feriedagpenge via nettet. Du kan også

indsende ledighedserklæring AR251, erklæring

om fravær AR296 hvis du er blevet arbejdsløs,

samt indsende andre blanketter.

Vejledningen samt CV samtalen er det eneste

vi skal sende ud til dig eller du skal komme

ind til os på et af vore kontorer.

Nem ID eller pinkode.

For at benytte selvbetjeningen skal du være

nuværende eller tidligere medlem. Du skal

anvende Nem ID for at få adgang.

Hvis du tidligere har fået tilsendt en pinkode

fra os, kan du anvende denne. Er din pinkode

blevet væk, kan du bestille en ny på – www.

bf-a.dk


Udbetalingsmeddelelser og andre breve fra

a-kassen

Du kan se udbetalingsmeddelelser til dagpenge,

efterløn mv., ferieoptjeningsbrev samt

andre breve fra a-kassen i menuen til venstre,

breve fra a-kassen, på www.bf-a.dk.

Feriedagpenge

Hvis du har optjent ret til feriedagpenge, kan

du se dit optjeningsbrev under Breve fra akassen

i menuen til venstre på www.bf-a.dk.

Optjeningsbrevet for ferieåret, der starter

Syg som jobsøgende

Når du er tilmeldt Jobcenteret som ledig, er

der forskellige forhold du skal være opmærksom

på, hvis du bliver syg. Du skal melde dig

syg på jobnet.dk, men ikke hos a-kassen.

Syg i dagpengeperioden

Hvis du bliver syg, mens du modtager dagpenge,

skal du hurtigst muligt melde dig syg

på min side på www.jobnet.dk Du skal ikke

melde dig syg til os.

På min side på www.jobnet.dk skal du logge

på (lige som når du skal tjekke dine jobforslag)

og sygemelde dig. Vi modtager automatisk

besked om din sygemelding fra Jobcenteret.

Når vi har modtaget sygemeldingen,

indberetter vi oplysningen til kommunen, og

du vil herefter modtage et underretningsbrev

fra kommunen med kopi af de oplysninger vi

har indberettet.

Mens du er syg, er du afmeldt fra Jobcenteret,

og får du sygedagpenge fra kommunen i

1. maj 2013, vil du kunne se i slutningen af

april.

Ferie

Husk altid at give jobcenter og a-kassen besked

om ferieafholdelse senest 14 dage før

feriens start såfremt du er ledig. Hvis du ønsker

at få udbetalt feriedagpenge inden ferien,

er det normalt en betingelse, at ansøgningen

er modtaget i kassen senest en måned

før ferien.

stedet for dagpenge fra os. Der kan ikke udbetales

sygedagpenge for helligdage.

Du skal huske at kontakte os, hvis du skulle

have været til møde hos os den dag du er syg.

Syg under uddannelse

Hvis du går i skole og modtager dagpenge

under aktivering, skal du hurtigst muligt kontakte

undervisningsstedet og Jobcenteret for

at sygemelde dig. Du skal logge på jobnet og

sygemelde dig (lige som når du skal tjekke

dine jobforslag hver 7. dag).

Raskmelding på jobnet.dk

Du skal raskmelde dig på:

• www.jobnet.dk den første dag du er rask.

Når du raskmelder dig, bliver du tilmeldt

Jobcenteret igen, og både kommunen og vi

får automatisk besked om din raskmelding.

Husk at oplyse dine sygedage på dit dagpengekort,

næste gang du udfylder dagpengekortet.

17


Ændringer i sygedagpengeloven

- afskaffelse af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage.

Afskaffelse af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage

– ikrafttræden 2. juli 2012.

Der er som § 53 a indsat en ny bestemmelse

i sygedagpengeloven om, at en person ikke

har ret til sygedagpenge på søgnehelligdage.

Søgnehelligdage er helligdage, der ikke falder

på en søndag. Det er Skærtorsdag, Langfredag,

2. påskedag, Store Bededag, Kristi Himmelfartsdag,

2. pinsedag. Endvidere er 1. og

2. juledag samt Nytårsdag også søgnehelligdage,

forudsat de ikke falder på en søndag.

