Padlen nr. 511 - Lyngby Kanoklub

lyngbykanoklub.dk

Padlen nr. 511 - Lyngby Kanoklub

PADLEN

Medlemsblad for Lyngby Kanoklub

511 - nov. 2012

GOD JUL 2012!

Velbesøgt stormøde i oktober • Kom hjem, kom

hjem... • Greve Christian 70 år • Nationalbanken på

besøg i LK • Nye stole! • Cykelparkering • Oprydning

i bådhallen • Støt brysterne! ... og meget mere


Bestyrelse:

Formand

Thomas Gjerlufsen

Fuglevadsvej 50A

2800 Kgs. Lyngby

4587 4600

tgjerluf@post.tele.dk

Næstformand

John Bahr

Grønnevej 26

2830 Virum

2015 7765

Bahr@post.tele.dk

Idrætsformand

Niels Andersen

Egebjerghuse 15

2750 Ballerup

4466 6510

Niels.Andersen

@svinninge.mail.telia.com

Turformand

Eva Henriksen

Ulkær 4, 2tv.

2610 Rodovre

35149044

kragen_eva@yahoo.dk

Motionsformand

Louise Jørgensen

Ved Eltham 1, 4.th

2900 Hellerup

2010 6839

louise.jorgensen@yahoo.

com

Sekretær

Lilian Jørgensen

Holmelins tværvej 1A

2800 Lyngby

45889305

lienj@live.dk

Medlemskasserer

Jane Hinge

Mortonsvej 5

2800 Kgs. Lyngby

41832058

hinge@sol.dk

Kasserer

Aase Lundqvist

Lottenborgvej 17, 1.

2800 Kgs. Lyngby

4587 0113

aase@lundqvist.dk

Webmaster

Steen Bruun

Lyngby Hovedgade 57 B, 4.

2800 Kgs. Lyngby

2084 9598

kano@gyes.eu

Revisor

Henrik Aakjær

Fyrhøjvej 15

2800 Kgs. Lyngby

4588 6169

Revisorsuppleant

Heine Jepsen

Hvidegårdsparken 97

2800 Kgs. Lyngby

4588 9235

1. Suppleant

Henrik Madsen

Ved Eltham 1, 4.th

2900 Hellerup

4032 2798

henrik.madsen@sport.dk

2. Suppleant

Aksel F. Andersen

Byagervej 121, 1.mf.

3460 Birkerød

2190 6289

akselfa@vip.cybercity.dk

Suppleant for

Motionsudvalget

Anne Grete Valeur

Dalstrøget 64, 1. th.

2870 Dyssegård

24416864

anva@hotmail.dk

Redaktør

Ludmila Miklikova

Pilevad 9

2800 Lyngby

2463 8128

ludmila.miklikova@velux.

com

Indlæg til Padlen bedes

sendt til:

ludmila.miklikova@velux.

com

Se også vores hjemmeside:

www.lyngby-kanoklub

Indhold

2 3

Side

Aktivitetskalender 4

Afhentning af NØGLEBRIKKER 5

Velbesøgt stormøde i oktober 6

Kom hjem, kom hjem … 9

Greve Christian 70 år 11

RETTELSE Julefrokost den 8. december 12

Nationalbanken på besøg i LK 13

Nye stole! 14

Cykelparkering 15

HUSK - nytårsfest i LK 16

Oprydning i bådhallen 17

Støt brysterne! 18

Har I hørt 20

Personer med bådplads - se her! 23


Aktivitetskalender

2012

Dato: Aktivitet:

2/12 kl. 10 O-løb, Bøndernes Hegn

5/12 kl. 17.30 LK’s Julebanko

8/12 kl. 13 Lyngby Sø rundt

8/12 kl. 14 Julefrokost

9/12 kl. 8.30 Vinterræs, Amager Strandpark

31/12 - 1/1 Nytårsfest

6/1 2013 kl. 10 O-løb, Geel Skov

13/1 kl. 8.30 Vinterræs, Amager Strandpark

3/2 2013 kl. 10 O-løb, Teglstrup Hegn

10/2 kl. 8.30 Vinterræs, Amager Strandpark

3/3 2013 kl. 10 O-løb, Danstrup Hegn

10/3 kl. 8.30 Vinterræs, Amager Strandpark

NØGLEBRIKKER

Nu er de nye nøglebrikker kommet og det vil være muligt at få

byttet sin nøgle om til en brik ved at betale 100 kr.

