Læs bladet her - Dansk forening for Albinisme

albinisme.dk

Læs bladet her - Dansk forening for Albinisme

Besøg fra Frankrig

Invitation til kolonitur

eReaders – hvad og hvordan

Skolekursus på Refsnæs

DFFA - Nyt

Protektor - Bakkens Pjerrot

Dansk Forening For Albinisme Februar 2012


2

Dansk Forening For Albinismes

medlemsblad

Kontakt:

Formand Minja Tobiassen

Email: lundemarken30@gmail.com

Kasserer:

Tim Svenstrup Poulsen

E-mail: tim@o3.dk

Tilgængelig på www.DFFA.dk

Forsidebillede:

Gruppebillede fra årsmødet 2011.

Foto: Claus Hansen

Redaktion:

Marie Schack:

marieschack@hotmail.com

Claus Hansen

Indlæg til bladet skal være med ca.

2.000-2.200 tegn pr. side inkl. mel-

lemrum.

ISSS Nr: 1604 0783

CVR: 31 99 89 99

Deadline for indlæg til næste nr.

1. maj 2012

Dansk Forening For Albinisme

Formandens beretning fra årsmøde 2011

Besøg fra Frankrig – årsmødet 2011

Sjældne dagen, rejsekort, udd. Messe…

Invitation til kolinitur 2012

E-readers i 3. klasse

Lav din egen E-bog med calibre

Kære medlemmer!

Velkommen til dette omfangsrige blad, som

både skuer bagud til årsmødet 2011 og ser

fremad mod spændende oplevelser i 2012. Gå

for eksempel ikke glip af Sjældne-dagen på

skuddagen, konferencen om unge i uddan-

nelsessystemet eller vores egen forårstur til

Blokhus og Fårup Sommerland, besøg hos

Pjerrot og årsmøde på Fyn.

Læg også mærke til, at vi alle får et ”log

in” til vores nye forum på hjemmesiden –

prøv det – brug det!

Vi har skrevet et par artikler om vores

erfaringer med eReaders og konvertering af

ebøger. Vi er vildt begejstrede og håber, vi

kan inspirere jer til også at gå i krig med

denne form for elektronik.

Mange hilsner

Marie

3

4

5

6

8

10


Formandens beretning fra årsmødet 2011

- Fra Minja Tobiassen

Jeg har nu været formand for DFFA i

et år. Og hvor er det et spændende

og lærerigt år.

Men uddannet som formand bliver

man ikke fra den ene dag til den anden

og det har ikke været nemt at

overtage posten fra Merry, der jo har

været hele omdrejningspunktet for

denne forening i mange år.

Hvert år har det været tradition, at vi i

foreningen mødes to gange til weekendture.

En uformel forårstur baseret

på social omgang og en efterårstur

med struktureret undervisning og foredrag.

I år gik forårsturen til: Lønsømaj

på Nord Als. Forårsturen blev

en rigtig hyggelig tur. Vi deltog 19

voksne og 16 børn. Der var planlagt

tur i Danfoss Univers, og jeg tror alle

fik en god oplevelse denne dag.

”Bakkenturen” med besøg i Pjerrots

hus var også en hyggelig dag. Der

deltog ikke så mange og vejret var

lidt utidigt. Men det er altid en succes

at gå tur med Pjerrot og sammen med

ham, at få adgang til nogle af de

hemmelige steder på Bakken.

Bestyrelsen har været samlet flere

gange og vi er ved at få samlet trådene.

Bl.a er en ny hjemmeside ved at

komme op at køre.

Fotografer og unge studerende kontakter

jævnligt foreningen. Jeg prøver

at få fat i dem af jer, som aktuelt er

efterspurgt, men det er ikke altid helt

nemt.

Der har været en del nye indmeldelser

det sidste år. Og jeg glæder mig

til på et tidspunkt at møde dem alle.

Husk at melde tilbage til Marie S, hvis

i ønsker at være kontakt familie for ny

indmeldte eller andre i foreningen der

kunne bruge noget råd og støtte i en

ny situation.

Vores kære afgået formand. Merry har

været i Norge og i har sikkert læst

den fine artikel i DFFA nyt.

Jeg glæder mig meget over det gode

samarbejde med NFFA og nu også så

småt det spirende samarbejde med

andre lande.

Vi har bla inviteret Antonie G op fra

Frankrig. Og selvom vi endnu ikke

ved hvad dette samarbejde kan bidrage

med, så synes jeg det er en spændende

udvikling.