Betydning for de virksomheds overenskomstansatte

medarbejdere:

Ved sygdom på søgnehelligdage, i perioder

hvor arbejdsgiveren modtager refusion

fra det offentlige, udbetales der i henhold

Regeringen og Enhedslisten har indgået aftale

om finansloven for 2013. I den forbindelse

skal der etableres der en ny uddannelsesordning

for ledige, som opbruger deres dagpengeret

i perioden fra d. 30. december 2012 og

senest d. 30. juni 2013.

Ordningen giver ret til visse uddannelser og

en særlig uddannelsesydelse i op til 6 måneder

efter, at dagpengeretten er opbrugt.

Hvis man er i målgruppen, skal man henvende

sig i jobcenteret og tilkendegive, at

man gerne vil gøre brug af sin ret til at blive

omfattet af den nye uddannelsesordning.

Man kan henvende sig, før dagpengeperioden

udløber og tilkendegive, at man ønsker

18

til overenskomsterne ikke SH-forskud, hvis

medarbejderen opfylder anciennitetskravet

og dermed ret til løn under sygdom.

Ændringen i sygedagpengeloven betyder således,

at hvis der falder søgnehelligdage i perioder,

hvor virksomheden betaler løn under

sygdom til en medarbejder, skal virksomheden

ikke betale løn under sygdom disse dage,

men i stedet udbetale SH-forskud i henhold

til overenskomsterne.

Vær opmærksom på, at ændringen er trådt i

kraft den 2. juli 2012.

Læs mere på https://www.retsinformation.

dk/Forms/r0710.aspx?id=142423 - se under

§53 og 53a

Ny uddannelsesordning for ledige

der opbruger dagpengeretten fra d. 30. dec. og senest d. 30. juni 2013

at blive omfattet af ordningen fra det tidspunkt,

ens dagpengeret er opbrugt. Man kan

også henvende sig, efter at dagpengeretten

er opbrugt, men man bliver så først omfattet

fra det tidspunkt, man har henvendt sig.

Der er en særlig overgangsordning, for personer,

hvis dagpengeret opbruges i perioden

fra d. 30. december 2012 til og med den 6.

januar 2013. Hvis de henvender sig senest d.

11. januar 2013, vil de få ret til at blive omfattet

af ordningen og dermed få ret til særlig

uddannelsesydelse med virkning fra det

tidspunkt, dagpengeretten er opbrugt.

Læs mere på http://ams.dk/Viden/Indsatser/

Uddannelsesydelse.aspx


Malernes Seniorklub Randers

Afholder generalforsamling

Hos Master Bowl, Mariagervej 139 mandag den 18. marts 2013 kl. 17.30

Generalforsamlingen afholdes ifølge vedtægterne for Seniorklubben.

1. Valg af dirigent

2. Beretning

3. Regnskab

4. Valg

5. Forslag

6. Eventuelt.

Efter mødet tager vi en hakkebøf og slutter med en times bowling.

Tilmelding senest 13 marts på telefonerne 26206233 eller 86438212.

Sommerudflugten 2013 med ledsager

Onsdag 12. juni 2013. Bussen afgår fra Regnskoven kl. 10.00

I år går sommerudflugten til ”Lille Malunds Have” , som ligger nær Klovborg. Haven er på 2,5

tdr. med alt hvad man kan ønske sig indenfor havebrug. Det vil være en oplevelse for enhver

som elsker farver og velordnet natur. Her indtager vi vores medbragte sandwichs med øl eller

vand.

Turen fortsætter herefter til Koldinghus, hvor vi får en orientering om slottets historie og restaurering

og bagefter på egen hånd kan nyde slottets atmosfære og diverse samlinger. Eftermiddagskaffen

får vi naturligvis i slottets krypt. Udflugten afslutter vi som altid med middag

på Tronborg ca. kl. 18.00.

Tilmelding senest den 3. juni på telefonerne 26206233 eller 86438212

19

More magazines by this user