Jeg vil være i klubben lørdage i tidsrummet 10.30 – 12.30 (husk

jeres medlems nr.).

For nye, som ikke har en nøgle i forvejen vil prisen være 200 kr.

Med venlig hilsen

Jane Hinge

Tlf. 41832058

4 5


Velbesøgt stormøde

i oktober

Mange medlemmer havde taget

turen til Lyngby Kanoklub den

10. oktober, hvor bestyrelsen

havde indkaldt til stormøde.

Det årlige stormøde i Lyngby Kanoklub,

hvor vi diskuterer den forgangne

sæson, havde trukket næsten

50 medlemmer en mørk oktoberaften.

Først fik vi serveret en dejlig

middag med pasta og kødsovs og

derefter kaffe og småkager. Vi var

lidt flere medlemmer end hvad, der

møder op til den årlige generalforsamling.

Mon årsagen skal findes i

middagen.

Bestyrelsen var i godt humør. Det

var nok fordi, der ingen dagsorden

var, så alle kunne komme til orde.

Der blev gået til stålet, hvilket også

kun er godt i en klub, der gerne vil

høre medlemmernes mening.

Stormødet er ikke et møde, hvorpå

der træffes beslutninger, men vi

var alle enige om, at bestyrelsen jo

kunne tage alle de gode forslag og

kommentarer til sig, og så behandle

dem på de kommende bestyrelsesmøder.

Enkelte måske alvorlige dialoger

havde vi også. Der var en del

forældre, der mente, at set i lyset af

de unges træningsindsats, der blev

sat for lidt penge af til vores unge

eliteroere. Nu må vi vente og se til

regnskaberne for 2012 foreligger.

Men så vidt jeg kunne forstå på de

tal, som formanden forelagde, er

der allerede brugt mange penge på

denne gruppe.

Udvalgene

Vi hørte også, hvordan vores udvalg

fungerede. Der var stor ros til Motionsudvalget,

ikke så stor til Turudvalget,

og lidt mindre til IU.

Men både Tur og IU vil satse på

mere synlige aktiviteter i 2013, og

der blev samtidig sagt, at udvalgene

skal være realistiske med bestilling

af biler og trailer.

Jeg gik fra stormødet og tænkte,

hvor meget, jeg synes, vi får for de

omkring 1.000 kr. vi betaler i kontingent

om året. Vi har både en flot

bådpark, to biler, to trailer og et hus

i Sverige, til glæde for alle medlemmer.

Desuden er vores økonomi

rigtig god sammenlignet med mange

andre klubber. Så måske er vi blevet

lidt for forkælede. Men en stor tak til

alle.

Den tilfredse (Indlæggets identitet

er redaktionen bekendt)

6 7


Kom hjem, kom hjem


Oh, kom dog hjem. Det er omkvædet

på en gammel vise – sunget

og skrevet af afdøde Osvald Helmuth.

Dette omkvæd gik i opfyldelse

for formanden først i november.

I 1962 deltog formandens og hans

makker i toerkano, Sigvard Hansen,

i en stor international regatta i Hamburg.

De to gutter var stadig juniorer,

men havde bevist, at de på den lange

distance – 10.000 meteren –

kunne være med helt fremme i

seniorklassen.

Og ved dette store stævne beviste

de to ungersvende endnu en gang

deres værd i denne klasse, da de

8 9


vandt 10.000 meteren i seniorklassen,

som dengang var en meget

prestigefuld distance.

