Kompetencer skaber job - Region Nordjylland

rn.dk

Kompetencer skaber job - Region Nordjylland

Kompetencer skaber job – afrapportering fra RUP-temagruppen for Beskæftigelse

7. Indsatsområder, mål og forslag til konkrete

initiativer

Dette kapitel giver forskellige bud på indsatser og initiativer, som gruppen

mener vil kunne bidrage til visionens opfyldelse. Bud som skal ses som

forslag, der i flere tilfælde spiller sammen og understøtter hinanden, og

derfor heller ikke skal opfattes som værende i prioriteret rækkefølge.

I bestræbelserne på at arbejde hen imod beskæftigelsesvisionen kan der

opstilles 8 strategiske indsatsområder, nemlig:

1. Vi skal fastholde og udvide arbejdsstyrken blandt dem med de

svageste ressourcer

2. Vi skal øge tilbagetrækningsalderen

3. Vi skal understøtte den strategiske kompetenceudviklingstankegang

hos både virksomhederne (såvel private som

offentlige) og arbejdsstyrken, herunder motivere til nytænkning

vedrørende rekruttering

4. Vi skal øge den faglige mobilitet, skabe en fleksibel arbejdsstyrke

med den holdning, at det er nødvendigt (og spændende) at

udvikle sig, at ’springe på’ det nye

5. Vi skal øge den geografiske mobilitet, motivere til at rejse lidt

længere for at få et spændende og udviklende job

6. Vi skal tilpasse det offentlige serviceniveau det fremtidige

arbejdsmarked (børnepasning, kultur, infrastruktur, uddannelsesmuligheder,

bosætning, miljø m.m.) i et samspil mellem de mange

aktører

7. Vi skal arbejde for, at de fremtidige arbejdspladser afspejler en

diversificeret befolkning, det vil sige arbejdspladser, som afspejler

samfundet på køn, alder, etnicitet, osv.

8. Vi skal indgå i forpligtende samarbejder

I det efterfølgende begrundes de enkelte indsatsområder og der gives

nogle bud på, hvordan og hvilken indsats, som kan og bør iværksættes.

7.1 Indsatsområde 1: Fastholdelse og udvidelse af

arbejdsstyrken blandt dem med de svageste

ressourcer

Uafhængigt af konjunkturudviklingen vil arbejdsstyrken alt andet lige blive

mindre i de næste 10 år, først og fremmest fordi flere forventes at forlade

- 22 -

More magazines by this user
Similar magazines