Politirapport - Folketinget

ft.dk

Politirapport - Folketinget

KAPITEL 2. JARGONEN OG HUMOREN I POLITIET

begreber betragtes som ’uskyldigheder’ formuleret i en munter tone, eller

fordi lederen gennem sin majoritetsoptik ikke ser problemet.

I kapitlet beskrives også eksempler på, hvordan politiets egne folk har

handlet eksemplarisk i situationer, hvor en betjent med etnisk minoritetsbaggrund

er blevet forulempet/krænket på grund af sin etniske oprindelse.

Med eksemplerne vises således, hvordan hhv. en kollega, en underviser eller

ledelsen har grebet en prekær situation an, og hvordan det har ført til, at den

forulempede er kommet derfra med oplevelsen af, at der i forhold til borgere

eller kollegaer blev markeret en vigtig grænse.

Kapitlet sandsynliggør, at ’værdierne’ omkring humoren i politiet er

bestemt af den etnisk danske majoritet. Ikke så underligt, kan man sige, da

repræsentationen af personer med etnisk minoritetsbaggrund i politiet er

forholdsvis ny. Imidlertid er værdierne omkring humoren ikke uvæsentlige,

da de bidrager til at opretholde en etnisk dansk (maskulinitets-)norm,

som i vid udstrækning er definerende for fællesskabet. Vil man politiet, vil

man også det stærke sammenhold. I politiet går man ikke solo. Følelsen

af overensstemmelse mellem egne værdier og fællesskabets, bliver et

spørgsmål om evnen til at tilpasse sig den eksisterende kultur.

101

More magazines by this user
Similar magazines