Kompetencer skaber job - Region Nordjylland

rn.dk

Kompetencer skaber job - Region Nordjylland

Kompetencer skaber job – afrapportering fra RUP-temagruppen for Beskæftigelse

forhold til, hvordan vi indretter/organiserer vores virksomheder til at være

innovative, og sidst men ikke mindst overveje hvilken type medarbejdere

vi har behov for i de små og mellemstore virksomheder?

En konsekvens af dette er, at kompetencer som at kunne lede og forstå

mennesker bliver helt centrale i fremtidens virksomheder. Dette fokus på

mennesker og kompetenceudvikling skaber et udpræget behov for

strategisk kompetenceudvikling både i forhold til de forretningsmæssige

målsætninger i den enkelte virksomhed, men også i forhold til at gøre

Region Nordjylland konkurrencedygtig i en globaliseringstid.

Små og mellemstore virksomheder har typisk ikke tradition for at tænke i

strategisk kompetenceudvikling. Virksomhederne har erfaringsmæssigt

deres fokus på driften af virksomheden, og i forhold til kompetenceudvikling

oplever man ofte fokus på de faglige kompetencer, men dette

gør ikke alene virksomhederne parate til at møde konkurrencen i en

globaliseret verden. Udfordringen i fremtiden vil være at indtænke

kompetenceudvikling i virksomhedens forretningsmæssige strategi for på

den måde at sikre, at virksomheden besidder de strategisk nødvendige

kompetencer til at understøtte fortsat udvikling og vækst. I fremtiden

lægges der op til, at der i højere grad end tidligere skal lægges vægt på

det enkelte individs kompetencer og ikke kun de faglige kompetencer,

men i høj grad også de mere personlige og sociale kompetencer som

samarbejdsevne, kreativ tænkning, selvledelse m.m.

Allerede nu mærker virksomhederne i Region Nordjylland, at det er

vanskeligt at rekruttere de rette personer med de rette kompetencer, og

den udvikling vil fortsætte i de kommende år. Derfor ligger der også en

væsentlig opgave i forhold til, at virksomhederne på alle niveauer selv

medvirker til at sørge for, at de medarbejdere, der allerede er i

virksomheden hele tiden bliver videreuddannet. Samtidig er kvalifikationskravene

stærkt stigende, og det er vanskeligt at fastholde højtudannede i

regionen, og mange virksomheder har problemer med at rekruttere

medarbejdere, der matcher deres behov.

Udfordringen for virksomhederne vil bestå i at blive gode til at tænke i,

hvordan man skaber attraktive arbejdspladser, der kan tiltrække og

fastholde ledere og medarbejdere med de rette kompetencer.

En anden udfordring i forhold til fastholdelse og udvikling af arbejdsstyrken

er det psykiske arbejdsmiljø. Innovativ og kreativ tænkning

kræver de absolut bedste arbejdsbetingelser og vilkår. Her tænker vi bl.a.

på stress, som er et af tidens store problemer ikke bare i Danmark, men i

- 18 -

More magazines by this user
Similar magazines