Kompetencer skaber job - Region Nordjylland

rn.dk

Kompetencer skaber job - Region Nordjylland

Rapportnavn Regional Udvikling

arbejdsmarkedet, end der kommer ind på arbejdsmarkedet. For at

modvirke denne udvikling kan der tages fat på i hvert fald fire områder: 1)

At øge tilgangen til arbejdsstyrken ved at flere unge får en uddannelse og

herefter kommer hurtigt i gang på arbejdsmarkedet, 2) At motivere de

ældre til at blive længere på arbejdsmarkedet, 3) At fastholde og

inddrage personer med begrænsede faglige og arbejdsmæssige

ressourcer i beskæftigelse, og 4) At rekruttere arbejdskraft fra andre egne

af landet eller fra udlandet. Punkt 1 omfattes af Temagruppen for

uddannelse, og punkt 2 udgør et selvstændigt indsatsområde, og

behandles i næste afsnit. Dette indsatsområde tager fat i det tredje og

fjerde punkt, fordi det umiddelbart er to områder, hvor der med en indsats

kan gøres en forskel ved at gøre brug af de menneskelige ressourcer,

som er i regionen, og til hvem der i forvejen betales løn eller én eller

anden form for offentligt underhold.

7.1.1 Personer med de svageste ressourcer

For de personer, som på nuværende tidspunkt er i arbejde, men hvis

ressourcer er begrænsede eller som er nedslidte på grund af hårdt og

monotont arbejde og som må siges at stå i skudlinien, hvis der bliver tale

om afskedigelser, eller fordi de ikke kan modsvare de effektivitetskrav,

som stilles til dem, vil indsatsen dreje sig om fastholdelsesinitiativer.

For de personer, som ikke har et arbejde, eller har en meget løs

tilknytning til arbejdsmarkedet og som på grund af manglende personlige

eller faglige kompetencer ikke er attraktive for virksomhederne eller

måske selv mangler motivation og selvtillid til at bestride et job, vil

indsatsen dreje sig om at udvikle personen og finde job, som er realistisk

at varetage.

En særlig gruppe er personer, som modtager sygedagpenge eller er i

risiko for længerevarende sygeforløb, som ofte kan være begrundet i for

store krav til personen fra arbejdspladsens side.

For de lediges vedkommende er der typisk tale om dem, som af

jobcentrene er placeret i matchkategori 4 og 5, altså ikke umiddelbart til

rådighed for arbejdsmarkedet.

De ansvarlige aktører i forhold til den ledige del af målgruppen er primært

jobcentrene (herunder andre private aktører) og arbejdsløshedskasserne.

Indsatsen fra deres side drejer sig om at motivere, aktivere og skaffe

disse personer i job. Andre, som kan inddrages i indsatsen er

- 23 –

More magazines by this user
Similar magazines