Politirapport - Folketinget

ft.dk

Politirapport - Folketinget

NOTER

23 Artiklen ’På værksted med Hamid, Mohamad og Fisse-Peter’ af Malin

Schmidt, Information.dk (12/03/2010) er anvendt.

24 Se noten ovenfor.

25 Uklar lydoptagelse.

26 Uklar lydoptagelse.

27 Som det fremgår, gælder det faktisk for den ene af oplevelserne, at

interviewpersonen selv foranstalter det, der kunne have ført til, at

personen havde været sat i bås på en uhensigtsmæssig måde.

28 IP er på tidspunktet, hvor episoden udspiller sig, relativt ny i politiet. Om

dette kan have haft noget at sige i forhold til den mere erfarne kollegas

reaktion, er vanskeligt at sige.

29 Uklar lydoptagelse.

30 Uklar lydoptagelse.

31 Jf. rapportens afsnit ‘Retention’, forslag b), side 7: ‘Placement, selection or

promotion in particular posts on an equal basis’.

32 Hvis vanetænkningen tilsiger, at den mandlige etnisk danske betjent

har størst chance for at blive valgt, vil der ikke være stor forskel på på

den ene side at være særligt opmærksom på minoriteterne og på den

anden at åbne for en karriere i politiet for alle uanset tilhørsforhold til en

minoritetsgruppe.

33 Følgende kriterier er beskyttet i lov om forbud mod forskelsbehandling på

arbejdsmarkedet mv.: race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse,

seksuel orientering, alder, handicap eller national, social eller etnisk

oprindelse. (Se lovens § 1).

34 Jf. lov om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse mv., lov om

lige løn til mænd og kvinder og lov om forsikring, pension og lignende

finansielle ydelser.

35 Kollegastøtteordningen blev etableret 2006 og relanceret i 2009.

123

More magazines by this user
Similar magazines