IT Niveau D og C 2. udgave 2008

bogerogpapir.dk

IT Niveau D og C 2. udgave 2008

IT

Niveau D og C

2. udgave 2008

Forfattere:

Karl Erik Jakobsen

Frederikshavn Handelsskole

Per Søvsø Hansen

Randers Tekniske Skole

Laszlo Bochesa

Selandia-CEU

Lotte Pedersen

Handelsskolen Sjælland Syd


Karl Erik Jakobsen, Per Søvsø Hansen, Laszlo Bochesa og Lotte Pedersen

Informationsteknologi niveau D-C

2. udgave, 4. oplag, 2011

© 2008 Dafolo Forlag og forfatterne

Omslag: Lars Clement Kristensen

Forlagsredaktør: Lotte Pedersen

Grafisk produktion: Dafolo A/S, Frederikshavn

Dafolos trykkeri er svanemærket, kvalitetscertificeret

efter ISO 9001 og miljøcertificeret efter ISO 14001.

Dafolo har i sin miljømålsætning forpligtet

sig til en stadig reduktion af

ressourceforbruget samt en reduktion

af miljøpåvirkningerne i øvrigt.

Der er derfor i forbindelse med denne udgivelse

foretaget en vurdering af materialevalg og

produktionsproces, så miljøpåvirkningerne

er mindst mulige.

Svanemærket tryksag 541-816

Kopiering fra denne bog kan kun finde

sted på de institutioner, der har indgået

aftale med COPY-DAN, og kun inden for

de i aftalen nævnte rammer.

Forlagsekspedition:

Dafolo A/S

Suderbovej 22-24

9900 Frederikshavn

Tlf. 9620 6666

Fax 9843 1388

E-mail: mi@dafolo.dk

www.skoleportalen.dk - www.dafolo-online.dk

Varenr. 8050

ISBN 978-87-7281-342-4


Indhold

Forord.................................................. 11

Niveau D................................................ 15

Kapitel 1

Virksomhedens processer ................................ 15

1.1 Leavitts model ....................................... 16

1.1.1 Organisationens omverden ......................... 17

1.1.2 Struktur ........................................ 18

1.1.3 Personer ........................................ 19

1.1.4 Opgaver.........................................20

1.1.5 Teknologi ....................................... 21

1.1.6 Arbejde på tværs af organisationen ..................22

1.2 Værdikæde ..........................................25

1.2.1 Tværgående processer.............................26

Iris A/S ................................................. 31

Kapitel 2

Simulering..............................................35

2.1 Model...............................................36

2.2 Regler for opstilling af simuleringsmodeller i Excel ......... 37

2.3 Standardfunktioner i Excel.............................40

2.3.1 Månedlig ydelse ved køb af en bil.................... 41

2.3.2 Vise formler .....................................43

2.4 Beskytte regneark ....................................44

2.5 Navngive celler.......................................46

2.6 Hvis – Så – Ellers..................................... 47

2.6.1 Hvis – Og – Så – Ellers ............................48

2.6.2 Hvis – Eller – Så – Ellers ..........................49

2.7 Målsøgning..........................................53

2.8 Datatabel ...........................................56

2.9 Simulering med CAD..................................58

2.10 Simulering med projektstyring.........................60

Kapitel 3

Virksomhedens informationsnetværk .....................63

3.1 Internet.............................................65

3.2 Ekstranet ...........................................66

3.2.1 EDI – EDIFACT.................................. 67


3.2.2 E-faktura .......................................69

3.2.3 EPJ............................................ 71

3.3 Websted............................................. 72

3.3.1 E-handel........................................ 73

3.3.2 Handelsbetingelser i en e-handel .................... 76

3.4 E-banking........................................... 78

3.4.2 Formål med E-banking............................ 78

3.5 E-borger ............................................80

3.6 Intranet............................................. 81

3.6.1 Rettigheder...................................... 81

3.6.2 Indhold ......................................... 81

3.6.3 Planlægningsværktøjer............................83

3.7 Videndeling.......................................... 87

Kapitel 4

Fysiske netværk.........................................93

4.1 Fysiske netværk......................................94

4.1.1 Client/server-netværk .............................94

4.1.2 Peer to peer (P2P) ................................95

4.2 Netværkets bestanddele................................95

4.2.1 Netværksserver ..................................96

4.2.2 Clienter.........................................97

4.2.3 Netkort.........................................98

4.2.4 Ethernet........................................98

4.2.5 Kabling.........................................99

4.3 Andet udstyr til netværk.............................. 101

4.3.1 Repeater....................................... 101

4.3.2 Hub........................................... 101

4.3.3 Switch......................................... 102

4.3.4 Router......................................... 103

4.3.5 Netværkets opbygning............................ 103

4.4 Trådløse netværk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

4.5 Styresystem til lokale netværk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

4.5.1 Protokol ....................................... 109

4.6 Firewall............................................ 110

4.7 Proxy-server ........................................ 111

4.8 IT-sikkerhed........................................ 112

4.8.1 Logisk sikkerhed ................................ 112

4.8.2 Autorisation.................................... 114

4.8.3 Kryptering........................................ 114

4.8.4 Virus.......................................... 115

4.8.5 Sikkerhed i trådløse netværk ...................... 116

4.8.6 Fysisk sikkerhed ................................ 117

4.8.7 Backup og restore................................ 118

4.8.8 Backup-politik .................................. 119


4.8.9 Outsourcing ....................................120

4.9 Maskinkonfiguration................................. 121

4.9.1 Eksempler på maskinkonfigurationer ...............124

Kapitel 5

Virksomhedens image...................................129

5.1 Virksomhedens ståsted ...............................129

5.2 Visuel identitet...................................... 131

5.3 Virksomhedens image ................................ 133

5.3.1 Analyse af virksomhedens image...................134

Websted ...............................................136

5.4 Hvem fremstiller webstedet?...........................138

5.5 Design af et websted .................................139

5.6 Form .............................................. 140

5.6.1 Informationssider................................ 140

5.6.2 Præsentationssider .............................. 140

5.6.3 Kommunikationssider............................ 141

5.6.4 Integreret e-handel .............................. 141

5.6.5 Webstedets kompleksitet.......................... 142

5.7 Indhold ............................................ 143

5.7.1 Spørgsmål vedrørende e-kunden.................... 144

5.7.2 Websted til Iris A/S – form og indhold ............... 144

