Politirapport - Folketinget

ft.dk

Politirapport - Folketinget

BILAG 2: GRAFER OVER KØNSFORDELINGEN I POLITIET

Graf 4: Politielever fra 2000-2011 fordelt på køn

1000

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0

Kvinder

Mænd

I alt

19,9%

80,1%

2000 2005 2010 2011

536 642 655 779

669 778 820 957

Kilde: Selve grafen er udarbejdet af IMR. Den er baseret på data fra Moderniseringsstyrelsen,

som Danmarks Statistik har sammenkørt med CPR-registret (specialopgave).

100%

17,5%

82,5%

100%

20,1%

79,9%

100%

18,6%

81,4%

133 136 165 178

BILAG

100%

129

More magazines by this user
Similar magazines