Præmien var et stort sørøverskib (se

billede), og sejren medførte omtale

i både dansk og tysk presse. Den

imponerende præmie var ’kun’ en

vandrerpræmie, som derfor kun var

i de to gutters besiddelse i et år, før

den skulle afleveres tilbage.

Men de to unge roere blev sørme så

begejstrede for skibet, at de herefter

satte sig målet om at vinde det til

ejendom, hvilket ville lykkes, hvis de

vandt løbet tre gange. Året efter gik

det lige så godt som ved første forsøg,

og sørøverskibet kom atter med

hjem til Lyngby Kanoklub. Derefter

gik der nogle år, hvor Sigvard og

Thomas ikke deltog i regattaen, og

så sluttede deres makkerskab. Formanden

fik en ny makker, Lennart

Mathiessen, og de to gentog succesen.

Herefter troede formanden

lykkeligt, at skibet nu tilhørte Lyngby

Kanoklub, og at det skulle stå og

pynte i klubben til evig tid, men tyskerne

mente noget andet, og de fik

derfor trofæet retur.

Men, men, men. Præcis 50 år efter,

at skibet første gang kom til klubben

– stod det en lørdag morgen pludselig

på et bord i opholdsstuen.

Om det har hørt Formandens klagesang

vides ikke, men nu er det

forsvarligt låst inde i klubbens præ-

mieskab. Formanden har nærstuderet

hans nu (næsten) kæreste eje

og mener, at det har lidt en smule

skade, blandt andet mangler de

plaketter, som angiver vinderne

gennem årene.

Hvis du ligger inde med oplysninger

om, hvor skibet har været alle de

mellemliggende år samt oplysninger

om, hvordan det flotte sørøverskib

pludselig kom tilbage i LK, vil redaktionen

gerne vide det.

Redaktionen

Greve Christian

70 år

Greve Christian af Rosenborg

fyldte 70 år den 22. oktober.

Greven var protektor for verdensmesterskaberne

på maratondistancen

i 1990, som blev arrangeret

af LK.

Lyngby Kanoklub var i 1990 enearrangør

af verdensmesterskaberne

på maratondistancen. Løbet blev

arrangeret under mottoet: kan selv,

vil selv. Klubben havde ingen underskudsgaranti

fra det offentlige system,

og klubben havde oveni købet

måtte betale 60.000 kr. til Dansk

Kano og Kajak Forbund for at få lov

til at arrangere mesterskaberne.

Da vi manglede en protektor for løbet,

spurgte vi Greve Christian, om

han ville. Han behøvede ingen betænkningstid

og vi fik hurtigt svar

tilbage, ligesom vi hurtigt fik de

rette informationer og billeder, som

herefter blev sendt verden rundt.

Da vi var ude i god tid, skriver vi

året 1988. De efterfølgende år trak

vi på grevens store netværk, så da

mesterskaberne blev afviklet i 1990,

var alt på plads.

Løbene blev overværet af gæster fra

de deltagende landes ambassader,

borgmestre fra de omkringliggende

kommuner, politidirektører osv. Og

økonomien var også på plads.

Grevens interesse i Lyngby Kanoklub

har varet ved, så det var en

glad formand, der kunne overbringe

en hilsen fra Lyngby Kanoklub til

greven på hans 70 års fødselsdag

på Sorgenfri Slot.

Redaktionen

10 11


RETTELSE Julefrokost den

8. december RETTELSE

Til de LK’ere, der har modtaget en skriftlig invitation til julefrokosten som

tak for deres store hjælp ved MBB. Der er sket ændringer i tidsplanen i

forhold til invitationen, så den er som følger:

Tidsplan for julefrokosten:

• Vandretur rundt om Lyngby Sø. Afgang kl. 13.00 fra klubben

• Julefrokosten begynder kl. 14.00

• Gavelegen begynder kl. ca. ?

• Julefrokosten slutter kl. ca. ?...

