Kompetencer skaber job - Region Nordjylland

rn.dk

Kompetencer skaber job - Region Nordjylland

Kompetencer skaber job – afrapportering fra RUP-temagruppen for Beskæftigelse

urealistiske forventninger eller fordomme om de ledige hos

virksomhederne.

De ansvarlige aktører i dette indsatsområde er udover virksomhederne,

de ansatte og de ledige, det beskæftigelsespolitiske system (jobcentre,

arbejdsløshedskasser, andre aktører og Beskæftigelsesregionen), de

faglige organisationer, vikarbureauer og uddannelsesinstitutioner.

7.4.1 Mål

I 2017 er der ikke ledige job i Nordjylland samtidig med, at der er ledig

arbejdskraft.

7.4.2 Fokuspunkter og initiativer

• Videreudvikle adgangen til erhvervs- og efteruddannelser for eksempel

gennem virksomhedsforlagt uddannelse

• Eksperimentere med e-learning, sparring, netværk o.l. for at finde nye

veje til at (kompetence-)udvikle arbejdsstyrken

• Motivere gennem frihed til deltagelse i uddannelse i arbejdstiden

• Forbedre synliggørelsen og markedsføringen af job- og uddannelsesmuligheder

i og uden for regionen

• Styrke voksenvejledningsindsatsen

• Tage initiativer til gradvise kompetenceløft gennem jobrotation intern og

eksternt i forhold til virksomhederne

• Skabe incitamenter for eksempel ved honorering af omstillingsparathed

7.5 Indsatsområde 5: Forøgelse af den geografiske

mobilitet, motivation til at pendle lidt længere for at få

et spændende og udviklende job

Der er en betydelig pendling og geografisk mobilitet internt i Nordjylland

og mellem Nordjylland og primært Midtjylland. Alligevel kan der ses

uhensigtsmæssigheder og barrierer for, at virksomhederne kan få den

rette arbejdskraft.

Forenklet beskrevet går hovedtransportvejene i Nordjylland, når det

drejer sig om pendling, nord-syd og kun i ringe grad øst-vest. Dét giver

- 28 -

More magazines by this user
Similar magazines