Politirapport - Folketinget

ft.dk

Politirapport - Folketinget

34

DEL I. INDLEDNING

Det kan nævnes, at ansøgere til politiuddannelsen – ud over den skriftlige

prøve – skal bestå en fysisk prøve, en holdopgave og en afsluttende samtale i

nævnte rækkefølge. Endelig skal de helbredsundersøges.

Ingen adgang til stavekontrol mv.

Ved prøven udleveres skriveredskaber og kladdepapir. Computere, skrivemaskiner

eller andet ’elektronisk’ stilles ikke til rådighed for ansøgerne, og

det er ikke tilladt at anvende hjælpemidler. Det er således ikke muligt for

ansøgerne at gøre brug af stavekontrol, retskrivningsordbog, synonymordbog

eller andet ved prøven.

Er oplagt spørgsmål synes i den sammenhæng at være, hvad fraværet af

hjælpemidler betyder for opgavebesvarelsen. For ansøgere med dansk som

andetsprog kan det tænkes at udgøre et problem. Det er langt fra sikkert,

men det er en mulighed, at eventuel usikkerhed i forhold til stavning kan

medføre, at prøven afvikles langsommere og er behæftet med stavefejl, der

ville være undgået, hvis der var adgang til stavekontrol mv.

I det professionelle politi-liv vil der som hovedregel være elektroniske

hjælpemidler til rådighed. Det gælder fx ved rapportskrivning, som er en

arbejdsopgave, der fylder rigtig meget.

Der er dog en række tilfælde i den praktiske dagligdag som politi tjenestemand,

hvor dette ikke er tilfældet. Således udfærdiges bødetilkendegivelser

fortsat i hånden, ligesom dataindsamling på fx et gernings- eller uheldssted

foretages uden elektroniske hjælpemidler. Der udarbejdes ligeledes

håndskrevne beskeder til borgere, når disse ikke træffes hjemme ved en

politiforretning, ligesom politifolk vejleder og bistår borgere med udfyldelse

af diverse blanketter inden for politiets administrative sagsområder.

More magazines by this user
Similar magazines