Politirapport - Folketinget

ft.dk

Politirapport - Folketinget

KAPITEL 1. MULIGHEDER OG UDFORDRINGER

der stemning op med, at det er også, fordi I er racister og sådan noget,

som det jo ofte bliver: ”Jamen, I stopper også altid kun os, fordi vi har

den hudfarve vi har, og …”

Ifølge denne IP kan dét, at ikke alene etnisk danske politifolk møder op til

opgaver i områder, hvor mange borgere med etnisk minoritetsbaggrund er

bosat, tage brodden af en potentiel konflikt. Som det beskrives i citatet, virker

det nærmest som en form for en vaccination i forhold til en eskalering af en

”dem og os”-konflikt. At der også i interviewmaterialet berettes om, at det

netop er i den slags situationer, det kan være ekstra hårdt at være politibetjent

med etnisk minoritetsbaggrund, hører imidlertid med til historien. Se mere

herom i afsnittet 'Det vanskelige skal italesættes'.

Civiltjeneste

Endnu en mulighed beskrives af en af de interviewede på denne måde:


IP/EM: Der er nogle klare fordele ved det. Når man kører civiltjeneste.

Der kan jeg gå fuldstændig i ét med bybilledet. Folk ser det ikke. Folk

forventer det ikke. Hvis jeg tager en hættetrøje på og går rundt ude i

[xxx]. Jeg går lige forbi dem. De ser mig ikke, de registrerer mig ikke.

Måske tænker de, at ham der har de ikke set før, men politi er det

sidste, de tænker. Så i nogle af politiets afdelinger eller forgreninger

vil noget så banalt som ens hudfarve eller ens kulturelle baggrund

have en værdi. Sådan helt konkret på et operationelt plan kan vi nogle

andre ting. Der er altså de her situationer, hvor man bare ikke falder

igennem. Det har jeg oplevet et par gange.

Som det fremgår, fortæller IP, at der knytter sig nogle muligheder til dét ikke

at ligne gennemsnitspolitibetjenten. Man kan arbejde ’undercover’ fordi ingen

45

More magazines by this user
Similar magazines