Politirapport - Folketinget

ft.dk

Politirapport - Folketinget

112

DEL III. ANBEFALINGER

DEL III

ANBEFALINGER

Formålet med denne rapport har været at se på politiet som arbejdsplads fra

et ligebehandlingsperspektiv. Med fokus på kulturen i politiet viser rapporten,

at omgangsform og rutiner kan have betydning for ligebehandlingen af de

ansatte. Interne talemåder og håndteringen eller manglende håndtering af

udfordringer, der særligt knytter sig til at være etnisk minoritetsbetjent, er

identificeret som centrale problematikker.

I denne tredje del har vi formuleret en række anbefalinger, hvis efterlevelse

kan medvirke til at styrke fokus på og målrette indsatsen for at skabe en mere

mangfoldig og inkluderende arbejdspladskultur i politiet.

Af rapportens analyser fremgår bl.a., at en uopmærksomhed – snarere end

ond vilje – blandt medarbejdere og ledere i forhold til betydning og effekt

af måder, der tales på, kan forklare politiets interne jargon. Resultatet er

imidlertid, at kollegaer med etnisk minoritetsbaggrund kan føle sig nedgjort

eller føle, at de sættes i et ubehageligt dilemma.

Endvidere peger analyserne på, at der i politiet ikke altid er blik for, at

arbejdslivets ’prøvelser’ i nogen grad er betinget af medarbejdernes etnicitet,

og at dette kalder på en særlig indsats.

Hvis forhold på arbejdspladsen eller i jobbet har en særlig negativ effekt på

bestemte medarbejdere på grund af deres etniske oprindelse, må der – med

henblik på at sikre at alle behandles lige – være fokus herpå.

More magazines by this user
Similar magazines