5.7.3 Tjekliste til websteder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146

5.8 Funktion – brugerflade ............................... 148

5.8.2 Teknisk funktionalitet ........................... 148

5.8.3 Layout......................................... 149

5.8.4 Navigation ..................................... 152

5.8.5 Websted til Iris A/S – layout....................... 153

5.9 Multimedie ......................................... 155

5.9.1 Plug-in......................................... 155

5.10 Markedsføring af webstedet........................... 156

5.11 Praktisk fremstilling af websted....................... 157

5.11.1 Web-editor..................................... 157

5.11.2 Oprette et websted.............................. 158

5.11.3 Oprette tabel til grundlayoutet.................... 159

5.11.4 Oprette navigation.............................. 160

5.11.5 Oprette filer på webstedet........................ 160

5.11.6 Oprette layout.................................. 160

5.11.7 Hyperlinks til andre sider i webstedet .............. 161

5.12 Online-formular .................................... 164

5.13 Publicering af et websted............................. 167

5.13.1 Uploade websted til internettet.................... 168

5.14 Test – test – test.................................... 168


Kapitel 6

Effektiv informationsbehandling......................... 171

6.1 Autokorrektur....................................... 172

6.1.1 Indsætte ofte anvendt tekst og grafik................ 173

6.2 Spalter............................................. 174

6.2.1 Planlæg brug af spalter........................... 174

6.2.2 Opsætning af tekst i spalter....................... 176

6.2.3 Opsætning af orddeling........................... 177

6.3 Sektionsskift........................................ 178

6.3.1 Forskellige sidehoveder eller sidefødder..............180

6.4 Formular........................................... 181

6.4.1 Anvende Microsoft Office Online-formular ........... 181

6.4.2 Kontrolelementer i en formular..................... 182

6.4.3 Oprette formular, som brugere udfylder i Word........ 182

6.5 Brevfletning ........................................186

6.5.1 Oprette hoveddokument .......................... 187

6.5.2 Oprette datakilde................................188

6.5.3 Vælg modtagere fra hoveddokumentet...............188

6.5.4 Indsætte fletfelter i dokumentet....................189

6.5.5 Vise resultater ..................................190

6.5.6 Udfør – Udskriv resultaterne ...................... 191

6.6 Guiden Trinvis brevfletning ........................... 192

Kapitel 7

Kommunikation i værdikæden...........................201

7.1 ERP – Økonomistyringssystemer ....................... 201

7.1.1 Produkt........................................203

7.1.2 Distribution – processer i værdikæden...............204

7.1.3 Handelsprocessen................................205

7.2 Dokumenter i administrative systemer ..................207

7.3 Indkøbsarbejdet ..................................... 210

7.3.1 Det gennemførende indkøbsarbejde ................. 211

7.3.2 Tilbud ......................................... 214

7.3.3 Det afsluttende indkøbsarbejde..................... 218

7.3.4 Meddelelse til kunden ............................ 221

Niveau C...............................................225

Kapitel 8

Databaser..............................................225

8.1 Databasens opbygning................................226

8.1.1 Planlægning af databasen.........................228

8.2 Oprette en database i Access...........................229

8.2.1 Oprette tabeller i designvisning.................... 231

8.2.2 Indtaste data i tabeller ...........................234

8.2.3 Primær nøgle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237


8.2.4 Oprette relationer ...............................237

8.2.5 Tjek databasens ydeevne..........................239

8.3 Oprette en forespørgsel ............................... 241

8.4 Oprette en formular..................................249

8.4.1 Formularegenskaber .............................250

8.4.2 Oprette en formular på grundlag af en forespørgsel....253

8.4.3 Oprette en opdelt formular ........................ 257

8.5 Oprette en rapport...................................258

8.6 Kombinationsboks ................................... 261

8.7 Oprette hovedmenu i Access ...........................263

8.8 Startindstillinger i Access.............................266

8.9 Microsoft-skabeloner til databaser ......................267

Kapitel 9

Den digitale arbejdsplads ............................... 271

9.1 Det digitale miljø .................................... 272

9.2 Den digitale medarbejder ............................. 273

9.2.1 Distancearbejde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273

9.3 Brugervenlige it-systemer............................. 274

9.4 Brugerprofiler....................................... 275

9.5 Tilpasning af brugerfladen i Microsoft Office ............. 276

9.6 Makroer i Word...................................... 277

9.7 Det personlige skrivebord ............................. 279

9.7.1 Oprette genvej på skrivebordet .....................280

9.7.2 Gemme på skrivebordet...........................280

9.8 Fremtidens digitale arbejdsplads ....................... 281

9.8.1 Integration af kommunikationsprogrammer.......... 281

9.8.2 Sociale netværk ................................. 281

9.8.3 IT i al ting .....................................283

9.8.4 GPS...........................................285

9.8.5 Fra pc til nettet – Web 2.0.........................286

9.8.6 Talegenkendelse.................................287

9.8.7 Talesyntese.....................................288

Kapitel 10

Systemudvikling .......................................293

10.1 Systemudviklingsmodeller............................294

10.1.1 Fasemodeller...................................294

10.1.2 Prototyping....................................296

