Politirapport - Folketinget

ft.dk

Politirapport - Folketinget

KAPITEL 1. MULIGHEDER OG UDFORDRINGER

IP/EM: Nej, jeg har ikke oplevet det. Jo, jeg har oplevet det … nu skal

jeg passe på, hvad jeg siger, jeg har oplevet det, men så er det altså,

fordi han er helt ude af den. Så er det ikke én, vi kører til detentionen,

men én vi kører til psykiatrisk afdeling.

Som det fremgår, er det interviewpersonens erfaring, at kvindelige betjente

oftest virker afvæbnende på borgerne i tilspidsede situationer. Således kan

det, at der også er kvinder i politiet, tilføjes til fordelene forbundet med en

mangfoldig politistyrke.

FAREN FOR STEREOTYPISERING/‘ETNIFICERING’

Imidlertid kan det ikke tages for givet, at man – fordi man er kvinde – reagerer

ens i sammenlignelige situationer eller håndterer sine politiforretninger

på en særlig ’kvindelig’ måde. Noget tilsvarende gælder selvsagt for

politibetjente med etnisk minoritetsbaggrund. Der vil således kunne tænkes

mange individuelle varianter i forhold til opgaveløsning af politimæssige

problemstillinger. Det kan ej heller forventes, at den enkelte kvindelige

betjent eller betjent med etnisk minoritetsbaggrund overhovedet er i

besiddelse af – eller har interesse i at dyrke – de særlige ’kvindelige’ eller

’etniske’ kompetencer, som måtte tillægges kvinder eller ansatte med etnisk

minoritetsbaggrund inden for politifaget (og mere generelt).

Det samme gælder i øvrigt etnisk danske mænd. Dertil kommer, at man ikke

med rimelighed kan forvente, at personer med etnisk minoritets bag grund over

for kollegaer hele tiden skal forklare og stå på mål for den minoritetsgruppe,

de tilhører. Flere interviewpersoner beretter så ledes, hvordan det kan fylde

uforholdsmæssigt meget at skulle besvare kollegaernes spørgsmål og fx

skulle forklare, hvad der er op og ned inden for islam.

49

More magazines by this user
Similar magazines