Views
5 years ago

Netværksreligion - Morten Thomsen Højsgaard

Netværksreligion - Morten Thomsen Højsgaard

Netværksreligion - Morten Thomsen

Netværksreligion Religiøse strømninger i begyndelsen af det 21. århundrede belyst gennem analyser af organiseret, internetmedieret religionsdebat på dansk

 • Page 3: Netværksreligion Religiøse strøm
 • Page 6 and 7: FOKUS .............................
 • Page 8 and 9: DOKUMENTATION .....................
 • Page 10 and 11: Tabeller Tabel 1. Udvalgte fora for
 • Page 12 and 13: ådet som muligt samt at gøre resu
 • Page 14 and 15: statistisk bearbejdning af data fra
 • Page 17: OPTIK
 • Page 20 and 21: Slevin (2000/2002:7). ”Fueling th
 • Page 22 and 23: have været utænkelig, hvis ikke u
 • Page 24 and 25: karakter. 17 Hvis forskningen derfo
 • Page 26 and 27: elyst spørgsmål. 24 Og det er der
 • Page 28 and 29: punkt i eksplicitte religiøse mods
 • Page 30 and 31: domineres af en eller flere af delt
 • Page 32 and 33: Figur 2. Medietypologi for internet
 • Page 34 and 35: på den ene side eller konsumption
 • Page 36 and 37: møder i Danmark. 32 Det har gjort
 • Page 38 and 39: vil derfor også ofte i større ell
 • Page 40 and 41: forskningsmæssige og faglige afsæ
 • Page 43 and 44: 2. Sammenhænge mellem internettet
 • Page 45 and 46: (1999:31) formuleret dette ræsonne
 • Page 47 and 48: også om en formentlig forenklet el
 • Page 49 and 50: gennem menneskets teknologiske opfi
 • Page 51 and 52: anvendelig i forhold til empiriske
 • Page 53 and 54:

  Specifikation Netop de særlige kar

 • Page 55 and 56:

  Et andet centralt forhold, som knyt

 • Page 57 and 58:

  fikke kendetegn bliver sagen imidle

 • Page 59 and 60:

  Problemet med denne fremgangsmåde

 • Page 61 and 62:

  konsumenter af information. Den are

 • Page 63 and 64:

  om identifikation og afgrænsning a

 • Page 65 and 66:

  eller direkte modstandere på den a

 • Page 67 and 68:

  Fra år 2001 og frem til i dag har

 • Page 69 and 70:

  contexts and motives in connection

 • Page 71 and 72:

  årsag til religiøs forandring. Me

 • Page 73 and 74:

  Som det fremgår heraf er der tale

 • Page 75 and 76:

  mellem internettet og dets omgivels

 • Page 77 and 78:

  3. Religiøse strømninger i Danmar

 • Page 79 and 80:

  journalister 97 , jurister 98 , his

 • Page 81 and 82:

  atur, der handler om religionsdialo

 • Page 83 and 84:

  har vundet indpas som en del af de

 • Page 85 and 86:

  giøsitet eller New Age. 128 Der er

 • Page 87 and 88:

  hyperkomplekst samfund knyttet til

 • Page 89 and 90:

  sioner 141 samt forskellige personl

 • Page 91 and 92:

  mellemformer bestående af personer

 • Page 93 and 94:

  monopoly church in the world, but

 • Page 95 and 96:

  folkekirken er, at kirken vedvarend

 • Page 97 and 98:

  der er åbne for individuelle forto

 • Page 99 and 100:

  stedet tale om en fremhævelse af u

 • Page 101 and 102:

  praksis i de ca. 6 år ...". 173 En

 • Page 103 and 104:

  eligionshistorien er udtryk for en

 • Page 105 and 106:

  på baggrund af parametrene omfang

 • Page 107 and 108:

  analyse af nogle dansktalende menne

 • Page 109:

  FOKUS

 • Page 112 and 113:

  Begreb om virtuel religiøs interak

 • Page 114 and 115:

  samtidig var det en transmitterende

 • Page 116 and 117:

  kan findes i nyhedsgruppen dk.snak.

