17.07.2013 Views

Tips til LibreOffice af Leif Lodahl - Gideonskolen

Tips til LibreOffice af Leif Lodahl - Gideonskolen

Tips til LibreOffice af Leif Lodahl - Gideonskolen

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

TIPS TIL LIBREOFFICE

Af Leif Lodahl

Magenta ApS

© Copyright 2012


Magenta ApS

INDHOLDSFORTEGNELSE

1 LibreOffice....................................1

1.1 Lidt om programmet LibreOffice........1

1.2 Gode råd...........................................3

2 Generelle tips...............................4

2.1 Ændre udseendet i LibreOffice..........4

2.2 Indsatte billeder.................................5

2.3 Farveskemaer...................................6

2.4 Tabeller.............................................6

2.5 Udveksling af dokumenter.................7

2.5.1 Dokumenter..............................7

2.6 Digital signatur med NemID..............8

2.6.1 Hent hjælpeprogrammet fra

nemid.nu............................................9

2.6.2 Registrering af certifikatet.........9

2.7 Massekonvertering af filer.................9

2.8 Batchkonvertering...........................10

2.8.1 Eksempel................................12

2.9 Geografisk kort................................12

3 Tekstbehandling........................14

3.1 Blanke sider....................................14

3.2 Krydshenvisninger med Navigator. .14

3.3 Fodnoter..........................................14

3.4 Litteraturliste og kildehenvisning.....14

3.4.1 Gem bibliografisk information..15

3.4.2 Indsæt litteraturliste.................16

3.5 Litteraturhenvisning med Zotero.....16

3.5.1 Kom i gang med Zotero...........16

3.5.2 Registrere henvisninger..........17

3.5.3 Zotero og LibreOffice..............17

3.5.4 Indsætte litteraturhenvisninger 18

3.5.5 Indsætte litteraturliste..............18

3.6 Standardtekster...............................19

3.6.1 Som autotekst ........................19

3.6.2 Som dokument .......................19

3.6.3 Som sektion............................20

3.7 Autotekst.........................................20

3.7.1 Oprettelse af et Autotekstelement............................................20

3.7.2 Indsættelse af et Autotekstelement............................................20

3.8 Genvej til ofte brugte specialtegn ¿.21

3.9 Backup af Autokorrektur..................21

3.10 Betinget tekst................................22

3.11 Flere sidetypografier i et dokument

..............................................................23

3.11.1 Hvilken typografi er i brug?....23

3.11.2 Skift sidetypografi..................24

3.11.3 Automatisk.............................24

3.11.4 Manuelt.................................24

3.12 'Bagside' i dokument eller skabelon

..............................................................24

3.13 Kopiere typografier mellem

dokumenter...........................................24

3.14 Indholdsfortegnelser......................25

3.14.1 Giv indholdsfortegnelsen links

.........................................................25

3.14.2 Opdaterer en

indholdsfortegnelse..........................26

3.14.3 Indholdsfortegnelse med

baggrund..........................................26

3.15 Stikordsregister med konkordansfil

..............................................................26

3.16 Navigator panelet..........................26

3.17 Tal i teksttabeller...........................27

3.17.1 Sum.......................................28

3.17.2 Andre beregninger.................28

3.17.3 Opdatere resultatet...............28

3.17.4 Redigere formler...................28

3.18 Hævet og sænket skrift.................28

3.19 Mellemrum....................................29

3.20 Horeunger.....................................29

3.20.1 Del ikke afsnit........................29

3.20.2 Hold sammen med næste

afsnit................................................29

3.20.3 Fransk horeungekontrol........30

3.20.4 Horeungekontrol....................30

3.21 Stavekontrollere på spansk...........30

3.21.1 Hente ordbogen....................30

Dette værk er udgivet under en Creative Commons Navngivelse – Ikke-kommerciel – Del på

samme vilkår (ShareAlike) (by-nc-sa) licens. Besøg http://www.creativecommons.dk/om/ hvis du

vil se en kopi af licensen, eller send et brev til Creative Commons, 543 Howard Street, 5th Floor,

San Francisco, California, 94105, USA.


Magenta ApS

3.21.2 Stavekontrollere....................31

3.22 Ændringsstyring med

tilbagevirkende kraft..............................31

3.23 Orddeling .....................................33

3.23.1 Fuldautomatisk orddeling .....33

3.23.2 Manuel orddeling ..................33

3.24 Vandmærke i tekstdokumenter......34

3.24.1 Som baggrundsbillede..........34

3.24.2 Som tegnet tekst...................34

3.24.3 Med Fontwork.......................35

4 Regneark....................................36

4.1 Udvalgsliste.....................................36

4.2 Beregne sum på tværs af flere ark..37

5 Præsentationer .........................38

5.1 Præsentation fra tekstbehandling....38

5.2 YouTube videoer i Impress..............38

6 Gallerier......................................39

6.1 Lav et galleri med illustrationer.......39

6.1.1 Sådan gør du:.........................39

7 Makroprogrammering...............41

7.1 I gang med makroprogrammering...41

7.1.1 Links........................................42

8 Base............................................43

8.1 Anbefalet læsning............................43

9 PDF..............................................44

9.1 PDF – nu med digital signatur.........44

9.2 PDF når du sender dokumenter......44

9.3 Redigere PDF-filer .........................45

9.3.1 Opdele en PDF i flere filer.......45

9.3.2 Sammensætte flere PDF-filer..45

9.3.3 Bonus: Gem tekstbehandlingsfil i

PDF..................................................46

9.3.4 Konklusion..............................47

10 Udvidelser................................48

11 Udvidelser og skabeloner.......49

11.1 Sådan gør du LibreOffice endnu

bedre.....................................................49

11.2 Installere udvidelser......................49

11.2.1 Kopiering til programbibliotek

(3.3)..................................................50

11.2.2 Install script og unopkg..........50

12 Andre alternativer....................52

12.1 Portable Applications.....................52

12.2 Sæt PortableApps på slankekur....52

12.3 Typefaster.....................................52

12.4 Projektplanlægning: OpenProj......53

12.5 Thunderbird – til email...................53

12.6 Freemind.......................................53

13 Bilag..........................................54

13.1 Licensforhold.................................54

13.1.1 Creative Commons...............54

13.1.2 Forfattere..............................54

13.2 Stikordsregister.............................55

Dette værk er udgivet under en Creative Commons Navngivelse – Ikke-kommerciel – Del på

samme vilkår (ShareAlike) (by-nc-sa) licens. Besøg http://www.creativecommons.dk/om/ hvis du

vil se en kopi af licensen, eller send et brev til Creative Commons, 543 Howard Street, 5th Floor,

San Francisco, California, 94105, USA.


Magenta ApS LibreOffice

1 LIBREOFFICE

1.1 Lidt om programmet LibreOffice

LibreOffice er en gratis og fuldt funktionsdygtig kontorpakke. LibreOffice er både et softwareprodukt

og et fællesskab af frivillige som producerer og supporterer programmet. Enhver har lov

til at videredistribuere programmet, takket være open source licensen.

Kontorpakken LibreOffice 2.0 indeholder følgende komponenter:

Writer (tekstbehandling) Writer et et funktionsrigt værktøj til tekstbehandling, f.eks.

brevskrivning, bøger, rapporter, nyhedsbreve, brochurer og andre

tekstdokumenter. Du kan indsætte grafik og objekter fra andre OOokomponenter

i Writer. Writer kan eksportere filer til HTML, XHTML,

XML, Adobe’s Portable Document Format (PDF) og adskillige andre

formater, f.eks. Microsoft Word filer. Du kan også få adgang direkte

til dit e-postprogram.

Calc (regneark) Calc har alle de avancerede analyse-, diagram-, og

beslutningsværktøjer som forventes af et moderne

regnearksprogram. Calc indeholder mere end 300 funktioner bl.a. til

finansielle, statistiske og matematiske beregninger. Specielle

funktioner som Scenarier tilbyder ”Hvad hvis...”-analyser. Calc

genererer 2D- og 3D- diagrammer, som kan indsættes i andre OOodokumenter.

Du kan også åbne dokumenter som er oprettet med

Microsoft Excel og gemme dem i Excel-format igen. Calc kan

eksportere regneark til Adobe’s Portable Document Format (PDF).

Impress

(præsentationsgrafik)

Impress tilbyder alle de almindelige multimediapræsentationsværktøjer,

såsom specielle effekter, animationer og

tegneværktøjer. Impress integrerer de avancerede grafiske

funktioner fra OOo Draw og OOo Math. Præsentationerne kan

yderligere krydres med FontWorks' specielle teksteffekter samt

lydeffekter og videoklip. Impress er kompatibel med Microsofts

PowerPoint-filformat, og kan derudover gemme dit arbejde i flere

forskellige grafiske filformater, herunder Macromedia Flash (SWF).

Draw (vektorgrafik) Draw er et vektorgrafikværktøj som kan producere alt fra simple

diagrammer eller flowcharts til 3D-kunst. De smarte forbindelseslinjer

tillader dig at definere dine egne forbindelsespunkter. Du kan skabe

tegninger til brug i andre OOo-komponenter, og du kan skabe dine

egne cliparts og tilføje dem til Galleriet. Draw kan importere billeder

fra mange gængse formater og gemme i mere end 20 forskellige

formater, herunder PNG, HTML, PDF og Flash.

Base (database) Base tilbyder alle de værktøjer du skal bruge i dit daglige

Husk at tage en

kopi med hjem

Tips til LibreOffice 1


Magenta ApS Lidt om programmet LibreOffice

databasearbejde, pakket ind i en let forståelig brugergrænseflade.

Med Base kan du oprette formularer, rapporter, forespørgsler,

tabeller, oversigter og relationer, så håndtering af en forbundet

database sker på samme måde som i mange andre

databaseprogrammer. Base tilbyder flere funktioner såsom

muligheden for at analysere og redigere relationer fra en

diagramoversigt. Base bruger HSQLDB som standardrelationsdatabasemotor.

Du kan også benytte dBASE, Microsoft

Access, MySQL, Oracle eller en hvilken som helst ODBC- eller

JDBC- kompatibel database. Base understøtter også en del af ANSI-

92 SQL Base.

Math (formelredigering) Math er OOo's formelredigering. Du kan bruge Math til at skabe

komplekse formler som indeholder symboler eller karakterer som

ellers ikke er tilgængelig i normal tekstbehandling. Math benyttes

normalt til at bygge formler i andre dokumenter, som f.eks. Writer

eller Impress dokumenter. Math kan også bruges som stand-alone

værktøj. Du kan gemme formler i standardformatet Mathematical

Markup Language (MathML) til indsættelse på hjemmesider og

andre dokumenter som ikke er oprettet med OOo.

Tips til LibreOffice 2


Magenta ApS Gode råd

1.2 Gode råd

Hjælp Der er rigtig meget hjælp at hente i programmets hjælp. Tryk på [F1] eller

vælg i menuen Hjælp - LibreOffice Hjælp.

Der findes bøger på Amazon om LibreOffice.

Der findes en række engelske vejledninger her:

http://documentation.LibreOffice/ .

De danske vejledninger er desværre ikke opdateret til version 3 endnu:

http://doc.oooforum.dk .

Support Hvis du har brug for support, kan du bruge et af vore fora:

• Dansk forum for brugere og eksperter: http://www.oooforum.dk

• Internationalt forum for brugere og eksperter http://www.oooforum.org/

• Internationalt forum for brugere:

http://user.services.LibreOffice/en/forum/

Genvejstaster I LibreOffice kan du bruge de genvejstaster, som er standard inden for

Windows. Ud over disse, er der en masse genvejstaster, som du vil lære hen

ad vejen.

