Politirapport - Folketinget

ft.dk

Politirapport - Folketinget

REFERENCER

Jensen, Iben (2000): Hvornår er man lige kvalificeret? Etniske minoriteters

professionelle adgang til etablerede danske medier. Nævnet for Etnisk

Ligestilling.

Justitsministeriet CKV40599 POLITI- OG DOMSTOLSREFORMEN.

Lovbekendtgørelse nr. 438 af 16/05/2012 om etnisk ligebehandling.

Lovbekendtgørelse nr. 1349 af 16/12/2008 om forbud mod forskelsbehandling

på arbejdsmarkedet mv.

Lov om Institut for Menneskerettigheder – Danmarks Nationale

Menneskerettighedsinstitution. L 154. Vedtaget 29. maj 2012. Folketinget

2011-12.

Rådets direktiv 2000/43/EF af 29. juni 2000 om gennemførelse af

princippet om ligebehandling af alle uanset race eller etnisk oprindelse.

Sareen, Manu (2006): Sådan undgår man frafald. A – Z. Erhvervsskolernes

Forlag.

Schmidt, Malin. ’På værksted med Hamid, Mohamad og Fisse-Peter’ Artikel

på Information.dk. 12.03.2010.

Status 2012. Introduktion til menneskeretten. Institut for Menneskerettigheder.

Status 2012. Race og etnisk oprindelse. Institut for Menneskerettigheder.

135

More magazines by this user
Similar magazines