10.2 Foranalyse.........................................297

10.2.1 Mindmap......................................299

10.2.2 Afgrænse og definere problemstillingen.............300

10.3 Projektstyring......................................302

10.3.1 Milepæle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302

10.3.2 Gantt-kort ....................................304


10.4 Analyse ...........................................306

10.5 Kravspecifikation...................................308

10.5.1 Krav til kravspecifikationen ......................309

10.6 Løsningsforslag..................................... 310

10.7 Implementering .................................... 311

10.8 Test og afprøvning .................................. 312

10.8.1 Brugervenlighedstest............................ 312

10.8.2 Program- og systemtest.......................... 313

10.9 Revision........................................... 313

Kapitel 11

Ledelse – lederstil ...................................... 315

11.1 McGregor og menneskesyn ........................... 317

11.1.1 X-teori........................................ 317

11.1.2 Y-teori........................................ 317

11.2 Schein og menneskesyn.............................. 319

11.2.1 Det rationelle menneske ......................... 319

11.2.2 Det sociale menneske............................ 319

11.2.3 Det selvrealiserende menneske.................... 319

11.2.4 Det komplekse menneske ........................320

11.3 Ledelsesformer ..................................... 321

11.3.1 Autoritær ledelse ...............................322

11.3.2 Demokratisk ledelse.............................322

11.3.3 Laissez-faire ledelse.............................323

11.3.4 Situationsbestemt ledelse ........................323

11.3.5 Sammenfatning af ledelsesformer .................324

11.4 Ledelsesopgaver ....................................326

11.4.1 Den instrumentelle ledelsesopgave.................326

11.4.2 Den emotionelle ledelsesopgave....................328

11.4.3 Den repræsentative ledelsesopgave.................330

Kapitel 12

Organisationsstruktur..................................333

12.1 Målsætninger......................................334

12.2 Bureaukratiske organisationer........................336

12.2.1 Arbejdsdeling..................................336

12.2.2 Fordelingen af myndighed og ansvar (styringsprincip). 340

12.3 Matrix-organisation.................................343

12.4 Jobbeskrivelse .....................................344

12.5 Projektorganisation .................................345

12.5.1 Beslutningsdelen ...............................346

12.5.2 Arbejdsdelen...................................346

12.5.3 Ledelsesdelen.................................. 347


Kapitel 13

Personer............................................... 351

13.1 Maslows behovshierarki..............................352

13.2 Herzbergs motivationsteori ...........................354

13.2.1 Sammenkobling af teorierne......................356

13.3 Trivsel............................................356

Kapitel 14

Caseopgaver ...........................................361

14.1 Virksomhedens processer............................. 361

14.2 Simulering ........................................362

14.3 Informationsnetværk................................362

14.4 Fysiske netværk....................................362

14.5 Virksomhedens image ...............................363

14.6 Effektiv informationsbehandling ......................363

14.7 Kommunikation i værdikæden ........................363

14.8 Databaser .........................................364

14.9 Den digitale arbejdsplads ............................364

14.10 Systemudvikling...................................364

14.11 Ledelse...........................................365

14.12 Organisationsstruktur..............................365

14.13 Personer..........................................365

Stikord ................................................367


Forord

Bogens emner behandles med udgangspunkt i, at valg af indhold i undervisningen

skal foretages således, at eleven bibringes følgende kompetencer

1:

Betjeningskompetencen er evnen til at udføre funktioner på computeren inden for

de forskellige softwaregenrer.

Forståelseskompetencen er evnen til at vælge det rigtige værktøj afhængig af opgaven

samt til at forstå de arbejdsmetoder og processer, som it indgår i.

Refleksionskompetencen er evnen til at vurdere og perspektivere de personlige,

brancherelaterede og samfundsmæssige virkninger ved anvendelse af informationsteknologiske

redskaber og processer.

Der indgår elementer af alle tre kompetencer på alle niveauer, men vægtningen er

forskellig. Betjeningskompetencen er fremherskende på de laveste niveauer (UFniveau,

F-niveau), forståelseskompetencen fylder meget på de mellemliggende niveauer

(E-niveau, D-niveau), mens refleksionskompetencen i særlig grad indgår på de

højeste niveauer (D-niveau, C-niveau).

Disse kompetencer uddybes i ”Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

Nr. 879 af 6. juli 2007”:

Niveau D

Undervisningens mål er at udbygge målene fra niveau E, og at eleven

1) kan demonstrere rationel betjening af it-værktøjer og -udstyr

2) kan overføre viden opnået i et program til et andet og selvstændigt

kan sætte sig ind i anvendelsen af nye programmer

3) kan anvende computeren til at arbejde med simuleringer

4) kan redegøre for grundlæggende principper i den generelle opbygning

og anvendelse af virksomhedens netværk

5) selvstændigt kan anvende og vurdere relevante tjenester på et informationsnetværk

1 Kilde: http://pub.uvm.dk/2007/eudit/de_tre_kompetencer.html


6) selvstændigt kan anvende og designe et websted

7) kan redegøre for, hvilken betydning it har for virksomhedens arbejdsproces

og produkt samt kan fremdrage og vurdere konsekvenser

for individ, virksomhed og samfund

8) selvstændigt kan planlægge, dokumentere og formidle informationsteknologiske

problemstillinger skriftligt og mundtligt.