Jeg vil opfordre til, at du bruger lidt tid på at sætte dig ind i genvejstasterne.

Det gør arbejdet lettere og mere effektivt.

Tips til LibreOffice 3


Magenta ApS Generelle tips

2 GENERELLE TIPS

2.1 Ændre udseendet i LibreOffice

April 2010

Det er muligt at ændre udseendet af ikonerne i

LibreOffice med Funktioner – Indstillinger –

LibreOffice – Vis.

I afsnittet Brugergrænseflade kan du vælge

mellem de installerede temaer (themes).

Oplysningerne gemmes i Common.xcu:


oxygen

Resultatet ses øjeblikkeligt, her er f.eks. værktøjslinjen Tabel i forskellige varianter:

Illustration 1:Klassisk

Illustration 2:Industriel

Illustration 3:Krystal

Tips til LibreOffice 4


Magenta ApS Ændre udseendet i LibreOffice

Illustration 4:Oxygen

Illustration 5:Tango

Hvis du benytter LibreOffice på Ubuntu, skal du tilføje hver enkelt theme i Synaptic pakke

manager.

2.2 Indsatte billeder

Hvis du indsætter billeder i dokumenter, kan det ske at billedet bliver indsat som kæde, i stedet

for fysisk i dokumentet. Du kan konstatere at billedet er indsat som kæde ved at der står en

URL-adresse i feltet Kæde.

Billedet er indsat

som kæde

Billedets placering kan være på internettet (http://...) eller på din egen computer (C:\...). Hvis du

ved et uheld har fået indsat billeder i et dokument som kæde i stedet for som en fysisk kopi, kan

du ændre dette fra menupunktet Rediger – Kæder... Konsekvensen kan være at filen på et

senere tidspunkt ikke længere befinder sig præcist samme sted og med samme navn, hvorved

billedet ikke længere kan vises i dit dokument.

Tips til LibreOffice 5


Magenta ApS Indsatte billeder

Marker en række i listen og klik på knappen Bryd kæde. Herved vil billedet blive kopieret ind i

dokumentet, og ikke længere være kædet. Billedet vil i stedet blive gemt sammen med

dokumentet.

2.3 Farveskemaer

September 2011

I LibreOffice er det muligt at ændre standardfarveskemaet.

Hvis de vil dele skemaet med andre, skal du finde filen standard.soc i brugerbiblioteket

under libreoffice\3\user\config\ og de andre som skal bruge det ændrede

skema skal de tilsvarende kopiere filen ind på samme placering.

Filen standard.soc er en XML-fil, som du kan redigere direkte.

2.4 Tabeller

September 2011

Hvis du har oprettet eller rettet i tabelautoformater, f.eks. oprettet et nyt tabelformat med firmaets

farver, er tabelformatet gemt i filen autotbl.fmt som findes i samme folder.

Denne fil er en binær fil, som du ikke kan redigere direkte, altså kun ved hjælp af LibreOffice.

Du kan godt distribuere (kopiere) filen, så andre kan få nytte af den.

Tips til LibreOffice 6


Magenta ApS Tabeller

2.5 Udveksling af dokumenter

Februar 2010

Udveksling af dokumenter mellem Microsoft Office og LibreOffice kan ikke forventes at ske helt

uden kvalitetstab.

2.5.1 Dokumenter

Det er vigtigt at holde sig får øje, at der stor forskel på dokumenter, som skal udveksles i

redigerbar tilstand og dokumenter som er færdige og ikke længere skal redigeres.

2.5.1.1 Redigerbare dokumenter

Redigerbare dokumenter udveksles bedst, hvis både modtager og afsender benytter samme

dokumentformat. Konvertering vil altid resultere i større eller mindre uoverensstemmelser. Den

bedste løsning vil altid være, at parterne på forhånd aftaler, hvilket program eller format, der

benyttes til udveksling.

I mange tilfælde er .doc den bedste løsning. Det betyder at de der bruger LibreOffice, skal huske

at gemme i Wordformat.

Med Word, hvordan åbner jeg ODF-filer?

• Du kan gratis hente LibreOffice på internettet,

• Du kan benytte Google Docs til at konvertere og læse dokumenter fra LibreOffice,

• Du kan installere et konverteringsprogram til Office, som gør dig i stand til at læse filer

fra LibreOffice.

Med OpenOffice, hvordan åbner jeg MS-filer?

Der er forskel på, om det er Office 2003 format (.doc) eller Office 2007 (.docx).

• Dokumenter fra Office 2003 åbnes normalt uden problemer med LibreOffice.

• Hvis du derimod skal åbne et dokument fra Office 2007, er kvaliteten dog

noget ringere. I stedet kan du konvertere dokumentet med Google Docs

eller bede afsenderen om at levere i Office 2003 format.

2.5.1.2 Færdige dokumenter

Færdige dokumenter udveksles altid bedst som PDF.

Sådan laver du pdf-filer

Tips til LibreOffice 7


Magenta ApS Udveksling af dokumenter

I LibreOffice kan alle dokumenter uden videre laves om til PDF og der er endda mulighed for at

benytte funktionen Filer - Send - E-mail som PDF.

I Word er det muligt at installere en ekstra PDF-funktion eller alternativt benytte en PDF-print

driver, f.eks. et programmet Cute-Pdf.

Hent LibreOffice http://da.libreoffice.org

Google Docs http://docs.google.com

ODF Add-in for Microsoft Office

3.0

Sun ODF Plugin for Microsoft

Office 3.1

2.6 Digital signatur med NemID

December 2011

http://odfconverter.sourceforge.net/download.html#hDownloadOffice

http://www.softpedia.com/get/Office-tools/Other-Office-

Tools/Sun-ODF-Plugin-for-Microsoft-Office.shtml

Det er muligt at signere dokumenter med NemID på samme måde som med den gamle digitale

signatur. Det er dog endnu noget uklart om muligheden er eller vil blive officielt understøttet af

DanID/NemID. Foreløbigt er der ingen vejledning til signering af dokumenter på www.nemid.nu.

Til gengæld er der en vejledning i at benytte NemID til sikker e-mail.

Hvis du skal bruge NemID til signering af dokumenter skal du stort set følge vejledningen fra

sikker e-mail. Dog med den ene undtagelse at du skal bruge en internet browser til

registreringen i stedet for et e-mail program.

Hvis du har en NemID er det nogenlunde let at komme i gang, men du skal selv udføre en

række ændringer og registreringer inden du kan bruge det.

Tips til LibreOffice 8


Magenta ApS Digital signatur med NemID

Det første du skal gøre er at få udstedt et såkaldt certifikat. Det er en lille softwarekomponent.

Hvis du vil bruge NemID til sikker e-mail og signering af dokumenter, skal din e-mail stå i det

certifikat, der er tilknyttet NemID. Log ind på Nemid.nu (selvbetjening) og rediger din profil så

certifikatet indeholder e-mail og navn.

Du behøver ikke at downloade certifikatet.

2.6.1 Hent hjælpeprogrammet fra nemid.nu

På NemID.nu skal du hente et hjælpeprogram som gør dig i stand til at hente og registrere dit

certifikat. På siden er der vejledning til at installere certifikatet til Windows, Mac og Ubuntu Linux.

2.6.2 Registrering af certifikatet

På NemID.nu kan du læse en vejledning i at installere certifikatet i dit e-post program. Hvis du

kører Windows installationsprogrammet, bliver det registreret i styresystemet, hvorfra f.eks.

Internet Explorer, Chrome og LibreOffice kan bruge det – men ikke Firefox. På Linux og Mac kan

du følge vejledningen til at få PKCS#11 modulet installeret i Firefox.

Herefter kan LibreOffice bruge den.

Sikker e-mail med NemID https://www.nemid.nu/support/sikker_e-mail/

Hjælpeprogram fra NemID https://www.nemid.nu/support/sikker_email/i_gang_med_sikker_e-mail/

2.7 Massekonvertering af filer

Januar 2010.

Hvis du har mange Word-, Excel og Powerpointfiler som du skal konvertere, er der mulighed for

Tips til LibreOffice 9


Magenta ApS Massekonvertering af filer

det. LibreOffice har en indbygget guide til formålet. Vælg Filer – Guider –

Dokumentkonvertering...

Guiden fører dig igennem processen og LibreOffice konverterer alle de udvalgte dokumenter.

Hvis du har rigtig mange dokumenter, kan guiden vise sig at være for langsom. I stedet kan du

bruge LibreOffice i 'silent' tilstand, hvilket vil sige, at du ikke har LibreOffice åben under

konverteringen. Du kan nemlig godt afvikle LibreOffice med parametre, så du undgår at starte

programmet op med brugergrænseflade. Denne metode er ca. dobbelt så hurtig som at benytte

guiden. Det kræver blot lidt forberedelse.

Følg linket herunder for at læse hvordan det gøres.

Moving to OpenOffice: Batch Converting

Legacy Documents

by Bob DuCharme

http://www.xml.com/pub/a/2006/01/11/frommicrosoft-to-openoffice.html?page=1

Hjælp: Afvikle LibreOffie med parametre http://help.libreoffice.org/Common/Starting_the

_Software_With_Parameters/da

2.8 Batchkonvertering

Juli 2011

Du kan faktisk bruge LibreOffice uden at starte selve programmet. Hvis du f.eks. skal konvertere

en lang række filer fra .doc til .odt eller fra .odt til .dpf, kan du bruge LibreOffice fra kommandolinjen

eller i en batch-fil.

Parametrene er...

soffice [options] [documents...]

Options:

--minimized keep startup bitmap minimized.

Tips til LibreOffice 10


Magenta ApS Batchkonvertering

--invisible no startup screen, no default document and no UI.

--norestore suppress restart/restore after fatal errors.

--quickstart starts the quickstart service

--nologo don't show startup screen.

--nolockcheck don't check for remote instances using the installation

--nodefault don't start with an empty document

--headless like invisible but no userinteraction at all.

--help/-h/-? show this message and exit.

--version display the version information.

--writer create new text document.

--calc create new spreadsheet document.

--draw create new drawing.

--impress create new presentation.

--base create new database.

--math create new formula.

--global create new global document.

--web create new HTML document.

-o open documents regardless whether they are templates or not.

-n always open documents as new files (use as template).

--display

Specify X-Display to use in Unix/X11 versions.

-p

print the specified documents on the default printer.

--pt

print the specfied documents on the specified printer.

--view

open the specified documents in viewer-(readonly-)mode.

--show

open the specified presentation and start it immediately

--accept=

Specify an UNO connect-string to create an UNO acceptor through which

other programs can connect to access the API

--unaccept=

Close an acceptor that was created with -accept=

Use -unnaccept=all to close all open acceptors

--infilter=

Force an input filter type if possible

Eg. -infilter="Calc Office Open XML"

--convert-to output_file_extension[:output_filter_name] [-outdir

ouput_dir] files

output_dir.

Batch convert files.

If -outdir is not specified then current working dir is used as

Eg. -convert-to pdf *.doc

Tips til LibreOffice 11


Magenta ApS Batchkonvertering

-convert-to pdf:writer_pdf_Export -outdir /home/user *.doc

--print-to-file [-printer-name printer_name] [-outdir ouput_dir] files

output_dir.

Batch print files to file.

