Politirapport - Folketinget

ft.dk

Politirapport - Folketinget

74

KAPITEL 2. JARGONEN OG HUMOREN I POLITIET

opfattes som værende frugtbar. Det vanskelige er da også balancen. For hvornår

er noget god humor og opbyggeligt for et fællesskab, og hvornår bliver

det for meget? Hvornår bliver de vide rammer for humoren og anvendelsen af

diverse udtryk en belastning snarere end en styrke? Måske afhænger svaret på

disse spørgsmål af, hvordan fællesskabet er defineret og af hvem.

’Værdierne’ omkring humoren i politiet er efter alt at dømme bestemt af

den etnisk danske majoritet, hvilket ikke er mærkværdigt, da det er relativt

nyt, at der overhovedet er andre i politiet. Formentlig gør noget tilsvarende

sig gældende på rigtig mange andre danske arbejdspladser. Værdierne er

imidlertid ikke uvæsentlige, og en større opmærksomhed netop i forhold til

værdierne omkring arbejdspladshumor ville formentlig medvirke til at skabe

bedre plads til dem, der – af den ene eller anden grund – ikke føler, at de helt

passer ind i forhold til den stil, der er lagt. Et perspektiv på humor skaber med

andre ord viden om inklusions- og eksklusionsmekanismer på arbejdspladsen.

I en undersøgelse af maskulinitet på automekanikeruddannelsen 22 fremhæves

det, at netop humor er tæt forbundet med maskulinitetsnormen

på uddannelsen. På den ene side medvirker denne norm til at skabe

produktive fællesskaber, på den anden side skaber den nogle ”udgrænsninger

af det pigede, bøssede og dengsede”. 23 Hvorvidt drengene

på automekanikeruddannelsen holder fast eller falder fra, forklarer

undersøgelsen med deres placering i forhold til det sociale og faglige

fællesskab. I undersøgelsen påpeges således en dobbelthed i forhold til

maskulinitetsnormen, fordi den på en og samme tid skaber sammenhold

i gruppen og støder nogle fra sig. Et centralt spørgsmål bliver, hvem der

lukkes inde, og hvem der lukkes ude – eller: hvem der kan, og hvem der ikke

kan følge de normer, der følger med, når man har valgt at uddanne sig til

automekaniker.

More magazines by this user
Similar magazines