Politirapport - Folketinget

ft.dk

Politirapport - Folketinget

68

KAPITEL 2. JARGONEN OG HUMOREN I POLITIET

[En anden af de tilstedeværende interviewpersoner siger:]

IP/ED: Jeg ved ikke, om vi mere er en del af det allerede.

Interviewer: I er allerede den …

IP/ED: Ja, lidt føler jeg, at vi er – nu har vi været ude i halvandet år, ikk,

og man er ligesom blevet tilpasset det sted, man nu var, øh, og hvis

man ikke havde fungeret dér, jamen, så tror jeg heller ikke, man var

kommet tilbage på skolen. Så havde man søgt væk.

’VENTIL-EFFEKTEN’ – MAN BEARBEJDER EN OPLEVELSE

Af interviewene fremgår det, at den humor, der er i politiet, har en særlig

funktion.

IP/ED: Det er jo lidt ligesom en ventil, synes jeg, en overtryksventil …

altså, når det bliver for meget så, så synes jeg, det er [[pissesjovt]], 20


at der i patruljevognen, der lige bliver høvlet et eller andet af for lige

sådan at bryde den der … Du kan have været ude til en underretning,

der virkelig, virkelig har været krævende, og hvor du måske sidder

med tårer i øjnene, når du kommer ud i bilen, fordi den dér gjorde

ondt, og så sidder den klaphat til en kollega ved siden af, så fyrer han

et eller andet fuldstændig latterligt af … om man har lagt mærke til

det der, hvor du så kommer helt væk fra det, og det løsner bare op,

altså ... Virkelig. Det kan – for mig, i hvert fald – uden at der skal gå

for mange følelser i det – det kan være, kraftedeme, ligesom at få en

knuser. Altså uden at få det, ikk. At der lige kom den der, og den tager

lige trykket … den sorte humor, den er der …

More magazines by this user
Similar magazines