Politirapport - Folketinget

ft.dk

Politirapport - Folketinget

KAPITEL 1. MULIGHEDER OG UDFORDRINGER

konkrete politiforretninger, dvs. ude blandt borgerne, og internt i politiet, dvs.

på skolen/på stationen. Der synes at knytte sig en særlig ’interesse’ til ens

person, som i en række tilfælde kunne være rar at være foruden. Rent fysisk

skiller man sig ud – ’interessen’ vil derfor være der, allerede inden man har

åbnet munden eller på anden vis foretaget sig noget aktivt.

Spørgsmålet er, om man skal være ekstra stærk for at klare sig i politiet som

minoritet? I hvert fald tegner uddragene det billede, at man konstant skal

være opmærksom og gøre sit bedste. Det virker, som om erfaringen blandt

de interviewede er, at minoritetsbetjentene hele tiden skal ’bevise’, at de er

opgaven voksen. At de er gode nok, ’på trods af’, at de er dem, de er. Hvis det

er tilfældet, vil det formentlig kunne medvirke til at forklare, at nogle falder

fra under uddannelsen, og andre end ikke overvejer at søge ind.

KOMMET IND PÅ LEMPELIGERE VILKÅR – FAKTA ELLER SKRØNE?

I 2000 fik Nævnet for Etnisk Ligestilling lavet en undersøgelse af den

professionelle adgang til etablerede danske medier for personer med etnisk

minoritetsbaggrund. Med undersøgelsen blev der bl.a. sat fokus på, hvordan

medieinstitutionerne arbejdede med etnisk ligebehandling. I forbindelse

med afdækningen af, hvordan man i DR havde grebet spørgsmålet an,

forklarer en af interviewpersonerne:

”Vi vil i DR Nyheder aktivt arbejde for at få det multikulturelle –

multietniske samfund repræsenteret i institutionen. Men vi er

opmærksomme på, at det her er lige så vanskeligt, som da vi startede

diskussionen om ligestilling [mellem køn] i 70’erne. Vi vil ikke begå de

samme fejl. Her har vi et virkeligt dilemma; vi er overbevist om, at det

tjener både os, men ikke mindst den gruppe vi taler om at dem vi skal

have ansat skal være mindst lige så dygtige som alle mulige andre.

57

More magazines by this user
Similar magazines