Vi savner de unge her i foreningen og

vi vil meget gerne prøve at satse mere

på dem. Det har ikke været helt

overset før og der er prøvet forskellige

tiltag, vi vil bare fortsætte arbejdet.

Og til sidst: Husk EM i goalball 2011

17. oktober kl. 09:00

Minja Tobiassen

3


På efterårsturen havde vi besøg fra

Frankrig. Antoine Gliksohn kontaktede

vores forening med et ønske om at

starte et samarbejde mellem de forskellige

foreninger i Europa.

Antoine har albinisme, er 28 år og

uddannet bygningsingeniør. Hans to

ældre søskende har også albinisme.

Antonie har altid prøvet at passe ind i

det miljø han har været i, og ikke

prøvet at få miljøet til at passe til

ham.

Antoine var 13 år da hans forældre

opdagede den franske forening og de

har siden været meget aktive i foreningslivet.

Den franske forening for

albinisme: Association Francaise Genespoir

har 320 medlemmer. Ligesom

hos os, er det en blanding af personer

med albinisme og pårørende.

Antoines ældste søster blev som lille

fejldiagnostiseret. Og det var en svær

tid for forældrene, med mange lægebesøg

og forskellige diagnoser. Med

4

Besøg fra Frankrig

- På årsmødet 2011

den erkendelse af, at mange oplever

manglende viden blandt sundhedspersonalet,

har fået foreningen til at

foreslå et videnscenter for albinisme.

Et sygehus hvor alle eksperter er

samlet og man på en dag kan få de

undersøgelser og rådgivning der er

nødvendig. Men kan jo så tænke, at

det for at blive henvist til sådan et

videnscenter kræver, at den rigtige

diagnose bliver stillet, eller i hvert

fald mistanken om den rigtige diagnose

bliver rejst.

Genespoir har i flere år doneret penge

til forskning i albinisme. Første

gang var i 2002, hvor de støttede et

Phd- projekt i nethindens udvikling.

Men i erkendelse af, at det er svært

alene, som lille forening, at rejse

penge nok til forskning ønsker Genespoir

at samle de eouropæiske foreninger

i et samarbejde, så vi er

mange om at søge støtte. Sammen

står vi stærkere og har større mulighed

for at rejse midler og øge opmærksomheden

på det behov der er

for forskning og udvikling.

Navnet genespoir betyder: Gene: betyder

gen og espoir: betyder håb.

Foreningen holder en årlig konference,

som minder om vores. Hver andet

år er konferencen i Paris og hvert andet

år et andet sted i landet, så alle

på et tidspunkt kan deltage uden for

lang transport. Landet er jo lidt større

en vores:-)

Genespoir har nu kontakt med en del

andre europæiske foreninger:


Spanien: ALBA, oprettet 2005, ca 100

medlemmer

Italien: ALBINT, oprettet 2008, ca 52

medlemmer

Tyskland: NOAH, oprettet 1994, medlemstal

ukendt.

England/Irland: ALBINISM FOL-

LOWSHIP, oprettet 1977, ca. 350

medlemmer

Norge: NFFA, medlemstal ukendt.

Antoine har været bosat i Rusland og

har her haft kontakt til flere sammenslutninger

af personer med albinisme,

men landet er for stort til at folk kan

samles, men der arbejdes på det.

Det har været spændende at møde

Antoine og han blev godt modtaget af

alle i foreningen. Hans håb er, at dette

ikke bliver et fransk projekt, men at

vi i samarbejde kan få et godt samarbejde.

For som han siger, selvom vores

sprog er forskelligt så bor vi i

samme del af verden og vores problemer

er de samme.

Jeg ser frem til et godt europæisk

samarbejde. Der er meget vi kan lære

af hinanden. Og hvor ville det være

fantastisk, hvis vi kunne få gang i mere

forskning og vidensudvikling, der

kunne afhjælpe de udfordringer, der

er med til at besværliggøre hverdagen

for personer med albinisme.”

Sjældnedagen 29. feb 2012

Nu er det igen skudår og Sjældne Diagnoser afholder derfor Sjædne-dagen. På

Sjældne-dagen inviteres alle til en Sjældne-march gennem Københavns gader for

at skabe opmærksomhed om de sjældne borgeres livsvilkår. Dagen afsluttes med

en event på Nytorv i København.

