Politirapport - Folketinget

ft.dk

Politirapport - Folketinget

32

DEL I. INDLEDNING

Dertil kommer en række tiltag eller politikker af forskellig karakter, som

ikke retter sig specifikt mod rekrutteringen af en mere etnisk mangfoldig

politistyrke. Snarere er der tale om tiltag eller politikker, som kan tænkes

at understøtte en eventuel fremtidig indsats til fordel for et politi, hvor

opmærksomheden rettes mod at sikre lige muligheder og vilkår for alle i

politistyrken uanset etnisk oprindelse.

FINDES DE OVERHOVEDET?

I forhold til spørgsmålet om at kunne – eller ikke kunne – tiltrække

kvalificerede ansøgere med etnisk minoritetsbaggrund til politiuddannelsen

melder sig spørgsmålet, hvorvidt de overhovedet er derude? Hvorvidt der

findes etniske minoritetsunge, som både har interessen for politiarbejde og

evnerne til at klare optagelsesprøverne? Den allerede omtalte undersøgelse

"Unge nydanskere i forsvar og politi" fra 2002 peger på, at unge med

anden etnisk baggrund end dansk primært falder inden for to kategorier:

1) en gruppe bestående af stræbsomme og bogligt interesserede, ofte

med pakistansk baggrund, ”hvis ambitioner rækker videre end forsvaret

og politiet, og som anser sig selv som overkvalificerede til at søge ind her.”

Denne gruppes kendskab til mulighederne og arbejdets karakter er, ifølge

omtalte undersøgelse, samtidig yderst begrænsede. Og 2) en anden gruppe

bestående af ”mindre selvtillidsfulde og måske mindre bogligt interesserede

unge, ofte med tyrkisk eller libanesisk baggrund.” Problemet for denne

gruppe er, at de ofte ikke føler sig kvalificerede nok til at kunne få arbejde i

forsvaret eller politiet.

I undersøgelsen peges der på følgende:

”En øjeblikkelig forhindring for rekrutteringen af unge til arbejde i

forsvaret og politiet er således, at der lige nu ikke findes en gruppe,

der placerer sig imellem disse to grupper. Der findes kun i begrænset

More magazines by this user
Similar magazines