M E D I BU SKAB D E S I G N P R O I NDHOLD M N I N G

griff.dk

M E D I BU SKAB D E S I G N P R O I NDHOLD M N I N G

M

E

B U D S K A B

I

TEKST

P

R

M O

D E S I G N

N

I N D H O L D

N

G


Tekst er design!

Sproget designes af alle der bruger det. Det

gælder disponering, ordvalg, sætningsopbygning,

udtale, tryk o. lign. For som der

står i en gammel revyvise:

’Det er ikke det, der bliver sagt. Det er måden,

altså, at det bliver sagt på.’

Ofte er det i sproget du finder forskellen

på hvilken karakter en historie har. Det kan

sagtens være at Niels Hausgaard og en

stand-up-komiker har det samme at fortælle,

men du kan være sikker på, at de

designer fortællingen forskelligt.

Det er vigtigt at designe sin fortælling i forhold

til den sammenhæng, den indgår i.

Skal pointen gemmes til sidst, fordi interessen

skal fastholdes, eller skal det vigtigste

salgsargument bruges som indgang for at

vække interessen.


!

Budskabet bestemmer!

Når tekst skal på papir eller skærm, så er

der en del virkemidler, der bliver udeladt i

sproget – det er fx tryk og udtale.

Men der er rytme, ordvalg, sprogtone, opbygning

og disponering.

Udgangspunkt og gennemgående omdrejningspunkt

er læserens behov og løsning af

disse. Her får teksten et budskab og dermed

en sproglig form.

Det udgør sammen med skrift, layout,

linjelængde og punktstørrelse det samlede

design af teksten.

Selve udformningen af tekstbilledet skal understøtte

budskabet. På samme måde som

den sproglige udformning skal gøre det.

Uanset hvad, så skal tekstens læselighed –

sprogligt eller typografisk – ikke stå i vejen

for forståelsen.


Der er kun én modtager!

Når det første designskridt skal tages, det

at teksten skal skrives, så skal du ikke være

bange for talesproget.

Ofte kommer skrækken for ikke at være

tydelige til at skabe uklarhed. Sproget bliver

kunstigt og stift, mens ordstillingerne bliver

bagvendte.

Sådan en tekst er måske præcis, men uden

at være klart. Og hvem henvender den sig til?

Uanset hvor en tekst skal bruges, så er der

kun én modtager. Kun én der læser, kun én

der lytter. Det er ham eller hende teksten skal

ramme.

Uanset hvor meget vi kalder det massekommunikation.


Kendskab

Kreativitet

Kundefokus

LØSNINGER!

Lille Amerika 10

8883 Gjern

T:2670 0808

www.griff.dk

Kommunikation

Kvalitet

More magazines by this user
Similar magazines