Politirapport - Folketinget

ft.dk

Politirapport - Folketinget

KAPITEL 1. MULIGHEDER OG UDFORDRINGER

Disse fortællinger siger noget om, hvilke opfattelser af majoritet, minoritet

og berettigelse der florerer i politiet, og derfor er de vigtige at beskæftige sig

med. Uanset i hvilken udstrækning de er beskrivende for virkeligheden. Så

længe de findes som fortællinger, har de indflydelse på, hvordan den enkelte

i politiet ser sig selv, og hvad den enkelte tænker i forhold til ’berettigelse’ og

oplever af eventuel modstand.

Udvælgelsen af politielever

Ved optagelsesprøverne vil ansøgere, der i kraft af deres udseende (hud- og

hårfarve) eller køn adskiller sig fra majoriteten, formentlig blive lagt særligt

mærke til af andre ansøgere. Og der vil sandsynligvis være en interesse for,

hvordan de klarer sig.

Rigspolitiet foretager efter hver prøve en vurdering af ansøgerens præstation

og tager stilling til, om vedkommende skal gå videre i forløbet. Den endelige

udvælgelse sker på baggrund af en samlet vurdering af den enkelte

ansøger. Vurderingen sammenholdes med de øvrige ansøgere og antallet

af ledige stillinger, inden der træffes afgørelse om, hvem der skal optages

på uddannelsen som politibetjent på prøve. Man optager “de bedste af de

bedste”, idet der normalt er flere egnede ansøgere, end det antal, man har

mulighed for at optage på uddannelsen.

Hvad angår den endelige udvælgelse af politielever, forklarer en central

informant fra Rigspolitiets Rekruttering her til intervieweren, hvordan

situationen gribes an:


Interviewer: Tænker man, at man skal tilstræbe at afspejle i forhold til

køn, etnicitet osv.?

59

More magazines by this user
Similar magazines