Politirapport - Folketinget

ft.dk

Politirapport - Folketinget

KAPITEL 3. ETNISK MANGFOLDIGHED I POLITIET – FLERE OVERVEJELSER FRA DATAMATERIALET

vedkender sig, at der kan følge dårlige oplevelser med at være politibetjent

med etnisk minoritetsbaggrund, men at man er der, er klar til at lytte og i

øvrigt til at opsamle erfaringerne for på den baggrund at være i stand til at

klæde betjentene på bedst muligt.

Kapitlet viser vigtigheden af, at de etnisk danske kollegaer er ekstremt

opmærksomme på ikke at anvende nedsættende referencer til etnicitet ude

i marken, dvs. ude blandt borgerne. I modsat fald er der risiko for, at den

etniske minoritetsbetjents autoritet over for borgerne udfordres. Således

fremgår det af kapitlet, at det er vigtigt at holde en neutral linje og fremstå

som en enhed.

Kapitlet fermhæver afslutningsvis, at et vigtigt element i at opnå en mere

mangfoldig politistyrke er at sikre, at også etniske minoritetsbetjente er

repræsenteret på centrale og synlige poster inden for politiet. Tanken

er, at etnisk mangfoldighed på centrale og synlige poster vil medføre,

at befolkningen begynder at opfatte politiet som et sted, der ikke alene

er defineret af etniske danskere, men et sted, som også ’jeg’ som etnisk

minoritet – eller min søn eller datter – i princippet kunne repræsentere.

For at opnå en politistyrke kendetegnet ved større etnisk mangfoldighed bør

der, ifølge denne tankegang, ikke alene satses på etnisk mangfoldighed ved

rekrutteringen, men på alle niveauer.

Fra et ligebehandlingsperspektiv vil det gælde, at opmærksomheden altid skal

være rettet mod, at kompetente betjente med etnisk minoritetsbaggrund på

lige fod med deres etnisk danske kollegaer indgår som relevante kandidater,

når interessante positioner er i spil. Uanset om der i en given periode arbejdes

med en målsætning om øget etnisk mangfoldighed inden for politiet eller ej.

111

More magazines by this user
Similar magazines