Politirapport - Folketinget

ft.dk

Politirapport - Folketinget

KAPITEL 2. JARGONEN OG HUMOREN I POLITIET


IP/EM: Tilbage til det, du siger om, at der er nogle, der finder sig i at

blive kaldt perkerbetjent. Og griner med … Hvis de først gør det i én

sammenhæng, og andre hører det, vil de også begynde at kalde dig

perkerbetjent. Derfor skal man fra dag 1 sige: ”Hvad mener du med

det?”, ”Er det fordi jeg er god til at tale med udlændinge, eller er det,

fordi jeg er mørk i det?”

Interviewpersonerne er således enige om, at man ikke skal finde sig i at blive

kaldt perkerbetjent, men ikke enige om, hvordan det skal tackles.

Det er imidlertid ikke alle, der får sagt fra. Nogle går hverken til kollegaerne

eller til ledelsen.

To gange har der været indkaldt til en dag med rigspolitichefen, hvor alle

i politiet med etnisk minoritetsbaggrund har været inviteret med henblik

på at drøfte, hvordan man kunne tiltrække flere personer med etnisk

minoritetsbaggrund til styrken. På disse møder er det samtidig blevet drøftet,

at ikke alle inden for politiet befinder sig lige godt:


IP/EM: (…) vi skulle være en hel dag ude på et fint hotel, hvor vi skulle

sidde og snakke om, hvordan vi fik flere indvandrere ind til politiet.

Men det endte med, at vi snakkede om, at der åbenbart er mange

indvandrere i politiet, der ikke har det godt, så det endte med … i

stedet for, at vi snakkede om, hvordan får vi nye til, så var det om, hvad

for nogle problemer der er i politiet. (…) at nogle føler sig utilfredse,

og at der er en jargon … og ditten og datten…”” (…).

Interviewer: Hvad var konklusionen på det, kan du huske det?

97

More magazines by this user
Similar magazines