Festudvalget

Husk også

Julebanko den 5. december

Nationalbanken på

besøg i LK

Ja, du læser rigtigt. Nationalbankens

sikkerhedschef har været

på inspektion i Lyngby Kanoklub.

Han roste vores nyligt

installerede låsesystem, det

nyindkøbte videosystem samt

vores tyverialarmsystem.

Han nikkede og fortalte rosende, at

selvom vi var knapt så sikrede som

Nationalbanken, var vi godt på vej

...

I dag er der opsat videoovervågning

overalt i lubben. Det gælder også

for vægtloftet, så vi kan få et overblik

over, hvem der bl.a. ikke rydder

op efter sig. I løbet af kort tid kan vi

også se, hvis der er udefra kommende,

som træner på loftet.

Vi har sagt det før, og gentager det

lige for en sikkerheds skyld. Hvis

du tager en person, som ikke er

medlem af LK, med til træning på

loftet, medfører det karantæne.

Udover, at det er mangel på solidaritet

med de medlemmer, der betaler

deres kontingent, har det også

en mere alvorlig årsag. Vi har nemlig

ikke tegnet forsikring for personskade

på loftet for personer, der

ikke er medlem af LK. Så kommer

et ’ikke-medlem’ til skade på loftet,

kan det ruinere klubben!

Nøglebrikker

Da hele låsesystemet skal implementeres

hos alle aktive medlemmer,

bør du snarest muligt købe dig

en nøglebrik. Du vil indtil nogle få

dage ind i det nye år forsat kunne

benytte din gamle nøgle til midterporten

fra broen. Men når Jane,

som sælger nøglebrikkerne, vurderer,

at der er solgt et tilstrækkeligt

stort antal låsebrikker, ophører

denne mulighed.

Du kan se på opslagene i klubben,

hvornår Jane er at træffe for salg af

nøglebrikker.

Bestyrelsen

12 13


Men vi har også måttet konstatere,

at hvis ikke fletsæderne bliver

repareret, så holder de ikke mange

år ud i fremtiden. Vi har derfor indgået

en aftale med Lyngby Tårbæk

Kommune om istandsættelse af

25 stole, hvor vi betaler en del af

beløbet, mens de betaler resten. Vi

skal selv slibe og lakere, hvorefter

stolene sendes til professionel

stoleflet.

Nye stole!

Skal vi ikke have, da vores trofaste

Børge Mogensen-stole har

holdt godt i 45 år?

Så når vi hejser standeren som

start på sæsonen 2013, har vi 25

nyrenoverede stole og borde, som

vi skal passe lige så meget på, som

vi altid har gjort.

Hvorledes den renovering, som vi

selv skal foretage, skal gennemføres,

er ikke gennemdrøftet helt i

bestyrelsen.

Bestyrelsen

Vores cykelgård til cykelparkering

er i sådan en forfatning, at vi

ikke kan være den bekendt. Den

passeres af rigtig mange mennesker

hver eneste dag, og det

er jo ikke et kønt syn, de bliver

mødt med.

Vi forhandler for øjeblikket med

kommunen om at få udskiftet

hegnet. Ved redaktionens slutning

har vi endnu ikke modtaget svar på

vores oplæg. Vi forventer imidlertid,

Cykelparkering

at vores forslag går igennem. Og

når det sker, har du mulighed for at

få de 200 kr., som du har indbetalt i

vedligeholdelse, retur, hvis du kommer

ned og arbejder med udskiftning

af hegnet.

Følg med på opslagstavlen.

Bestyrelsen

14 15


HUSK

- Nytårsfest i Lyngby Kanoklub

Som annonceret i sidste nr. af

Padlen, holder vi en fantastisk

nytårsfest i klubben igen i år.