If -outdir is not specified then current working dir is used as

Eg. -print-to-file *.doc

/home/user *.doc

-print-to-file -printer-name nasty_lowres_printer -outdir

2.8.1 Eksempel

Dette eksempel danne ren pdf-fil i samme folder som den originale odt-fil:

soffice --convert-to pdf test.odt

Desværre er det ikke muligt at konvertere flere filer med f.eks. odt, men følgende kommando

tjener samme formål:

for %%f in (*.odt) do C:\LibO\program\soffice -invisible -convert-to pdf -outdir Output/

"%%f"

2.9 Geografisk kort

I LibreOffice kan du som bekendt indsætte billeder med forskellige formater. Der er masser af

billeder på internettet som du kan (og må) bruge i dine dokumenter. Jeg kan anbefale

hjemmesiden OpenClipart.org som har myriader af små og store billeder i SVG-format.

Scalable Vector Graphics (SVG) er for grafik, hvad ODT er for tekstdokumenter. Et åbent og

anerkendt XML-format for vektorgrafik. LibreOffice understøtter import og eksport af SVG-filer,

hvilket betyder at du kan bruge SVG-filerne direkte i dine dokumenter, uden først at konvertere

dem til f.eks. bitmap.

Vektorgrafik er praktisk, fordi du kan skalere billedets størrelse uden at billedet bliver “gnidret”.

En anden fordel er at du kan åbne det i tegneprogrammet og manipulere med indholdet for

f.eks. at fremhæve eller fjerne detaljer.

Tips til LibreOffice 12


Magenta ApS Geografisk kort

Et godt eksempel på brugbar vektorgrafik er såkaldte Cliparts, altså små tegninger. Dem kan du

downloade fra OpenClipart og bruge helt gratis. En anden meget brugbar funktion er

geografiske kort, men på OpenClipart findes desværre pt. ingen kort over Danmark. Til gengæld

kan du selv danne dem ud fra rå data.

Et godt sted at begynde er på internetstedet microformats, hvor du kan downloade data for

Danmark i form af KML-filer. KML er et geografisk dataformat, som du måske kender fra Google

Earth. På hjemmesiden kan du downloade forskellige Danmarkskort, f.eks. alle danske

kommuner, retskredse, valgkredse o.s.v. Disse KML-filer kan let omdannes til SVG-filer. Jeg har

fundet en hjemmeside, hvor du gratis kan konvertere filerne til SVG.

SVG-filerne kan du indsætte direkte i dit tekstdokument med Indsæt – Billede – Fra fil... eller

åbne filen i Draw og manipulere den inden di bruger den i f.eks. Writer.

Der skal ikke så meget til at danne netop det kort du skal bruge, f.eks. ved at fremhæve en eller

flere kommune(r) eller illustrere befolkningssammensætningen i udkantsområderne. Her har jeg

for eksemplets skyld brugt Draw til at fremhævet et par tilfældige kommuner.

OpenClipart.org http://www.openlicpart.org

Microformats.dk http://www.microformats.dk/2009/10/04/danmarksadministrative-geografiske-inddeling-dagi-kml-version/

Kml2Svg konvertering http://kml2svg.free.fr/

Tips til LibreOffice 13


Magenta ApS Tekstbehandling

3 TEKSTBEHANDLING

3.1 Blanke sider

August 2009

Hvorfor vil LibreOffice absolut tvinge en blank side ind som side 2 (før side 3) på mit dokument?

Når man tænker over det, er det egentlig ganske logisk – omend noget irriterende. Hvis du har

valgt at (fysisk) side to skal starte sidenummereringen (side 1), så er der to ulige sidenumre efter

hinanden. Det tillader OpenOffice ikke, og derfor påtvinges vi en blank side 2 (lige sidetal), for at

starte nummereringen på side 3.

Det er godt nok ikke en løsning, men dog en forklaring.

3.2 Krydshenvisninger med Navigator

August 2009

En hurtig og let måde at oprette krydshenvisninger på, er at trække en overskrift fra Navigatoren

ind i dokumentteksten.

3.3 Fodnoter

September 2009

Når du opretter fodnoter i et

tekstdokument vil der blive lavet en

linje i bunden af dokumentet og

fodnoterne kan så skrives under

denne linje. Du kan ændre linjen

ved hjælp af sidetypografien

Fodnote, hvor sidste fane. Her kan du ændre placering, vægt, længde og afstand til

fodnoteindholdet. Hvis ikke ændringerne er synlige i dokumentet, skal du sætte markøren i

fodnotens indholdet og dobbeltklikke på sidetypografien Fodnote.

Ved hjælp af afsnitstypografien Fodnote, kan du ændre udseendet af de enkelte fodnoter, f.eks.

kant og skrifttype.

3.4 Litteraturliste og kildehenvisning

December 2011

Hvis du bruger OpenOffice.org eller LibreOffice til at skrive opgaver i skolen eller til akademisk

arbejde er det meget vigtigt at du har styr på dine kildehenvisninger.

En litteraturliste er en liste over værker, du henviser til i et dokument.

Tips til LibreOffice 14


Magenta ApS Litteraturliste og kildehenvisning

3.4.1 Gem bibliografisk information

LibreOffice gemmer bibliografisk information i en litteraturdatabase eller i dokumentet du skriver.

For at gemme information i litteraturlistedatabasen

1. Vælg Funktioner – Litteraturdatabase.

2. Vælg Indsæt – Datapost.

3. Indtast et navn for litteraturlisteelementet i feltet Kort betegnelse, og tilføj så yderligere

information om publikationen i de øvrige felter.

4. Luk vinduet Litteraturlistedatabase.

For at gemme litteraturliste information i et selvstændigt dokument

1. Klik i dokumentet, hvor du vil tilføje litteraturlisteelementet.

2. Vælg Indsæt - Indekser og oversigter – Litteraturlisteelement.

3. Vælg Fra dokumentindhold og klik Nyt.

4. Indtast et navn for litteraturlisteelementet i feltet Kort betegnelse.

5. Vælg kildetekstens type i rullelisten Type, og tilføj så yderligere information om kilden

i de øvrige bokse.

6. Klik på OK.

7. I dialogen Indsæt litteraturlisteelement klik på Indsæt og derefter på Luk.

Når du gemmer et dokument, der indeholder litteraturlisteelementer, vil de tilsvarende

dataposter automatisk blive gemt i et skjult felt i dokumentet.

Indsæt litteraturlisteelementer fra litteraturdatabasen

Tips til LibreOffice 15


Magenta ApS Litteraturliste og kildehenvisning

1. Klik i dokumentet, hvor du vil tilføje litteraturlisteelementet.

2. Vælg Indsæt – Indekser og oversigter – Litteraturlisteelement.

3. Vælg Fra litteraturdatabase.

4. Vælg navnet på litteraturlisteelementet, som du vil indsætte, i feltet Kort betegnelse.

5. Klik Indsæt og klik så på Luk.

3.4.2 Indsæt litteraturliste

Når du har indsat litteraturlisteelementer i dit dokument, mangler vi at indsætte en oversigt. En

litteraturliste.

1. Placer markøren hvor du ønsker at listen skal placeres.

2. Vælg Indsæt – Indekser og oversigter – Indeks/oversigt

3. I dialogen skal du vælge Type:Litteraturliste

Begge metoder har fordele og ulemper.

Hvis du registrerer dine henvisninger i dokument, kan du være sikker på at du har oplysningerne

med hvis du senere benytter en anden pc. Hvis du derimod benytter den indbyggede database

kan du genbruge dine litteraturhenvisninger.

3.5 Litteraturhenvisning med Zotero

December 2011

En tredje mulighed er at benytte en tjeneste på internettet til at opbevare sine kildehenvisninger.

Jeg har gode erfaringer med Zotero som er en af de mest udbredte og anerkendte. En stor

fordel ved at benytte Zotero er at det i mange tilfælde er muligt at generere sine litteraturhenvisninger

automatisk fra browseren og at det er muligt ved hjælp af gruppefunktionen at dele

litteraturhenvisninger med andre.

3.5.1 Kom i gang med Zotero

Det kræver lidt forarbejde for du skal dels registrere dig som ‘medlem’ eller bruger hos Zotero og

så skal du installere et plug-in til Firefox. Zotero understøtter ikke andre browsere end Firefox,

men det er muligt for andre browserproducenter at udvikle plug-ins selv for Zotero er open

Tips til LibreOffice 16


Magenta ApS Litteraturhenvisning med Zotero

source.

3.5.2 Registrere henvisninger

Nu er det bare at gå i gang med at registrere litteraturhenvisningerne. Zotero ligger som et

ekstra vindue i din browser.

Du kan læse mere på Zoteros hjemmeside om hvordan du automatisk kan registrere

henvisninger til f.eks. Amazon eller biblioteker. Desværre er der endnu ikke så mange danske

ressourcer der understøtter Zotero, men der er enkelte steder, blandt andet Folketingets EU

oplysning.

De kilder du registrerer i Zotero i browseren bliver automatisk synkroniseret til din konto hos

Zotero forudsat at du er logget på med brugernavn og kodeord.

3.5.3 Zotero og LibreOffice

Hvis du ønsker at bruge Zotero direkte fra LibreOffice, skal du installere endnu et plugin. Det er

endnu et plugin til Firefox og altså ikke en udvidelse til OpenOffice.org.

Når du har installeret dette plugin ser du en ny værktøjslinje i Writer.

For at bruge værktøjslinjens funktioner skal Firefox være åbnet.

Inden du begynder at indsætte henvisninger, skal du tage stilling til hvordan henvisninger og

litteraturlisten skal se ud. Du kan vælge mellem en lang række internationalt anerkendte

Tips til LibreOffice 17


Magenta ApS Litteraturhenvisning med Zotero

formater. Hvis du er i tvivl om hvilken af dem der passer dig bedst, vil jeg foreslå at du prøver dig

frem.

3.5.4 Indsætte litteraturhenvisninger

Når du vil indsætte en henvisning i dit dokument skal du klikke på det første (venstre) ikon

”Insert Citation” i værktøjslinjen.

Hvordan henvisningen kommer til at se ud afhænger af hvilket format du har valgt.

(Leif Lodahl 2010)

(Andrew Pitonyak 2004:3)

(Andrew Pitonyak nd)

3.5.5 Indsætte litteraturliste

Afhængigt af hvilket format du har valgt at benytte, kan du indsætte en litteraturhenvisning i dit

dokument. Placer markøren hvor din liste skal indsættes og klik på ikonet ”Insert Bibliography” i

værktøjslinjen.

Tips til LibreOffice 18


Magenta ApS Litteraturhenvisning med Zotero

Andrew Pitonyak. 2004. OpenOffice.org Macros Explained. Hentzenwerke Publishing.

Andrew Pitonyak. nd. “OpenOffice.org Macros Explained Third Edition.”

http://www.pitonyak.org/OOME_3_0.odt (Accessed December 27, 2010).

Leif Lodahl. 2010. “Skabeloner i OpenOffice.org.”.

Dette indsætter en sektion med indholdet fra din Zotero database der vedrører dine litteraturhenvisninger.

Hvis du senere ændrer indholdet i Zotero kan du synkronisere ændringerne i dit dokument med

ikonet ”Refresh” i værktøjslinjen.

Zotero Http://www.zotero.org

Danske biblioteker Http://Bibliotek.dk

Plugin til OpenOffice.org

3.6 Standardtekster

August 2009

3.6.1 Som autotekst

http://www.zotero.org/support/word_processor_plugin_installatio

n#libreoffice_openoffice_neooffice

LibreOffice har en rigtig god mulighed for at definere sine egne skabeloner, men hvad gør jeg,

hvis jeg også gerne vil kunne definere standard indhold. Det kan være teksten i kontrakter,

generelle produktbeskrivelser o.s.v.

Der er faktisk mulighed for at lave en pulje med standard tekster.

