Politirapport - Folketinget

ft.dk

Politirapport - Folketinget

42

KAPITEL 1. MULIGHEDER OG UDFORDRINGER

med. Og sådan er det selvsagt heller ikke altid. Oplevelsen blandt flere af

de interviewede er imidlertid, at de ofte kan kommunikere med eller forstår,

hvad der bliver talt om, også når samtalen foregår på et andet fremmedsprog,

end et af dem de umiddelbart behersker. Om det kan være, fordi der i de

pågældende situationer tales et ’gadesprog’, hvori der gøres brug af udtryk

af mere almen karakter, er ikke muligt at sige. Hvor om alting er, udtrykker

flere interviewpersoner, at de har gjort sig erfaringer med, at deres sproglige

og kulturelle kompetencer også er brugbare i situationer, hvor borgerne altså

taler et andet fremmedsprog end netop det, de har med i ’bagagen’.

Viden om kulturelt betingede ’koder’

Andre steder i materialet henvises til de muligheder, det giver at have

kollegaer i politiet, som har viden om, hvordan man bedst agerer, når man

bevæger sig ind i private hjem, hvor der hersker kulturelle koder for adfærd,

som den etnisk danske politibetjent ofte ikke er bekendt med.


IP/ED: Jeg har flere kollegaer [med etnisk minoritetsbaggrund], og

særligt én har jeg kørt en del med, og jeg har oplevet til husspektakler

i familier, hvor … altså ikke i danske familier …, og der har han jo en

kæmpe fordel, fordi der er sådan mange uskrevne regler om, hvordan

man bare færdes i sådanne nogle hjem, og hvordan man gør det

ene, og hvordan man gør det andet, og det har været superfedt at

kunne læne sig lidt op ad det. Vi havde selvfølgelig også klaret det,

hvis vi var kommet to danskere derud, det er der ingen tvivl om, men

jeg tror bare, man måske har grebet sagen lidt anderledes an, ved

at der ligesom er en, der forstår den kulturelle baggrund for denne

her familie, hvorfor de bor, som de gør, og sådan nogle ting. Det har

været super lærerigt for mig, i hvert fald, plus at man så også har én,

der taler et andet sprog end én selv, ikk? Man kan sagtens stå et sted

More magazines by this user
Similar magazines