Har I lyst til at være med? Hvis ja,

meld jer straks! I kan også tage

jeres gode venner med – max. 4

– 6 stk. Vi deles om at forberede/

tilberede/underholde, og alt det, der

skal til for at få en kanon NYTÅRS-

FEST. Maden køber vi nok udefra,

ligesom sidste år, hvis vi ikke får en

bedre ide eller et bedre tilbud. (Middag

fra Skovshoved hotel kostede

350 kr.) Oprydning dagen efter.

Foreløbig tilmelding inden den 1. december og bindende tilmelding

senest den 17. december på e-mail:

karin.lorenzen@gmail.com

eller

ludmila.miklikova@velux.com

Med festlig hilsen,

Karin og Ludmila

Oprydning i

Bådhallen

Sæt navn på dine ting

Der er mange løse genstande i bådhallen, så der trænger til at blive

ryddet op.

Private padler, pagajer, sprayskirts kan stadig opbevares på knagerne

i bådhallen, men der skal sættes navn på alt. Du skal helst bruge en

mærkning som sidder fast, men i mangel af bedre kan du bruge manillamærker,

som findes inden for døren i bådhallen.

Frist for mærkning med navn -

31. januar 2013

Løse genstande, der ikke er mærket med navn, vil blive fjernet fra bådhallen

efter 31. januar 2013.

Du kan stadigvæk opbare ting i din kano eller kajak.

Bestyrelsen

16 17


Støt brysterne!

Jeg har været SÅ sløv i år og

ikke deltaget (aktivt) i et eneste

løb. Så da Anne Grete venligt

spurgte, om jeg ikke ville støtte

brysterne, tænkte jeg bare: Så

er det nu, det er sidste udkald

(inden vinteren).

Anne Grete har de fleste af os hørt

og set til, og nu skal det slås fast

med 10 meter søm: Anne Grete er

klubbens ukronede organisator. Alt

var veltilrettelagt, så alle 11 piger

plus tre mandlige hjælpere vidste,

hvad vi skulle gøre, og hverken

følte os overflødige eller, som

om det kun var få personer, der

agerede praktisk gris. Alle organisatorer,

nye som gamle, der kaster

sig ud i at arrangere et eller andet

i klub regi eller måske på en helt

anden boldgade: Kig lige på den

detaljerede og velkommunikerede

beskrivelse af forløbet, som Anne

Grete sætter op. Den metode kan

man kopiere med stor gavn.

Desuden fik vi meget fin hjælp fra

Birger & Søn ved bådbæring, rigning

af anhænger, kørsel og hvad

der faldt for. Teknik Søren hjalp

også til om morgenen – og det var

tidligt, sku’ jeg hilse at sige. Tak

til Søren, Birger & Søn for jeres –

støtte!

Vi ankom som nogle af de første

ved Nord, lagde bådene på græsset

og gjorde os klar. Anne Grete måtte

vente længe på startnumrene. Støt

Brysterne-organisatorerne var vist

ikke lige så klar. Så blev numre og

trøjer uddelt – endelig har jeg fået

en hvid craft-trøje! Har I i øvrigt

bemærket, at alle eliteroerne roer i

hvidt? Det gør brysterne også nu. Vi

havde fået pink balloner, som vi fik

hægtet på svømmevest eller kajak

(sidstnævnte løsning ku’ godt blive

en dræber på linje med en buket

søgræs, når ballonen faldt i vandet).

Der var tæt på vindstille (er det

nogensinde helt vindstille for en

kajakroer?), tørvejr og ca 50 piger

parate til de 7 km. Vi gav anledning

til smil og sjove kommentarer

fra forbipasserende småskibe, især

da de hørte, at vi var ude at støtte

brysterne. Så gik skuddet til den

mest humane start i mands minde.

Vi var jo bare en masse fredeligt

stemte piger – som roede for et

godt formål. Turen gik til Birkerød

og tilbage igen, og den er der jo

ikke meget at skrive om under

sådanne forhold. Det skulle da lige

være, at det lykkedes Jette L at

falde i vandet ved landgang. Heldigvis

faldt hun den rigtige vej, som

hun selv sagde. Eva roede virkelig

flot, og Jane var også rimelig overlegen,

så på 7 km distancen blev de

to nogle af de allerførste. Go, go,

go! De, der skulle ro 12 km, roede

som os til Birkerød og derefter forbi

Nord og ned til Kollekolle og tilbage

til Nord igen.