Du kan oprette hver enkelt standard tekst som autotekst, hvilket kan være den bedste løsning.

Autotekster kan nemlig distribueres som udvidelse.

Du kan oprette en ny Autotekst ved at markere den tekst du gerne vil gemme

1. vælg Rediger – Autotekst... (Ctrl+F3)

2. indtast et navn og en genvej

3. vælg Autotekst - Nyt

3.6.2 Som dokument

En anden løsning er, at oprette hver enkelt standardtekst som et selvstændigt dokument.

Indholdet kan indsættes direkte i et hvilket som helst andet dokument ved at benytte Indsæt –

Fil...

Indholdet af den fil du vælger, vil blive indsat det sted, hvor markøren er. Teksten bliver indsat

som en kopi og du kan ændre i teksten det sted hvor du indsætter den.

Tips til LibreOffice 19


Magenta ApS Standardtekster

3.6.3 Som sektion

En tredje mulighed er, at oprette et samlet dokument, hvor alle standardtekster (afsnit) placeres i

sin egen sektion. Når du skriver et brev eller lignende, kan du indsætte en sektion og vælge

kæde. Vælg nu hvilken fil, hvor du vil hente din standardtekst og hvilken sektion fra dette

dokument du vil indsætte i dit nye dokument. Sektionen som du indsætter vil være beskyttet, så

du kan ikke ændre i det. Til gengæld vil senere ændringer i kildedokumentet slå igennem i dette

dokument.

Autotekst i udvidelser (engelsk) http://wiki.services.LibreOffice/wiki/Noncode_extensions#AutoText_Extensions

3.7 Autotekst

April 2010

I LibreOffice Writer, kan du lagre tekst – også med grafik, tabeller og felter – som Autotekst, så

du hurtigt kan indsætte teksten senere. Hvis du vil, kan du også lagre formateret tekst.

Prøv f.eks. at skrive “DT” i et dokument og umiddelbart derefter trykke på F3.

3.7.1 Oprettelse af et Autotekst-element

1. Vælg teksten, teksten med grafik, tabellen eller feltet, som du vil gemme som et

Autotekst-element. Grafik kan kun lagres, hvis det er forankret som et tegn og der er

mindst ét teksttegn foran og efter.

2. Vælg Rediger – Autotekst.

3. Marker kategorien hvor du vil lagre autoteksten.

4. Skriv et navn som er længere end fire tegn. Dette giver dig mulighed for at bruge

Autotekstindstillingen Vis resten af navnet som tip under skrivning. Hvis du vil, kan du

ændre den foreslåede genvej.

5. Klik på knappen Autotekst og vælg så Ny.

6. Klik på knappen Luk.

3.7.2 Indsættelse af et Autotekst-element

1. Klik i dit dokument, hvor du vil indsætte et Autotekst-element.

Tips til LibreOffice 20


Magenta ApS Autotekst

2. Vælg Rediger – Autotekst.

3. Marker Autoteksten som du vil indsætte, og klik så på Indsæt.

Du kan også skrive genvejen for et Autotekst-element og så trykke F3 eller klikke på pilen ved

siden af ikonet Autotekst på værktøjslinjen Indsæt og så vælge et Autotekst-element.

3.8 Genvej til ofte brugte specialtegn ¿

Oktober 2010

Hvis du ofte har brug for at skrive det samme specialtegn, kan det være praktisk at oprette en

genvej til det. Hvis du f.eks. skriver spansk, skal du ofte bruge tegnet ¿.

Den letteste måde er at oprette en ny Autokorrektur så f.eks. ?? bliver til ¿. Hvis du hellere vil

lave en anden erstatning, f.eks. \? kan du gøre det. Det bestemmer du selv.

1. Find og indsæt specialtegnet i et dokument med Indsæt – Specialtegn…

2. Markèr tegnet

3. Opret nu en ny Autokorrektur med Funktioner – Autokorrekturindstillinger… fanen

Erstat

4. I venstre side skriver du ?? og i højre side skriver du ¿ (hvis det ikke allerede står der)

5. Klik på Ny(t) og Ok

Fremover skal du blot skrive ?? efterfulgt af et mellemrum for at skrive tegnet ¿. Hvis du har

brug for at skrive ?? uden at det bliver oversat til ¿ skal du efterfølgende trykke CTRL+z.

3.9 Backup af Autokorrektur

Februar 2011

Hvis du benytter Autokorrekturfunktionen i LibreOffice har du sikkert også fundet ud af at du kan

oprette dine egne autokorrektur tekster.

Hvad nu når du skal have ny computer næste gang? Kan du så få dine egne autokorrektur

tekster med over?

Kan du kopiere dine autokorrektur tekster fra OpenOffice.org og benytte dem i LibreOffice?

• Ja.

Dine egne autokorrekturtekster gemmes i en fil i dit databilbliotek. På en engelsk Windows XP er

det f.eks.:

C:\Documents and Settings\[Dit brugernavn]\Application

Data\OpenOffice.org\3\user\autocorr\acor_da-DK.dat

Tips til LibreOffice 21


Magenta ApS Backup af Autokorrektur

På Vista og Windows 7 er placeringen lidt anderledes, men hvis du finder udgangspunktet, så er

systemet det samme med \OpenOffice.org\3\user\autocorr\acor_da-DK.dat

Du skal bare kopiere over på den nye computer eller til det tilsvarende LibreOffice-bibliotek.

Hvis du ikke kan finde placeringen på den nye computer kan du ganske simpelt oprette en ny

autokorrektur og derefter søge efter filen acor_da-DK.dat.

3.10Betinget tekst

I arbejdet med tekstdokumenter og dokumentskabeloner er jeg ofte ude for, at jeg gerne vil lave

dynamisk indhold af forskellig art. Der er flere måder at gøre det på, herunder betingede

sektioner, skjult tekst og skjulte afsnit.

Der er også mulighed for at benytte betinget tekst.

Forestil dig f.eks. en brevskabelon, hvor du på side 2 og fremefter skriver side x af y. På

forsiden vil du i stedet gerne skrive Fortsættes…, men naturligvis kun hvis der er flere sider.

I dette tilfælde vil jeg oprette en sidefod på første side og indsætte et felt af typen Betinget

tekst. Felter indsættes med Indsæt – Felter – Andre. Du finder felttypen Betinget tekst på

fanen Funktioner.

I højre side skal du tage stilling til tre ting:

1. Betingelse

2. Tekst når betingelsen er opfyldt

3. Tekst når betingelsen ikke er opfyldt

I dette tilfælde er betingelsen at sideantal er større end 1. Sideantal er en indbygget variabel

med navnet PAGE. Sammenligningen større end skrives på en lidt usædvanlig måde, nemlig

med et G. I dette tilfælde PAGE G 1.

Næste felt Så skal udfyldes med den tekst der skal vises i dokumentet hvis betingelsen er

opfyldt. I dette tilfælde Fortsættes… Jeg har sat teksten i “gåseøjne”. Det er nødvendigt, fordi

jeg i det konkrete tilfælde har punktum i teksten. Hvis du kun skriver tekst, skal du ikke benytte

gåseøjne.

I dette tilfælde er feltet Ellers tomt, fordi jeg kun ønsker at der skal skrives noget, hvis der er

flere sider. Hvis du ønsker at der skal skrives en anden tekst hvis betingelsen ikke er opfyldt, kan

du skrive det her.

Tips til LibreOffice 22


Magenta ApS Betinget tekst

Klik på knappen Indsæt, hvorefter du kan se feltet med grå baggrund.

Feltets resultat opdateres med F9.

3.11Flere sidetypografier i et dokument

November 2010

Ofte er der brug for at benytte flere forskellige sidetypografier i et dokument. Det kan være

avanceret, f.eks. hvis en bog skal have en forside, en kolofon, højre/venstre side (sidetal og

margin for er forskellig for lige og ulige sider) samt en afslutning. Men det kan også være mere

simpelt, hvor brevskabelonen skal have forskelligt layout på side et og de øvrige sider.

3.11.1 Hvilken typografi er i brug?

I statuslinjen nederst kan du altid se, hvilken sidetypografi, der aktuelt benyttes. Bemærk, at det

er markørens position, der er afgørende for, hvad du ser. Ved at højreklikke på sidetypografi i

statuslinjen, får du en liste over tilgængelige sidetypografier, som du kan vælge fra.

I værktøjspanelet Typografier og formatering (F11), kan du også se, at den aktuelle sidetypografi

er markeret med mørk baggrund.

Tips til LibreOffice 23


Magenta ApS Flere sidetypografier i et dokument

3.11.2 Skift sidetypografi

Hvis du skal skrive et større dokument, skal du være omhyggelig med at bruge de rigtige sidetypografier

de rigtige steder. Skift af sidetypografi kan ske på to måder:

3.11.3 Automatisk

Automatisk skift af sidetypografi bruges f.eks. i sidetypografien Første side, som altid kun skal

bruges på en enkelt side. Et andet eksempel, er hvis du skriver et dokument, som skal

indbindes. Her skal hver anden side have bred højremargin og hver anden side bred venstre

margin. Sidetypografierne Højre side og Venstre side benyttes skiftevis.

Automatisk skift af typografi kan ikke undertrykkes individuelt.

3.11.4 Manuelt

For at skifte sidetypografi manuelt, skal du indsætte et manuelt sideskifte (Indsæt – Manuelt

skift). I dialogboksen kan du vælge hvilken sidetypografi, den næste side skal benytte.

Hvis du f.eks. skriver et dokument, hvor en enkelt eller få sider skal benytte vandret retning, skal

du indsætte et manuelt sideskift og vælge typografien Liggende. Når du igen vil skifte tilbage til

normal sideretning, skal du igen skifte side manuelt, og nu vælge f.eks. typografien Standard.

3.12'Bagside' i dokument eller skabelon

September 2010

Hvis du bruger en skabelon, hvor du ønsker at sidste side altid skal være på en side med lige

sidetal, kan det klares således:

Der hvor du skifter til sidste side og skifter sidetypografi til f.eks. "Sidste side", skal du også

vælge "Modificere sidetal" og vælge "2" (eller et andet lige tal). Derved opnår du, at hvis siden

før er et lige sidetal, bliver der indskudt en blank side imellem næstsidste og sidste side.

Årsagen er, at der ikke kan være to lige sider efter hinanden.

Det er en god idè, hvis du ved at du skal udskrive på begge sider.

3.13Kopiere typografier mellem dokumenter

August 2009

Antag at du har en typografi, i en fil, du vil bruge i din nuværende dokument. Du kan kopiere

typografien på følgende måde:

1. Åbn begge dokumenter og vælge Filer → Skabeloner → Organiser.

2. I bunden af dialogboksen Skabeloner - Administrer, skal du vælge Dokumenter i

begge rullelister.

3. I venstre vindue dobbeltklikker du på det dokument, der indeholder den typografi, du

ønsker.

Tips til LibreOffice 24


Magenta ApS Kopiere typografier mellem dokumenter

4. Dobbeltklik på elementet Typografier. Dette viser listen over typografier, som er

tilgængelig i dokumentet.

5. Vælg den typografi, du vil kopiere og træk det til måldokument i det højre vindue, mens

du holder Ctrl-tasten nede.

6. Når du ser en vandret streg under filen, slipper du museknappen.

7. Tryk på knappen Luk, når du er færdig.

Dette tip har jeg tyv stjålet fra en artikel fra Linuxbeacon; ”Getting the most out of OpenOffice

Writer”.

