Politirapport - Folketinget

ft.dk

Politirapport - Folketinget

KAPITEL 3. ETNISK MANGFOLDIGHED I POLITIET – FLERE OVERVEJELSER FRA DATAMATERIALET

indre konflikter og uoverensstemmelser, og derved bevarer

de også autoriteten. (…) de etnisk danske kollegaer risikerer at

devaluere deres minoritetskollegaers autoritet, hvis de ikke er

opmærksomme på, hvordan nedgørende referencer til etnicitet

kan bringe minoritetskollegaerne i en loyalitetskonflikt. [Denne]

loyalitetskonflikt [benytter] visse unge med minoritetsbaggrund (…)

sig af, i den magtkamp de har kørende med politiet. Spørgsmålet

om hvor minoritetsbetjentenes loyalitet ligger, bliver på den måde et

muligt angrebspunkt på deres autoritet.” (Abilon, Fløe, Jørgensen og

Vangstrup 2010:44).

Med afsæt i citaterne fra afsnittet 'Det vanskelige skal italesættes' ovenfor

lader det til, at der for politiet kunne være en opgave i at sætte (flere)

ord på og finde (mere) offensive måder at forholde sig til de sider ved

polititilværelsen, som betjentene med etnisk minoritetsbaggrund oplever

som særligt udfordrende. En større åbenhed omkring – og anerkendelse af –

de problemstillinger, arbejdet i politiet synes at afføde for ansatte med etnisk

minoritetsbaggrund, ville i højere grad ruste betjentene til den kontakt med

borgerne, der ser ud til at være virkelighed.

Det samlede interviewmateriale efterlader et indtryk af en (ny) generation

af politifolk, der – uanset etnicitet – ikke er bange for at vedkende sig, at ting

kan gøre ondt, og at makabre oplevelser skal bearbejdes (som minimum

italesættes). Et sådant udgangspunkt giver gode rammer for at tage fat i

problemstillinger forbundet med politiarbejde på en mere direkte måde, end

der måske hidtil har været tradition for.

107

More magazines by this user
Similar magazines