Derefter kajakker på trailer, skifte til

tørt tøj og stå at fryse i regnen, indtil

Jane var færdig med at spise lagkage

og klar til at køre... men hun

havde selvfølgelig også fortjent det.

Så hjem at tømme trailer, rydde op,

dække op til lækkert frokostbord og

så stod den på hygge i klubhuset,

mens det regnede udenfor. Det er

da en sjov måde at støtte brysterne

på.

Rigmor Kjær

18 19


Har I hørt ...

At vi har måttet sige farvel til vores ansatte, Søren Hyttel, som har sidste

arbejdsdag med udgangen af november.

At vores struktur for en ansat skal laves om. Derfor vil LK ikke have nogen

ansatte i de næste par måneder, indtil bestyrelsen har tilrettelagt

den nye struktur. Det er vigtigt, at den ansatte skal være på plads i

dagtimerne til glæde for så stor en del af medlemmerne og bestyrelsen

som muligt

At dette bevirker, at vores unge eliteroere placeres på Kraftcenter Gladsaxe,

361 og Nybro-Furå. Omkostningen betaler Lyngby Kanoklub, så

smerten ved ikke at have en træner pt. minimeres til næsten ingenting

for de aktive.

At du selv kan rette din adresse i Kano- og Kajakbladet ved at gå ind på

http://www.kano-kajak.dk/index.asp og rette dine data under Ret blad/

epp-adresse. Jane har klaget over denne tip, da hun så ikke har så

meget at lave. Undskyld fra redaktionen til Jane og evt. Louise, der

står for medlemsregistreringerne.

At klubben opfordrer sine medlemmer til at blive vegetarer og spise de

mange planter, der vokser i vores farvande. Dermed sparer vi samtidig

roerne for mange frustrationer, når vandpesten hægter sig fast i kajakkernes

ror.

At redaktionen er blevet bekendt med, at Fred har været mere i vandet

ved de forskellige konkurrencer i år, end han har været oppe på podiet.

Han var i vandet flere gange til Amager Strandpark Rundt, hvor han

gik ned med mus og mand, da en tsunami havde fyldt og sænket hans

kajak, mens han koncentrerede sig om at overhæle alle de andre

konkurrenter. Ved Tour de Guldenåen blev han væltet om kuld af ’Hejren’,

som angreb ham bagfra, væltede ham rundt, så han stadig sad

i båden – dog nu med hovedet nedad. Det berettes, at Fred er gået i

hård træning for at kunne beherske grønlændervendingen, som ville

have kunnet redde hans top-10 placering.

At der var stor succes med kurset i førstehjælp. Desværre så redaktionen

sig ikke i stand til at deltage, så der har ikke været nogen til at skrive

om noget. Men vi vil dog gerne komme med en lille oplysning, idet

Helle forstod det sådan, at skulle man give hjertemassage, 32 tryk og

de sædvanlige to pust, skulle man sørge for at rulle tungen sammen

forinden (ikke sin egen ).

At efteråret har været brugt til mange møder i de forskellige udvalg. Der

har været lidt snak frem og tilbage om, hvad Motionsudvalget skal

rumme, samt forretningsgangen for dette udvalg. Redaktionen har fulgt

med fra sidelinjen, og repeterer hvad, der blev besluttet på generalforsamlingen.

Louise Jørgensen er formand for udvalget og til at hjælpe

sig i bestyrelsen, har bestyrelsen valgt Anne Grete, da posten på generalforsamlingen

var vakant. Anne Grete har kontakten til det nedsatte

udvalg.