Getting the most out of OpenOffice Writer http://linuxbeacon.com/doku.php/articles:writer

tips?rev=1247230109

3.14Indholdsfortegnelser

August 2010

Den bedste måde til at generere en indholdsfortegnelse på er at anvende de foruddefinerede

typografier for afsnitsoverskrifter, såsom “Overskrift 1″, til de afsnit, som du vil inkludere i din

indholdsfortegnelse. Efter at du har anvendt disse typografier, kan du oprette en

indholdsfortegnelse.

1. Klik i dokumentet, hvor du vil oprette indholdsfortegnelsen.

2. Vælg Indsæt – Indekser og oversigter – Indeks/oversigt, og klik så på fanebladet

Indeks/oversigt.

3. Vælg “Indholdsfortegnelse” i feltet Type.

4. Vælg de indstillinger, som du ønsker.

5. Klik på OK.

Hvis du vil bruge en anden afsnitstypografi som indholdsfortegnelseelement, skal du vælge afkrydsningsfeltet

Yderligere typografier i området Opret ud fra og så klikke på knappen (…) ved

siden af afkrydsningsfeltet. I dialogen Tildel typografi skal du klikke på typografien på listen og

så klikke på knappen [>>] eller knappen [


Magenta ApS Indholdsfortegnelser

5. Placer markøren i det sidste felt i rækken Struktur efter [#]

6. Klik på Hyperlink for at afslutte en link-linje

7. Klik på [Alle] for at ændringen skal gælde alle niveauer

3.14.2 Opdaterer en indholdsfortegnelse

Gør et af følgende:

• Højreklik i indholdsfortegnelsen og vælg Opdater indeks/oversigt.

• Vælg Funktioner – Opdater – Alle indekser og oversigter.

3.14.3 Indholdsfortegnelse med baggrund

Juli 2009

Jeg har i nogen tid forsøgt at lave en indholdsfortegnelse med kant og baggrund. Først forsøgte

jeg at oprette indholdsfortegnelsen i en 1x1 tabel, men det viste sig, at det efterfølgende ikke var

muligt at ændre indholdsfortegnelsen. Det skyldes at det ikke er muligt at 'fange' indholdsfortegnelsen

når den står inde i en tabel.

I stedet har jeg fundet ud af, at det er en god idè at oprette indholdsfortegnelsen i en ramme

(Indsæt – Ramme).

3.15Stikordsregister med konkordansfil

November 2011

De der har prøvet at oprette et stikordsregister i et stort dokument, har oplevet at det faktisk er

en stor opgave.

En konkordansfil er en særskilt fil, som indeholder de ord som skal indgå i stikordsregistret.

Fordelen er at du ikke behøver gennemgå hele dokumentet og afsnit for afsnit afgøre hvilke ord

der skal i stikordsregistret. Det gør du særskilt, og tilknytter så filen til dokumentet. Derved vil

LibreOffice selv afsøge og indeksere teksten. En konkordansfil kan bruges til flere forskellige

dokumenter, hvilket er en fordel hvis du skriver fagspecifikke tekster, for så kan du genbruge

konkordansfilen fra gang til gang.

Wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/Concordance_%28publishing%29

3.16Navigator panelet

Juli 2009

I LibreOffice er Navigatoren et panel (flydende eller fastlåst), som hele tiden giver dig et samlet

overblik over dit dokument. Du kan skifte mellem flydende og fastlåst ved at dobbeltklikke på et

Tips til LibreOffice 26


Magenta ApS Navigator panelet

tomt område i værktøjspanelets ikonlinje mens du holder CTRL-tasten nede.

Du åbner Navigatoren med Vis – Navigator eller med F5.

Navigatoren består af en lang række forskellige visninger. Det første eksempel viser

dokumentets hierarkiske overskriftsniveauer. Det smarte er, at du hurtigt kan klikke rundt i

dokumentet, så Navigatoren fungerer som en slags menu, som hele tiden er åben og altid er

helt opdateret.

Du kan også vælge at få vist en oversigt over alle tabeller, kæder(links) eller alle indsatte

billeder.

Selv har jeg altid Navigatoren og Typografier som faste paneler til højre for dokumentet.

3.17Tal i teksttabeller

Tabeller i tekstbehandling kan fungere som små simple regneark. De to vigtigste funktioner er, at

du kan

• formatere tal

• beregne celleindhold

De celler du ønsker at benytte som tal-data må ikke indeholde andet end tal. Det går altså ikke

også at skrive tekst i cellerne.

1. Marker cellerne som du ønsker at tal-formatere

2. Vælg Tabel – Talformat

3. Vælg f.eks. Valuta og et af de foruddefinerede valutaformater

Tips til LibreOffice 27


Magenta ApS Tal i teksttabeller

4. Klik OK.

Talene i de pågældende celler bliver på den måde formateret.

3.17.1 Sum

1. Placer markøren i en tom celle

2. Tast ”=”. Dermed åbnes formellinjen

3. Marker nu cellerne ovenover

4. Tast enter

5. Cellen indeholder nu summen af de markerede celler

3.17.2 Andre beregninger

I en anden celle ønsker vi at vise hvor stor del af beløbet momsen udgør

1. Placer markøren i en tom celle

2. Tast ”=”. Dermed åbnes formellinjen

3. Marker nu sum-cellen som vi oprettede tidligere

4. Tast ”*0,2”

5. Tast enter

3.17.3 Opdatere resultatet

Når du ændrer talene i de celler som udgør grundlaget for beregningerne, vil beregningerne

automatisk blive opdateret.

3.17.4 Redigere formler

Hvis du vil ændre formlerne, skal du placere

markøren i den beregnede celle og trykke på

F2-tasten. Derved åbnes formellinjen igen.

3.18Hævet og sænket skrift

September 2010

Hvis du bruger LibreOffice i skolen eller på arbejdet, kan du komme ud for, at skulle skrive et

enkelt tegn med hævet eller sænket skrift. F.eks. 10 6 eller H2O.

Du kan slå hævet og sænket skrift til og fra med genvejstaster:

• Hævet skrift: Ctrl+Shift+p.

Tips til LibreOffice 28


Magenta ApS Hævet og sænket skrift

• Sænket skrift: Ctrl+Shift+b

Tak til David Lamhauge, som har bidraget med dette svar på vores support forum.

Gratis supportforum http://www.oooforum.dk

3.19Mellemrum

Oktober 2009

Mellemrum er ikke bare mellemrum. Normalt, når du vil lave et mellemrum, så bruger du

mellemrumstasten. I nogle tilfælde har du måske brug for et mellemrum, som ikke skal opføre

sig som et almindeligt mellemrum. Det kan f.eks. være tilfældet, hvis du vil skrive et telefon nr.

12 34 56 78, men hvor du vil være sikker på, at nummeret ikke bliver delt over flere linjer. Du

kan lave et blødt mellemrum ved at benytte ctrl+shift+mellemrum. Det betyder at mellemrummet

ikke deler ordet, hvorved du opnår at ordet ikke bliver delt over flere linjer.

Du kan også bruge det, for at undgå at et navn bliver delt over flere linjer.

3.20Horeunger

Juni 2011

Bare rolig, det er ikke (kun) et nedsættende udtryk for børn født uden for ægteskab. Se

http://da.wikipedia.org/wiki/Horeunge.

I typografisk sammenhæng betyder en ”horeunge” nemlig noget helt andet, nemlig den sidste

linje i et afsnit, der står alene øverst i en spalte eller på en side. På engelsk hedder det en

”orphan”, altså en lidt mindre farverig betegnelse for en forældreløs.

Tilsvarende er en fransk horeunge den første linje i et afsnit eller i en spalte optræder sidst

på en side.

I LibreOffice er der flere muligheder for automatisk at kontrollere tekstforløbet ved sideskifte.

Den bedste måde at benytte disse indstillinger på er at ændre i afsnitstypografien.

3.20.1 Del ikke afsnit

Flytter hele afsnittet til den næste side eller spalte, efter at et skift er blevet indsat.

Tips til LibreOffice 29


Magenta ApS Horeunger

3.20.2 Hold sammen med næste afsnit

Holder det aktuelle afsnit og det følgende afsnit sammen, når et skift eller spalteskift bliver

indsat.

3.20.3 Fransk horeungekontrol

Angiver det mindste antal linjer i et afsnit før et sideskift. Marker dette afkrydsningsfelt, og indtast

derefter et tal i feltet Linjer. Hvis antallet af linjer ved slutningen af siden er mindre end antallet

angivet i feltet Linjer, bliver afsnittet flyttet til den næste side.

3.20.4 Horeungekontrol

Angiver det mindste antal linjer i et afsnit på den første side efter sideskiftet. Marker dette

afkrydsningsfelt og indtast derefter et tal i feltet Linjer. Hvis antallet af linjer øverst på siden er

mindre end antallet angivet i feltet Linjer, vil placeringen af skiftet blive tilpasset.

3.21Stavekontrollere på spansk

November 2010

Det kan godt lade sig gøre at stavekontrollere på et andet sprog end det LibreOffice er installeret

med.

3.21.1 Hente ordbogen

Hent den spanske ordbog med dette link:

http://extensions.services.openoffice.org/download/3069 eller

http://extensions.libreoffice.org/extension-center/diccionario-espanol . Filen er en såkaldt

udvidelse til LibreOffice og den skulle gerne selv blive installeret når du har downloadet den.

Ellers kan du downloade den til din computer og installere den inde fra LibreOffice med

Funktioner – Udvidelsesadministration -> [Tilføj...].

Når den spanske ordbog er installeret skal du genstarte LibreOffice. Husk også at lukke kvikstarteren

i opgavelinjen (nederste højre hjørne i Windows).

Tips til LibreOffice 30


Magenta ApS Stavekontrollere på spansk

3.21.2 Stavekontrollere

Du bruger den spanske ordbog ved at skifte sprog for dokumentet i Funktioner – Indstillinger –

Sprogindstillinger – Sprog.

Bemærk det lille abc-ikon til venstre for Spansk (Spanien). Kan du ikke se det lille ikon, er

ordbogen ikke installeret korrekt.

Du kan også skifte sprog for et enkelt afsnit i bunden af tekstdokumentet, hvor der står ‘Dansk’.

Klik og vælg sprog for afsnittet.

Du kan stavekontrollere mens du skriver ved at klikke på ikonet [ABC] med bølget

understregning. Du kan stavekontrollere dokumentet fra begydelsen af dokumentet med F7 eller

ved at klikke på ikonet [ABC].

3.22Ændringsstyring med tilbagevirkende kraft

November 2010

Jeg udveksler ofte tekstdokumenter i redigerbart format med kollegaer eller samarbejdspartnere.

Jeg har opdaget at det er en rigtig god idè at slå ændringshåndtering til inden jeg sender

dokumentet. Når jeg får dokumentet tilbage, kan jeg let og elegant danne mig et overblik over

hvilke ændringer der er sket i dokumentet siden jeg sendte det.

Du kan starte med at optage ændringer med Rediger – Ændringer – Registrer.

Når du får dokumentet tilbage kan du se alle ændringerne i overblik med Rediger – Ændringer

– Accepter eller afvis.

Tips til LibreOffice 31


Magenta ApS Ændringsstyring med tilbagevirkende kraft

Så skete det selvfølgeligt at jeg sendte et dokument til kommentering uden at jeg fik aktiveret

ændringsregistrering. Dokumentet fik jeg tilbage en uges tid senere – med rettelser vel at

mærke. Desuden havde jeg i den mellemliggende tid selv redigeret i min egen version af

dokumentet.

Der var tale om et temmelig stort dokument, så jeg kunne se mig selv sidde en sen nattetime og

sammenligne afsnit for afsnit – sætning for sætning.

