Politirapport - Folketinget

ft.dk

Politirapport - Folketinget

58

KAPITEL 1. MULIGHEDER OG UDFORDRINGER

Specielt i starten. For det vil hvile som et åg på dem i starten. Rimeligt

eller ej, men de vil blive målt og vejet. Nogle ansatte vil kunne sige:

”Nå, nu har de nok taget en med farve, og så må vi åbenbart acceptere

nogle dårligere kvalifikationer.” Netop derfor er det vigtigt, at de finder

ud af, at denne person ikke bare er fuldt så kvalificeret som dem rent

professionelt, men i øvrigt er et tilskud, multikulturelt – fordi så vender

det. Men lige i startfasen er der nogle utrolige krav til de pågældende,

som er murbrækkere eller isbrydere.” (Jensen 2000:107).

Spørgsmålet er, hvor vi er i 2012? Gør det sig fortsat gældende, at personer

med etnisk minoritetsbaggrund ”skal være mindst lige så dygtige som alle

mulige andre” for at komme i betragtning? Og tilmed være ”et tilskud,

multikulturelt” for at vinde respekt og anerkendelse blandt kollegaer?

I interviewmaterialet tegner der sig to fortællinger.

Den ene går på, at man skal være mindst lige så dygtig. Såvel under uddannelses

forløbet som i det arbejdsliv, der følger, skal etniske minoritetsbetjente

og kvindelige betjente klare sig lige så godt, hvis ikke bedre end

etnisk danske mænd. Flere steder i materialet hæfter interviewpersonerne

sig således ved, at synligheden – og den ekstra opmærksomhed fra alle

sider, der følger heraf – betyder, at man som politibetjent med etnisk

minoritetsbaggrund eller kvindelig politibetjent hele tiden bliver målt og

vejet. Der bliver lagt mærke til én.

Den anden fortælling centrerer sig om optagelsen til Politiskolen. Den går

på, at mandlige ansøgere med etnisk dansk baggrund skal være dygtigere

end ansøgere med etnisk minoritetsbaggrund og kvindelige ansøgere for at

komme ind, fordi der i politiet er så stort et fokus på at øge mangfoldigheden.

More magazines by this user
Similar magazines