Marchen starter ca. kl 16.15 ved Kursuscenter Østerport på Folke Benadottes Allé

7 ved Østerport Station og ender på Nytorv ved Domhuset kl. ca. 17:30. På Nytorv

vil der være overrækkelse af Sjældne-prisen samt spændende underholdning, som

der endnu ikke er løftet sløret for. Eventen varer fra ca. 17:45-18:30. Læs mere

på www.sjaeldnediagnoser.dk

Ledsage- og rejsekort

Hvis man opfylder kriterierne for at være medlem af Dansk Blindesamfund, er det

muligt at få et ledsage- og rejsekort. Kortet giver mulighed for at have en ledsager

med gratis eller til reduceret pris på tog-, bus- og skibsrejser både nationalt og

internationalt. Det er desuden muligt af få en gratis ledsager med til diverse kulturelle

aktiviteter, fx Tivoli, Parken (til FCK’s kampe), Randers regnskov og mange,

mange andre spændende steder.

Læs mere om hvordan du får kortet, og hvad det kan bruges til på Dansk Blindesamfunds

hjemmeside www.dkblind.dk. Se under Tilbud – Særlige ordninger –

Særlige ordninger Indholdsfortegnelse.

5


6

Invitation til kolonitur

Fredag d. 1. juni - søndag d. 3. juni 2012

til Klitstuen i Blokhus

Vi har i år fornøjelsen at kunne invitere jer alle på kolonitur til Klitstuen i Blokhus.

Kolonituren er en tur, hvor vi uformelt er sammen og hygger, spiller, spiser, tager

på udflugt, laver mad, snakker og leger.

Fredag d. 1. juni

Ankomst og indkvartering fra kl. 16.30. Der vil være kaffe på kanden og medbragt

kage er meget velkommen. Ca. kl. 18 er der aftensmad, som vi selv står for at lave.

Herefter socialt samvær ad libitum – medbring gerne spil!

Lørdag d. 2. juni

Fra kl. 8.00 er der morgenmad, hvor vi også smører

madpakker til dagens udflugt.

Kl. 9 – 16 Tur til Fårup Sommerland, hvor DFFA betaler

for indgangskort. Vi kører i egne biler.

Kl. 18 middag i Klitstuen - vi bestiller udefra.

Søndag d. 3. juni

Fra kl. 8 er der morgenmad. Herefter grovrengøring og afrejse eller en tur i det

nordjyske sommerland.

Medbringes:

Sovepose el. dyne & pude, linned, håndklæder, praktisk tøj, legetøj, spil, bolde og

evt. kage og en madkasse til madpakken lørdag.

Tilmelding: senest d. 1. maj 2012

På mail til Tim på tim@o3.dk

m/angivelse af antal børn & voksne!

Tilmeldingen er bindende og efter først til mølle princippet.

Deltagergebyret er 300 kr. pr. voksen, børn til og med 12: 150 kr. og børn 0-3

år er gratis.

Betales kontant ved ankomsten.

Håber på pæn tilslutning!

På gensyn - hilsen bestyrelsen


Om kolonien Klitstuen:

Kolonien Klitstuen ligger i Vendsyssel ca. 34 km nordvest for Ålborg. Der er

ca. 1,5 km i sydlig retning fra Klitstuen til badebyen Blokhus. Området er et

typisk vestjysk sommerhusområde med masser af hav, strand, klitter og

plantage, og vil man på lidt

længere udflugter, har Nordjylland

et væld af spændende attraktioner

at byde på.

ADRESSE:

Pirupshvarrevej 71 A

9492 Blokhus

Hjemmeside: http://www.kolonierne.dk/node/65.

Klitstuen er fra 1916, oprindelig

opført som sommerbolig for en

rigmandsfamilie. Dengang var der

havudsigt fra huset, men det har

sandflugt sat en effektiv stopper

for, så i dag ligger huset gemt bag

den yderste høje klit.

I Klitstuen, som passer så fint til sit

navn, er man på tæt hold af en af

Danmarks mest imponerende

kyststrækninger. Man skal bare lige

op over klitten, så ligger den brede,

faste strand og det vældige Vesterhav

for fødderne og indbyder til

alle mulige aktiviteter med hav,

strand, sand og blæst.

Klitstuen er bygget op omkring en

flisebelagt gårdsplads, som er velegnet

til boldspil, men ellers må de

fleste sportsaktiviteter henlægges

til den brede strand.

Bygningerne indeholder køkken,

spisesal/opholdsrum, et stort aktivitets

rum og soverum med både

(D)dobbeltsenge og enkeltsenge.