Det må man da kunne gøre smartere, hva’?

Jamen det kan man også. Funktionen hedder Rediger – Sammenlign dokument…

Efter at have valgt hvilket dokument du vil sammenligne det aktuelt åbne dokument med, ser du

samme dialog som ved accepter og afvis ændringer.

Tips til LibreOffice 32


Magenta ApS Ændringsstyring med tilbagevirkende kraft

3.23Orddeling

April 2010

LibreOffice har en ganske fornuftig funktion for orddeling. Du kan orddele på tre forskellige

måder:

3.23.1 Fuldautomatisk orddeling

Hvis du gerne vil have LibreOffice til helt selv at foretage orddeling, kan du gøre det ved hjælp af

afsnitstypografier. I dialogen Afsnitstypografier kan du finde Orddeling på fanen Tekstforløb,

hvor du kan aktivere og indstille orddeling.

Automatisk orddeling

Du kan benytte LibreOffice's indbyggede orddeling, som

du kan aktivere med Funktioner - Sprog - Orddeling.

Herefter vil LibreOffice foreslå orddeling for alle de ord,

hvor det er relevant.

I visse tilfælde kan ordet deles flere forskellige steder, hvilket du kan tage stilling til, med

piletasterne. Den markerede orddeling (blå farve) er den

orddeling, som LibreOffice foreslår.

Du kan ignorere et orddelingsforslag ved at klikke på

Næste.

3.23.2 Manuel orddeling

Den automatiske orddeling har den svaghed, at specielt

sammensatte ord ikke deles korrekt. Hvis du ønsker at

Tips til LibreOffice 33


Magenta ApS Orddeling

orddele et ord manuelt, skal du sætte markøren det sted, hvor ordet skal deles, og derefter

sætte en såkaldt blød bindestreg (Ctrl -). Det betyder, at ordet deles på det sted, hvis ordet altså

skal deles. Hvis ordet ikke skal deles, f.eks. hvis det står midt på linjen, er bindestregen uden

effekt og helt usynlig.

3.24Vandmærke i tekstdokumenter

Jeg har kendskab til mindst tre forskellige måder at indsætte et vandmærke i et tekstdokument:

• Baggrundsbillede

• Tegnet tekst

• Indsætte Fontwork

Hver af disse metoder har sine fordele og ulemper. Vælg den metode som dækker dine behov

bedst. Der kan sagtens være andre metoder som dækker dit behov bedre.

3.24.1 Som baggrundsbillede

1. Vælg din sidetypografi i typografioversigten (F11).

2. Høreklik og vælg Modificer…

3. Vælg fanen Baggrund og vælg Grafik i det første felt.

4. Benyt de øvrige felter til at vælge grafik og afgøre om billedet skal placeres eller

6. Tegn en ramme med musen og skriv en tekst i rammen

7. Hvis du ønsker at baggrundsteksten ska vises på alle sider, skal du skrive den i

sidehoved eller sidefod.

8. Marker teksten i rammen og formater efter behov (tekststørrelse, skrifttype, farve o.s.v.)

9. Når du markerer teksten, kan du rotere med roteringsværktøjet på værktøjslinjen

Tegning

10. Marker tekstrammen og højreklik. Vælg Arranger – I baggrunden

Tips til LibreOffice 34


Magenta ApS Vandmærke i tekstdokumenter

3.24.3 Med Fontwork

11. Klik en enkelt gang i sidehoved eller sidefod

12. Klik på Fontwork-galleri i værktøjslinjen Tegning

13. Skriv den tekst du ønsker indsat som baggrund

14. Udpeg det ønskede udseende for Fontwork

15. Højreklik og vælg Ombrydning – I baggrunden

Tips til LibreOffice 35


Magenta ApS Regneark

4 REGNEARK

4.1 Udvalgsliste

Februar 2010

Hvis du har et regneark, hvor der er bestemte celler, hvor du gerne vil

kontrollere indholdet, kan du f.eks. oprette en udvalgsliste.

Det bedste er, hvis du har et celleområde, hvor du kan hente listen fra.

For at oprette udvalgslisten, skal du markere den celle, hvor udvalgslisten skal have virkning, og

så vælge Data – Validitet.

I dialogboksen Validitet skal du vælge fanen Kriterier.

Vælg Celleområde og skriv hvilket celleområde du vil benytte, i feltet Kilde.

celleområde.

Tips til LibreOffice 36


Magenta ApS Beregne sum på tværs af flere ark

4.2 Beregne sum på tværs af flere ark

Maj 2011

Hvordan beregner man summen på tværs af et vilkårligt antal ark?

Hvis du vil beregne summen af Ark1.A1 til Arkn.A1 (hvor n er et vilkårligt tal svarende til antal

ark) kan du gøre følgende:

=SUM(INDIREKTE("Ark1.A1"):INDIREKTE("Ark"&TEKST(ANTAL.ARK();"##")&".A1"))

Forklaringer:

• ANTAL.ARK() returnerer antallet af ark (som tal)

• TEKST(ANTAL.ARK()) returnerer antallet af ark (som tekst)

• "Ark"&TEKST(ANTAL.ARK();"##")&".A1" returnerer "Arkn.A1" (som tekst) som er det

største arknummmer

• INDIREKTE("Ark"&TEKST(ANTAL.ARK();"##")&".A1") returnerer arknummeret (som

reference)

• SUM(INDIREKTE.....:INDIREKTE.....) returnerer summen (som tal)

Bemærk at metoden her kun fungerer ved fortløbende nummererede ark.

Tips til LibreOffice 37


Magenta ApS Præsentationer

5 PRÆSENTATIONER

5.1 Præsentation fra tekstbehandling

En overset funktion i LibreOffice er muligheden for at oprette præsentationer fra tekstbehandlingsprogrammet.

Det er muligt – på baggrund af et tekstdokument – at få oprettet en

præsentation i Impress.

Der er to muligheder:

1. Disposition:Opretter en præsentation alene med overskriftsniveauer

2. Autoresume: Opretter en præsentation med overskriftsniveauer og (en del af) indholdet

Begge funktioner finder du i Filer – Send.

Der kan være flere årsager til at du kan have fordel af denne metode:

• Du vil oprette en præsentation, men ønsker at koncentrere dig om indholdet frem for

layoutet

• Du vil oprette en præsentation, og ønsker at drage nytte af et eksisterende

tekstdokument

5.2 YouTube videoer i Impress

December 2009

Video og lyd er desværre ikke Impress' stærke side. Pas på med store video-filer. Det får ofte

Impress til at crashe.

Umiddelbart er det ikke muligt at indsætte video fra YouTube direkte. Videoerne skal først

konverteres til et andet format, f.eks. mp4. Jeg har haft god held med servicen mp4youtube.

Herefter kan du indsætte videoen som mp4 i din præsentation.

LibreOffice's filformater er zip-komprimeringer, hvilket muligvis er årsagen til at indsatte videoer

ofte får LibreOffice til at gå ned. LibreOffice kan simpelthen ikke nå at pakke de store filer ud i

den hastighed filmen skal vises.

Derfor kan det være en god idè, at indsætte videoerne som kæde, hvilket betyder at du har

præsentationen og videoen liggende hver for sig.

YouTube Http://www.youtube.com

Konverter YouTube til mp4. http://www.mp4youtube.com/

Tips til LibreOffice 38


Magenta ApS Gallerier

6 GALLERIER

6.1 Lav et galleri med illustrationer

Juni 2010

[MANGLER INDEKS]

Jeg har før skrevet om SVG (scalable vector graphics) og de gratis billeder, der er på

OpenClipart.org. Billederne på OpenClipart.org ligger i et format, som understøttes af

LibreOffice, men det er lidt besværligt at bruge dem, fordi du skal have dem igennem Draw, for

at kunne bruge dem i f.eks. et regneark eller tekstdokument.

I stedet kan du overføre dine favorit-cliparts til et galleri og måske ligefrem dele dem med dine

venner og kollegaer. Hvis du ønsker at offentliggøre dit galleri, skal du sikre dig, at den

oprindelige kunstner tillader det.

6.1.1 Sådan gør du:

Først skal du finde favorit svg-cliparts på OpenClipart (eller andre steder) og gemme dem på din

computer. Hvis der er mange, så er det en fordel at sortere dem i foldere, allerede når du

downloader dem. Ellers kan du godt miste overblikket.

Åbn billederne enkeltvis med LibreOffice Draw. Det kan du gøre, ved at starte LibreOffice og

derfra vælge Filer - Åbn. Vælg nu svg-filerne. Du kan markere alle filerne på en gang, så åbner

du hvert billede i sit eget vindue.

Åbn nu 'Galleriet' i LibreOffice. Klik på Nyt tema og giv temaet et navn (hvis du ønsker at dine

cliparts skal kategoriseres, skal du oprette et tema til hver kategori). Notér dig filnavnet for hvert

galleri-tema, f.eks. sg2329.sdg.

Klik OK for at lukke dialogboksen.

Med dit nye galleri-tema markeret og åbent, skal du nu markere dine billeder enkeltvis, og

trække dem ind i galleriets indholdsvindue.

Tips til LibreOffice 39


Magenta ApS Lav et galleri med illustrationer

Vær opmærksom på, at du skal markere hele billedet når du trækker, så du ikke risikerer, kun at

trække en del af et billede ind i galleriet.

Det er vigtigt at du færdiggør arbejdet med det enkelte galleri, for du kan ikke senere tilføje nye

billeder til et galleri.

Luk Draw og åbn derefter LibreOffice Writer og kontroller, at dit nye galleri fungerer.

Download den tomme udvidelse til clipart gallerier, som der er link til herunder. Åbn udvidelsen

med et zip-program, f.eks. 7-zip eller Winzip. OXT-filen er en simpel zipfil med lidt

grundlæggende indhold. I filen er en folder som hedder gallery.

Du skal nu finde din LibreOffice brugerprofil på computeren. På windows xp er det noget i

retningen af C:\Documents and settings\[dit brugernavn]\Application

data\LibreOffice\3\user\gallery\... og på Linux er det f.eks. /home/[dit brugernavn]/.LibreOffice /

3/gallery.

Det er de tre filer, som svarer til filnavnet, du noterede dig, da du oprettede galleriet. Filerne

hedder noget med .sdg, .sdv og .thm. Det er vigtigt at du får alle tre filer med.

Du skal nu flytte de tre filer fra dit brugergalleri og ind i udvidelsens folder, som hedder gallery.

Luk LibreOffice og installer udvidelsen.

Start LibreOffice og se at dit nye galleri fungerer. OXT-filen kan du gemme til senere, eller du

kan sende den til andre, som let kan installere dit galleri.

Om Scalable Vector Graphics http://en.wikipedia.org/wiki/Svg

OpenClipart.org www.openclipart.org

Tom udvidelse til cliparts gallerier http://framework.openoffice.org/files/documents/

25/3711/GalleryPackage.oxt

Tips til LibreOffice 40


Magenta ApS Makroprogrammering

7 MAKROPROGRAMMERING

7.1 I gang med makroprogrammering

September 2009 og April 2010

Makroprogrammering i LibreOffice minder lidt om Visual Basic, dog med en del konkrete

undtagelser og forskelle. Det er derfor ikke muligt umiddelbart at programmere Visual Basic eller

VBA i LibreOffice. Årsagen er,

1. at der er konkrete syntaksforskelle

2. at der er et andet API (UNO)

Makroprogrammering er programmering. Hvis du ikke har lavet programmer før, skal du være

parat til at investere noget tid i starten. Du skal være parat til at indse, at de opgaver, som øvede

udviklere klarer på et par timer, måske ikke lige er noget for dig. Start i det små – man skal

kravle før man kan gå.