At Claus Lorentzen har trukket sig fra Motionsudvalget. Han fortsætter

imidlertid med administrationen af mailinglisten kajak@clorentzen.

dk, så du kan fortsat få distribueret dine idéer, spørgsmål og efterlyse

rokammerater. Facebook-siden er nedlagt, og LKs hjemmeside bliver

redigeret.

At redaktionen takker Claus for det store arbejde, han har udført, og ønsker

ham et stort pøj, pøj på træningsbanerne og til stævnerne.

At idrætsudvalget har forældremøde den 1. december kl. 10.00, hvor

Niels og det øvrige udvalg vil forelægge sæsonen 2013s aktiviteter,

som efterfølgende skal samkøres med øvrige udvalg.

At enkelte redaktionsmedlemmer, som har svært ved at mundaflæse, har,

20 21


efter at de har læst indlægget om det tilbagevendte sørøverskib, nu

fundet ud af, at når formanden har mumlet, har han i realiteten sunget:

Kom hjem, kom hjem, oh, kom dog hjem.

At enkelte har ytret ønske om tilbagebetaling af vedligeholdelsesdepositum

fra MBB. Redaktionen prøver hermed at svare klart på spørgsmålene.

Der tilbagebetales vedligeholdelsesdepositum til de medlemmer,

der kommer om søndagen og rydder op – altså får disse medlemmer

deres 200 kr. retur. Øvrige hjælpere ved MBB, før og under

stævnet, modtager en invitation til den årlige julefrokost med alt betalt.

At hvis du ønsker at opsige dit medlemskab af Lyngby Kanoklub, skal det

ske ved udgangen af december 2012. Når vi ind i året 2013, skal du

betale kontingentet for hele 2013. Opsigelsen skal ske enten pr. brev

eller mail til vores kassemester Jane, hinge@sol.dk.

At hver tirsdag formiddag i dagtimerne vil klublokalet være optaget af

vores kommende fransktalende medlemmer – med Jette i spidsen.

At alle venter spændt på, om Jette vil foreslå motionsture til Frankrig i

2013. Der er kommet flere pip om, at hun gerne vil være holdleder på

sådan en tur.

At redaktionen hermed har lagt idéer frem til udvalget, til trods for, at vi

ved, at Louise, Anne Grete, Ludmila og Jane er ved at planlægge tur til

Prag.

At Jette dog ikke skal miste modet, hvis en tur til Frankrig bliver udskudt

til 2014, idet Ludmila har oplyst, at der er mennesker i Prag, der taler

fransk.

Personer med bådplads

SE HER!

Jeg har nu fjernet turprotekollen fra bådhallen og jeg har konstateret

af der er mange som ikke været ude og ro de 5 gange som vores love

foreskriver.

Er det på grund af I har glemt at skrive jer i protokollen eller har I en

anden god grund til ikke af har opfyldt vores love, vil jeg blive glad

for en mail eller et tlf. opkald inden den 20/12 2012. Derefter udsender

jeg breve med advarsel.

Gentager det sig i 2013 vil I miste bådpladsen.

e-mail. hinge@sol.dk

Tlf. 41832058

Med venlig hilsen Jane Hinge

Glemte ting og sager

Med mellemrum glemmer folk deres ejendele i klubben. Hvis du genkender

nogle af tingene på billedert som dine ejendele, kan du henvende dig til

medlemmer af bestyrelsen.

22 23


Retur ved vedvarende adresseændring

Deadline for stof til næste udgave af Padlen:

d. 16.december 2012

Mail dit indlæg til : ludmila.miklikova@velux.com

LYNGBY KANOKLUB

Adresse: Rustenborgvej 19, 2800 Kgs. Lyngby

E-mail: lk99@tiscali.dk

Hjemmeside: www.lyngby-kanoklub.dk

Telefoner: Medlemmer: 45 87 24 36

Bestyrelse og telefax: 45 88 24 05

Girokonti: 102-2237, Lyngby Kanoklub

24

6-000-5249, kontingentindbetalinger

More magazines by this user
Similar magazines