Politirapport - Folketinget

ft.dk

Politirapport - Folketinget

28

DEL I. INDLEDNING

Graf 2: Fastansatte fra 2000-2011 fordelt på etnicitet

10000

9000

8000

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

Etnisk minoritetsbaggrund

(vestlig

oprindelse)

Etnisk minoritetsbaggrund

(ikke-

vestlig oprindelse)

Etnisk dansk

I alt

99,5% 100%

0,4% 0,1% 0,4% 0,2%

99,4% 100%

99,0% 100% 98,9% 100%

0,4% 0,6% 0,4% 0,7%

2000 2005

2010 2011

27 39 36 37

6 22 55 64

7274 9548 9361 9474

7307 9609 9452 9575

Kilde: Selve grafen er udarbejdet af IMR. Den er baseret på data fra Moderniseringsstyrelsen,

som Danmarks Statistik har sammenkørt med CPR-registret (specialopgave). Se evt. bilag 1 for

Danmarks Statistiks definition af begreber.

More magazines by this user
Similar magazines