Kompendium til faget Årsregnskab og regnskabsanalyse - Elkjær ...

jre.dk

Kompendium til faget Årsregnskab og regnskabsanalyse - Elkjær ...

Københavns Universitets Økonomiske Institut

Kompendium til faget

Årsregnskab og regnskabsanalyse

Teoridel

Jørgen Ulrik Fangel

med ajourføringer af Jørgen Ravn Elkjær

Som tillæg til kompendiet er udarbejdet en opgavesamling

August 2011


FORORD

Dette kompendium med tilhørende opgavesamling er uddrag af et kompendium, der

er udarbejdet af cand. polit. Jørgen Ulrik Fangel.

August 2011

Jørgen Ravn Elkjær

INDHOLD

0 Krav til en faktura 1

1 Årsregnskabets hovedindhold 7

1.1 Resultatopgørelse 7

1.2 Balance 8

2 Daglig registrering (1) 9

2.1 Registreringssystemets opbygning 9

2.2 Bogføringsregler 10

2.3 Momsregnskab 12

2.4 Regnskab med egenkapital og privatforbrug 15

3 Regnskabsafslutning 17

3.1 Daglig registrering med efterfølgende regnskabsafslutning 17

3.2 Regnskabsafslutning på afslutningsskema 21

4 Daglig registrering (2) 23

4.1 Lønregnskab 23

4.2 Regnskab med anlægsaktiver 25

4.3 Regnskab med fragt 28

4.4 Tab på tilgodehavender 29

4.5 Kontantrabatter 30

5 Resultat- og likviditetsbeskrivelse 31

5.1 Den artsopdelte versus den funktionsopdelte resultatopgørelse 31

5.2 Vare- og lønregnskab i produktionsvirksomheder 32

5.3 Likviditetsbeskrivelse 35

6 Årsafslutning og opstilling af årsregnskab 37

6.1 Efterposteringer ved regnskabsafslutningen 37

6.2 Afslutningsskema og opstilling af årsregnskab 42

6.3 Pengestrømsopgørelsen og årsregnskabet 46

6.4 Opstilling af pengestrømsopgørelsen 48

07 Den strategiske regnskabsanalyse 53

7.1 Den strategiske og økonomiske referenceramme 53

7.2 Selvfinansieret vækst 62

7.3 Vurdering af indtjeningskilderne 65

More magazines by this user
Similar magazines