Politirapport - Folketinget

ft.dk

Politirapport - Folketinget

KAPITEL 1. MULIGHEDER OG UDFORDRINGER

IP: De popper op en gang i mellem ude på skolen ... Specielt hvis der

er en, der ikke klarer sig godt … en kvinde eller en med anden etnisk.

Så har vi igen ”skrabet bunden og bare ansat dem”. Nogle af dem,

der har fået afslag, kan så henvende sig: ”Hvorfor var det ikke dem, vi

valgte?” (…) Det rygtes jo hurtigt i en eller anden form, men dér kan

jeg melde hus forbi, sådan ER det ikke. Vi HAR taget de bedste (…)

Sagen er jo også, at det ikke bare handler om at ansætte. De skulle

gerne blive hængende.

Ifølge citatet er det slet ikke så vanskeligt at finde de bedst egnede. Man er

ikke i tvivl. Som det fremgår, gøres der, ifølge IP, meget i rekrutteringsfasen

for at tiltrække gode ansøgere med etnisk minoritetsbaggrund, men når det

kommer til ansættelsen, går man ikke på kompromis. Således burde der ikke

være noget grundlag for at skyde nogen i skoene, at de er kommet ind på

lempeligere vilkår.

Men uanset fakta opstår der historier og rygter. Mange af interviewene vidner

om dette, og citatet ovenfor viser, at man i politiet ikke er uvidende herom.

Man kan spørge, hvad det gør ved et sted, at sådanne historier og rygter fra

tid til anden popper op? For den enkelte politielev med etnisk minoritetsbaggrund

eller kvindelige politielev vil det gælde, at de, uanset hvor dygtige

og egnede de måtte være, vil tilhøre en minoritetsgruppe på uddannelsen.

Hvis fortællingen så er, at ansøgere med etnisk minoritetsbaggrund og

kvindelige ansøgere kommer ind på lempeligere vilkår, er man oppe mod

en kultur, hvor nogle (majoriteten) betragtes som mere berettigede til

uddannelsen/politiopgaven end andre.

61