Læs bogen her: Jæger – i krig med eliten

clausfrandsen.files.wordpress.com

Læs bogen her: Jæger – i krig med eliten

præget af daglige tæsk, og det gjorde Saddam til nabolagets mest brutale

bølle. Det siges, at han med stolthed begik sit første mord som 14-årig. Tidligt

i sin ungdom meldte han sig ind i Baath-partiet, en organisation som

indledningsvis arbejdede for panarabisme, socialisme og økonomisk

modernisering, og den unge og ambitiøse mand gjorde sig nyttig som partiets

samvittighedsløse lejemorder. I 1959 forsøgte han som 22-årig at myrde

landets leder, Abdul Karim Qassim. Attentatet var amatøragtigt planlagt og

udført, Qassim blev kun såret i arm og skulder, og Saddam måtte flygte ud af

landet med et projektil i låret. Efter fire år i eksil i Beirut i Libanon og Cairo i

Egypten vendte han tilbage, da det i 1963 lykkedes Baath-partiet, vistnok med

amerikansk støtte, at dræbe Qassim og for første gang indgå i en regering.

Året efter satte Iraks nye leder, Abdul Salam Arif, flere Baath-folk i fængsel,

herunder også Saddam, som dog flygtede i 1967 og var på rette tid og sted,

da Baath året efter kuppede sig ublodigt til magten. Saddam blev

vicepræsident under sin fætter Ahmed Hassan Al-Bakr. I 1979 blev han så

præsident og gjorde sig til enevældig hersker og undertrykker af et på mange

områder velfungerende og rigt Irak. Året efter sendte han hundredtusindvis af

unge irakiske mænd ind over grænsen til Iran. Det var begyndelsen på en krig

, der ved sin slutning otte år senere havde kostet en million mennesker livet.

Saddam slap dog ud af blodbadet med magten i behold og uden at tabe

ansigt. Ikke mindst takket være store lån fra den olierige miniputstat mod syd,

Kuwait, samt amerikansk støtte, fordi amerikanerne anså Saddam som et

mindre onde end præstestyret i Iran. Saddam var nødvendig for at opretholde

en magtbalance i Mellemøsten. Efter krigen mod Iran var Iraks økonomi på

afgrundens rand, og Saddam mente, at han kunne løse problemet ved den 2.

august 1990 at invadere Kuwait. Han antog, at USA ville støtte hans invasion

og truede med terror mod de lande, der gik mod ham. Men Saddam havde

forregnet sig. I stedet for støtte fra USA gik amerikanerne og det meste af

både den vestlige og arabiske verden imod ham. I januar 1991 blev Operation

Desert Storm sat i værk, og Den første Golfkrig var en realitet. Her blev

Saddams hær klart besejret og i løbet af seks uger slået helt tilbage til

Bagdad. Amerikanerne afsatte ham dog ikke, hvilket mange i dag anser for en

strategisk brøler, for trods et årti med internationale sanktioner, der til dels

tvang Irak i knæ, lykkedes det Saddam at bibeholde sin magtposition som

landets absolutte førstemand. Sammen med sine sønner Udai og Qusai førte

han en bizar tilværelse omgivet af luksus, voldtægt, tortur og pludselig død,

samtidig med at han op igennem 1990' erne tirrede omverdenen ved at lege

kat og mus med de FNinspektører, der skulle kontrollere og sikre, at hans

masseødelæggelsesvåben blev destrueret som lovet. Efter alt at dømme blev

de destrueret, men Saddam efterlod det indtryk, at han var i besiddelse af

masseødelæggelsesvåben, og i et anfald af storhedsvanvid ville han

demonstrere, at han turde udfordre verdens eneste supermagt, USA. Den 20.

marts 2003 er det slut. I Operation Iraqi Freedom invaderes Irak uden

FNmandat af 248.000 amerikanske, 45.000 britiske, 2.000 australske og 194

polske soldater, såmænd med støtte fra den danske ubåd Sælen. Jeg træner

selv i månedsvis sammen med mine jægerkammerater i patruljerne i vores

nyanskaffede Humvee'er med henblik på at deltage i operationen, men i

sidste øjeblik ryster regeringen på hånden, og vores task force bliver

desværre annulleret. Formålet med invasionen er at fjerne Iraks

masseødelæggelsesvåben, at stoppe Saddams støtte til terrororganisationer

More magazines by this user
Similar magazines