Niveau C

Undervisningens mål er, at eleven

1) kan demonstrere effektiv betjening af it-værktøjer og -udstyr

2) kan forholde sig til virksomhedens behov for dataopsamling, lagring,

bearbejdning og formidling af data

3) selvstændigt kan udforske programmernes anvendelighed og begrænsninger

samt integration med andre programmer

4) kan medvirke aktivt i virksomhedens informationsteknologiske forandringsprocesser

set i relation til afgrænsede problemstillinger

5) kan medvirke aktivt ved analyse og vurdering af virksomhedens behov

for informationsteknologi

6) kan fremsætte løsningsforslag til opdatering af afgrænsede dele af

virksomhedens informationsteknologi

7) selvstændigt kan dokumentere og formidle informationsteknologiske

problemstillinger.

Vi har valgt at strukturere indholdet i bogen således, at vi i kapitel 1

præsenterer virksomhedens værdikæde og Leavitts model, idet de opfattes

som grundlæggende for forståelsen af, hvor it kan implementeres og

anvendes i organisationen. I kapitel 2 bruges it til simuleringer af data

til støtte for beslutninger i organisationen.

På niveau D udvides forståelsen af informationsteknologiens anvendelsesmuligheder

gennem behandling af nogle betydende informationsnetværk.

I kapitel 3 behandles blandt andet internet, intranet og kommunikation

i lukkede eksterne netværk. Den fysiske side af informationsnetværk

behandles i kapitel 4, så du bliver i stand til selv at fremsætte

forslag til køb af hardware.

Organisationens websted behandles i kapitel 5, hvor du først lærer om

design af brugervenlige websteder. Derefter gennemgås det kort, hvordan

du kan opbygge et websted i praksis.


På niveau D skal du udbygge din viden om kendte programmer. Derfor

behandles en række funktioner i kapitel 6, som kan være med til at effektivisere

din brug af Word. Dette fører over i brug af standardblanketter

i virksomhedens administrative systemer, som behandles i kapitel 7.

Her er der tale om blanketter, som kan udskrives i Word, men det er almindeligt,

at denne type informationer udskrives via et økonomistyringssystem.

Sådanne systemer er bygget oven på en database, hvorfor

du i kapitel 8 får en kortfattet beskrivelse af, hvordan en database fungerer.

Denne viden skal du blandt andet anvende til opbygning af brugervenlige

brugerflader. I kapitel 9 behandles forhold, som har indflydelse

på brugerens digitale arbejdsplads. I dette kapitel gennemgås desuden

en række funktioner, der kan bidrage til at øge brugervenligheden.

Udarbejdelse af eksamensprojektet er et væsentligt element i undervisningen

på niveau C. Til dette formål behandles teorier om systemudvikling

i kapitel 10. Til støtte for systemudviklingen behandles teorier om

ledelse i kapitel 11, og organisationens formelle opbygning behandles i

kapitel 12. Kapitlet sluttes af med teori om projektorganisationen, som

bør anvendes i forbindelse med udarbejdelse af eksamensprojektet. Kapitel

13 handler om personer, og dette kapitel skal ligeledes ses som et

supplement til systemudviklingen.

Supplerende opgaver, noter og andre materialer findes på

www.dafoloforlag.dk/it.

2. udgave

2. udgave er revideret i henhold til de seneste bekendtgørelser fra Undervisningsministeriet

og opgraderet med nye teknologier. Således er

der i denne udgave anvendt Microsoft Office 2007 som kontorpakke.

Til brug for en bredere forståelse af casearbejdet er der desuden udarbejdet

en caseopgave til hvert kapitel. Caseopgaverne tager alle udgangspunkt

i virksomheden Iris A/S.

På www.dafoloforlag.dk/it findes desuden et forslag til et lektionsforløb,

hvor bogens kapitler er kædet sammen. Dette forløb bygger på praktiske

erfaringer, og vi takker de undervisere rundt i landet, som har bidraget

med ideer og kommentarer.

More magazines by this user
Similar magazines