Politirapport - Folketinget

ft.dk

Politirapport - Folketinget

116

DEL III. ANBEFALINGER

De påvirkninger politibetjente udsættes for, kan være betinget af deres

etniske oprindelse. Der kan således være et særligt behov for vejledning i,

hvordan tilråb og eventuelle konflikter relateret til – deres egen eller deres

kollegaers – etniske oprindelse tackles bedst muligt i situationen. Og bedst

muligt efterbehandles.

Blandt interviewpersonerne er opfordringen, at de problematiske sider ved at

være politibetjent med etnisk minoritetsbaggrund i højere grad italesættes.

Således efterlyser flere en større åbenhed omkring de problemstillinger,

arbejdet i politiet synes at afføde for disse betjente.

Interviewmaterialet efterlader et indtryk af en (ny) generation af politifolk, der

– uanset etnicitet – ikke er bange for at vedkende sig, at ting kan gøre ondt,

og at voldsomme oplevelser skal bearbejdes (som minimum italesættes). Et

sådant udgangspunkt giver gode rammer for at tage fat i problemstillinger

forbundet med politiarbejde på en mere direkte måde, end der måske hidtil

har været tradition for.

4. IMR anbefaler, at medarbejderne på de enkelte stationer vælger en

kollega, der har til opgave at være særligt opmærksom på interne

problemstillinger afledt af forskelle, hvad angår etnicitet, køn etc.,

medarbejdere imellem eller medarbejdere og ledere imellem.

More magazines by this user
Similar magazines