 • Page 118 and 119:

  Debatfora på tværs af forskellige

 • Page 120 and 121:

  med større eller mindre aktivitets

 • Page 122 and 123:

  emner. Dette religionspanel har por

 • Page 124 and 125:

  Kulturkanalen er i 2004 ikke længe

 • Page 126 and 127:

  dig opmærksom på, at flere af de

 • Page 128 and 129:

  2003 blev debataktive på nettet. O

 • Page 130 and 131:

  samme muligheder for at arbejde med

 • Page 132 and 133:

  skers syn på internettet, deres mo

 • Page 134 and 135:

  observation af Rasmus’ mange deba

 • Page 136 and 137:

  Figur 14. Interviewguide Forskelle

 • Page 138 and 139:

  foretage forskellige former for kva

 • Page 140 and 141:

  lille sprogområde som det danske e

 • Page 142 and 143:

  Programmet forhandles og understøt

 • Page 144 and 145:

  lagt åbent ud på en debatside i s

 • Page 146 and 147:

  Netop linket til undersøgelsen var

 • Page 148 and 149:

  Lorne L. Dawson og Jenna Hennebry (

 • Page 150 and 151:

  anvendelsen af sociologiske metoder

 • Page 152 and 153:

  computerskærme eller displays på

 • Page 154 and 155:

  egivenhed betegner Fairclough som d

 • Page 156 and 157:

  Figur 18. Hvornår skal data anonym

 • Page 158 and 159:

  materialet selv indeholder. 271 En

 • Page 160 and 161:

  vedrørende internet-medieret relig

 • Page 162 and 163:

  informationsstrømme online og reli

 • Page 164 and 165:

  Trods forskellighederne viste der s

 • Page 166 and 167:

  således, at ’det personlige mød

 • Page 168 and 169:

  Figur 19. Metaforer for samtale- og

 • Page 170 and 171:

  kront, distribuerede kommunikations

 • Page 172 and 173:

  Et særtræk ved religionsdebatten

 • Page 174 and 175:

  opmærksomhed’, ’du skal skabe

 • Page 176 and 177:

  gerne fra de interviewede lidt mere

 • Page 178 and 179:

  markedsføring til mission. Samtidi

 • Page 180 and 181:

  gionsdebat har udviklet sig histori

 • Page 182 and 183:

  helhed. De har karakteriseret den i

 • Page 184 and 185:

  punktet har til rådighed. Det skal

 • Page 186 and 187:

  til gruppen. Væksten topper og sto

 • Page 188 and 189:

  svarer på mindst ét spørgsmål f

 • Page 190 and 191:

  i dk.livssyn, der ifølge Netscan h

 • Page 192 and 193:

  strukturer, som har gjort sig gæld

 • Page 194 and 195:

  afsæt bl.a. i dette krav ligefrem

 • Page 196 and 197:

  Tabel 10. Informationsstrømme på

 • Page 198 and 199:

  arkiv, end der var sider, som kombi

 • Page 200 and 201:

  Sidstnævnte er da også som anfør

 • Page 203 and 204:

  7. Deltagerprofiler Hvem er det, so

 • Page 205 and 206:

  med et bevisst forhold til religion

 • Page 207 and 208:

  Som det fremgår af Figur 20 begynd

 • Page 209 and 210:

  f.eks. præst eller imam eller en a

 • Page 211 and 212:

  Tabel 13. Religiøse tilhørsforhol

 • Page 213 and 214:

  Endelig er der så respondenterne f

 • Page 215 and 216:

  tilegne sig viden. Der er med andre

 • Page 217 and 218:

  mønstre frem (se Tabel 15). Der vi

 • Page 219 and 220:

  holdning i forbindelse med debatter

 • Page 221 and 222:

  Ingen lever udelukkende i cyberspac

 • Page 223 and 224:

  8. Virtuel religiøs interaktion Hv

 • Page 225 and 226:

  ven samt forhold omkring muslimske

 • Page 227 and 228:

  fladisk. 325 De fleste af religions

 • Page 229 and 230:

  Ser vi nu mere specifikt på hovedk

 • Page 231 and 232:

  2001 skriver en kvinde f.eks. om, h

 • Page 233 and 234:

  mellem nye religiøse livsanskuelse

 • Page 235 and 236:

  eller et fællesskab, der kan sides

 • Page 237 and 238:

  Dialog eller konflikt Som en bruger

 • Page 239 and 240:

  forståelse. 337 Om dialogens endem

 • Page 241 and 242:

  Forestillet interaktion ”Du sidde

 • Page 243 and 244:

  middel ikke blot til transmission a

 • Page 245:

  sådan som dét i det hele taget ud

 • Page 248 and 249:

  For de religiøse individer og grup

 • Page 250 and 251:

  Ser vi overordnet på de informatio

 • Page 252 and 253:

  Modstand Helt forsvundet er religio

 • Page 254 and 255:

  På trods af de anførte lighedstr

 • Page 256 and 257:

  tetens præmisser, et opgør, der s

 • Page 258 and 259:

  formidlet i en religion, og accepte

 • Page 260 and 261:

  eller holistisk identitetsdannelse,

 • Page 262 and 263:

  genfortolkninger af det moderne liv

 • Page 264 and 265:

  elaterer sig til det videnskabelige

 • Page 266 and 267:

  anden svarmulighed, som derimod rep

 • Page 268 and 269:

  Mange flere af traditionalisterne o

 • Page 271:

  PERSPEKTIV

 • Page 274 and 275:

  sites that encourage interactive pa

 • Page 276 and 277:

  Tabel 19 indeholder en række tal,

 • Page 278 and 279:

  Wisdom”, ”Bible Reading”, ”

 • Page 280 and 281:

  alike". Kristne, jøder, bahá'íer

 • Page 282 and 283:

  landskab, men er altså, som vi har

 • Page 284 and 285:

  sammenhænge og religiøse strømni

 • Page 286 and 287:

  Religionsdebatten på internettet k

 • Page 288 and 289:

  jeg selv tilhører’ en motiverend

 • Page 291:

  DOKUMENTATION

 • Page 294 and 295:

  Virtual Jerusalem, http://www.virtu

 • Page 296 and 297:

  Andersen, Peter B. & Riis, Ole (200

 • Page 298 and 299:

  Castells, Manuel (2001/2002) The In

 • Page 300 and 301:

  E. (red.), Religion on the Internet

 • Page 302 and 303:

  værks-kommunik@tion. Om netmedier,

 • Page 304 and 305:

  Højsgaard, Morten Thomsen (2003a)

 • Page 306 and 307:

  Islam og muslimer i danske medier.

 • Page 308 and 309:

  folkekirkens biskopper af Islam-udv

 • Page 310 and 311:

  Olsen, Jørn Henrik (red.) (1999),

 • Page 312 and 313:

  Roulund-Nørgaard, Søren (red.) (1

 • Page 314 and 315:

  Togeby, Lise (2002) ”Hvilke værd

 • Page 317 and 318:

  Spørgeskema med frekvensfordelinge

 • Page 319 and 320:

  4. Hvilken erhvervsuddannelse har d

 • Page 321 and 322:

  6. Hvor stor er din husstands samle

 • Page 323 and 324:

  12. Hvilket statsborgerskab har du?

 • Page 325 and 326:

  16. Alt taget i betragtning - hvor

 • Page 327 and 328:

  19. Hvilken tv-kanal ser du oftest?

 • Page 329 and 330:

  21. Hvilke af følgende aktiviteter

 • Page 331 and 332:

  23. Hvilke emneområder bruger du m

 • Page 333 and 334:

  Tredje del af spørgeskemaet Tredje

 • Page 335 and 336:

  32. Har du et officielt embede som

 • Page 337 and 338:

  38. Hvilke af følgende tror du på

 • Page 339 and 340:

  Fjerde del af spørgeskemaet Fjerde

 • Page 341 and 342:

  46. Hvem debatterer du typisk relig

 • Page 343 and 344:

  49c. Du kan evt. uddybe dine svar p

 • Page 345:

  52. Hvis du til sidst har nogle kom

 • Page 349 and 350:

  Resumé på dansk Med afsæt i Lorn

 • Page 351 and 352:

  Abstract in English The point of de

Morten Dahl Thomsens indlæg
Thomas Møller Thomsen, FDM
Morten og Peters ”dagbog” om vikingerne - Vesthimmerlands ...
Faellesskab ver 24-7 speciale Morten Friis - Aalborg Universitet
Se beskrivelse – PDF - Lea Thagaard Thomsen – Portfolio
Danmark som informationssamfund - Aarhus Universitetsforlag
Særnummer – 2012 (Kunst, kreativitet og viden). - Peripeti
studier i empirisk filosofi, fiskerikontrol og ontologisk arbejde - dasts
Danmarks transportinfrastruktur 2030
01 Indledning - Transportministeriet
Kirkegårdskultur 2003 - Foreningen for Kirkegårdskultur
Danmarks Transportinfrastruktur 2030 - Bent Flyvbjerg - Aalborg ...
BUSINESSKVINDER med minoritetsbaggrund - Ny i Danmark
Dansk Miljøkonference 2002 - Applications of ALMaSS
Faste forhold – flygtige forbindelser - Aarhus Universitetsforlag
erfaringer med energirenovering
Analyse af praktiske erfaringer med ener- girenovering af byg ...
Idræt og træning - DIF
Råstofaktiviteter og natur - og miljøhensyn i Grønland
EVALUERING AF LOKALE UDVIKLINGSPROCESSER
Fra bibliotek til lokalsamfundscenter - Aarhus Kommunes Biblioteker