Politirapport - Folketinget

ft.dk

Politirapport - Folketinget

124

NOTER

Rigspolitiet har 11. maj 2009 lavet en intern rundskrivelse, hvori

reetableringen af kollegastøtteordningen bl.a. beskrives på følgende måde:

Baggrund

Kollegastøtteordningen blev etableret i 2006 som et reformunderstøttende

tiltag, hvor kollegastøttepersonerne fik til opgave at støtte og vejlede de

kollegaer, der oplevede belastninger i forbindelse med reformprocessen.

På baggrund af de positive erfaringer med ordningen har Rigspolitiet

efter drøftelse i Personalepolitisk Udvalg besluttet at videreføre

kollegastøtteordningen og på sigt udbrede dens funktionsområder.

Formål

Formålet med den nye kollegastøtteordning er at sikre kollegial støtte

og vejledning til medarbejdere i forbindelse med belastende situationer

i arbejdslivet. Støtten kan være af almen menneskelig karakter, men kan

også bestå i konkrete råd og henvisninger til, hvor der kan søges yderligere

hjælp. Det er målet, at ks-personerne over de kommende år uddannes til at

yde støtte i forbindelse med udvalgte problematikker som f.eks. sygefravær,

stress, udbrændthed og mobning.

I forhold til organiseringen af kollegastøtteordningen står der i

rundskrivelsen, at den bør være forankret hos personalechefen i kredsene/

afdelingerne, og at personalechefen har ansvaret for den løbende

vedligeholdelse og udvikling af ordningen. Det fremgår endvidere, at

psykologtjenesten er ansvarlig for at tilrettelægge og tilbyde uddannelse

More magazines by this user
Similar magazines