Politirapport - Folketinget

ft.dk

Politirapport - Folketinget

122

NOTER

10 ECRI-rapport om Danmark (fjerde monitoreringsperiode). ECRI. CRI

(2012)25. Danish version.

11 ECRI-rapport om Danmark (fjerde monitoreringsperiode). ECRI. CRI

(2012)25. Danish version, side 11.

12 Besvarelse af spørgsmål nr. S 3375, som medlem af Folketinget Johanne

Schmidt-Nielsen (EL) har stillet til justitsministeren d. 23. maj 2012.

13 Justitsministeriet CKV40599 POLITI- OG DOMSTOLSREFORMEN, side 3.

14 På den baggrund fandt vi, at det ville være vanskeligt at formidle en

konkret analyse/kritik.

15 Denne pointe fremhæves flere steder i metodelitteraturen – se fx side 30

i kapitlet ”Interviewet – samtalen som forskningsmetode” af Brinkman og

Tanggaard i bogen Kvalitative metoder. En grundbog. Af Brinkman, S. og

Tanggaard, L. (red.), Hans Reitzels Forlag. 2010.

16 Se noten ovenfor.

17 Udtrykket stammer fra Sareen, Manu (2006): Sådan undgår man frafald.

A – Z. Erhvervsskolernes Forlag, side 9.

18 Af kundgørelse II, nr. 32 pkt. 8, fremgår følgende: ”En polititjenestemand

i civil beklædning, der i tjenstlig anledning retter henvendelse til en

person, skal inden ærindet fremføres som hovedregel sikre sig, at

den pågældende er klar over, at han er politimand. Dette kan ske ved

forevisning af legitimationskort eller ved klart at gøre pågældende

bekendt hermed. Legitimationskortet skal altid forevises på opfordring.”

19 Uklar lydoptagelse.

20 Der er tvivl om, hvad der faktisk siges på lydoptagelsen.

21 Uklar lydoptagelse.

22 Autoboys.dk - en analyse af maskulinitets- og etnicitetskonstruktioner i

skolelivet på automekanikeruddannelsen, af Rasmus Præstmann Hansen,

2010.

More magazines by this user
Similar magazines