Hvis du er programmør, men ikke har arbejdet med LibreOffice før, så er der ikke noget at

betænke sig på – programmering er programmering. Din største udfordring bliver, at finde

dokumentationen.

Her er nogle af de ingredienser, som du skal bruge:

Som udvikler, er der en bog, som er et ‘must have’. Andrew Pitonyaks ‘LibreOffice Macros

Explained‘! [1]. Forfatteren har suppleret sin bog med et dokument [2] med notater og gode

råd, som han stiller gratis til rådighed.

Wiki’en [3] er en meget vigtig ressource sammen med hele API’et [4], som dog kan være

lidt uoverskueligt i starten.

Dimitri Popov har skrevet en bog ‘LibreOffice Basic Crash Course‘ [5], som jeg selv har læst, og

roligt kan anbefale den. Dimitri har også skrevet Macro Meal [12].

Der er hjælp at hente på det internationale forum [6], hvor flere af ‘guruerne’ gerne hjælper til. Se

under ‘OpenOffice.org Macros and API‘ og ‘OpenOffice.org Code Snippets‘. Hold dig ikke tilbage

– stil bare spørgsmål.

Desuden kan man jo altid hente nogle udvidelser fra Extension website [7] og se eksempler.

Databaser: En bog, der omhandler databaseprogrammet [8] af Roberto Benitez.

Extensions (udvidelser): Developers guide vedr. udvidelser [9] sammen med wiki’en [10], som

desværre er blevet lidt rodet.

Regneark: En bog [11] med navnet ‘LibreOffice Spreadsheet Macro Programming‘ skrevet af

Mark Alexander Bain omhandler de specifikke problemstillinger, der er ved programmering i

Tips til LibreOffice 41


Magenta ApS I gang med makroprogrammering

regneark. Den er pædagogisk men går ikke så dybt.

7.1.1 Links

1 http://www.pitonyak.org/book/

2 http://www.pitonyak.org/AndrewMacro.odt

3 http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Documentation/DevGuide/Basic/OpenOffice.org_B

asic

4 http://api.libreoffice.org/docs/common/ref/com/sun/star/module-ix.html

5 http://www.lulu.com/product/paperback/openofficeorg-basic-crash-course/6509376

6 http://www.oooforum.org/

7 http://extensions.services.openoffice.org/

8 http://www.lulu.com/content/2455551

9 http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Documentation/DevGuide/Extensions/Extensions

10 http://wiki.services.openoffice.org/openoffice.org/wiki/Extensions

11 http://www.amazon.com/Learn-OpenOffice-org-Spreadsheet-Macro-

Programming/dp/1847190979/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1269598335&sr=8-1

12 http://www.linux-magazine.com/issues/2008/96/macro_meal

Tips til LibreOffice 42


Magenta ApS Base

8 BASE

LibreOffice har en indbygget database. Base hedder programmet, som er en konkurrent til MS

Access. Databasemotoren i LibreOffice Base er HSQLDB.

Base kan bruges som database men det er også Base der fungerer som forbindelsesled mellem

kontorpakken LibreOffice (klient) og en ekstern database (server).

8.1 Anbefalet læsning

“Getting started with Base” fra OOoAuthors http://www.oooauthors.org/english/userguide3/

gs3/V32_published/0108GS3-

GettingStartedWithBase.pdf

“Database Programming – OpenOffice.org

Base & Basic” af Roberto Benitez. ISBN 978-

0-557-00758-5:

http://www.lulu.com/product/paperback/databa

se-programming-with-openofficeorg-basebasic/3568728

Andrew Pitonyak har skrevet lidt om Base http://www.pitonyak.org/database/

Solveig Haugland har skrevet lidt tips på sin

blog

http://openoffice.blogs.com/openoffice/databas

es/

En tutorial fra Sheepdog Software http://sheepdogguides.com/fdb/fdb1main.htm

Masser af andre links på denne side http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Databas

e

Tips til LibreOffice 43


Magenta ApS PDF

9 PDF

9.1 PDF – nu med digital signatur

August 2009

Nu er det endeligt blevet muligt at signere pdf-filer med sin digitale signatur.

Du skal downloade et program, som gør det muligt at tilføje digital signatur til et eksisterende

pdf-dokument. Desuden skal du installere en udvidelse i LibreOffice, som giver direkte

adgang til at danne signerede pdf-filer fra LibreOffice.

JSignPDF fungerer på Windows og Linux. Jeg har afprøvet programmet på såvel Linux (Ubuntu)

og Windows (Vista), og det gav ingen problemer.

Dokumentationen er særdeles detaljeret (der medfølger 25 sider vejledning). Programmet kan

afvikles fra en komandolinje, så det burde være muligt at afvikle programmet automatisk fra en

server.

JSignPDF http://sourceforge.net/projects/jsignpdf/

9.2 PDF når du sender dokumenter

August 2009

Nu er det endeligt også gået op for det offentlige: PDF er et dokumentformat, som egner sig

godt til dokumenter, som skal sendes 'ud af huset'. Vel at mærke, når dokumenterne ikke

efterfølgende skal redigeres.

Folketinget anbefaler nu at også offentlige myndigheder benytter PDF-dokumenter.

Med LibreOffice er det let at sende PDF-filer direkte fra programmet. Vælg Filer –

Send – E-mail som PDF...

Tips til LibreOffice 44


Magenta ApS Redigere PDF-filer

9.3 Redigere PDF-filer

December 2011

LibreOffice kan eksportere dokumenter i PDF-format med alverdens indstillinger. Det er ikke

nogen nyhed. Men LibreOffice kan faktisk også bruges til at redigere PDF-filer, f.eks. dele en

PDF-fil i flere enkeltfiler eller samle flere PDF-filer til en.

Løsningen ligger i en udvidelse som hedder PDF Import.

Udvidelsen er muligvis allerede installeret i din version af LibreOffice.

Denne udvidelse gør det muligt at åbne PDF-filer med tegneprogrammet Draw og redigere

indholdet som var det en tegning. Teksten optræder som en tekstboks per linje, så det er ikke

den bedste måde at redigere tekst på. Men det er ikke noget problem f.eks. at fjerne eller ændre

et billede.

Vær opmærksom på, at PDF-filer med mange sider kan tage lang tid at indlæse og konvertere.

Et eksempel var et dokument med 400 sider, som tog omkring 3 minutter. Resultatet var til

gengæld fuld kontrol over alle 400 sider.

9.3.1 Opdele en PDF i flere filer

Når du indlæser et PDF-dokument med flere sider, kan du i venstre side af skærmen se

Sidepanelet. Hvis ikke du kan se Sidepanelet, kan du vælge Vis – Sidepanel.

I sidepanelet kan du markere en side (et dias), højreklikke og vælge Slet. Du kan også flytte

rundt på rækkefølgen af siderne.

Når du er færdig skal du huske at eksportere tegningen som PDF under et nyt navn.

9.3.2 Sammensætte flere PDF-filer

Hvis du åbner to PDF-filer i hvert sit vindue i Draw (du skal bare åbne PDF-filerne en ad

gangen), kan du klippe-klistre sider fra den ene til den anden. Brug Sidepanelet til det.

Tips til LibreOffice 45


Magenta ApS Redigere PDF-filer

Når du indsætter en side fra en anden fil, bliver du spurgt om du vil opdatere objekterne i den

nye side. Det bedste resultat får du hvis du svarer nej. Ellers vil den indsatte side blive tilpasset

Draws aktuelle sideopsætning m.v.

9.3.3 Bonus: Gem tekstbehandlingsfil i PDF

Udvidelsen giver dig desuden en ekstra funktion i LibreOffice. Når du har skrevet et tekstbehandlingsdokument

eller et regneark, kan du eksportere den som PDF.

Hybridfilen fylder noget mere end PDF’en normal ville gøre. Størrelsen er ca. som summen af

ODF og PDF. Fordelen er at du gemmer ODF versionen og PDF versionen i samme fil. PDF’en

Tips til LibreOffice 46


Magenta ApS Redigere PDF-filer

kan du efterfølge åbne med Writer eller Calc og arbejde videre med den.

9.3.4 Konklusion

LibreOffice er et rigtig godt alternativ til MS Office, men kan også løse nogle af de opgaver som

normalt varetages af programmer fra Adobe. Funktioner som hidtil har været forbeholdt de få

eksperter, kan du nu gøre tilgængelig for alle brugere.

Hent udvielsen PDF Import http://extensions.services.openoffice.org/en/project/p

dfimport

Tips til LibreOffice 47


Magenta ApS Udvidelser

10 UDVIDELSER

Tips til LibreOffice 48


Magenta ApS Udvidelser og skabeloner

11 UDVIDELSER OG SKABELONER

Oktober 2011

LibreOffice har etableret et website til udvidelser og skabeloner og sitet præsenteres nu i

betatest.

Udviklere af udvidelser og skabeloner inviteres til at uploade så mange eksempler som muligt,

så sitet kan blive afprøvet med mængder af indhold. På den måde kan vi sikre god kvalitet og

brugervenlighed inden rigtig offentliggørelse.

Det nye site, der nu er i beta, er kommet til verden i samarbejde med Plone fællesskabet. For at

sikre kvalitet og pålidelighed af de uploadede udvidelser, er der ved at blive etableret en

sammarbejdsbaseret godkendelsesproces. Frivillige fra fællesskabet gennemgår og afprøver de

tilgængelige udvidelser, og de der lever op til kvalitetskriterierne, vil blive markeret.

Vi opfordrer alle udviklere af udvidelser og skabeloner til at uploade dem til vores website, hvor

millioner af brugere over hele verden vil få adgang til at hente dem og drage nytte af dem. Alle

udvidelser og skabeloner som uploades til sitet under betaprocessen vil forblive på sitet ved den

efterfølgende offentliggørelse, så du kan altså få dit bidrag kan altså komme med fra

begyndelsen.

Nyt website for udvidelser og skabeloner http://extensions-test.libreoffice.org

11.1Sådan gør du LibreOffice endnu bedre

Den gratis kontorpakke LibreOffice er allerede god. Men med udvidelser kan du gøre

programmerne endnu bedre.

PCWorld artikel om LibreOffice udvidelser

Sådan gør du det gratis LibreOffice endnu

bedre

11.2Installere udvidelser

December 2010

http://bc.pcworld.dk/art/101156

Tips til LibreOffice 49


Magenta ApS Installere udvidelser

Udvidelser til LibreOffice er praktiske. Dels fordi du selv uden videre kan downloade og installere

udvidelser med forskelligt indhold og dels fordi det er muligt at styre og kontrollere indstillinger,

opsætning og funktionalitet i en større organisation.

Hvis du selv downloader og installerer udvidelserne er det ikke noget problem. Men hvad nu

hvis du ønsker at installere en bestemt udvidelse på hundrede eller måske tusindvis af pc’ere?

Det er ikke realistisk at gøre manuelt.

Der er flere forskellige måder at gribe sagen an på.

11.2.1 Kopiering til programbibliotek (3.3)

(Denne metode gælder fra version 3.3, dvs. alle versioner af LibreOffice)

En metode er at placere udvidelsen direkte i den enkelte computers filsystem. Du kan ikke bruge

OXT-filen direkte, for den skal først pakkes ud. En OXT-fil er en zip-fil og hvis du ændrer navnet

til .zip, kan du åbne den med Windows stifinder og kigge i indholdet. Den skal pakkes ud, så

indholdet ikke er pakket i en zip-container.

