Kompetencer skaber job - Region Nordjylland

rn.dk

Kompetencer skaber job - Region Nordjylland

Kompetencer skaber job – afrapportering fra RUP-temagruppen for Beskæftigelse

Der er en risiko for, at Nordjylland vil fortsat vil have et delt

arbejdsmarked, hvis ikke de udsatte grupper på arbejdsmarkedet får de

kompetencer, der efterspørges på arbejdsmarkedet. Her tales om de

traditionelt udsatte grupper, som personer med anden etnisk oprindelse

end dansk og kortuddannede, men også kvinder, fordi disse grupper

fortsat har en større andel af ledigheden end øvrige grupper på arbejdsmarkedet.

Det er endvidere en trussel, hvis udviklingen primært sker i Aalborgområdet,

idet skævheden i regionen ikke vil blive (gen)oprettet, og det

dermed vil blive endnu sværere for regionens udkantsområder at

tiltrække både arbejdskraft og nye virksomheder.

Den altoverskyggende trussel på beskæftigelsesområdet er den

demografiske udvikling. Region Nordjylland er den eneste region i

Danmark, som ved fremskrivning frem til 2040 går et fald i befolkningsgrundlaget

i møde.

index 2006=100

112

110

108

106

104

102

100

98

96

94

92

Befolkningsfremskrivning 2006-2040

hele befolkningen

2006 2010 2020 2030 2040

Ligesom med uddannelsesniveauet får dette store konsekvenser for

arbejds-kraftudbuddet i regionen og skaber samtidig store efterspørgselsmæssige

udfordringer.

år

- 16 -

Region Hovedstaden +

Sjælland

Region Syddanmark

Region Midtjylland

Region Nordjylland

Hele landet