Læs bogen her: Jæger – i krig med eliten

clausfrandsen.files.wordpress.com

Læs bogen her: Jæger – i krig med eliten

kampstillinger med maskingeværer og mandbårne raketter. Vi er en patrulje

på otte jægersoldater, der er pionerer i tjeneste som livvagter. Det er første

gang, danske soldater løser denne type opgave under så vanskelige vilkår i

en krigszone. Forud for missionen har vi over to måneder gennemført et

omfattende og intensivt uddannelsesprogram i korpset med skydetræning,

kørekurser, nærkampog proceduretræning. Ikke mindst har vi trænet det

tankesæt, som livvagter bør besidde. Vi er som jægersoldater uddannet til at

opsøge fjenden, identificere ham og eventuelt nedkæmpe ham. Men som

livvagter skal vi undgå at komme i kontakt med fjenden, og befinder vi os i en

situation, hvor vi bliver konfronteret med ham, skal vi gøre alt, hvad vi kan, for

hurtigst muligt at komme væk fra ham. At nedkæmpe fjenden er ikke en

prioritet, og hvor mange fjender vi slår ihjel, er fuldstændig ligegyldigt. Hvis vi

bliver angrebet, er det ikke et spørgsmål om at besejre angriberne. Det

gælder ene og alene om at redde vores Very Important Person, VIP, og

hurtigst muligt evakuere ham til et sikkert sted. Vores VIP er den danske

ambassadør Torben Gettermann. Ham skal vi beskytte, mens han arbejder

for at genopbygge Irak. Han etablerer såvel diplomatiske som kommercielle

forbindelser mellem Irak og Danmark og rådgiver irakerne om opbygning af et

demokrati. Torben er vores topprioritet. Ja, sådan set vores eneste prioritet.

Bliver vi angrebet, vil hans nærmeste livvagt agere levende skjold, mens alle

andre slutter tæt omkring ham. Han vil så blive bragt i dækning, og vi vil om

nødvendigt skyde os fri af området ud til vores køretøjer, som kan bringe os

helt væk fra området. Vores eneste succeskriterium er, at Torben lever.

Uanset eventuelle angreb, attentater eller overfald skal han overleve, og gør

han ikke det, har vi svigtet og ikke løst vores opgave. Torben Gettermann er i

starten af halvtredserne, gift, har tre børn og har tidligere været udstationeret i

Saudi Arabien, Mexico, Ungarn og Grækenland. Han er en umådelig

sympatisk og omgængelig herre, som alle vi livvagter respekterer og sætter

stor pris på. Både som menneske, men også i hans egenskab som vores VIP.

Sådan en kan være en besværlig og egocentrisk primadonna, der koster

rundt med sine livvagter, og som enten ikke lytter til eller direkte modsætter

sig sikkerhedsmæssige anbefalinger. Men Torben er det modsatte. Han er

intelligent og noget af det mindst primadonnaagtige, jeg har mødt. Han

anerkender fuldt ud, at vi ved mere om hans sikkerhed, end han selv gør.

Derfor lytter han altid til os og respekterer vores anbefalinger og beslutninger

omkring hans færden rundt mellem Bagdads ministerier, officielle institutioner

og ambassader. Det team af jægere, jeg er sammen med på denne tur, er

også energiske, dygtige, omgængelige og en fornøjelse at være sammen

med . Vi løbe-og styrketræner hver dag sammen, er alle i meget god form og

går godt i spand. Friaftener tilbringer vi med at læse, se film, sludre og drikke

cola på ambassadens store tag med udsigt over den 1.900 kilometer lange

flod Tigris, der løber gennem byen. Taget er om aftenen et dejligt svalt sted i

en af verdens hedeste storbyer, midt på den irakiske busksteppe med 50

graders varme om dagen det meste af sommeren. Til at overvåge og visitere

ambassadens gæster har vi ansat et større antal lokale vagter, som også

bevogter ambassadens grund. Mange af dem kender ikke for og bag på et

våben, så vi skal uddanne dem helt fra bunden i at håndtere og skyde med en

Kalashnikov. I det hele taget bruger vi uforholdsmæssig meget tid på

vagterne. Vi ved næsten intet om dem og deres baggrund, og vi kan derfor

ikke stole helt på dem og må næsten konstant kontrollere, om de udfører

More magazines by this user
Similar magazines