De udpakkede filer kan du så kopiere ind i programmets extension-folder (f.eks. c:\Program

Files\OpenOffice.org 3\Share\extensions\My_extension\

Advarsel: Denne metode har fordele og

ulemper hvis du bruger OpenOffice.org.

Derimod er der ingen problemer med

LibreOffice.

Du skal være opmærksom på følgende:

• Hvis du installerer udvidelser på denne

måde, kan du risikere at

OpenOffice.org ikke kan startes op. Det kan f.eks. ske hvis du mangler noget af en

udvidelse eller hvis filstrukturen i udvidelsen ikke er korrekt.

• Hvis du installerer en udvidelse som allerede er installeret, kan der opstå konflikter,

hvilket kan betyde at OpenOffice.org ikke kan starte op eller at den pågældende

udvidelse ikke fungerer.

• Forskellige versioner af Windows placerer filerne forskellige steder. Der er også forskel

på om du bruger en dansk eller engelsk version af Windows XP.

11.2.2 Install script og unopkg

(Kun ældre versioner af OpenOffice.org)

Det er muligt at installere udvidelser i baggrunden uden at brugeren opdager det. Det

forudsætter dog at udvidelsen ikke forventer at brugeren accepterer en licens. Hvis det er

tilfældet, kan du ikke benytte denne metode.

Det kan f.eks. gøres i forbindelse med at du afvikler et installationsscript på Windows.

Tips til LibreOffice 50


Magenta ApS Installere udvidelser

Kommandoen er unopkg add my_extension.oxt eller unopkg add –shared

my_extension.oxt hvis udvidelsen skal installeres for alle brugere. Bemærk at du enten skal

stå i den folder hvor unopkg eksisterer eller bruge den komplette sti (“C:\Program

Files\OpenOffice.org 3\program“). Det samme gælder for udvidelsen, som skal angives

med sin fulde placering, f.eks. c:\Udvidelser\my_extension.oxt.

Hvis din filstruktur indeholder foldernavne med mellemrum, f.eks. “Program Files” skal du

være opmærksom på at stien skal sættes i gåseøjne. Det skyldes at kommandolinjen i Windows

betragter mellemrum som parameteradskiller.

Du kan læse mere om unopkg her:

http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Documentation/DevGuide/Extensions/unopkg og om alle

unopkg’s parametre med unopkg -h.

Det er faktisk muligt også at vedligeholde udvidelser, kontrollere om den rigtige version er

installeret og evt. afinstallere overskydende udvidelser. Det forudsætter bare en del scriptprogrammering.

Tips til LibreOffice 51


Magenta ApS Andre alternativer

12 ANDRE ALTERNATIVER

12.1Portable Applications

November 2009

Jeg ved ikke om der findes et dansk ord der dækker det, men rigtig mange open source

programmer kan også findes i en let udgave, som egner sig til ikke at blive installeret på en

computer, men derimod blive kørt fra en memory stick.

LibreOffice findes i en sådan portable udgave, men der findes rigtig mange andre gode

programmer.

På denne blog kan du finde inspiration.

70 Free Useful Portable

Applications You Should Know

http://www.hongkiat.com/blog/70-free-useful-portableapplications-you-should-know/

LibreOffice Portable http://portableapps.com/apps/office/libreoffice_portable

12.2Sæt PortableApps på slankekur

LibreOffice Portable fylder i alt 444.6Mb, hvilket nok lige er i overkanten for et program der skal

afvikles fra en USB-nøgle.

Alex Klymov har eksperimenteret med at slanke installationen og efter sigende skulle det være

muligt at komme ned på omkring 215Mb.

Trimming down LibreOffice Portable http://server-support.co/blog/pc/trimming-downlibreoffice-portable/

12.3Typefaster

Juli 2009

Tips til LibreOffice 52


Magenta ApS Typefaster

Typefaster er et open source program, som lærer dig at skrive med tifingersystemet.

Programmet er på engelsk, men det understøtter dansk tastatur og der medfølger danske

tekster og øvelser.

Efterhånden som du bliver bedre og hurtigere til at skrive, kan du se fremskridtet i programmets

statistik.

Typefaster http://www.typefastertypingtutor.com/

12.4Projektplanlægning: OpenProj

Maj 2009

OpenProj er et ganske fornuftigt alternativ til MS Projects. Jeg har selv brugt

OpenProj i flere sammenhænge og det er et godt værktøj også til planlægning

af større projekter.

OpenProj er underlagt en open source licens.

OpenProj http://www.openproj.org/

12.5Thunderbird – til email

Januar 2010

Mozilla Thunderbird er et af de mest populære programmer til e-mail. Ud over de sædvanlige

funktioner til e-post, kan du installere ekstra udvidelser, som f.eks. kalender og supplerende

funktioner i kontakter.

Mozilla Thunderbird http://www.mozillamessaging.com/en-US/

12.6Freemind

Freemind er et mindmapping værktøj.

Med Freemind kan du eksportere en mindmap i mange forskellige

formater, herunder LibreOffice.

Der er også en udvidelse til LibreOffice, som kan eksportere overskriftsniveauerne fra et Writerdokument

til freemind format.

Freemind http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page

Om mindmap http://da.wikipedia.org/wiki/Mindmap

Udvidelse http://extensions.libreoffice.org/extension-center/exportfreemind

Tips til LibreOffice 53


Magenta ApS Bilag

13 BILAG

13.1Licensforhold

13.1.1 Creative Commons

Dette værk er udgivet under en Creative Commons Navngivelse – Ikke-kommerciel – Del på

samme vilkår (ShareAlike) (by-nc-sa) licens. Besøg http://www.creativecommons.dk/om/ hvis du

vil se en kopi af licensen, eller send et brev til Creative Commons, 543 Howard Street, 5th Floor,

San Francisco, California, 94105, USA.

13.1.2 Forfattere

Forfatter År

Leif Lodahl, Magenta ApS 2012

Tips til LibreOffice 54


Magenta ApS Stikordsregister

13.2Stikordsregister

Stikord

A

Andre alternativer...................

e-mail...............................53

Freemind..........................53

kalender...........................53

kontakter..........................53

memory stick....................52

mindmapping...................53

OpenProj..........................53

Portable Applications.......52

PortableApps...................52

Projects............................53

projekter...........................53

Projektplanlægning..........53

skrive hurtigere................53

Thunderbird.....................53

tifingersystemet................53

Typefaster........................53

USB-nøgle.......................52

D

database..................................

Base.................................43

ekstern database.............43

HSQLDB..........................43

server...............................43

dokumenter.............................

billede som kæde...............5

billeder...............................5

Bryd kæde.........................6

dokumentkonvertering.....10

Excel..................................9

fysisk kopi (billede).............5

Google Docs......................7

konvertere..........................7

konvertering.......................9

konverteringsprogram........7

LibreOffice.........................7

massekonvertering.............9

Microsoft Office..................7

G

PDF....................................7

Powerpoint.........................9

redigerbar..........................7

silent konvertering............10

udveksling..........................7

Word..............................7, 9

generelt....................................

batchkonvertering............10

billeder.............................12

bitmap..............................12

certifikat.............................9

DanID.................................8

Danmarkskort..................13

Digital signatur...................8

digital signatur....................8

farveskemaer.....................6

geografi............................12

installere certifikat..............9

kommuner........................13

konvertering.....................10

kort...................................12

NemID................................8

OpenClipart.org...............12

parametre........................10

PKCS#11...........................9

registrere certifikat.............9

retskredse........................13

Scalable Vector Graphics.12

signere dokumenter...........8

signering af dokumenter....9

skalere billede..................12

SVG.................................12

tabelautoformater...............6

tabelformat.........................6

tabeller...............................6

valgkredse.......................13

vektorgrafik......................12

M

makro.......................................

API...................................41

database..........................41

programmering................41

regneark...........................41

udvidelser........................41

VBA..................................41

P

PDF...........................................

Adobe..............................47

dele..................................45

digital signatur..................44

dokumenter........................7

hybridfil............................46

JSignPDF.........................44

konvertere........................45

PDF-format......................45

redigere............................45

samle...............................45

sende dokumenter...........44

signerede pdf-filer............44

præsentation...........................

autoresume......................38

disposition........................38

fra tekstbehandling...........38

indsætte som kæde.........38

mp4..................................38

mp4youtube.....................38

video................................38

YouTube...........................38

zip-komprimering.............38

R

regneark...................................

celleområde.....................36

flere ark............................37

kontrollere indhold............36

kriterier.............................36

navngivne celleområder...36

nummererede ark.............37

Tips til LibreOffice 55


Magenta ApS Stikordsregister

T

udvalgsliste......................36

validitet.............................36

vilkårligt antal ark.............37

tekstbehandling......................

afsnitstypografi...........25, 29

andet sprog......................30

Autokorrektur...................21

autokorrektur....................21

Autotekst..........................20

autotekst..........................19

Backup af Autokorrektur...21

baggrund i

indholdsfortegnelse..........26

baggrundsbillede.............34

bagside............................24

beregne............................27

beregninger......................28

betingede sektioner..........22

betinget tekst...................22

blank side.........................24

blanke sider.....................14

del ikke afsnit...................29

dynamisk indhold.............22

egne autokorrektur...........21

F3.....................................21

fastlåst værktøjspanel......26

flydende værktøjspanel....26

Fodnoter..........................14

Fontwork..........................34

formatere.........................27

Fortsættes…....................22

forældreløs.......................29

fransk horeunge.............29f.

genvej..............................21

hold sammen...................30

horeungekontrol...............30

horeunger........................29

hyperlink i

indholdsfortegnelse..........25

hævet skrift......................28

højre/venstre side............23

indholdsfortegnelse........25f.

indsætte henvisninger......17

kildehenvisninger.......14, 16

kolofon.............................23

konkordansfil....................26

kopiere typografi..............24

krydshenvisninger............14

kæde................................20

lige og ulige sider.............23

liggende side....................24

litteraturdatabase.............15

litteraturhenvisning...........16

litteraturliste.....................14

litteraturlisteelementet......15

Mellemrum.......................29

Modificere sidetal.............24

navigatoren................14, 26

opdater indholdsfortegnelse

.........................................26

opdatere resultatet...........28

ordbog..............................30

orddeling..........................33

orphan..............................29

PAGE...............................22

ramme..............................26

ramme om

indholdsfortegnelse..........26

redigere formler...............28

registrere

litteraturhenvisninger........17

regneark...........................27

Sammenlign dokument….32

sektion.............................20

sideantal..........................22

sidenummer.....................14

sidetal..................14, 22, 24

sidetypografier.................23

U

sidste side........................24

skift sidetypografi.............24

skifte sidetypografi...........24

skjult tekst........................22

skjulte afsnit.....................22

Slutnote............................14

spansk.............................30

specialtegn.......................21

sprog................................30

standardtekster................19

stavekontrollere...............30

stikordsregister................26

sum..................................28

sænket skrift....................28

tabeller.............................27

tekstbehandling..................1

tekstforløb........................29

typografi........................23ff.

Typografier og formatering

(F11)................................23

udvidelse..........................30

valutaformat.....................27

vandmærke......................34

Zotero..............................16

ændringsstyring...............31

udseende.................................

Brugergrænseflade............4

temaer................................4

værktøjslinje.......................4

udvidelser................................

installationsscript..............50

installere i baggrunden.....50

installerer.........................50

OXT.................................50

script-programmering.......51

skabeloner.......................49

udvidelser......................48f.

unopkg.............................51

Tips til LibreOffice 56


adresse

Studiestræde 14, 1.

1455 København K

email

info@magenta-aps.dk

telefon

(+45) 33 36 96 96

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!