Politirapport - Folketinget

ft.dk

Politirapport - Folketinget

arbejdsgiveren forpligtet til at skride ind og stoppe den krænkende

adfærd, hvis han ved eller burde vide, hvad der foregår på

virksomheden. Chikane i forskelsbehandlingslovens forstand kræver,

at de involverede personer er ansat hos arbejdsgiveren. Den ansatte,

der krænker en kollega, kan efter omstændighederne pålægges at

betale en erstatning til den krænkede efter erstatningsansvarslovens

§ 26. Forholdet mellem kollegaer er altså ikke reguleret i

forskelsbehandlingsloven.

BILAG

133

More magazines by this user
Similar magazines