Politirapport - Folketinget

ft.dk

Politirapport - Folketinget

BILAG

BILAG

BILAG 1: BEGREBSANVENDELSEN I DE OPTRYKTE GRAFER

I graferne på side 27-29 i afsnittet ’Udviklingen fra 2000-2011’ skelnes der

ikke mellem indvandrere og efterkommere. Således angiver den anvendte

betegnelse ’etnisk minoritetsbaggrund’, at der er tale om personer, som

enten er indvandrere eller efterkommere. Imidlertid skelnes der mellem om

de pågældende har vestlig eller ikke-vestlig oprindelse.

Siden talmaterialet til graferne er leveret af Danmarks Statistik, er det

relevant at vide, hvordan Danmarks Statistik definerer: indvandrere, efterkommere,

personer med dansk oprindelse, vestlige og ikke-vestlige lande.

Se næste side for Danmarks Statistiks definitioner.

127

More magazines by this user
Similar magazines