7


Her i 3. klasse er bogstaverne i Silas’

læsebog ved at blive så små, at han

skal anstrenge sig for at se dem. Vi

besluttede derfor inden sommerferien,

at vi ville købe en eReader til ham.

Markedet for eReaders er stort og

uoverskueligt, og der var en masse

tekniske spørgsmål, der pressede sig

på: ville readeren kunne læse de formater,

vi fik fra Refsnæs? Hvor store

kunne bogstaverne blive? Kunne man

ændre fonte og størrelse i filer, så de

passede ham? Kunne filer lånt fra

biblioteket læses? Med alle disse

spørgsmål kontaktede vi Hjælpemiddelinstituttet

for at få råd og vejledning.

Her talte vi med Birgit Christensen

som straks inviterede os ud og

afprøve forskellige readers. Bevæbnede

med en usb-nøgle med læsebogen

i formaterne rtf (fra Refsnæs)

samt doc og epub (hjemmekonverterede)

drog vi til hjælpemiddelinstuttet,

hvor vi fik lov at afprøve flere forskellige

mærker af eReaders med eller

uden touchscreen, bla. Kindle og Sony.

Det er vigtig at bemærke at alle

filer var uden billeder, da eReaders

absolut kun fungerer til ren tekst. Efter

at have prøvet os frem, høstede vi

bla. disse fire vigtige erfaringer:

1. alle readers kunne læse mindst ét,

at de formater, vi havde med, men

der kunne i visse tilfælde være problemer

med æ, ø og å.

2. touchscreen er uhensigtsmæssigt

til mindre børn, da skærmen ikke altid

eller reagerer på ”swipet” eller reagerer

ved at slå op i ordbog på det ord,

man tilfældigvis rørte ved.

8

eReader i 3. klasse

- eReaderen kan være en stor hjælp

3. at Kindles eReader havde det absolut

lækreste design.

4. pdf kan ikke læses på fornuftig vis

på en eReader.

Birgit Christensen fra IBOS henviste

os til firmaet e-medie.dk som havde

et samarbejde med en boghandel på

Frederiksberg (ved Kbh), hvor vi kunne

tage ud og afprøve flere eReaders

og få vejledning af firmaets ejer Søren.

Søren har den fordelsagtige indgangsvinkel,

at hans kone er svagtseende,

og han har derfor stor forståelse

for den problematik, der gør sig

gældende. En af hans vigtige pointer

er, at selvom skriftstørrelsen af den

læste tekst kan justeres til det ønskede,

er alle menuer låst med en meget

lille skrift, som umuligt kan læses af

en svagtseende. Dette er absolut et

minus, men mange menuer kan hurtigt

læres udenad og til flere funktioner,

fx skriftstørrelse, findes der

knapper, der kan justere direkte.

Efter vores snak med Søren faldt vi

for en eReader af mærket BeBook

Club, fordi den for det første er meget

robust, for det andet med sikkerhed

kunne læse formater downloadet fra

biblioteket. Selve readeren er 20*12

cm og vejer 280 gram. Skærmen er 6

tommer og har E-Ink teknologi, dvs at

små kugler der er halvt hvide/halvt

sorte danner skærmbilledet. Det gør

at teksten står knivskarpt, og at det

næsten er som at læse på en almindelig

papirside. Der er også mp3 afspiller,

så man kan få læst lydbøger

op.


Billede 1 Her ses størrelsen på eReaderen

og største skrift i Rtf-format

De første erfaringer

Lad mig starte med at slå fast: det

har været en kæmpesucces!!! Silas

kan nu sidde/ligge/hænge i sofaen,

mens han læser, i stedet for at sidde

bænket bag sit svagsynsbord. Han

har fået langt mere lyst til at læse,

måske også ansporet af det tekniske

element i readeren. Vi har tilmed

downloadet Harry Potter fra e17.dk

(Blindebiblioteket), så han også kan

læse ”rigtige” bøger. Ganske vist

mangler han billedsiden af sin læsebog,

men det løser vi ved at have bogen

ved siden af, så vi kan se på billeder

undervejs. Desværre er det lykkes

os at ødelægge skærmen, selvom

eReaderen var pakket ind i den medfølgende

taske, men vi har nu indpakket

den forsvarligt i en plastikæske.

Rtf

Fra Refsnæs modtager man bøger i

.rtf format. Det er rene tekstfiler, hvor

eneste detalje er, at et sideskift er

angivet i teksten, fx side 6 med ”:::6”.

