Politirapport - Folketinget

ft.dk

Politirapport - Folketinget

134

REFERENCER

REFERENCER

Abilon, Michael; Fløe, Anne, Jørgensen, Liv; Vangstrup, Sidsel (2010): At være

markeret – etniske minoriteter i politiet. Kultur- og Sprogmødestudier.

Andersen, Ib (2003): Den skinbarlige virkelighed – vidensproduktion inden

for samfundsvidenskaberne. Samfundslitteratur. København.

Brinkman, Svend og Tanggaard, Lene (2010): ”Interviewet – samtalen

som forskningsmetode” I: Brinkman, S. og Tanggaard, L. (red.), Kvalitative

metoder. En grundbog. Hans Reitzels Forlag. 2010.

Committee on the Elimination of Racial Discrimination Seventy-seventh

session, 2-27 August 2010, Consideration of reports submitted by States

parties under article 9 of the convention, Concluding observations of the

Committee on the Elimination of Racial Discrimination, CERD/C/DNK/

CO/18-19.

ECRI. ECRI-rapport om Danmark (fjerde monitoreringsperiode). CRI

(2012)25. Danish version.

Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på

arbejdsmarkedet m.v., Folketingstidende 2003-2004 tillæg A s. 1218-1219

Handlingsplan for etnisk ligebehandling 2012. Institut for

Menneskerettigheder.

Hansen, Rasmus Præstmann (2010): Autoboys.dk - en analyse

af maskulinitets- og etnicitetskonstruktioner i skolelivet på

automekanikeruddannelsen. Phd.-afhandling. Københavns Universitet.

More magazines by this user
Similar magazines