Når .rtf læses i BeBooken er der mulighed

for at vælge flere forskellige

fonte, både med og uden seriffer (de

små ”fødder” på bogstaverne). Dette

er skrevet med seriffer; og dette

er skrevet uden seriffer. Desværre

er der visse begrænsninger på skriftstørrelsen

- se billede 1, som viser

den største skrifttype. For Silas fungerer

dette dog fint nok. Det er også

muligt at ændre linjeafstanden. En

udfordring, især for de nye læsere, er

at der er automatisk orddeling ved

linjeskift.

Epub

Dette format giver gode muligheder

for at få en optimal visning. Vi har i

flere tilfælde været nødt til at konvertere

og ændre font og skriftstørrelse i

Calibre (se en minimanual i en anden

artikel). Men når først dét er gjort, er

skriftstørrelsen en leg – man kan få

det lige så stort, som man ønsker –

se billede 2. Der er ikke orddeling,

hvilket er virkeligt rart for nye læsere.

Det er til gengæld begrænset, hvor

meget man kan ændre epub formatet,

når først man har det i eReaderen.

Man kan derfor hverken ændre fonten

eller linjeafstanden. I vores ebøger er

fonten med seriffer, men jeg er ikke

klar over om det kan variere fra fil til

fil eller om det evt. kan være anderledes

i andre eReadere. Sidetallet er

stadig angivet som beskrevet ovenfor,

hvis filen er fra Refsnæs.

Billede 2

Den største

skrift i

epub

9


Hvordan finder man rundt i filen?

Dette er absolut det sværeste at finde

en god løsning på. Jeg har markeret

kapitlerne i læsebogen med bookmarks.

Problemet er blot, at et bookmark

sættes på siden, men ikke nødvendigvis

på den linje, man ønsker.

Derfor vil listen over bookmarks ikke

rigtig give mening ud over at man kan

tælle sig frem til det rigtige kapitel.

Desuden rykker bookmarks rundt –

måske afhængigt af, hvilken skriftstørrelse,

men havde, da man satte

bookmark – og man skal derfor nogen

gange trykke en side frem eller tilbage,

for at finde det aktuelle kapitel.

Listen over bookmarks har desuden

10

problemet med at teksten er alt for

lille, men ikke kan ændres

Heldigvis starter en given fil op på

den side, den blev lukket på, så man

kan altid gøre læsebogen klar til morgendagens

undervisning eller læse

videre derfra, hvor man var kommet.

Readeren har en søgefunktion, men

den vil jeg ikke beskrive, for den er

alt for besværlig at bruge.

Vejledning i konvertering med Calibre

Af Marie Schack

Når man henter en e-bog i netbiblioteket E17 over til sin E-reader, kan det være

et problem at få lov til at gøre e-bogens tekst større. Det kan forholdsvis nemt

løses med programmet Calibre. Programmet kan hentes gratis på hjemmesiden

www.calibre-ebook.com. Vi har lavet følgende vejledning til konverteringen, som

vi håber, kan hjælpe jer:

1. Download e-bogen i Epub format fra netbiblioteket E 17 til f.eks. ”skrivebordet”

på din computer.

2. Start Calibre og hent filen ind i programmets bibliotek med menuknappen

”Tilføj bøger”.

3. Begynd konverteringen ved at trykke på menuknappen ”Konverter bøger”.

4. På den side der nu dukker op skal både ”Input-format” og ”Output-format”

sættes til Epub, og der trykkes derefter på menupunktet ”Udseende og fremtoning”

i venstre side.

5. ”Grundskriftstørrelse” sættes til 50 pkt. og der trykkes på OK.

6. Herefter begynder konverteringen automatisk og resultatet er to filer

”EPUB” og ”ORIGINAL-EPUB”.

7. Tilslut E-readeren til computeren og marker så bogen i Calibres bibliotek.

8. Tryk på menuknappen ”Gem på disk” i Calibre. Herefter overføres automatisk

de to filer til E-readeren.

OBS! Det er dog kun, når du åbner ”EPUB” udgaven i E-readeren at bogstaverne

kan forstørres op til 500% - og altså ikke hvis du kommer til at åbne ”ORIGINAL-

EPUB” udgaven. Det kan derfor være en fordel slette den fra E-readeren og kun

have ”EPUB” udgaven liggende i sit ”bibliotek”.

Af Marie Schack


Skolekursus på Refsnæs

- Marcus var på kursus for 0-1 klasserne…

Så er Marcus kommet i skole – i 1.

klasse. Marcus med mor og far var

derfor kommet på det første skolekursus

på Refsnæs d. 15-17 juni 2011.

Det var kursus for elever i 0-1 klasse

og vi fik fornøjeligt selskab af Anna

og Thea (+mor).

Kurset var vanen tro opdelt i kursus

for børn og kursus for voksne og noget

var sammen. Børnene skulle introduceres

skolefaciliteterne på

Synscenter Refsnæs, så de kender

faciliteterne når de senere kommer på

kursus uden forældre. Forældrene

blev heller ikke snydt, da de voksne

blev undervist i bl.a hjælpemidler til

skolebrug.

I løbet af de tre dage kom børnene

godt omkring på Refsnæs. Der var

både skattejagt, tur i gymnastiksalen

og temauge med spændende dyr..

Skattejagten var en sanseskattejagt

hvor hørelsen skulle bruges til at løse

en af opgaverne. Skatten var en ”rigtig”

skat med rigtige chokolade-gulddukater…

Ugen hvor vi var på kursus var der

temauge for Refsnæs-skolens elever.

På Refsnæs gør de overraskende

meget ud af temaugerne. Temaet var

Egypten, og det betød at der blev

sunget sange om Egypten til morgensang

- ”Go down Moses” siden er den

ofte blevet brugt som godnatsang.

Børnene kan godt synge med – Marcus

forstår nogle af ordene og Lauge

kan også synge den, men forstår så

vidt vi ved ikke et eneste ord af sangen.

Desuden var der blevet bygget

pyramider, og sidst men ikke mindst

var der til afslutningen på temaugen

inviteret nogle meget usædvanlige

gæster på Refsnæs – to kameler og

en stor pythonslange.

Børnene fik rideture på kamelerne og

fik lov til at holde slangen – det var

en kæmpe oplevelse for dem.

Marcus glæder sig til næste gang turen

går til Refsnæs.

Af Claus og Heidi

11


Ud i fremtiden – uddannelsesmesse

for unge med særlige behov

19.-20 sep 2012

Ud i fremtiden er en årligt tilbagevendende

messe, hvor der er masser

af informationer til unge med særlige

behov om efterskoler og ungdomsuddannelser.

Der er gratis adgang til messen, som

afholdes i Roskildehallerne.

Læs mere - www.udifremtiden.ua.dk

Håndarbejde og sløjd: næste år skal Silas have disse to fag. Har I gode ideer til

hjælpemidler eller andet, der kan være godt at vide i undervisningen? Gode forslag

må gerne sendes til Marie Schack eller på Facebook…

Liste over kontaktpersoner

Marie Schack

mor til Silas m/okulær albinisme

2. klasse, tlf.33919155

marieschack@hotmail.com

Vil du være kontaktperson?

Der er desværre endnu ikke så mange,

der har meldt sig som kontaktpersoner.

Har du lyst til at være kontaktperson,

så skriv til Marie,

marieschack@hotmail.com.

Skriv:

• dit navn

• evt dit barns navn

• diagnose

• om du vil være kontaktperson

for vuggestue, børnehave, skole

eller ungdomsuddannelse

• telefonnummer/mail.

Der vil være en liste i DFFA Nyt,

hvor kontaktpersonerne kan ses.

12

Kalender

29. feb: Sjældne-dagen

Slut feb: Bestyrelsesmøde – kom gerne

med indlæg

31. marts: deadline for betaling af kontingent

1-3. juni: Forårstur til Blokhus og med

udflugt til Fårup Sommerland

19. august: Tur til Bakken

19.-20 september 2012: Konferencen

”Ud i fremtiden”

14.-16. september: Årsmøde på Comwell,

Fyn

HUSK HUSK AT AT

AT

DFFA DFFA DFFA er er på på fa facebook

fa

cebook

Meld dig ind på DFFA’s

facebookgruppe

DFFA elektronisk

Hvis du gerne vil nøjes med

elektronisk udgave af DFFA –

giv besked til Marie Schack på

marieschack@hotmail.com

Elektroniske bøger

Du kan gratis downloade e-bøger på:

- www.ereolen.dk: internetbibliotek som

mange kommuner er tilmeldt.

- www.e17.dk: man skal være tilmeldt

som svagtseende.

Personligt log on til DFFAs hjemmeside

Læg mærke til at der med bladet følger

et personligt log on, som skal bruges til

vores fælles forum på hjemmesiden.

More magazines by this user
Similar magazines